Fátylat rá!

Fátylat rá!

Tudj meg mindent a Viasat 3 új valóságshow-járól, a Fátylat rá! műsorról. Esküvői reality duplacsavarral! Cikkek, képek, videók gyűjteménye.

Érdektelen cikk
Érdektelen cikk
„A tájékozódás igénye csupán másodlagos szempont. A BBC programigazgatója ki is mondta: a híradó szórakoztató műsor.”
tegnap, 20:30
Metropol.hu
Megható videó: így örült az özvegy nagypapa az új barátjának
Megható videó: így örült az özvegy nagypapa az új barátjának
Ez a belga nagypapa 63 év házasság után, nemrégiben veszítette el a feleségét. A családja nem akarta, hogy teljesen egyedül kelljen élnie ezután.
tegnap, 16:45
Nlcafe.hu
Majdnem kiesett a rendőr szeme, úgy megnézte Kim Kardashian hátsóját
Vicces fotó került napvilágra arról az amerikai járőrről, akit egészen véletlenül kaptak lencsevégre akkor, amikor a híres valóságshow-sztár New York-i otthonából távozott.
tegnap, 16:07
Blikk.hu
hirdetés
Kano is visszatér a Mortal Kombat X-ben
Sub-Zero, Scorpion és Raiden után újabb legendás karaktert mutatnak be a játék készítői.
tegnap, 16:00
Neon.hu
76 év házasság után pár óra különbséggel haltak meg
76 év házasság után pár óra különbséggel haltak meg
Filmbe illő történet az övék.
tegnap, 15:45
Nlcafe.hu
 F&F játékszabályzat
F&F játékszabályzat
Marquard Média Magyarország Kft. és az F&F közös nyereményjáték „Legstílusosabb család” hivatalos játékszabálya. 1. A játék szervezője „Legstílusosabb család” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Marquard Media Magyarország Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7. /Graphisoft Park/, cégjegyzékszám: 01-09-067082, a továbbiakban: „Szervező”). 2. A Játékban részt vevő személyek A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy, ill. gyermekek esetében a korhatár 0-14 év. Kivéve a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok (Ptk.8:1 § (1) bekezdés 2. pont) szerinti) közeli hozzátartozói (továbbiakban: Játékos). 3. A Játék időtartama A Játék 2014.08.19. napján 24 óra 00 perckor kezdődik és 2014.09.30. napján 24 óra 00 percig tart. 4. A Játék definíciója és menete és kiértesítése A fent nevezett nyereményjáték egy olyan játék, ahol családok nevezhetnek egyedi, stílusos öltözékekben. Kapjatok fel a legmenőbb szettet, készítsetek egy közös fotót, küldjetek el nekünk es szerepeljetek F&F ruhákban az Éva magazin decemberi lapszámában! A nyereményjátékra az evamagazin@evamagazin.hu e-mail címre elküldött, vagy az Instagramra posztolt #evaffverseny taggel ellátva - fotóval lehet regisztrálni. Nevezési határidő: 2014.09.30. 24…óra …00 percig. A nyereményjátékban az alábbiak szerint történik a nyertesek kiválasztása: Első körben a jelentkezők közül a szakmai zsűri – két F&F divatszakértő és az Éva magazin divatszerkesztője- kiválasztja a legjobb nevezőket. A legjobb versenyző kiválasztása: 2014.10.01.- 04. Második körben castingon vesznek részt a versenyzők. Helyszín: F&F Showroom. Időpont: 2014.10.11. A szakmai zsűri kiválasztja a castingot követően a 4 nyertest. Időpont: 2014.10.13. 4 nyertes kiértesítése: 2014.10.14. A nyertesek megjelennek az Éva magazin decemberi számában (2014/12). A szerkesztőségi divatanyag fotózása: 2014.10.20-22. A Játékosok a regisztrációval egyben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a nevüket a Játék keretében a Szervező közzétehesse a gondozásában megjelenő Éva magazin nyomtatott és elektronikus kiadványában, valamint Facebook oldalán. 5. A nyeremények meghatározása és felosztása Nyeremény: Egy teljes szett F&F ruha minden egyes nyertes számára. a.) A nyertesek emellett, szerepelni fognak az Éva magazin decemberi számában.b.)Kiértesítés A nyerteseket az általuk regisztráláskor megadott e-mail címen értesíti a Szervező. 6. Vegyes rendelkezések 1. A Szervező, a Marquard Media Magyarország Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai nyereménytárgyak hibáiért kizárják felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. 2. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. 3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át. 4. A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. 5. A nyeremények készpénzre nem válthatók. 6. 7. Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabály megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére. 7. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokA Szervező, valamint az Adatfeldolgozó a Játékhoz kapcsolódóan a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, továbbá kapcsolat-felvételi-, üzletszerzési, illetve hírlevél küldési célból az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli. A regisztráció során rögzítésre kerül a Játékos neve, e-mail címe, postai címe, telefonszáma. Amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek bevallása válik szükségessé, úgy a Szervező a rá háruló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli. Ezek az adatok a nyertesek, pótnyertesek értesítését követően az általuk beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján kerülnek rögzítésre. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy: a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a szavazat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg; b) a nyertes Játékosok adatait, a nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja a www.evamagazin.hu weboldalon; c) a Játék során megszerzett személyes adatot a Szervező kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra gyűjtse, és díjmentesen felhasználja, illetve a kapcsolatfelvétel és üzletszerzés céljából az Adatfeldolgozót mint adatfeldolgozót igénybe vegye; d) a nyertes Játékosok adatait a Szervező jogosult a nyereményeket biztosító szponzoroknak kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra átadni, amelyek jogosultak azokat kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célra kezelni, és díjmentesen felhasználni; e) a Játékos külön hozzájárulása esetén a Szervező a Játék során megszerzett e-mail címre a Szervező, illetve a nyereményt biztosító szponzor hírlevelet küldjön; f) amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint g) a játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3., cg.:13-10-040628) vállalja; h) Szervező amennyiben a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, továbbá a személyes átadás esetén a nyeremény átadásáról a Szervező kép-, hang-, illetve filmfelvételt készítsen, a készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit reklám céljából felhasználhassa, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül. A helyes válasz beküldése során, illetve a nyertesség esetén megadott személyes adatok kapcsolatfelvételi-, illetve üzletszerzési célból történő kezelése a válasz beküldésével kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri, de legfeljebb 2 évig. A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig tart. A hírlevélről leiratkozni a hírlevél alján megtalálható linken, vagy a Marquard Média Magyarország Kft. postacímén lehet (1031 Budapest, Záhony utca 7.). A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módok egyikén tehetik meg: e-mail küldésével a velemeny@marquardmedia.hu e-mail címre, vagy a Szervező címére küldött postai levélben. A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013.. évi V. törvény) alapján, a hatályos eljárási szabályokra is figyelemmel bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. A Szervező, mint adatkezelő a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette. Adatnyilvántartási száma:………..
tegnap, 15:39
Evamagazin.hu
 AZ ÉVA MAGAZIN ÉS AZ F&F BEMUTATJA:
AZ ÉVA MAGAZIN ÉS AZ F&F BEMUTATJA:
JELENTKEZZETEK A LEGSTÍLUSOSABB CSALÁD VERSENYRE! Kapjátok fel a legmenőbb szettet, készítsetek egy fotót, küldjétek el nekünk és szerepeljetek az Éva magazinban! Jöhet az egész család, vagy csak a család egyik része!A nevezés módja: Öltözzön a család egyedi, stílusos ruhákba, készítsetek magatokról egy fotót, és küldjétek el az evamagazin@evamagazin.hu e-mail címre vagy posztoljátok az Instagramon #evaffverseny taggel ellátva. A gyerekek számára a felső korhatár 14 év. A verseny időtartama: 2014. augusztus 19. – 2014. szeptember 30. Játékszabályzatunk értelmében KIZÁRÓLAG ez idő alatt érkező képet áll módunkben értékelni. Nyeremény: Egy teljes szett F&F ruha minden egyes nyertes számára. A nyertesek emellett szerepelni fognak az Éva magazin decemberi számában. További részletek és játék­ szabályzat az evamagazin.hu oldalon! JÁTÉKSZABÁLYZATÉRT KLIKK IDE
tegnap, 14:16
Evamagazin.hu
Elképesztő, hogy bukott le a játékpisztolyos sorozatrabló
A férfi tavaly ősszel nyolc rablást hajtott végre sikeresen egy játék pisztollyal. Egy nap, mikor eltakart arccal belépett egy II. kerületi bankfiókba, éppen ott voltak a rendőrök, hogy személyleírást adjanak róla. Az ügyészség vádat emelt a rabló ellen.
tegnap, 11:55
Hvg.hu
Berni negyedszer is férjhez megy
Ez a házasság majd örökké szól.
tegnap, 11:15
Nepszava.hu
Levéli veterán traktor találkozó és családi nap (2014. augusztus 15-16.)
Ötödik alkalommal rendezik meg Levélen a veterán traktor találkozót és családi napot. Traktorszépségverseny, kiállítások, ügyességi vetélkedők és szórakoztató fellépők is lesznek. A gazdákat szakmai előadások, gépbemutatók és borkóstolók várják, míg mások vásárfiák nézegetésével, gyermekprogramokkal és előadások megtekintésével foglalhatják el magukat. AUGUSZTUS 15. péntek: SZAKMAI NAP  a Horgásztónál 14.00 órától  Gazdaképző Újhelyi Imre emlékére     -  szakmai előadások, gépbemutatók, sajt- és borkóstoló   15.00   Játékdélután a Gyökkel 18.00   Levéli Harmonikások műsora 19.00   Levéli Lábatlan: Rómeó és Júlia igaz története   20.00   Felvidéki lányok – népszerű slágerek, örökzöldek   21.30   Roby és Adél AUGUSZTUS 16. szombat: VETERÁN TRAKTOR TALÁLKOZÓ 9.00    Térzene - Hegyeshalmi Fúvószenekar - Ujhelyi tér   9.30    Traktoros felvonulás a község utcáin   10.30-tól   Traktorkiállítás: traktor szépség-, traktor rajzoló verseny, séta traktorozás 11.00  Cséplőgép és szántás bemutató   12.30   Traktoros ügyességi verseny a Horgásztónál KIEGÉSZÍTŐ GYERMEK ÉS FELNŐTT PROGRAMOK: 9.00    Gyermek horgászverseny, utána: Csónakázás a Horgásztavon 10.00   Standok: Ekecs, Egyetem, Csukás Iskola Csorna, Gols (Gálos), Huszár pincészet, Tebike Kft     Borok, sajtok, kézműves munkák, mobil kovács műhely, ismertető anyagok, kiadványok, stb.   10.00 –tól  III. Levéli Főzőverseny – Csodás Illatok Kavalkádja   10.30-tól  Játék sarok: arcfestés, csillámtetkó, kézműves foglalkozások, játékok, stb.    Íjászat, Népi játszótér, Bika rodeó, Ugráló vár, stb.  A NAGYSZÍNPADON: 17.00   Az Államalapítás és az Új Kenyér Ünnepe - községi elismerések átadása 18.00   Evita Hastánc Csoport   18.30  Hungarocky Tánccsoport   19.00    Gabalyda Bábszínház: Csipkerózsika   20.00   NAPRA zenekar élő koncert 21.45   Tűzijáték a Horgásztó fölött 22.00  Polgár Peti műsora Utána:   Nyárzáró Nosztalgia Buli - Dj.CsabeeSelect ratingGive it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 Értékeljen!ProgramajánlóGyőr-Moson-SopronMozaikÉn is itt akarom látni a programom!
tegnap, 11:02
Alon.hu
hirdetés
Legjobb pillanataival búcsúzik Bajor Imrétől a Heti Hetes
Legjobb pillanataival búcsúzik Bajor Imrétől a Heti Hetes
A műsor stábja egy egész adást szentel annak, hogy elhunyt barátjuk és kollégájuk ott töltött éveit felelevenítsék.
tegnap, 11:00
Hir24.hu
Tilla a Sztárban Sztár új műsorvezetője
Tilla a Sztárban Sztár új műsorvezetője
A szeptember 7-én újra képernyőre kerülő műsor házigazdája a TV2 egyik legismertebb műsorvezetője, Till Attila lesz.
tegnap, 11:00
Hir24.hu
Szombathelyi anyakönyvi hírek: 2014. augusztus 12.
Anyakönyvi hírek 2014. augusztus 12.  SZÜLETÉS:   Szén György és Imre Anita Viktória leánya: Ágnes, Keresztes Róbert és Boros Tünde fia: Kolos, Tóth Tamás és Szabó Henrietta leánya: Boglárka, Németh Tamás és Farkas Mária Andrea leánya: Kira Vanda, Markó András és Németh Andrea fia: Ádám, Mátyás László András és Reiner Katalin Ágnes fia: Bence, Tóth Norbert és Héra Katalin fia: Kristóf, Szakos Gábor és László Eszter leánya: Sára Zsuzsanna, Unger Arnold Ferenc és Palatin Eszter fia: Bence, Petrovics Balázs és Krenács Lilla fia: Bálint, Szöllősi Csaba és Horváth Zsófia leánya: Lili, Barkovics Balázs és Gerencsér Judit fia: Miló, Horváth József és Balázs Anikó fia: Dominik Dorián, Kocsis Levente és Zöld Erika fia: Dominik, Molnár Miklós és Szabó Annamária fia: Áron, Bodorkós Norbert János és Kuntner Beáta leánya: Zsófia, Gaál Dániel és Traxler Kitti fia: Ádám, Géczi István és Németh Renáta Katalin fia: Áron, Nagy Tamás Ervin és Laki Zsanett fia: Zalán, Gábor Árpád István és Varga Edina Éva fia: Levente Dávid, Mozsolicz Tibor és Simon Zsófia fia: Ádám, Csirkovics Dezső és Hőbe Erzsébet fiai: Bálint és Gergő (ikrek), Thummerer Márk és Mádé Kitti leánya: Zoé, Kovács Róbert és Czika Gabriella leánya: Maja, Tóth Balázs és Szabó Klaudia Éva fia: Milán, Menyhért István és Vaszilkó Dominika leánya: Stella, Kercselics Péter és Miletits Renáta leánya: Izabella, Balogh Tibor és Balogh Marietta fia: Botond, Szőnyi Péter és dr. Csiszár Adrienn fia: Richárd  HÁZASSÁG:   Kiss Ádám József és Pusker Esztella, Németh Rajmund és Papp-Ionescu Dóra, Kiss Attila Tamás és Danka Gabriella, Pákozdi Balázs és Szalai Szilvia, Petkovits Csaba és Kiricsi Éva, Kiss Tamás és Topor Dóra, Szabó Gábor és Marton Bettina, Mogyorósi Gábor és Nagy Krisztina, Németh Tamás és Dóka Alexandra, Kelemen Zoltán és Virág Eszter, Májrits Tamás és Angyal Viktória Éva, Tóth Ferenc és Rába Edina,   HALÁLESET:   Somogyi Ferencné Payrits Mária Magdolna, Farkas Jenő, Kiricsiné Arany Mária, Horváth László, Czumpf Jánosné Szabó Georgina, Östör Lajos Róbert, Karner Lászlóné Végh Lenke,Illés Lászlóné Horváth Mária, Koppányi Dánielné Sólyom Ilona, Pungor László Ferenc, Szele Jánosné Asbóth Katalin Anna, Pungor József, Szanyi Ferencné Kovács Erzsébet,Németh Jenőné Rózsa Ilona, Sziklai Ferencné Imre Anna, Horváth Ernő, Nagy János, Németh Gyula, Dömötör László, Molnár Klára Valéria, Sámson Ferenc, Keszei Miklós István, Domiter Károly, Pék  Ferenc, Borhyné Nagy Erna Katalin, Kálmán Csaba,    SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATAL  JOGI, KÉPVISELŐI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY  ANYAKÖNYVI CSOPORTanyakönyvi hírekSzombathely
tegnap, 09:54
Alon.hu
Csajos bulit tartottak a szépségek
Az idei Miss Balaton verseny legjobbjai és mentoraik a Balaton első számú szórakozóhelyén, a SunCity-ben eresztették ki a gőzt a szombati döntő után. Horváth Éva ugyan nem jutott be egyszerűen az afterparty-ra, a biztonsági szolgálat majdnem kifogott rajta, végül azonban hatalmasat buliztak. Igazi feszültség-levezető party-t tartottak a balatonfüredi SunCity legnagyobb klubjában, a Lipstickben a lányok, ami [...]
tegnap, 09:41
Bellacafe.hu
Állhatott a szakadó esőben! Horváth Évát nem engedték be a trendi szórakozóhelyre
Állhatott a szakadó esőben! Horváth Évát nem engedték be a trendi szórakozóhelyre
Horváth Éva alig jutott be a Miss Balaton afterpartijára.
tegnap, 04:20
Femina.hu
Esküvő előtti szépségápolás 10. rész - A vőlegény bőrének szépségéért
Esküvő előtti szépségápolás 10. rész - A vőlegény bőrének szépségéért
Napjainkban elengedhetetlen egy férfi számára a jó megjelenés, és az ápolt külső. Az esküvőre készülő vőlegények számára fontos, hogy a "nagy napon" a legjobb formájukat mutassák. Ne érezzék magukat kényelmetlenül, ha szépségszalonunkba látogatnak, hiszen mára már nem csak a nők privilégiuma a szépségápolás.
hétfő, 19:05
Menyegzolap.hu
400 órányi felvételi lehetőség az Invitelnél
A felhasználói igényekhez alkalmazkodva az Invitel IPTV-szolgáltatását augusztus 1-jétől olyan új, felvevős vevőegységgel (set top boxszal) kínálja, amely akár 400 órányi műsor rögzítését is lehetővé teszi. Az új, úgynevezett LPVR-es (helyi programozható videorögzítés) beltéri vevőegység előnye, hogy nem egy távoli szerverről, hanem egyenesen a néző nappalijából érkezik a jel.  
hétfő, 16:11
Mmonline.hu
 62 év házasság után egyazon napon hunyt el a kaliforniai idős házaspár
62 év házasság után egyazon napon hunyt el a kaliforniai idős házaspár
A család szerint ez az igaz szerelem jele. Ugyanazon a napon hunyt el egy házaspár a kaliforniai Bakersfieldben. Don és Maxine Simpson 62 év házasság után halt meg a helyi kórházban. – Úgy látszik, holtukban sem kívántak egymás nélkül meglenni – mondta az egyik unoka. A kép illusztráció. Fotó: freeimages.com Don és Maxine 1952-ben házasodott össze mindössze néhány hónapnyi ismeretség után. Később egy másfél éves fiú ikerpárt fogadtak örökbe, és számos unokájuk is van – adta hírül a KERO News. Maxine már néhány hónapja küzdött egy daganatos betegséggel, Don pedig júliusban csípőtörést szenvedett. A kórházi dolgozók egymás mellé tették az ágyukat, így utolsó napjaikat együtt, sokszor egymás kezét fogva élték le. A 87 éves Maxine hunyt el először, a 90 éves Don pedig mindössze 4 órával később követte. 7 képesség, amit a nagyszüleink még birtokoltak – katt a linkre! A hollywoodi filmbe illő eset nem kifejezetten egyedi. Időről időre megírják az újságok, hogy idős házaspárok gyors egymásutánban halnak meg; ha nem is ugyanazon a napon, de néhány hét vagy hónap eltéréssel. Ezt a hozzátartozók – ahogy ebben az esetben is – a sírig, sőt azon is túl tartó szerelem bizonyítékának tekintik.
hétfő, 11:35
Evamagazin.hu
A szombathelyi Savaria mozi műsora (2014. augusztus 14-20.)
AGORA–SAVARIA FILMSZÍNHÁZ  Szombathely, Mártírok  tere  Tel: 94/312-280  2014. augusztus 14–20.  Az ART-MOZI az EUROPA  * CINEMAS és az ART  Mozik Nemzetközi Szövetségének  tagja.      Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.     (KN) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) 6 éven aluliak számára nem ajánlott (12) 12 éven aluliak számára nem ajánlott, (16) 16 éven aluliak számára nem ajánlott, (18) 18 éven aluliak számára nem ajánlott.          Helyár: 1.200 Ft Diákok, nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők részére 1.000 Ft  Szent Márton kártyával 20% kedvezmény     Pénztárnyitás az első előadás előtt fél órával.   A műsor- és teremváltoztatás jogát fenntartjuk.  H É T F Ő N     M   O   Z   I   N  A  P : minden jegy csak 1.000 Ft!   Aug. 14–20. 14.00-kor Vad szigetköz  (0) 60’  Magyar természetfilm  Aug. 14–20. 15.00-kor Szerelemre hangszerelve  (12) 104’  Greta (Keira Knightley) és barátja, Dave (Adam Levine) a főiskola óta járnak, és közös szerzői a daloknak, melyekkel a férfi fellép. Amikor egy komoly kiadó szerződést kínál Dave-nek, New Yorkba költöznek, csakhogy a frissen szerzett dicsőség hamar a férfi fejébe száll, és szakít Gretával. A veszteségtől még kóválygó lány sorsa akkor fordul jobbra, amikor Dan (Mark Ruffalo), a levitézlett exlemez kiadó vezető egyik este meghallja énekelni… Szinkronizált amerikai romantikus film  Aug. 14–20. 17.00-kor  A közös szenvedély  (12) 110’  Néhány, a labdarúgást szenvedélyesen szerető eltökélt szakember a 20. század elején összefog egy közös cél érdekében: hogy létrehozzák a Nemzetközi Labdarúgó szövetséget, a FIFA-t… A szinkronizált francia filmdráma főszerepében: Tim Roth, Sam Neill és Gérard Depardieu  Aug. 14–20. 19.00-kor Az élet ízei  (12) 122’  Szinkronizált amerikai romantikus film  Aug. 14–20. 21.15-kor A majmok bolygója: Forradalom  (12) 131’  Szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm  Aug. 14–20. 14-én 15.00-kor; 15–20-ig 20.15-kor és 21.55-kor  Lucy  (16) 90’  Luc Besson szinkronizált akciófilmjében Scarlett Johansson és Morgan Freeman  Aug. 14–20. 14-én 16.45-kor; 15–20-ig 16.30-kor  Csingiling és a kalóztündér 3D  (0) 78’  Szinkronizált amerikai animációs film  Aug. 14–20. 14-én 18.15-kor és 20.30-kor; 15–20-ig 14.15-kor és 18.00-kor A galaxis őrzői  (12) 121’  Szinkronizált amerikai fantasztikus akciófilm Select ratingGive it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 Értékeljen!ProgramajánlóSavaria MoziMozaikÉn is itt akarom látni a programom!
hétfő, 11:20
Alon.hu
NUBU 2014/15 őszi-téli kollekció
NUBU 2014/15 őszi-téli kollekció
Garam Judit, Kovács Adél és Hajdu Anett idei őszi-téli kollekciója játék a geometriai formákkal - mind a fazonok sziluettjeinek kialakítása, mind a minták terén. A tervezők az őszi ruhadarabok megalkotásánál a minimalizmusra törekedtek: sok ruhadarabra jellemző, hogy síkba kiterítve kör vagy téglalapformát adnak ki. A téli kollekcióban a hipotetikus örökmozgó gép, a perpetum mobile, illetve Haraszti István, a kinetikus művészet jelentős képviselője szobrainak formavilága, a körkörös motívumok, a gömbformák arányai ihlették meg a dizájnereket.
hétfő, 11:00
Marieclaire.hu
 233 millió forintot kap egy számítógépes játék legjobb csapata
233 millió forintot kap egy számítógépes játék legjobb csapata
Bizonyítván, hogy a játék is lehet jövedelmező, több mint 2 millió dollárt osztanak majd szét azon az októberi versenyen, amin az ingyenesen is játszható League of Legends legjobb játékosait keresik. A győztes viszi a pénz felét.
hétfő, 10:55
Hvg.hu
A halál elől kell menekülni a legújabb sanghaji játékszobában
A mind népszerűbb szabadulós szimulációs szobák sorát Sanghajban a halál elől menekülős játék bővíti a hónap végétől - az ötletgazdák az életről és halálról való gondolkodást is kívánták ösztönözni az ötlettel.
hétfő, 10:46
Nol.hu
Ötletes köszönőajándékok esküvőre - Felejtsd el a sablonos megoldásokat!
Ötletes köszönőajándékok esküvőre - Felejtsd el a sablonos megoldásokat!
A köszönőajándék lényege, hogy rögtön a szerelmes pár jusson róla eszedbe és mosolyt csaljon az arcodra, amikor meglátod. Olyan apró, kreatív megoldásokat mutatunk, melyeket saját kezűleg is el tudsz készíteni még az esküvő előtt.
hétfő, 10:39
Femcafe.hu
Kurultáj: társas játék halálosan komolyan
Kurultáj: társas játék halálosan komolyan
A bugaci rendezvényen kiderült: sokkal izgalmasabb IX. századi sámánnak öltözni, mint például múlt századi szociáldemokratának. Az ősi összejövetel szigorú házirendje egyébként nem tiltja, hogy bárki Szálasi-pólóban feszítsen.
hétfő, 08:59
Nol.hu
Igaz történet: Szétköltöztünk, hogy szerethessük egymást
Senki sem érti, hogy működhet így egy házasság, de nem baj, mi boldogok vagyunk. Amióta nem lakunk egy fedél alatt.
hétfő, 08:50
Kiskegyed.hu
Közelkép - A tévé védelmében
Már 12 országban csökkent a tévé (műsor)előfizetők száma.
hétfő, 05:50
Nepszava.hu
Újdonság a mulatós masszőrtől
Újdonság a mulatós masszőrtől
Robertot a mulatós masszőrt már nem nagyon kell bemutatni senkinek sem, hiszen akik nem a színpadról ismerték, azok az Élet Show-ja című reality sorozatból megtapasztalhatták: tud élni a fiú. Most azonban ismét új lemezzel jelentkezik. [Dátum: 2014.08.10. 21:23]
vasárnap, 21:23
Zene.hu
A Hattyú Fátyla
A nyári égbolt jellegzetes csillagképe, a Cygnus, a Hattyú. A Fátyol-köd komplexuma egy 5000 évvel ezelőtti szupernóva-robbanás maradványa. Klacsány Imre, Ágasvár A Fátyol-köd (más néven Cirrus-köd) egy szupernóva-maradvány a Cygnus (Hattyú) csillagképben. A köd egy körülbelül 5000 évvel ezelőtt történt
vasárnap, 17:26
Hirek.csillagaszat.hu
Cirkusz, játék, művészet és színház a Szigeten
Képzőművészeti workshopok, színházi előadások és cirkuszi produkciók is szerepelnek a hétfőn kezdődő Sziget fesztivál programkínálatában.
vasárnap, 14:20
Kulturpart.hu
Ausztrál animációs filmdíj Bucsi Rékának
Bucsi Réka SYMPHONY No.42 című diplomafilmje nyerte a legjobb animáció díját a melbourne-i filmfesztiválon, Ausztrália vezető nemzetközi filmes eseményén. A fesztivált 53. alkalommal rendezték meg idén, a játék-, rövid- és dokumentumfilmeket is felvonultató programba 57 országból érkeztek alkotások.
vasárnap, 13:39
Nol.hu
Új valóságshow-t kapott Győzike – videó
Új valóságshow-t kapott Győzike – videó
A TV2-ből kirúgott showman napi tízezer forintért vállalta el a szereplést.
vasárnap, 10:00
Nlcafe.hu
Napi tízezerért égeti magát Győzike
Trash reality-re mondott igent Győzike.
vasárnap, 09:47
Velvet.hu
Szakítás helyett titkos esküvő lett a vége
Sok kislánnyal ellentétben az Éjjel-Nappal Budapest szereplője, Hanna soha nem vágyott habos-babos hófehér ruhára, romantikus menyegzőre.
vasárnap, 08:20
Stop.hu
Besenyei: játék helyett műtét
A strandlabdarúgó nemzeti csapat és a Hevestherm-Hevesi LSC erőssége csak szurkolhat társainak.
szombat, 23:15
Heol.hu
De cuki! Cukrászkodni tanul Liam Payne!
A híresség új szakmában próbálta ki magát a minap barátnőjével a Cake Boss című valóságshow-ban.
szombat, 19:00
Neon.hu
Szelfikönyvet ad ki Kim Kardashian
Ha még nem láttál volna eleget a reality-sztár önarcképeiből, hamarosan egy egész albumnyit beszerezhetsz magadnak!
szombat, 18:00
Neon.hu
'A hegyet bámulta, nem a délibábot' - Katlanblog, 1-2. nap
'A hegyet bámulta, nem a délibábot' - Katlanblog, 1-2. nap
Az augusztus 5-én megkezdődő 7. Ördögkatlan Fesztivál első két napjáról született blogbejegyzést olvashatják Szabó Réka és Totobé Anita tollából. 'A hegyet bámulta, nem a délibábot' - Szabó Réka (1. nap)Tizenkét órás út, nem alvás, fülledt meleg, közben sűrű telefonálások otthonról: fiam, vigyázz, hogy utazol, öltözz fel, viharjelzés van Magyarországon. Ennek ellenére tüzesen süt le a nyári nap Pécsre, Siklósra, Kisharsányra, Nagyharsányra. Fölösleges volna sütnie oly nagyon, gondolom szomjasan delelve, csomagjaimtól roskadozva. De mit meg nem tenne az ember azért, hogy végre először és utoljára láthassa például Horváth Csaba Toldiját!Először járok Ördögkatlanban, előtte már bejártam jó néhány (színház)fesztivált, de mindegyik valamilyen meglepetéssel vár. Katlanban például gondtalanul ki-be koslatnak a kutyusok az irodákban, a sajtószoba ablaka alatt fesztiválozók napoznak és fecsegnek, a zuhanyzó a tornateremben, a tornaterem pedig a Toldi előadás helyszíne, nekem pedig ma át kellett másznom Horváth Csaba társulatán, hogy felfrissülhessek. Egy sajtós ismeretlen fesztiválozó kolléga kávéval kínál. Apró kis jelzések, amelyek üzenik, itt bárki otthon lehet. Ördögkatlan, ördögotthon, ízes mulatság. Hát nem egyre megy? Viszont, ha az ember ide érkezik, tegyen le a teljesség igényéről, tanuljon meg lemondani, uralkodni magán. Mivel képtelenség minden eseményen és helyszínen egyidőben jelen lenni, fontossági sorrendet kell állítani, mi lenne az, ami újat hoz például a színházi tapasztalatszerzésben.Fotó: felvilagosultalkoholizmus.blog.huAz általános iskolai klisék közé zárt felmondós páros rímeket nem hittem, hogy a színházban valaha élőbeszédként fogom újratapasztalni. Horváth Csaba mindig ezt teszi, egy csapásra bebizonyítja, hogy Arany János Toldiját is el lehet beszélni hétköznapi hangnemben, akárcsak Szophoklész Antigonéját.A szigorú, klasszikus műfaji keretek közt fulladozó epikus költemény kellő lazasággal találta meg a helyét a frissen végzett fizikai színházisok humoros, iróniával teletűzdelt produkciójában. Díszleteiben minimális, néhány ablak, szék, egy kis színes festék és egy rikító sárga matrac áll rendelkezésükre, így az előadás az elhangzó szövegre és a színész munkájára tereli a figyelmet. Kiderül, hogy mennyire kiaknázható a klasszikus szövegből a szavakkal, a ritmussal való játék, melyet az előadásban több alkalommal songokká írt intermezzok szakítanak meg. Kivételes mégis az, ahogyan az olykor félmeztelen testek egyszerre válnak masinériává, követve a koreográfiát, ami viszont nem zárja ki, hogy a maguk teljességében és anyagiságában is maximálisan jelen legyenek a színpadon. A színész teste bármikor átalakul formálható anyaggá és lesz belőle farkas, nehéz kő, gémes kút, baromfi, fa, lódobogás, egy koppanás, sötét éj szárnya, vörös hajnal és még sok más.A történethez való (látszólag) könnyed hozzáállás teret enged a szerepek folyamatos cserélődésének, így például Horkay Barnabás játékában nemcsak a meséskönyvekből ismert Góliát termetű Toldi-képnek ellentmondó, mélynövésű filigrán hős áll előttünk, hanem alkalmi mesélő is ő, akárcsak a többi szereplő. Hab a tortán a sötétlelkű Toldi György Hegymegi Máté által remekül kidolgozott figurája: minden replikához kapunk egy találó grimaszt, egy tökéletlen megszólalást a hozzá illő testtartással. A legegyszerűbb és leghétköznapibb gesztusokból épül fel egy-egy kép, és elkezd beszélni Arany nyelvén. Aztán a mozdulatok megismételhetővé válnak, hogy újra lebonthatóak legyenek. Horváth Csaba ebben a munkájában a színész testéből hoz létre díszletet, kelléket, képzőművészeti konstellációt. Épít és bont, akárcsak hőse. „A hegyet bámulta, nem a délibábot.”Szabó Réka'Ördögkatlan bokáig a sárban' - Totobé Anita (2. nap)Ma reggel morcos időre ébredtek a Katlanlakók. A tegnapi Quimby koncerten csöpörgő eső beváltotta ígéretét, és reggelre nagy pocsolyákat hagyott az út mentén. A korán ébredő, sorszámért sorban álló szülők gyerekei, mint a legfiatalabb elkötelezett fesztiválozó generáció képviselői, mezítláb tocsogtak a sárban, hogy aztán fél óra múlva tisztára mosva Palkonyán a Cifra Udvarban lássam őket viszont Fabók Mancsi Bábszínházára várva. A székely menyecske meg az ördög zseniális. Az előadást hatalmas lendülettel viszi végig a színésznő, népviseletbe öltözött szőke hurrikánként ránt magával bennünket. Ízes tájszólása jól illeszkedik a székelykapus díszlethez, a természetes anyagokból készített bábok a falusi gyerekjátékok világát idézik. Az eljátszott mese tulajdonképpen több olyan székely monda keveréke, melyek az ördög személyén keresztül kapcsolódnak egymáshoz, e mondák az előadás bizonyos pontjain kiegészültek szép magyar népdalokkal. De a legjobb az egészben az a közvetlenség, amivel a fiatal és kicsit idősebb közönségével Fabók Marianna kommunikál. Bevezetésként közösen megtisztítottuk a lelkünket a mese fogadására, de az interakció itt nem fejeződött be: kiszólásokkal és kérdésekkel tartotta fenn a figyelmet, az ördög asztalánál palacsintát, az Úrnál salátát ettünk.Fotó: Tóth László A következő, ám annál kevésbé szívderítő történetet az eső elől menekülve a nagyharsányi tornateremben láttam. Helen Edmundson drámája az 1652-es Írországba kalauzol, ám Horváth Csaba rendezésében kortalanná válik. Az Irtás egyszerre szól a hatalom természetéről és annak az egyszerű ember életére gyakorolt hatásáról. A darab mondatai a színészek szájából újabb jelentésrétegekkel gazdagodtak, és a mozdulatok által csodálatosan költőivé tették az előadást. A szürkület derült eget hozott magával, így reménykedve vágtam neki a kisharsányi szabadtéri Ferenczi György és a Rackajam koncertnek. Ám néhány kilométerrel odébb a zenekart felhőszakadás szorította a pajta alá. Sokan voltunk, de ritkán találkozom ennyire közvetlen és felszabadult közönséggel. A zenekar pedig eljátszotta refrén nélküli, „nemslágeres” dalait, amit kicsik és nagyok együtt énekeltek, miközben a pajta padlójából döngölt földet táncoltak. Az este lezárásaként féltizenkettőkor indult a Csík Zenekar koncertje. Kezdőgesztusként muzsikáltak egy dél-dunántúli népdal összeállítást, és ezúttal sokkal több népzenét, mint feldolgozást játszottak. A közönség 21. századi karikázót táncolt, és újraértelmezte a kalotaszegi fogalmát. Az este legvégén a legkitartóbbak csillagfényes éjszakával búcsúztatták az Ördögkatlan második napját.Totobé Anita
szombat, 11:32
Szinhaz.hu
"Mindig a munka számít" - Básti Juli születésnapos
"Mindig a munka számít" - Básti Juli születésnapos
1957. augusztus 10-én született Básti Juli Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Őt köszöntjük összeállításunkkal, melyben gondolatait idézzük meg.Básti Juliról saját szavaival:Kezdet: Kiskoromtól a színház körül forgott minden. Végszavaztam a szüleimnek, darabokat olvastam, színházba jártam. Semmi nem érdekelt annyira, mint az emberek viselkedése, az indítékaik, a jellemek, hogy ki milyen ember. Ezt figyeltem, ez töltötte ki az életemet, erről fantáziáltam, és ez a mai napig így van. Éreztem, hogy ehhez értek. Sőt, hogy csak ehhez értek. Ezért estem kétségbe, amikor a papám, akinél nagyobb, erősebb és magabiztosabb ember számomra nem létezett a Földön, szó szerint eltiltott ettől a pályától. Óriási dolog volt dacolni ezzel, áttörni, vagy legalább valahogy átjutni ezen a falon.Nem: Azt akartam, hogy fogadjanak el annak, aki vagyok. A gyerekkoromat végigkísérte, hogy „Ja, a Básti lánya...!” Emlékszem, egy prózamondó versenyen bejutottam az országos döntőbe, felolvasták a nevemet, és rögtön kérdezték is: nem a Básti Lajos lánya? Én meg rávágtam, hogy nem.Jelen: Szeretem az új dolgokat, de azért nem várom őket annyira. Talán azért, mert az egész gyerekkoromat várakozással töltöttem. Hajtottam az időt, hogy végre felnőtt legyek. Vagy a múltban éltem, vagy a jövőbe vágytam. Felnőttként sokat dolgozom azon, hogy képes legyek a jelenre koncentrálni.Anya: A mi kapcsolatunk egészen különleges volt… Különlegesen intenzív és bensőséges. Egy házban laktunk, annak minden előnyével és hátrányával. Rengeteget vitatkoztunk, súrlódtunk, veszekedtünk, de csüggtünk egymáson, imádtuk egymást. Én akkoriban azt hittem, hogy nem engedett el soha, mindig pici gyereknek tartott, és nem engedett igazából felnőni. Én emiatt dohogtam. Ma már látom, hogy ez abszolút kölcsönös volt, és lelkem mélyén mindig gyerek maradtam. (…) Ő kiskorom óta pontosan tudta, hogy elsősorban ez a pálya vonz, aztán másod- és harmadsorban is. Tudta, hogy folyton színházasdit játszom a barátnőmmel, hogy amikor a szereptanulásnál végszavaztam nekik – ami önmagában sem volt csekély élmény! –, utána az egész darabot végigolvastam, és próbáltam megérteni a lényegét, tudta, hogy ha engedte az időm, mindig ott tébláboltam a színházban, és próbáltam mind többet magamba szívni az ottani légkörből. Hitt bennem, bízott bennem, és ez hihetetlen erőt, bátorságot adott nekem végig a pályámon. Ezért is érzem méltánytalannak, hogy általában azt említik, Básti Lajos gyereke vagyok, mert ugyanennyire igaz, hogy Zolnay Zsuzsáé is! És én mindkettőjükre egyként büszke vagyok!Játék: Ha nem játszom, nem vagyok érdekes magamnak...Csúnya: Imádok csúnya lenni, imádom a rútakat. Vesszőparipám, hogy nem csak a szépekről gondolható, hogy jó velük lenni, hogy érdekesek, hogy kíváncsi vagyok rájuk. Azt akarom, hogy ne csak azt mondják: hú, de csúnya, hanem azt is: hú, de érdekes. Ezeket a figurákat általában én is találom ki, az Übü mamát az összevarrható sebével, a Három lány kékben nőalakjának a visszereit.Pálya: Mázlim volt már azzal, hogy először Kaposvárra kerültem, jókedvvel mentem oda, amikor Babarczi Lászlóhívott. Nagyszerű kezdés volt, öt évig játszottam csodálatos produkciókban, és olyan emberekkel dolgozhattam, akik újabb lehetőségeket nyitottak meg előttem. Ezek pedig vittek magukkal. Felkerültem Pestre, a Katona József Színházba, ahol ugyanaz a gondolkodásmód, életszemlélet volt jellemző, mint Kaposváron. A Katona társulatának tagjaként szinte bejártam a világot az ott töltött 19 év alatt. A Három nővérrel, a Platonovval, A revizorral, a Vízkereszttel, Az új lakással eljutottunk Chicagóba, Venezuelába, Hongkongba, Párizsba, Helsinkibe. Európától a tengerentúlig 56 városban vendégszerepeltünk. Azóta kiszámoltam, hogy abban időben minden évadban 3 hónapot voltam külföldön ezekkel a híres darabokkal.Munka: Kislányként sokat láttam a dívákat, akik - noha generációkat éltek át - képtelenek voltak a színpadon küllemet váltani, nem akartak idősebbekké, esetleg kevésbé tetszetősebbekké válni. Elhatároztam: ha én színész leszek, forradalmat csinálok! Kaposváron, majd Budapesten a Katonában minden lehetőséget meg is kaptam erre. Pontosabban: az agyunkat, az idegrendszerünket szétszedve, boncolva készültünk egy-egy bemutatóra. Milyen lelkiállapotban születik a szó, a mondat? Elemeztük a szöveget. Minden mögöttes szösszenetről tudnunk kellett, gondolkodnunk róla. Engem mind a mai napig ez a hozzáállás vonz, ez izgat. Erre mindig kapható vagyok. Mindig a munka számít. Szép: Ha néha történik is kisebb-nagyobb fennakadás, a színházban mégis az a legszebb, hogy valamennyien ugyanazért dolgozunk minden erőnkkel. Győztesen lejönni a színpadról: Hogyne. Aztán csak ülök az öltözőben összeomolva, hogy vajon ezen vagy azon a ponton miért nem nevettek a nézők, mit kellett volna másként csinálnom. A közönség az előadásokat mindig másképp fogadja, bár ez a Woody Allen-darab, amit ma játszunk, a New York-i komédiák mindig sikeres, bravóznak a végén. A színész számára kétségtelenül az a két legjobb dolog: megnevettetni a közönséget vagy megríkatni. Ez a kettő egyformán jó és egyformán nehéz. De az igaz, hogy a tragédia inkább megviseli az embert. Amikor a Nemzetiben A Macskalápon című darabot játszottam - öt évig volt műsoron és nagyon szerettem -, akkor annyit sírtam Hester szerepében, hogy másnapra mindig bedagadt a szemem...Kudarc: Szerepet nem kértem, és soha nem is fogok. Közvetlenül a Nemzetibe szerződés előtt volt egy szörnyű élményem. Soha nem vágytam szerepre, de több mint tíz éve kiejtettem a számon, hogy Hedda Gablert szívesen eljátszanám. Rá tíz évre kaptam meg a szerepet és életem egyik legnagyobb kudarca volt. (…) Azért esett rosszul, mert pont tíz évvel később kaptam meg, mint amikor el kellett volna játszanom. Hedda Gabler alakja inkább a harminchoz, mint a negyvenhez áll közelebb. De nemcsak ez volt a baj, az előadás több sebből vérzett. Az, hogy az ember jó teljesítményt nyújt, és a lehető legtöbbet próbálja kihozni magából, az nem ugyanaz, mint amikor a rendezés, a szereposztás, a hangulat, a díszlet, a jelmez és minden stimmel, és ettől lesz jó egy produkció. A környezetemben – szerencsére – többnyire mindenki úgy dolgozik, hogy mindent belead, de ettől még sajnos lehet rossz is egy előadás. Nagyon sokszor bízunk benne, hogy az iszonyatos erőfeszítés és a munka majd meglátszik. És az látszik is, de mégsem elég. Ha valami nem sikerül, egy színésznek az fáj a legjobban, hogy azt feltételezik, nem dolgozott eleget.Szobor: Olyan mértékben változott meg a világ, hogy legendás nagyokról ma már nem lehet beszélni. Számomra egyébként ez nem is fontos. Őszintén mondom, bennem nincs olyan vágy, hogy rám majd emlékezzenek. Estéről estére örömöt akarok adni az embereknek, akik bejönnek az előadásokra. Ha eszükbe jutok netán 20-30 év múlva is, az oké. De szoborra nem hajtok. Az elismeréseket nagyon jó megkapni. Az a nap jó, amikor átadják. Az embernek 70 érintésre van szüksége egy nap, hogy pszichésen rendben legyünk. Nagyon jól esnek a váll- és hátbaveregetések, simogatások. Ettől lehet mindig még egy újabbat rugaszkodni. Azt is érezni, hogy jaj de jó, még kellek. Hát akkor érdemes csinálni tovább. De másnap már inkább csak plusz stresszt okoz, hogy most megint meg kell felelni valaminek. E nélkül is igyekszem megfelelni, nem úgy élem az életemet, hogy az egyik kitüntetéstől a másikig eljussak.Család: Nem érezném jól magam, ha nem dolgoznék sokat, de a legtöbbet a gyerekek jelentik. A nagymamám hat gyereket szült, egy meghalt kiskorában, így a mamámék öten maradtak, és csodálatos család voltak. Erős támaszt kaptam tőlük, példát arra, mi mindent tud adni a nagycsalád. Micsoda bázis, ha az ember beletartozik egy ilyen „kupacba”. A pályámon is kerestem ezt. Kaposvárott vagy a Katonában is azért éreztem olyan jól magam, mert egy család voltunk, szűk, szoros közösség.Félelmetes: Először is, aki távol van tőlem, jöjjön közelebb, kérdezzen meg, beszélgessen velem. Egymás nem ismerése az egyik legfélelmetesebb dolog a világon.Beton: Minden nap iszonyatosan meg kell dolgoznunk azért, hogy jól működjön a házasságunk. Ehhez az kell, hogy az ember nagyon szeresse a másikat. Ha rosszul választottunk volna, ha nem kötne össze sok szép közös emlék, és ha nem ugyanúgy gondolkodnánk az életről, nem lenne érdemes a kapcsolatunkért dolgozni. De érdemes, mert van egy nagyon tehetséges és megbízható férjem, aki fantasztikus apja a gyermekeimnek. Ha az ember talál valakit, akiért felszedi a betont, akkor azt fontos megtartani.Egymásért: Ha egyedül maradsz, akkor lehetséges, hogy elveszíted magadat, kicsúszik alólad a talaj, és nem vagy képes fönnmaradni, evickélni. De amíg van egy párod, amíg hiszel abban, hogy érdemes fölkelni, nem magadért, hanem őérte, és egymás kezét fogjátok, addig nem lehet kételkedni semmiben. Az utcánkban lakik egy néni és egy bácsi, szerintem legalább kilencven évesek mind a ketten. Mindig együtt mennek mindenhová, gyalog járnak vásárolni a térre. De a bácsi már nem mindig tud menni, ilyenkor a néni egyedül viszi haza a cuccokat. A múltkor mondtam neki, hogy fölviszem autóval a kapuig. Elvettem tőle a szatyrokat és lerogytam, szerintem tizenöt kilónyit cipelt. És vitte, kipirult arccal, folyt róla a víz, vitte az öregnek haza. Ez nagyon szép. Nagyon jó egymásért élni.Forrás: Nők Lapja, Zalai Hírlap, OSZMI, Színház.hu, Revizor, Fidelio, stb.
szombat, 09:22
Szinhaz.hu
Hacsak nem akar lagzit nézni, ne menjen holnap délután Felsőgalla felé
Egy esküvő miatt szombat délután teljes szélességében lezárják a tatabánya-felsőgallai Szent István út egy részét.
péntek, 23:20
Kemma.hu
 Hivatalos: tényleg megnősül George Clooney
Hivatalos: tényleg megnősül George Clooney
Hivatalos értesítésben jelezte házassági szándékát George Clooney és jegyese, Amal Alamuddin. A hollywoodi filmsztár és a Bejrútban született londoni jogász áprilisban jelentette be eljegyzését, az esküvő a korábbi információk szerint szeptemberben lesz Olaszországban, ahol Clooneynak villája van.
péntek, 17:15
Hvg.hu
Keleti Andrea bevált szépségpraktikái
Keleti Andrea bevált szépségpraktikái
A gyönyörű táncosnő, Keleti Andrea többször is megcsillogtathatta tánctudását a Szombat Esti Láz című műsorban. Férjével tánciskolát vezet, két gyermeket nevel, és folyamatosan mozgásban van, miközben harmóniában él önmagával. Andreát arról kérdeztük, honnan van ennyi energiája, és elárulta azt is, mivel tartja magát topformában! Véget ért a Szombat Esti Láz ötödik évada is. Zsűriként volt jobb végigcsinálni a versenyt, vagy tánctanárként, mint a szériák elején? Amikor elkezdtem a versenyt, 8 évvel fiatalabb voltam. Már akkor sem számítottam tininek, de hatalmas lelkesedés volt bennem a műsor irányában, hiszen eleve újnak számított az egész. Zsűritagnak lenni más, így nem voltam benne annyira az események sűrűjében, más oldalról szemlélhettem a folyamatokat. Úgy gondolom azonban, hogy mindennek megvan a maga helye és ideje, így nem tudnám eldönteni, melyik feladat állt közelebb a szívemhez. Vannak jól bevált szépségtippjeid, esetlen olyan „szépségrituálék”, amik nem maradhatnak ki egyetlen napodból sem? Legtöbbször nagyon sok a teendőm, amiken igyekszem végigszaladni, és a fennmaradó időt a gyerekekre fordítom. Minden nap csinálunk valamit közösen, miközben próbálok a munka és a család mellett teljesen kiegyensúlyozott maradni. Jól érzem magam a bőrömben, de 45 évesen már megengedhetem magamnak, hogy lazítsak, ezért járok a Royal Clinics orvos-esztétikai központba szépülni! Melyek azok a sminkszereid, [...]
péntek, 14:37
Lifemagazin.hu
Koronázási Ünnepély Sopronban (2014. augusztus 15.-17.)
A nagy sikerre való tekintettel idén is Koronázási ünnepélyt rendeznek Sopronban. A három napos kosztümös fesztiválon a 17. század elevenedik meg, amikor a város királykoronázási ceremóniának és nádorválasztó országgyűlésnek adott otthont. Az idei évben Eleonóra Magdolna királyné koronázásának lehetnek szemtanúi a kilátogatók a történelmi belvárosban. Mellette a már megszokott játszóház, kirakodóvásár és gasztronómiai ínyencségek is lesznek. 2014. augusztus 15. péntek - Nagyboldogasszony ünnepe 16:00 Templomi búcsú és emlékezés a templomszentelésre, szentmise a Bencés Templomban Főcelebráns: Dr Kránitz Mihály teológiai tanár Éneket vezeti: Kórus Spontánusz 19:00 Koronázási díszmenet a Szent Mihály templomtól a Fő térre 19.30 A Korona fogadás a Fő téren 20:00 Kónyai Tibor Jazz Quintet & Rabie Lili koncerje 22:00 Yeahmen Jazz Trió koncertje 2014. augusztus 16. szombat 13:00 Csalóka Péter – a Teleszterion Színházi Műhely vásári komédiája Weöres Sándor írása nyomán 14:00 Sopron Táncegyüttes és a Fajkusz Banda műsora 16:00 Ördöngölő - a Teleszterion Színházi Műhely mesejátéka 16:00 Lővér Vadászkürtösök ünnepi műsora17:00 KORONÁZÁSI TÖRTÉNELMI JÁTÉK - a Bencés (Nagyboldogasszony) templomban Eleonóra Magdolna királyné koronázása - Énekel: Kórus Spontánusz - Aranysarkantyús lovagok avatása - Áldásosztás - Királyi díszmenet a belvárosban (dobosok, zászlóvivők, zászlóforgatók, lovasok korhű jelmezes felvonulása) 19:00 Bachtól Beatlesig - A Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus zenekar kamaraegyüttesének műsora 21:00 Tűzszínház 22:00 Te rongyos élet - Operett és musical válogatás 2014. augusztus 17. vasárnap 10:00 Ünnepi szabadtéri szentmise a Fő téren A szentmisét vezeti Dr. Bábel Balázs érsek, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye metropolitája 16:00 Kvintesszencia 17:00 Hegykői Tűzoltózenekar koncertje 19:00 Utcabál a Prakker Zenekarral  Select ratingGive it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 Értékeljen!ProgramajánlóSopronHelytörténetMozaikÉn is itt akarom látni a programom!
péntek, 12:07
Alon.hu
Barokk hétvége Győrben
Mindenki eljátszik a gondolattal, mi lett volna, ha a régi időkben él … Most bárki visszautazhat a barokk időkbe Győrben a hétvégén, ahol az események csúcspontja egy Barokk Esküvő lesz.
péntek, 12:04
Marmalade.hu
Domingo és Netrebko együtt lép színpadra Salzburgban
Domingo és Netrebko együtt lép színpadra Salzburgban
Plácido Domingo és Anna Netrebko együtt lép színpadra Verdi A trubadúr című operájának főszerepeiben a Salzburgi Ünnepi Játékokon szombaton.A hetek óta túlfoglalt premierről tartott sajtótájékoztatón Domingo az operán belüli színjátszás fontosságát hangsúlyozta. "A színpadon érezhetővé kell tennünk a drámát és ehhez az érzethez a színészi játék legalább annyira fontos, mint a zene és az ének minősége. Csak ha elfelejtjük a színpadon, hogy éneklünk, akkor játszhatunk jól" - fogalmazott a 73 éves sztárénekes, aki Luna gróf alakját ölti magára a darabban.Kép az előadásból. Forrás: salzburg.com Domingo, aki 39 évvel ezelőtt debütált Salzburgban, az ünnepi játékokat nemes egyszerűséggel "a világ legfontosabb fesztiváljának" nevezte, ahol "Verdi operáinak hagyománya van".Az operán belüli színjátszás fontosságáról merőben más véleményen volt a Leonorát alakító Anna Netrebko. "Az éneklés intenzitása nem teszi lehetővé, hogy egyidejűleg szabadon mozogjak" - hangoztatta az orosz szoprán. Daniele Gatti, aki a Bécsi Filharmonikusokat és a Bécsi Állami Operaház kórusát vezényli az előadáson, elmondta: az általában szokásos "húzások" nélkül, az eredeti verzióhoz közeli formában játsszák az operát az ünnepi játékok nagyszínházában (Grosses Festspielhaus). Az olasz karmester életében most vezényli először az operát. A trubadúrt Alvis Hermanis új rendezésében láthatja a salzburgi publikum. A lett rendező múzeumi közegbe helyezte a darabot, figyelembe véve annak három rétegét: mint emlékeztetett, a zene a 19., a történet a 15. századból származik, az előadás pedig a 21. században zajlik.Forrás: MTI
péntek, 11:30
Szinhaz.hu
Esküvő előtti szépségápolás 9. rész - A szép egészséges barna bőr
Esküvő előtti szépségápolás 9. rész - A szép egészséges barna bőr
Sokan álmodoznak a pillanatról, hogy egy csodás verőfényes nyári napon, irigylésre méltó barna bőrrel lélegzetelállító hófehér ruhában lépkednek az oltár felé. A ruha valóban még hangsúlyosabb lehet minden szépségével együtt egy szépen lebarnult menyasszonyon, ám de nem a rákvörös szín kombinációval az igazi, ezért mielőtt mértéktelen napozásba kezdenénk érdemes tájékozódni a témában!
péntek, 09:29
Menyegzolap.hu
1 esküvő, 1,5 liter vodka, 1 év 6 hónap börtön
Az egri rendőrség felrobbantásával fenyegetőzött a 26 éves férfi, miután ittas vezetés miatt lekapcsolták.
péntek, 08:52
Index.hu
Boeuf Bourguignon a la Hassan
    „ - Miért változtat meg egy kétszáz éves receptet? - Mert kétszáz év talán épp elég volt neki.”  (Hassan)       A filmben szerelő fiatal színész, Manish Dayal (Hassan) természetesen nem szerzett a forgatás végére mesterszakács fokozatot, a készítők a az 1895-ben alapított, nagy hírű szakácsiskola, a Le Cordon Bleu tradicionális francia receptjeit használták. De a Boeuf Bourguignon-ban, a Julia Child által világhírűvé tett marharaguban valódi "indiai csavar" van: Floyd Cardoz, indiai származású amerikai séf receptje alapján készült.     Íme, egy kis emlékeztető a Julie&Julia című filmből (biztos sokan ismerik és szeretik): a Boeuf Bourguignon Julia Child receptje nyomán:             Hozzávalók 6–8 személyre:     1,5 kg kicsontozott, lehártyázott marhaoldalas (zsír nélkül, kb. 4 cm-es kockákra vágva) 6 evőkanál olaj, 4 evőkanál vaj só és bors 150 g liszt 15 dkg füstölt szalonna (felkockázva) 5 szem szegfűszeg, cérnával összekötve 3 babérlevél 20 db hámozott gyöngyhagyma 20 db zsenge sárgarépa tisztítva, 2,5 cm-es darabokra vágva 20 db zsenge fehérrépa tisztítva, 2,5 cm-es darabokra vágva 30 dkg rókagomba (megmosva és félbevágva) 2 nagy fej vöröshagyma (felkockázva) 1 fej fokhagyma (meghámozva és felaprítva) 1 ½ evőkanál friss, reszelt gyömbér 1 evőkanál frissen őrölt római kömény 1 evőkanál őrölt mustármag 4 evőkanál paradicsompüré ½ teáskanál frissen őrölt fekete bors ½ evőkanál közepesen csípős őrölt piros paprika 4 ág friss kakukkfű 1 üveg (750 ml) burgundi vörösbor 7-8 dl marhahúsalaplé   2 evőkanál barna cukor     A díszítéshez:   ¼ - ¼ bögre aprított petrezselyem és turbolya     Elkészítés:            1. A sütőt előmelegítjük 160 fokra.        2. A marhát sózzuk, borsozzuk, majd liszttel megszórjuk, és szobahőmérsékleten állni hagyjuk 30 percig. A maradék lisztet félretesszük.        3. Közepes hőfokon mély fazékban világosbarnára pirítjuk az olajon a bacont. Kiszedjük egy tálba.        4. A fazékban megpirítjuk a marhát, míg szép világos színe lesz. Vigyázzunk, nehogy odaégjen!        5. Kiszedjük a húst, és beletesszük a gyöngyhagymát. 2-3 percig pirítjuk. Kivesszük, félrerakjuk.        6. Ugyanezt megismételjük a répával és a fehérrépával.        7. Ezután egy percig pirítjuk a gombát, majd kiszedjük és félretesszük.        8. A vajat a megmaradt olajhoz adjuk, majd beletesszük a szegfűszeget, a babért, és 1 percig pirítjuk. Jöhet a vöröshagyma, a fokhagyma és a gyömbér. 4-5 perc alatt üvegesre pároljuk.        9. Ezután az őrölt római köménnyel további 2 percig főzzük, hozzáadjuk a megmaradt lisztet, a paradicsompürét, és újabb 2 percig pároljuk.    10. Beleöntjük a bort, majd ha már forr, hozzáadjuk az alaplevet, és azzal is újra felforraljuk.    11. Ekkor visszatesszük a fazékba a bacont és a marhát. Miután felforrt, takarékra állítjuk a lángot, és hozzáadjuk a kakukkfüvet, majdízlés szerint ízesítjük.    12. A fazekat a sütőbe tesszük, és kb. 2 és fél órát sütjük.    13. Hozzáadjuk a répát és a gyöngyhagymát, és további 30 percre még visszatesszük.    14. Ha letelt az idő, beletesszük a cukrot, kivesszük a szegfűszeget és a babérlevelet. Hozzátesszük a gombát, újra megsózzuk. A ragu akkor ideálisan, ha közepesen sűrű. Másnap még finomabb,és kissé besűrűsödik. Tálaláskor a petrezselyemmel és turbolyával díszítjük.       JÁTÉK! Nyerj páros mozijegyet!  A "nyár filmje" tiszteletére az előttünk álló hét a francia konyha jegyében telik majd  a blogon. Minden nap megismerhettek egy-egy klasszikus francia receptet, egy kis "indiai csavarral". Azok között, akik követik a sorozatot, és megosztják a bejegyzéseket itt, a blogon és a Facebookon is,  és megírják kommentben, melyik filmben látták már Helen Mirrent, augusztus 9-én kisorsolunk 5 páros mozijegyet a film premier előtti vetítésére. FB játék itt.    
péntek, 06:40
Ketcicakonyhaja.hu
Gesztesi Károly: Nagypapaság? Brrr!
Legnagyobb fia, Máté tavalyi eljegyzésekor azt mondta, a gyűrűváltást esküvő és családalapítás követi. De mit szól Gesztesi Károly a közelgő nagypapasághoz? Az unoka, vagy esetleg egy újabb saját gyerek jön előbb világra?
péntek, 05:00
Storyonline.hu
VV Ágicának újabb gyermeke születik?
Szögeczki Ági nem a jóslatok szerint éli az életét. Ám azt nem tagadja, hogy hatással van rá a mostani jövendölés. Az egykori valóságshow-hős állítólag jövőre férjhez megy, és fia kistesót kap.
csütörtök, 19:30
Stop.hu
Varga Viktoréknál újra téma az esküvő
Varga Viktoréknál újra téma az esküvő
A különc szerelmespár kapcsolata visszatért a régi kerékvágásba és a hónapokkal ezelőtt lefújt menyegző is ismét szóba került.
csütörtök, 17:25
Hir24.hu
Döbbenet: a netre száműzte magát Győzike - videó
Döbbenet: a netre száműzte magát Győzike - videó
Nem sokáig maradt műsor nélkül Gáspár Győző. Alig két hét telt el azóta, hogy erőszakos viselkedése miatt lapátra tette a TV2, a show megy tovább. Az eddigi pletykákra rácáfolva nem valamelyik kereskedelmi csatornán, hanem a világhálón produkálja magát.
csütörtök, 17:00
Borsonline.hu
Így lehet mesés körmöd az esküvőre!
Így lehet mesés körmöd az esküvőre!
Ha már esküvő, akkor ugyebár a gyűrűt fel kell húzni, fotós kattint, és hát igen, ilyenkor előtérbe kerül a kezünk/körmünk állapota. Fontos tehát, hogy szép állapotban legyen. Íme, néhány tipp!
csütörtök, 15:15
Nlcafe.hu
Milyen játékokat veszünk meg a gyermekeinknek? Valójában milyen játékokra lenne szükségük?
Milyen játékokat keresnek a szülők? Mely játékok iránt van nagyobb kereslet: hagyományos vagy a trendi játékok fogynak jobban az játékáruházak és webshopok polcairól? Milyen a „jó játék”? És valójában milyen játékokra lenne szükségük a gyerekeknek a szakértő szerint? Vajon meg lehet bízni a játékok biztonsági besorolásában?
csütörtök, 13:41
Szuloklapja.hu
Egyedi karikagyűrű, ahogy megálmodtátok
Egyedi karikagyűrű, ahogy megálmodtátok
Az esküvő a szerelmetek, a boldogságotok és a kettőtök egyéniségének összeforrásának ünnepe. Ha már egyéniség, legyen egyedi a ruha, a dekoráció a helyszín...de mi a helyzet az ékszerekkel? Ti sem szeretnétek tucatárut vásárolni?
csütörtök, 12:53
Menyegzolap.hu
A legbájosabb francia desszert
    A Madeleine egy nagyon egyszerű reggeli vagy teasütemény, aminek a kultusza nagyobb, mint ő maga. Ebben sokat segít, hogy kedves, női nevet kapott készítőjéről, Madeleine Poulmier-ről, egy XIX. századi cukrászról, akiről egyes források azt írják, hogy Stanisław Leszczyńskinek, XV. Lajos király vejének a szakácsa volt. De a Larousse Gastronomique két más lehetőséget is említ.   A Madeleine minden esetre egy könnyen elkészíthető, jól variálható desszert, melyet a képen látható, jellegzetes, kagylóhéjra emlékeztető formában sütnek ki. Sütés után be szokták vonni vékony lekvár réteggel, majd kókuszreszelékbe hempergetve, a tetején egy szem cukrozott cseresznyével kínálják.   Az élet ízei című filmben az alaprecept szerepel:      Hozzávalók:    A sütőformák előkészítéséhez: 30 g finomliszt 30 g vaj     A tésztához (kb. 30 darab): 170 g vaj 360 g finomliszt 240 g cukor 4 db tojás 60 ml tej 10 g sütőpor 1 teáskanál reszelt citromhéj     Elkészítés:      1. Melegítsük elő a sütőt 240 ° C-ra. 2. Először készítsük elő a sütőformát: olvasszuk fel a vajat egy kis serpenyőben közepes lángon. Kenjük ki a Madeleine formákat vajjal és tegyük a hűtőbe, 1-2 percre. Vigyünk fel egy újabb réteg vajat, majd szórjuk ki a formákat liszttel és tegyük félre. 3. Állítsuk össze a tésztát: olvasszuk fel a vajat egy kis serpenyőben közepes lángon,  és hevítsük, míg barnás színt kap, majd  tegyük félre. 4. Szitáljuk össze  a lisztet és a sütőport, kétszer egymás után. 5.  Keverjük össze a reszelt citromhéjat és a cukrot egy nagy tálban, és adjuk hozzá a tojásokat. Habverőgéppel keverjük, míg a tojás halványsárga színt kap, és bársonyos csíkot húz, ha a gépet kiemeljük a masszából. 6. Öntsük hozzá a tejet, és keverjük simára. 7. Szitáljuk hozzá a tojásos keverékhez a lisztet,és egy fakanállal vagy szilikonlapáttal keverjük bele. 8. Az olvasztott vajat először 2 evőkanál tésztával keverjük össze, majd így adjuk a tésztához, és keverjük homogénre.  9. Fedjük le a tálat, és pihentessük a tésztát a hűtőszekrényben legalább egy óráig (vagy akár egész éjszaka, ha reggelihez sütjük). 10. Kanalazzuk a tésztát egy habzsákba, és használjuk a legnagyobb áteresztésű habcsövet - ezzel töltsük meg az előkészített Madeleine formákat. 11. A megtöltött formákat tegyük az előmelegített sütőbe, és süssük 5-6 percig, míg felpúposodik a tészta,majd vegyük le a hőmérsékletet 200 fokra, és süssük további 3-4 percig. 12. A sütőből kivéve szedjük ki a formából, és rácsra téve hűtsük ki, de melegen is fogyasztható.        JÁTÉK! Nyerj páros mozijegyet!  A "nyár filmje" tiszteletére az előttünk álló hét a francia konyha jegyében telik majd  a blogon. Minden nap megismerhettek egy-egy klasszikus francia receptet, egy kis "indiai csavarral". Azok között, akik követik a sorozatot, és megosztják a bejegyzéseket itt, a blogon és a Facebookon is,  és megírják kommentben, melyik filmben látták már Helen Mirrent, augusztus 9-én kisorsolunk 5 páros mozijegyet a film premier előtti vetítésére. FB játék itt.      
csütörtök, 06:40
Ketcicakonyhaja.hu
Zimány Linda szívügye az állatvédelem
Már javában zajlik a balatonfüredi felkészítő tábor, ahol a Miss Balaton 16 versenyzője teljes gőzzel a készül a szombati döntőre. A szigorú napirendbe azonban egy rövid kirándulás is belefért a Siófoki Állatvédő Alapítványhoz. A versenyzőket Horváth Éva és a Los Angelesből hazatérő Zimány Linda is elkísérte, aki évekkel ezelőtt ugyanezen a versenyen indította el karrierjét. [...]
csütörtök, 06:34
Bellacafe.hu
Különös házasság: Kiderül, kivel él Bodrogi Gyula felesége
A legendás Bodrogi - Voith házaspár! A mai napig így emlegetik őket, holott 32 éve nem élnek együtt, igaz, el sem váltak! A család, a fiuk, az unokák és a közös munka egy életre összeköti őket. De akkor kivel él a színésznő? A Story interjújából kiderül!
csütörtök, 05:00
Storyonline.hu
Kendall Jenner és Ashton Irwin randizgatnak?
Pár hónapja még a valóságshow-sztár és a One Direction szívtiprója, Harry Styles kapcsolatától volt hangos a sajtó, azonban most - ha hihetünk a pletykáknak - úgy tűnik, a lány továbblépett, és egy másik, feltörekvő fiúbanda egyik tagjával randizik.
08.06. 23:45
Starity.hu
Szidja a BKV-t?
Szidja a BKV-t?
Túl sokat szidja a BKV-t? Itt egy alkalmazás, amelynek segítségével játékos formában tanulhatja meg, hogy a tömegközlekedés nem csak játék és mese.
08.06. 19:21
168ora.hu
Ez az igazi "örök szerelem"
Philemón és Baucis örök története elevenedett meg a minap Kaliforniában. Hatvankét évi házasság után a 90 éves Don és 87 éves Maxine Simpsonnak csupán négy órát kellett egymástól távol töltenie: a férfi követte odaátra örök szerelmét.
08.06. 18:40
Stop.hu
Jeff Goldblum megint T-Rex elől menekült
A színész épp Torontóban forgatott, és egy helyi esküvő násznépe felkérte őt egy menő képre.
08.06. 18:05
Velvet.hu
Lehull a lepel a Sztárban Sztár versenyzőiről
Lehull a lepel a Sztárban Sztár versenyzőiről
A szeptemberben induló show résztvevőiről rejtélyes fotót és videót tettek közzé a műsor Facebook-oldalán. Egy-két tippünk már van is az énekesek kilétére.
08.06. 17:45
Hir24.hu
 Készüljön a letöltésre: mindjárt itt az új Angry Birds
Készüljön a letöltésre: mindjárt itt az új Angry Birds
Egy hónap sincs már hátra, és letölthető lesz a legújabb Angry Birds játék.
08.06. 17:40
Hvg.hu
Szerelemgyerekünk: egy autista kislány
Szerelemgyerekünk: egy autista kislány
Férjemnek az első este kimondott kívánsága igen hamar teljesült, az esküvő után pár héttel derült ki: babát várunk. Már csak azért „imádkozott”, hogy kislány legyen, mert a kislányokat lehet öltöztetni, szeretgetni. Aztán megszületett a mi kék szemű angyalkánk...
08.06. 17:15
Nlcafe.hu
62 év házasság után kéz a kézben haltak meg
62 év házasság után kéz a kézben haltak meg
Több mint hat évtizednyi házasság után az idős pár mindössze négy óra különbséggel hunyta le örökre a szemét.
08.06. 15:40
Hir24.hu
Esküvő előtti szépségápolás 8. rész - Az otthoni bőrápolás fontossága
Esküvő előtti szépségápolás 8. rész - Az otthoni bőrápolás fontossága
Nagyon fontos, hogy ne csak a kozmetikai kezelésekkel, hanem az otthoni bőrápolással is hozzásegítsük, felkészítsük bőrünket a "Nagy napra" és természetesen az esküvő utáni időszakra.
08.06. 15:34
Menyegzolap.hu
Zseniális, párperces játék: felismeritek a híres embereket?
Jók vagytok irodalomból, történelemből és művészettörténetből? Teszteljétek, felismeritek-e a történelem és a kultúra nagy alakjait.
08.06. 13:05
Eduline.hu
A többszörös „-e” kérdőszó
Vajon meg-e lehet-e magyarázni-e azokat az adatokat-e, amikben az „-e” kérdőszó többször is megjelenik? Szándékosság, nyelvi játék, tudatlanság, rétegnyelvi hatás, műfajhoz kötődő közlésmód vagy esetleg valami más van a hátterükben? És mi köze van a ...
08.06. 11:51
Nyest.hu
Barokk Esküvő Győrben: pénteken kezdődnek a programok
Pénteken kezdődik Győrben a 22. alkalommal megrendezett Barokk Esküvő háromnapos eseménysorozata, amelyen - az idén első alkalommal - az Experidance tánccsoport is fellép.
08.06. 11:20
Ma.hu
Pénteken kezdődik a győri Barokk Esküvő
Pénteken kezdődik a győri Barokk Esküvő
A három napos eseménysorozaton a barokk kort idézi Győr belvárosa.
08.06. 11:02
Metropol.hu
Csicseriborsós tésztasaláta
    Ez történik, ha egy indiai séf beszabadul egy francia konyhába.    Még mindig Az élet ízei című film receptjeivel ismerkedünk: talán ez a tésztasaláta az egyetlen, ami hordoz egy-két valódi indiai csavart. Viszont ennek az elkészítéséhez is megjött a kedvem: szerintem nagyon jó, előre elkészíthető nyári vacsora lehet.   Hozzávalók (4 személyre):       A tésztasalátához:   200 g főtt csicseriborsó ( vagy konzerv, jól leöblítve) 1 kígyó uborka - maggal együtt, kockára vágva 3 közepes nagyságú paradicsom - maggal együtt, kockára vágva 1,5 fej közepes vöröshagyma, apróra vágva  1 kisebb gránátalma magja400 g fusilli (spirál tészta) - al dente állagúra főzve 1 lime leve1/2 dl  fokhagyma-olaj (következő recept szerint) 2 teáskanál chaat masala só és bors (ízlés szerint) 1 csokor koriander, apróra vágva   Fokhagyma olajhoz:   2 dl olívaolaj 1 serrano chili paprika hosszában félbevágva5 gerezd fokhagyma héjastul, ketté vágva     Elkészítés:   Fokhagyma olaj:  1. Melegítsük elő a sütőt 140 C fokra. Keverjük össze egy hőálló tálban az olívaolajat, a chilit,  a fokhagymát. Helyezzük a sütőbe legalább 45 percre. Hagyjuk kihűlni, mielőtt a salátához felhasználjuk. 2. A hűtés után szűrjük át. Az olajat tegyük jól zárható üvegbe, a chilit és a fokhagymát dobjuk ki.   Tésztasaláta:  1. Keverjük össze az uborkát, a csicseriborsót, a paradicsomot, a gránátalma magot, a hagymát, és a kifőzött, leszűrt tésztát egy nagy tálba. Keverjük jól össze. 2. Egy külön tálban keverjük össze a fokhagyma olajat, a lime kifacsart levét és chaat masalát. 3. A kapott öntetet keverjük a salátához és a szórjuk meg ízlés szerint sóval és borssal. 4. Használhatjuk a gránátalma magok egy részét és az apróra vágott koriandert a díszítéshez. 5. Fogyasztás előtt egy éjszakára tegyük a hűtőszekrénybe.       JÁTÉK! Nyerj páros mozijegyet!  A "nyár filmje" tiszteletére az előttünk álló hét a francia konyha jegyében telik majd  a blogon. Minden nap megismerhettek egy-egy klasszikus francia receptet, egy kis "indiai csavarral". Azok között, akik követik a sorozatot, és megosztják a bejegyzéseket itt, a blogon és a Facebookon is,  és megírják kommentben, melyik filmben látták már Helen Mirrent, augusztus 9-én kisorsolunk 5 páros mozijegyet a film premier előtti vetítésére. FB játék itt.  
08.06. 09:37
Ketcicakonyhaja.hu
Nyomozás indult az érpataki műsor miatt
Nyomozás indult a hétvégi érpataki bábuakasztás ügyében közösség elleni uszítás bűntettének gyanújával. A Legfőbb Ügyészséghez az izraeli nagykövetség fordult az Érpatakon történtek miatt.
08.05. 21:50
Stop.hu
Fesztiválhangulat az Oroszlános udvaron - Jön a Budavári Palotakoncert!
Fesztiválhangulat az Oroszlános udvaron - Jön a Budavári Palotakoncert!
A Budavári Palotakoncert tavalyi sikere, illetve az idei rendezvény iránti nagy érdeklődés eredményeként augusztusban két egymást követő napon, 8-án és 9-én is lesz "Operett a Duna fölött", ráadásul fesztivállá bővül a nyár exkluzív szabadtéri eseménye, hiszen több kísérőrendezvény is társul hozzá. A Budavári Palotakoncert két producere, Vadász Dániel és Nacsa Olivér 2013-ban azzal az a céllal hozta létre az első operett-gálát az Oroszlános udvaron, hogy a színházi évad nyári csöndjét megtörjék, és az impozáns környezetben a lehető legtöbb emberhez juttassák el a ma már hungarikumként jegyzett magyar operett műfaját.Az Operettszínház idén is a kezdeményezés mellé állt, és a kétestés rendezvény műsoráról ezúttal is a teátrum színészei gondoskodnak. 15 szólista és 20 fős balettkar lép fel, a színház 50 fős szimfonikus zenekarát Makláry László dirigálja, az előadást KERO® rendezi. A műsor látványvilágát pirotechnikai elemek díszítik.Idén a műsorvezetői feladatokat Verebes Linda és Pindroch Csaba látja el. Vadász Dániel producer elmondta, minden évben szeretnének olyan művészeket, ismert embereket felkérni a házigazdai teendők ellátására, akik más műfajban bizonyítottak, de kedvelik az operetthez, és szeretnék még népszerűbbé tenni. A Pindroch-Verebes színészházaspár külön örült a felkérésnek, hiszen sok film- és drámai szerep mellett mindketten játszottak már operettben – Pindroch Csaba elárulta, Kálmán Imre Marica grófnőjében léptek színpadra, bár nem ugyanabban az előadásban, ráadásul Verebes Linda édesapjának köszönhetően már gyerekkorában rengeteget járt az Operettszínházba.Nem a műsorvezetők személye az egyetlen újdonság az idei Budavári Palotakoncerten. A műsorban lesznek meglepetés-számok, de olyan művek részletei is láthatók-hallhatók, mint a Marica grófnő, A Csárdáskirálynő, a Mária főhadnagy, A Cirkuszhercegnő, A víg özvegy, a Leányvásár, a Mágnás Miska, a Luxemburg grófja, a Viktória, A mosoly országa és a Cigányszerelem. Nemcsak a legismertebb és legnagyobb magyar operett-szerzők dallamai csendülnek majd fel, hanem olyan mára talán elfeledett alkotók slágerei is hallhatóak majd, mint Farkas Ferenc.A meglepetések között szerepel az Operettszínház jövő évi bemutatója, a Csínom Palkó két dala is. A két részes, 6 tematikus blokkra bontott gálaműsor teljes átfedést nyújt az operett-irodalomról.A szervezők nem titkolt célja volt, hogy a Budavári Palotakoncert rendezvénysorozat idővel fesztivállá nője ki magát. Ennek fényében az idei rendezvény keretein belül, augusztus 9-én, szombaton 15:00 órától operett-szimpóziummal várják az érdeklődőket. A zenés, ám de kötetlen beszélgetésen az operett műfaját jól ismerő külföldi és magyar színházi szakemberek, például a Szentpétervári Zenés Komédia Színház igazgatója, Jurij Schwarzkopf, a Bukaresti Ion Dacian Nemzeti Operett Színház direktora, Razvan Ion Dinca, Glatz Attila, a Salute to Vienna amerikai és kanadai koncertsorozat ötletgazdája és tulajdonosa, valamint természetesen az Operettszínház főigazgatója, Kerényi Miklós Gábor vesznek részt.Ezt követi - hasonlóan kötetlen hangulatban - egy zenés kvízjáték értékes nyereményekkel és - Nacsa Olivér műsorvezetőnek köszönhetően - rengeteg humorral. A két programra a belépés ingyenes, a helyszín természetesen ezúttal is az Oroszlános udvar. A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket és a sajtó képviselőit is.A Budavári Palotakoncertet csakúgy, mint a tavalyi évben, idén is a Magyar Televízió rögzíti és tűzi műsorra több alkalommal is, több millió emberhez eljuttatva ezáltal a nem mindennapi műsort. A gálaesten fellép: Bordás Barbara, Fischl Mónika, Frankó Tünde, Kállay Bori, Boncsér Gergely, Dolhai Attila, Vadász Dániel, Dancs Annamari, Kékkovács Mara, Oszvald Marika, Szendy Szilvi, Faragó András, Peller Károly, Kerényi Miklós Máté és Gömöri András Máté.Forrás: Budapesti Operettszínház
08.05. 13:50
Szinhaz.hu
„Egy jó családban élni a legjobb dolog a világon” – Terézanyu és az anyaság
„Egy jó családban élni a legjobb dolog a világon” – Terézanyu és az anyaság
Hogyan éli meg egy óriási szabadságvággyal és dinamizmussal megáldott nő az anyává válást és az ezzel járó változásokat, kötöttségeket? Hogyan lehet jól működtetni egy házasságot és egy családot, és miben fontos leginkább támogatni gyermekeinket? Rácz Zsuzsa a két éves Nóri és a hat éves Szofi édesanyja ugyanolyan nyitottan és szókimondóan beszél a házasság és anyaság […]
08.05. 11:41
Babafalva.hu
Eladták a gyerekeiket, hogy játszhassanak
Habár számos számítógépes játék ingyen is letölthető, a kínai játékosok mégis szívesen költenek egész vagyonokat a drága online játékokra. Egy házaspár azonban még ennél is tovább ment.
08.05. 11:18
Marmalade.hu
62 év házasság után négyórás különbséggel halt meg Don és Maxine
62 év házasság után négyórás különbséggel halt meg Don és Maxine
A 62 éve házas férj és feleség négyórás különbséggel halt meg, miközben egymás mellett feküdtek.
08.05. 10:44
Delmagyar.hu
 Ej, be jó ez a kéró! A világ legszörnyűbb ingatlanfotói
Ej, be jó ez a kéró! A világ legszörnyűbb ingatlanfotói
Készítsétek a rekeszizmokat, mert ezek a fotók megdolgoztatják majd őket! Az a délelőttünk, amikor felfedeztük ezeket a fotókat, totálisan kárba veszett: nem bírtunk leállni velük, az összeset végig kellett néznünk, és megállás nélkül potyogtak a könnyeink a röhögéstől. Nem csak, hogy mi nem tudtunk dolgozni, de a kollégáinkat sem hagytuk... A világ legpocsékabb ingatlanfotóit gyűjtő Tumblr blog egy olyan kincs, amit mindenkinek ismernie kell - így most veletek is megosztjuk - naná! - ízelítőként pedig megmutatunk nektek néhány parádés gyöngyszemet a gyűjteményből! 1. Fürdőszoba vagy ravatalozó?2. Hogy nem jutott eddig senkinek sem az eszébe, hogy ezt a két dolgot egyszerre is lehet művelni?3. A magyar valóságshow-sztár titkos lekberendezői pályáfutásának egyik állomása4. Vigyázat, az is eladó, ami a szekrényben lapul!--pagebreak-- 5. Apuka így gondoskodik a meghitt hangulatról... 6. Legalább nem fut ki a leves, amíg kisebb-nagyobb dolgainkat intézzük!7. A lakás ára tartalmazza ezt az embernek álcázott szobanövényt is.8. Ez egy soha véget nem érő utazás... A fotók forrásáért és még több elképesztő ingatlanfotóért kattintsatok a terriblerealestateagentphotos.com oldalra!
08.05. 10:42
Evamagazin.hu
„Egy jó családban élni a legjobb dolog a világon” – Terézanyu és az anyaság (2. rész)
„Egy jó családban élni a legjobb dolog a világon” – Terézanyu és az anyaság (2. rész)
Hogyan éli meg egy óriási szabadságvággyal és dinamizmussal megáldott nő az anyává válást és az ezzel járó változásokat, kötöttségeket? Hogyan lehet jól működtetni egy házasságot és egy családot, és miben fontos leginkább támogatni gyermekeinket? Rácz Zsuzsa a két éves Nóri és a hat éves Szofi édesanyja ugyanolyan nyitottan és szókimondóan beszél a házasság és anyaság […]
08.05. 10:05
Babafalva.hu
Kézen fogva haltak meg 62 év házasság után
Kézen fogva haltak meg 62 év házasság után
Don és Maxine Simpson románca és halála olyan, mint egy hollywoodi szerelmes történet, csak épp ezt az élet írta.
08.05. 08:30
Nlcafe.hu
A legjobb ebéd az esős nyárban
    Forró, francia hagymaleves krutonnal és dupla adag gruyere sajttal.     Ez a recept is Az élet ízei című filmből való - számomra a portói, mint hozzávaló az egyetlen újszerű elem. Az egyik kedvenc levesem, imádom tejszínnel és anélkül is. Az a lényeg, hogy jó sok kruton legyen a tetején, még több rásült sajttal! Amilyen vicces kedvében van az időjárás, érdemes bevásárolni hozzá, hiszen bármikor előfordulhat, hogy néhány perc alatt őszbe fordul, és akkor jöhet a forró leves!     Hozzávalók (8 adag):   1 kg  vöröshagyma, szeletelve 150 g  sótlan vaj 60 g  liszt 250 ml száraz fehérbor 1,5 l marha alaplé (vagy víz) só, fehér bors ½ francia baguette,szeletelve 200 g  Gruyere sajt, reszelve 100 g vaj 120 ml  tejszín (opcionális) 30 ml  portói bor (opcionális)  1 csokor petrezselyem kettéosztva a főzéshez és a díszítéshez   Elkészítés:   1.. Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. 2.. Hámozzuk meg a hagymát, és szeleteljük vékonyra. 3. Olvasszuk fel a vajat egy lábosban, és közepes lángon pirítsuk meg benne a hagymát, míg megpuhul és enyhén karamelles színt kap. 3. Szórjuk meg a liszttel, és folytonosan kevergetve enyhén pirítsuk meg. 4. Öntsük fel a fehér borral, és keverjük simára, és forraljuk, míg a bor alkoholtartalma elpárolog, majd adjuk hozzá a marhahús levet (vagy vizet) is. Tegyük bele a petrezselyem felét (összekötve, így könnyebb lesz kivenni), és főzzük lassú tűzön 45 percig. 5. Szeleteljük fel a bagettet, és a sütőben pirítsuk meg a szeletek mindkét oldalát. 6. A bagettek egyik oldalát vékonyan kenjük meg vajjal, és szórjuk meg a reszelt sajttal, majd tegyük vissza a sütőbe a sajt elolvadásáig,majd tegyük félre. 7. A következő lépés elhagyható: a portóit keverjük össze a tejszínnel, majd adjunk hozzá néhány kanál forró levest is. Vegyük le a levest a tűzről, öntsük hozzá a tejszínes keveréket, és keverjük el benne. Tálalás előtt:   Kanalazzuk a levest tűzálló tálakba. Az előkészített,pirított,sajtos bagettszeleteket rendezzük a tetejére. Szórjuk meg a maradék sajttal, és tegyük a sütőbe grill fokozatra, míg a sajt megolvad és egy kicsit megpirul. A sütőből kivéve hintsük meg apróra vágott petrezselyemmel, és azonnal tálaljuk.     JÁTÉK! Nyerj páros mozijegyet!  A "nyár filmje" tiszteletére az előttünk álló hét a francia konyha jegyében telik majd  a blogon. Minden nap megismerhettek egy-egy klasszikus francia receptet, egy kis "indiai csavarral". Azok között, akik követik a sorozatot, és megosztják a bejegyzéseket itt, a blogon és a Facebookon is,  és megírják kommentben, melyik filmben látták már Helen Mirrent, augusztus 9-én kisorsolunk 5 páros mozijegyet a film premier előtti vetítésére. FB játék itt.
08.05. 06:58
Ketcicakonyhaja.hu
Vásáry André jobban szeret hűvös helyen fellépni
A változékony időjárás megviseli az embereket lelkileg és fizikailag egyaránt. A témában a reggeli műsor vendégei voltak: dr. Szántó Renáta belgyógyász és Vásáry André előadóművész.
08.05. 06:22
Stop.hu
Ezért nem hajlandó elvenni párját a magyar énekes - Pedig már közös gyerekük is van
Ezért nem hajlandó elvenni párját a magyar énekes - Pedig már közös gyerekük is van
Majka esküvő nélkül is boldog Dundikával - nincs ezzel egyedül.
08.05. 06:05
Femina.hu
Esküvő előtti szépségápolás 7. rész - ToxSKINCARE vegyszermentes, botox hatású, ránctalanító kozmetikai család
Esküvő előtti szépségápolás 7. rész - ToxSKINCARE vegyszermentes, botox hatású, ránctalanító kozmetikai család
A Szabó Imre Szalonok egyik leghatásosabb anti-aging termékcsaládja a toSKINCARE, a bőr legmélyebb rétegeiben fejti ki a hatását, ott ahol a sejt anyagcsere folyamatok zajlanak.
08.04. 18:01
Menyegzolap.hu
Ken babává műttette magát egy fiú, és túl jól sikerült – fotó
Ken babává műttette magát egy fiú, és túl jól sikerült – fotó
A játék baba immár nem a hasonmása, hanem a konkurenciája.
08.04. 17:15
Nlcafe.hu
A lepke halála
A pszichés rendellenességekkel foglalkozó tudományág, a pszichopatológia több kísérlettel is élt a lélektani értelemben vett anomáliák meghatározására, melyek szinte majdnem mindegyike kitér az ún. 4D-re: deviancia, distresszkeltés, diszfunkcionalitás, veszély (angolul danger). A 4D elmélete szerint egy adott viselkedés akkor értelmezhető pszichológiai szempontból patológiásnak, amennyiben az a megszokottól eltérő, kellemetlen, nyugtalanító, romboló hatású és egyben veszélyes is. A kérdés a következő: Giacomo Puccini Pillangókisasszony című operájának főhősnője, Cso-cso-szán vajon mentális zavarnak köszönhetően követ el (a pszichológia nyelvén szólva befejezett) öngyilkosságot? Ahhoz, hogy a választ megadjuk, elengedhetetlen, hogy minden körülményt feltárjunk.   Elhamarkodott lenne máris igennel válaszolni, pusztán arra alapozva, hogy az öngyilkosság morális és/vagy vallási szempontból elfogadhatatlan. Tény, hogy az öngyilkosságot a legtöbb vallás elítéli (Székelyföldön például azokat, akik önkézzel vetettek véget életüknek, nem helyezhetik örök nyugalomba a temetőkertbe), s az európai társadalmi normáknak is ellentmond. Érdekes ugyanakkor, hogy a legtöbben az öngyilkosságot az egyik legönzőbb tettként értelmezik olyan társadalmakban, amelyek alapvetően egoista szemléleten alapulnak. Ha megnézzük a nyugati társadalmakat, jobbára azt találjuk, hogy az önérvényesítés válik elsődleges szemponttá, s éppen ezért a közösségi tereket védelem, nagyon gyakran szigorú (törvényi) szabályzások alá kell rendelni, tehát kvázi intézményekké formálódnak - lásd házasság. Ha már a házasságnál tartunk, vizsgáljuk meg, miként történik ez Puccini operájában.Pinkerton amerikai tengerészhadnagy japán szertartás szerint köt házasságot az akkor 15 éves Cso-cso-szánnal, aki azért, hogy leendő férje kedvében járhasson, áttért a keresztény hitre - emiatt viszont családja kiátkozza. A különös kettősséget tovább fokozza, hogy míg Cso-cso-szán, azaz Pillangó mély hittel néz a házasság elé, addig Pinkerton csupán játéknak tekinti azt. Újabb kérdés: ez a házasság a 4D alapján patológiásnak, esetleg abnormálisnak tekinthető? Nos, azt mondhatjuk, hogy mindkét fél szempontjából IGEN. Mind Pinkerton, mind Pillangókisasszony hozzáállása eltér a megszokottól, vagyis a társadalmi normáktól. Emellett distresszkeltő és destruktív, veszélyt előhívó folyamatokat is beindít - gondoljunk csak a kiátkozásra. Ha ebből a képből indulunk ki, máris azt mondhatjuk, hogy egy eleve patológiás helyzetben szinte csak olyan cselekmény sülhet ki, ami önmaga is abnormális, csakhogy ez ismét egy elsietett következtetés lenne. Két okunk is van arra, hogy megálljunk és újabb nézőpontokba helyezkedjünk - íme az első.A szociálpszichológia hívja fel figyelmünket arra, hogy nagyon sokszor helytelenül ítéljük meg mások cselekedeteit. Természetesen az életben akár egy perc leforgása alatt is számtalan döntést kell hoznunk, ami mind a cselekvő, ami a megfigyelő szemszögéből azonnalinak tűnik, noha (normális esetben) többrétű folyamatok állnak a háttérben. Ahhoz, hogy ítéletalkotásunk megfontolt legyen, rengeteg szempontot kell megvizsgálnunk, ami roppant időigényes, ezért gyakran az első látszólagos oknak tulajdonítjuk a cselekedetet.A másik okot éppen a pszichopatológia hozza fel. A 4D elmélet szinte minden komponense megkérdőjelezhetővé válik, ha azokat az adott környezethez, kultúrkörhöz, élethelyzethez viszonyítjuk, s azoktól tesszük függővé. Járjunk el most is így. Erősen lesarkítva azt mondhatjuk, hogy a nyugati és a keleti kultúrát valamint társadalmi rendszert alapvetően megkülönbözteti az, hogy míg előbbi az egyénre, utóbbi a közösségre helyezi a súlyt. Akár azt is kijelenthetnénk, hogy míg a nyugati ember tettei mögött egyéni, addig a keleti ember tettei mögött szociális motivációkat vélhetünk. Ha mindezeket elfogadjuk, akkor valóban jogosan mondjuk azt, hogy az öngyilkosság önző cselekedet? Ha alapvető motivációink önmagunkra irányulnak, akkor mi más lenne? Csakhogy ebben az esetben az önzőséget mint ellenérvet emlegetni finoman szólva dőreség. Olyan ez, mintha felszólítanának minket, hogy mindig csak magunkra gondoljunk, majd egy szankciót követően arra hivatkoznának, hogy önzőként jártunk el.Persze azt sem állíthatjuk, hogy egy japán ember öngyilkossága önzetlen tett. Vizsgáljuk meg, mik állhattak Cso-cso-szán cselekedetének hátterében. Pinkerton az esküvőt követően elutazik, s bár azt ígéri, egy év múlva visszatér, három évig semmi hírt sem hallat maga felől. Egy levélben tudatja, hogy Amerikában megnősült és hamarosan meglátogatja Pillangókisasszonyt újdonsült feleségével. Mivel Cso-cso-szán nem tud angolul olvasni, azt hiszi, férje újra visszatér hozzá. Eközben egy kérő érkezik hozzá Yamadori herceg személyében. Cso-cso-szán nem tudja mire vélni a szándékot, mondván, ő férjezett. Megpróbálják azzal meggyőzni, hogy a japán hagyomány szerint az egyedül maradt asszony elváltnak számít, de Cso-cso-szán azzal védekezik, hogy ő már amerikai asszony. Mindeközben lelkesen készül férje fogadására, aki most fogja előszőr látni saját fiát. Pinkerton megérkezik az amerikai konzullal és új feleségével, aki Cso-cso-szán bocsánatáért esedezik, s biztosítja, hogy gondját viseli közös gyermeküknek. Pillangókisasszony látszólagos érzelemmentességgel fogadja a híreket, s elküldi látogatóit, hogy egy fél óra múlva térjenek vissza a gyermekért. Elbúcsúzik gyermekétől, szemét beköti, egy amerikai zászlót ad kezébe, majd elhunyt apja tőrével véget vet életének.   Vajon Cso-cso-szán amerikai, vagy japán? Melyik az ő "igazi énje"?Ez a drámai mélyponton kerül a felszínre. A kérő érkezésekor elutasítja a japán, elhagyott nő szerepét, ám most mégis szembesülnie kell vele. A házasság szent köteléke egy pillanat alatt szertefoszlott, semmivé lett. Elveszítette mindazt a szerepet, ami az egoizmus mocsarából a közösségi lét fényébe emeli: már nem feleség, már nem anya. Egyedül maradt, ami számára elviselhetetlen. Nem hasznos tagja a társadalomnak.Apja tőrén (aki kegyvesztett szamuráj volt) a következő felirat található: "Becsülettel haljon, ki nem tudott becsülettel élni." Talán Cso-cso-szán becstelenként élt? A mi nézőpontunk szerint nem, de számára az számít, mit gondol róla közösség. Ő maga váltott hitet, s ő lett a megcsalt, kisemmizett. Egyetlen pillanatig sem küzd azzal, hogy a felelősséget más vállára helyezze, inkább a halált választja.    Most térjünk vissza legelső kérdésünkhöz: Pillangókisasszony tette patológiás?Ha a devianciát, a distresszkeltést, a diszfunkcionalitást és a veszélyt a japán kultúra szerint értelmezzük, azt kell mondanunk, hogy inkább az élete volt az, amire a 4D ráilleszthető. Halála előtt minden bizonnyal végiggondolta, honnan indult és hová jutott. Nem hozhat fiára olyan szégyent, hogy apa nélkül, megcsalt, egyedüli anyaként nevelje fel. Ha életét megszégyenítve élné tovább, az nem felelne meg a társadalmi normáknak, folyamatos nyugtalanságot és veszélyt ébresztene, s rombolóan hatna rá és gyermekére is.Az élete beteggé vált, ezért inkább meghal. Elítélendő, ami tett?A kérdés örökké nyitva marad, amit maga Puccini is érzékeltet az opera utolsó akkordjával. A tragédiának vége, de nincs lezárva.   Az alábbi linkre kattintva megnézhetjük és meghallgathatjuk a fentieket: http://www.youtube.com/watch?v=Eyw6qPKJiwUEgy megjegyzés: magam rendezői hibának vélem, hogy a Cso-cso-szánt alakító szereplő a mű végén nyakon szúrja magát. A keleti kultúrában ugyanis úgy vélik, hogy az élet központja a köldök alatti területen, az ún. harában rejlik. Innen származik a harakiri kifejezés is: a tőrt pontosan a harába döfve vetettek véget életüknek.
08.04. 12:18
Mipszi.hu
A GLAMOUR betűgyűjtő 2014 nyereményjátékának hivatalos játékszabálya
1. A Játék SzervezőjeA nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Axel Springer- Budapest Kiadói Kft. (székhely:1122 Budapest, Városmajor utca 11.), mint a Játékban résztvevő
08.04. 11:27
Glamouronline.hu
Személyre szabott esküvő szertartásvezetővel
Személyre szabott esküvő szertartásvezetővel
Az anyakönyvi hivatalban nem elég rugalmasak? Nincs szabad hivatali időpont a megálmodott esküvői ceremóniához? Nem vállal kinti szertartást az anyakönyvvezető, esetleg kétnyelvű vagy külföldi esküvőt? Mit lehet ilyenkor tenni, milyen más megoldások vannak? Vagy egyszerűen Te az álmaidat, vágyaidat szeretnéd követni, megadod a módját és egy teljesen egyedi, a Ti szerelmetekhez szabott szertartás beszéddel indítod a közös életeteket...
08.04. 10:21
Menyegzolap.hu
A tökéletes francia omlett
  Még mindig Az élet ízei című film receptjeivel ismerkedünk: ez az a bizonyos "sorsfordító omlett" melynek megkóstolása után Madame Mallory (Helen Mirren) úgy dönt, hogy Hassant, az indiai bevándorlók fiát a szárnyai alá veszi, és séfként alkalmazza Michelin csillagos éttermében.              Hozzávalók 4-6 személyre: 12 db tojás 120 g vaj,  5 szál turbolya, apróra vágva 5 szál metélőhagyma, apróra vágott 5 szál tárkony, apróra vágva 5 szál petrezselyem, apróra vágva Só, bors A tálaláshoz: 30 g vaj, Só, bors    Elkészítés:   1. Vágjuk le frissen a felhasználni kívánt zöldfűszereket. 2. Külön-külön dobjuk őket 1-1 percre forrásban lévő sós vízbe, majd azonnal hűtsük le hideg vízben. 3. Nyomjuk ki belőle a felesleges vizet, majd várjuk őket finomra. 4. Melegítsünk fel egy nagy, lapos serpenyőt. Tegyük bele a vajat,és olvasszuk fel. Enyhén sózzuk-borsozzuk, majd félretesszük. 5. A tojásokat üssük fel egy nagy tálban, és egy habverővel alaposan dolgozzuk össze, és keverjük hozzá a felaprított zöldfűszereket. 6. Forrósítsuk fel újra az előkészített vajat, majd öntsük a tojásos keveréket a serpenyőbe, és vegyük le közepesre a lángot. Keverjük át egy villával, és a megszilárdult széleket óvatosan emeljük fel, hogy a még nyers tojás alá tudjon folyni, és egyenletesen átsüljön. Nem kell megfordítani, vagy kevergetni. 7. Ha elkészült, a serpenyőt függőleges irányba fordítva összehajtjuk az omlettet, és egy tányérra csúsztatjuk. 8. A tányéron kenjük át a tetejét egy kis olvasztott vajjal, sózzuk, borsozzuk. Adagonként süssük ki! (A fotó tanúsága szerint ők tettek bele kis méretű koktélparadicsomokat is.)               .       JÁTÉK! Nyerj páros mozijegyet!  A "nyár filmje" tiszteletére az előttünk álló hét a francia konyha jegyében telik majd  a blogon. Minden nap megismerhettek egy-egy klasszikus francia receptet, egy kis "indiai csavarral". Azok között, akik követik a sorozatot, és megosztják a bejegyzéseket itt, a blogon és a Facebookon is,  és megírják kommentben, melyik filmben látták már Helen Mirrent, augusztus 9-én kisorsolunk 5 páros mozijegyet a film premier előtti vetítésére. FB játék itt.  
08.04. 10:12
Ketcicakonyhaja.hu
Nem fogod kitalálni, hogy ki Orlando Bloom új szerelme!
Nem fogod kitalálni, hogy ki Orlando Bloom új szerelme!
A Gyûrûk ura sztárja, aki három év házasság után 2013 októberében vált el Miranda Kerrtõl, most egy jachton bulizott egy nõvel.
08.04. 10:00
Napiaszonline.hu
Egy tízéves kisfiú házassági tanácsai tanárnője számára
Házasság előtt az egész világ tanácsokat próbál adni a párnak, hogy mit kell tenniük egy hosszú, boldog kapcsolat érdekében. A felek már megszokták, hogy a környezetükben élők humorosan vagy komolyan célozgatnak a házasélet nehézségeire, de az mindenképp meglepő, amikor egy 10 éves fiú veszi rá magát a tanácsadásra.
08.04. 08:32
Csaladinet.hu
Ez az igazi valóságshow: ajánld „kedvenc” hajléktalan ismerősödet!
Ez az igazi valóságshow: ajánld „kedvenc” hajléktalan ismerősödet!
Lehetséges megoldani a hajléktalanság problémáját? Sajnos nem biztos. Van megoldás egy hajléktalan problémájára? Biztos, hogy igen.
08.04. 08:00
Nlcafe.hu
Kutyagumik miatt perelik a valóságshow sztárját
Minden kulturált gazdi tudja, hogy az eb után fel kell takarítani. A reality sztár nem tartozik ebbe a csoportba.
08.03. 13:00
Neon.hu
Francia citromtorta mandulával
    A filmajánló és a Michelin csillagos limonádé után jöjjön az egyik kedvenc süteményem: a francia citromtorta - ezúttal mandulával kombinálva. Mostanában én is rákaptam a mandulaliszt és az olajos magvak használatára, úgyhogy ezt mindenképpen ki fogom próbálni! Ahogy látom, ebben is benne van az "indiai csavar", hiszen több narancsot, mint citromot használtak az elkészítésnél, de biztos nem tett neki rosszat!     Hozzávalók (8 adag):     Előkészítés: 20 perc Sütési idő: 30 perc 4 szobahőmérsékletű tojás, elválasztva1 citrom reszelt héja1 narancs reszelt héja +1 evőkanál narancslé ¼ teáskanál tiszta vanília kivonat 100 g kristálycukor 150 g mandulaliszt 1/4 teáskanál őrölt fahéj 1 teáskanál sütőpor 1 csipet só 1 teáskanál fehérbor ecet 2 evőkanál porcukor és szeletelt mandula a beszóráshoz      1. Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. 2. Vajazzunk ki egy 23 cm átmérőjű sütőformát. 3. Egy tálban keverjük össze a tojások sárgáját a citrom és  a narancshéjjal, a narancslével és 50 g cukorral. 4. Egy másik tálban keverjük össze a mandulalisztet, a fahéjat és a sütőport. 5. Elegyítsük a két keveréket, és a keverőgéppel alaposan dolgozzuk össze. 6.  A tojásfehérjéből a csipet sóval és az ecettel verjünk habot majd adjuk hozzá a maradék 50 g cukrot, és keverjük, amíg teljesen kemény lesz. 7. Lazán keverjük hozzá a tésztához, majd kanalazzuk bele a sütőformába.  8. tegyük az előmelegített sütőbe, és süssük 25-30 percig, míg aranybarna színt kap. 9. Porcukorral és mandulával megszórva tálaljuk.       JÁTÉK! Nyerj páros mozijegyet!  A "nyár filmje" tiszteletére az előttünk álló hét a francia konyha jegyében telik majd  a blogon. Minden nap megismerhettek egy-egy klasszikus francia receptet, egy kis "indiai csavarral". Azok között, akik követik a sorozatot, és megosztják a bejegyzéseket itt, a blogon és a Facebookon is,  és megírják kommentben, melyik filmben látták már Helen Mirrent, augusztus 9-én kisorsolunk 5 páros mozijegyet a film premier előtti vetítésére. FB játék itt.
08.03. 12:09
Ketcicakonyhaja.hu
Kalciummal és D-vitaminnal a nyári sérülések ellen
Kalciummal és D-vitaminnal a nyári sérülések ellen
A nyár a strandolás, fürdőzés, a táborozások, kirándulások időszaka, de ezek az örömön kívül veszélyeket is tartogatnak a gyerekek számára. Játék, szaladgálás, biciklizés közben is könnyen érhetik őket apróbb balesetek. Ám ha csontjaik erősek és ellenállóak, a nagyobb problémák megelőzhetők. A megfelelő mennyiségű kalcium és D-vitamin napi bevitelével erősíthetjük gyermekeink csontozatát, emellett felgyorsíthatjuk a sebgyógyulást és az esetleges törött csontok összeforrásának folyamatát is.
08.03. 09:00
Eletforma.hu
Vastag Csaba: "Érdemes mindig változni"
Vastag Csaba: "Érdemes mindig változni"
Az exek száma a jó kapcsolat és házasság titka? Erről nyilatkozott Vastag Csaba és Erdőhegyi Brigitta [Dátum: 2014.08.03. 03:54]
08.03. 03:54
Zene.hu
Öt óriási hiba esküvő előtt
Olvasói vélemények szerint nem tesz jót sem a saját elképzelés érvényesítése, sem a bizonytalanság, és nem kéne megdugni az exnőt sem.
08.02. 21:15
Velvet.hu
Meglepő választás! Kim Kardashian örökbe akarja fogadni Pinket
Meglepő választás! Kim Kardashian örökbe akarja fogadni Pinket
A 33 éves valóságshow sztár nem szeretné, ha a kicsi Nori sokáig egyke maradna. Mivel férje, Kanye West több időt tölt munkával, mint családjával, Kim legszívesebben a saját kezébe venné a család gyarapítását és örökbe fogadna egy gyermeket.
08.02. 20:59
Femcafe.hu
Új lemez, új remények
Több mint egy évtizeddel a felbomlása és néhány évvel az újrakezdés után új albummal jelentkezik az O-Town. Az amerikai fiúcsapat 2000-ben tűnt fel az ABC valóságshow-jában.
08.02. 18:35
Kulturpart.hu
Berki Krisztián kilóra akarta megvenni Pamelát - hát sose lesz esküvő?
Saját módszerével próbálta kiengesztelni menyasszonyát Berki Krisztián, ám a drága ajándékkal nem ért célba Pamelánál.
08.02. 12:05
Kemma.hu
Így készül a Michelin csillagos limonádé
    Tegnap írtam egy előzetest Az élet ízei című filmről - akinek felkeltette az érdeklődését, az előttünk álló hét folyamán további meglepetésekre számíthat: megkaptuk ugyanis a filmben szereplő ételek receptjeit. Mára ezt a limonádét választottam - 31 fokban másnak még gondolatban sem tudok nekiállni.   Hozzávalók 1,2 literhez:   100 g kristálycukor 1 evőkanál citromsav 1 evőkanál citrom kivonat 2 dl víz 1 gallon szénsavas ásványvíz     Egy serpenyőben, lassú tűzön kevergetve oldjuk fel a vízben a kristálycukrot, a citromsavat és a citromkivonatot. A tűzről levéve hűtsük ki, majd hígítsuk fel egy liter szénsavas ásványvízzel. Jéggel, lime, citrom és narancsszeletekkel tálaljuk.   TIPP: Érdemes nagyobb mennyiségű szirupot elkészíteni, a hűtőben hosszan eltárolható.     JÁTÉK! Nyerj páros mozijegyet!  A "nyár filmje" tiszteletére az előttünk álló hét a francia konyha jegyében telik majd  a blogon. Minden nap megismerhettek egy-egy klasszikus francia receptet, egy kis "indiai csavarral". Azok között, akik követik a sorozatot, és megosztják a bejegyzéseket itt, a blogon és a Facebookon is,  és megírják kommentben, melyik filmben látták már Helen Mirrent, augusztus 9-én kisorsolunk 5 páros mozijegyet a film premier előtti vetítésére. FB játék itt.  
08.02. 11:35
Ketcicakonyhaja.hu
VV Gigi egy indiai kolostorba költözik
Három évvel ezelőtt volt a Való Világ villalakója Gigi. A feltűnően csinos lány a műsor végeztével kezdetben táncos akart lenni, aztán jógaoktatásra váltott. Most pedig úgy döntött, hogy egy indiai kolostorba vonul.
08.02. 09:10
Stop.hu
Osvárt Andrea: Teljes mértékben rábíztam magam
Osvárt Andrea néhány héttel ezelőtt az MTVA Balatoni Nyár című műsor háziasszonyaként mutatkozott be a képernyőn. A népszerű színésznő gyermekkorában már kipróbálta magát műsorvezetőként.
08.01. 21:48
Stop.hu
Érvek a nyitott házasság mellett
Csökkenthető a válások száma, megerősíthető a bizalom a felek közt és a mentális elégedettség is az érvek közt van.
08.01. 20:41
Velvet.hu
Visszaélnek Házibuli Attila nevével
BEREGDARÓC — Nem panaszkodhat a Házibuli Attilával című zenei műsor házigazdája, Tiliniger Attila (31), hiszen az idei évben is közel 100 felkérésnek tesz eleget.
08.01. 19:09
Blikk.hu
Esküvő előtti szépségápolás 6. rész - Express kezelések esküvő előtt
Esküvő előtti szépségápolás 6. rész - Express kezelések esküvő előtt
Fontos, hogy adjunk időt bőrünknek a regenerálódásra, és ne halogassuk az utolsó néhány napra kozmetikai kezeléseket. Mégis van, hogy úgy hozza az élet, hogy s.o.s megoldásra van szükség.
08.01. 17:05
Menyegzolap.hu
A Viasat terjeszti a Life- és OzoneNetwork csatornákat
Augusztus 1-től az Origo Zrt. tulajdonában lévő LifeNetwork és OzoneNetwork csatornák terjesztési feladatait a Viasat Hungária Zrt. látja el.
08.01. 13:58
Mediainfo.hu
A Viasat terjeszti az Origo tévéműsorait
A döntés a Life Network és Ozone Network kábeles értékesítését érinti.
08.01. 12:51
Divany.hu
Menyasszonyi ruha és miegymás – kapitális esküvői hibák
Menyasszonyi ruha és miegymás – kapitális esküvői hibák
Esküvő szezon lévén elég sok násznépet és menyasszonyt látok, főleg fotózás kapcsán, mivel Vác belvárosában, a „kézművesek utcájában” töltöttem az elmúlt öt hétvégét. Nálam nagyon magas a tűréshatár, tiszteletben tartok bármit és bárkit, de volt olyan, ami már nálam is kiverte a biztosítékot. Menyasszony királylányos ruhában és napszemüvegben, síelő mozdulatokkal előrébb haladva a tűsarkújában... és ez csak egy a sok közül.
08.01. 12:50
Bien.hu
Megállapodott a Viasat és az Origo
Megállapodott a Viasat és az Origo
A mai naptól az Origo Zrt. tulajdonában lévő LifeNetwork és OzoneNetwork csatornák terjesztési feladatait a Viasat Hungária Zrt. látja el. 
08.01. 10:45
Mmonline.hu
Igaz történet: Gruppenszex volt a terv, 45 év házasság lett belőle
Akkoriban nagyon divatba jött a csoportos szex és azt hiszem, Guszti barátjának ez jó alkalom lett volna, hogy a mi addigi szolid presszós randijainkat „magasabb szintre” emelje.
08.01. 08:50
Kiskegyed.hu
Helen Mirren a konyhában
   A Csokoládé rendezőjének új filmjében megint Dél-Franciaországba utazhatunk, ezúttal egy Michelin csillagos étterem konyhájába.   A magyar címmel újfent elégedetlen vagyok (mint az estek kb. 50 %-ában): Az élet ízei - szerintem sablonos és semmitmondó, de a közhelyek sajnos gyakran bejönnek, és a nézők hívószóként értelmezik őket. De vigaszul itt van nekem Helen Mirren, aki Meryl Streep mellett az egyik kedvenc színésznőm, örülhetek hát, hogy egy film erejéig ő is kapcsolatba került a francia konyhával. A személye számomra a nyár filmjévé emeli ezt a mozit - pedig még csak az előzeteseket láttam, de a film mottóját máris a magamévá tettem:   „ - Miért változtat meg egy kétszáz éves receptet? - Mert kétszáz év talán épp elég volt neki.”   A festői szépségű dél-francia kisvárosban Madam Mallory (Helen Mirren) éttermének, az előkelő Le Saule Pleureur-nek (magyarul Szomorúfűz - vicces név egy étteremnek) nem akad párja:  a Michelin csillagos konyhában egymás után készülnek a gasztronómiai csodák a szenvedélyes, ám kissé vaskalapos tulajdonosnő irányításával. Az egyszerű ételek is kifinomult fogássá változnak a keze alatt, amivel vendégeit teljesen megbabonázza. De a tökéletes recepthez mindig kell egy izgalmas hozzávaló - és ez most az egzotikus Indiából érkezik.             Egyik napról a másikra toppan be a csendes városkába a Kaddam család, akik nem kisebb tervvel állnak elő, mint hogy megnyitják indiai éttermüket szemben a francia gasztrocsodával.  Nem csak a hangos zenétől lesz zajos a környék, de a kurkuma, a szegfűszeg, a curry, és a garam masala is felpezsdíti a lakók ízlelőbimbóit. Az eddig rozmaringtól, és bazsalikomtól illatózó környék élete kezd teljesen a feje tetejére állni, és ezt persze Madam Mallory sem nézheti tétlenül. Megkezdődik a rivalizálás, míg nem a Kaddam család gyöngyszeme, a hihetetlenül tehetséges Hassan (Manish Dayal), és Madame Mallory elbűvölő séf helyettese, Maquerite (Charlotte Le Bon) szövetkeznek: a két teljesen eltérő kultúra ízeit egyesítve élettel telítik meg nem csak a tányérokat, de a bájos városkát is. És ez még Madame Mallory világát is felkavarja. Szárnyai alá veszi Hassant, hogy megtanítsa a kulináris kifinomultság minden csínjára, és közben ő maga is megnyílik az új ízekre, és az élet új csodáira. Mert kell az a kis fűszer, ami kicsit megbolondítja, és felkavarja az egyhangú ízeket…               "A „Csokoládé” rendezőjének legújabb filmje egy tökéletes gasztronómiai ízbomba, melynek fontos összetevői közül nem hiányozhatnak az illatos fűszerek, a színes alapanyagok, a szenvedéllyel fűtött jelenetek, és az ízletes kulináris élmények. A Steven Spielberg és Oprah Winfrey producerek irányítása alatt készült alkotást egy csipetnyi India és egy nagykanál francia báj, és a csodálatos Helen Mirren játéka teszi a nyár egyik legínycsiklandóbb filmjévé."              Eredeti cím: The Hundred-Foot Journey Rendezte: Lasse Halström Szereplők: Helen Mirren, Manish Dayal, Om Puri, Charlotte Le Bon Bemutató dátum: 2014. augusztus 14. Szinkronizált Előzetes-korhatár besorolás: 12 éven aluliak számára nem ajánlott      Ebben a trailerben egy kicsit bekukkanthatunk a kulisszák mögé:            JÁTÉK! Nyerj páros mozijegyet!  A "nyár filmje" tiszteletére az előttünk álló hét a francia konyha jegyében telik majd  a blogon. Minden nap megismerhettek egy-egy klasszikus francia receptet, egy kis "indiai csavarral". Azok között, akik követik a sorozatot, és megosztják a bejegyzéseket itt, a blogon és a Facebookon is,  és megírják kommentben, melyik filmben látták már Helen Mirrent, augusztus 9-én kisorsolunk 5 páros mozijegyet a film premier előtti vetítésére. FB játék itt.    
08.01. 07:00
Ketcicakonyhaja.hu
Életre kelt álomvilág a színpadon – videóval
Már ötödik hónapja hívnak rendbontó játékra az Orfeumban a kapuját tágra nyitó babaház lakói. A XXI. század revüműsora, a Puppet Show túlmutat a hagyományos értelemben vett szórakoztatáson: impozáns, vibráló, sokszínű, változatos, dinamikus és garantáltan áll-leejtő. Az egyedi, extravagáns, pikáns, új és újragondolt zenékre koreografált, látványos show-műsor táncbetétjeit két kiváló művész álmodta meg. Színházi előadások, könnyűzenei [...]
08.01. 06:06
Bellacafe.hu
Támadnak a Pixelek
Támadnak a Pixelek
A Sony Pictures Entertainment bejelentette, hogy 2015 tavaszára milyen nagy dobással készül: sikerült megállapodnia sok ikonikus videó játék gyártójával, ezért valóságos digitális all-star csapatot sikerült összehozni.
07.31. 19:05
Noinetcafe.hu
Gáspár Győző úgy érezte magát, mint egy buta baba
Mint ismeretes, a Tv2 nemrégiben döntött, és Gáspár Győzőt agresszív viselkedése miatt kirúgta. A közlemény szerint a showman megrángatta és durván szidalmazta a műsor stábjának egyik hölgytagját. A Kiskegyed információi szerint az esetet megelőzően már voltak jelei annak, hogy Győző komoly lelki válságban van, mert közösségi oldalán is panaszkodott.
07.31. 18:10
Stop.hu
Kormányszóvivő: a kormány egyre nagyobb szerepet szán a turizmusnak
Folytatódnak a turizmust segítő beruházások Budapesten és vidéken is, a kormány célja, hogy az ágazat az eddiginél is nagyobb mértékben járuljon hozzá a növekedéshez - mondta Kurucz Éva kormányszóvivő csütörtöki tájékoztatóján. Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese szerint a turizmus 2020-2025. között az ország első számú ágazata lehet.
07.31. 17:53
Inforadio.hu
Bevetette a csodakamerát a Pepsi
Bevetette a csodakamerát a Pepsi
Hetek óta zajlik az üdítőitalos cég kampánya, amelynek egyik újdonsága a Funball Aréna nevű játék a futball szerelmeseinek. Nem várt azonban sokat a hazai üdítőmárka az újabb nagy dobással sem: teljes gömbpanoráma videót készített egy GoPro „kamera-együttes” segítségével, amelyet még külföldön is csak a legelhivatottabb trendkövetők használnak. A különleges felvétel készítésének Dukai Regina és Istenes Bence is részesei voltak.
07.31. 16:35
Mmonline.hu
Kim Kardashian smink nélkül! Alig lehet felismerni a valóságshow sztárt
Kim Kardashian smink nélkül! Alig lehet felismerni a valóságshow sztárt
Kim Kardashian igencsak meglepte a lesifotósokat, amikor smink nélkül indult edzeni. Tény, hogy nem ajánlott kisminkelve sportolni, de ez eddig sem riasztotta vissza Kimyt. A 33 éves valóságshow-sztárt alig lehet felismerni a fotókon: nagy karikák vannak a szemei alatt, illetve jól látszik, hogy az ő bőre sem hibátlan. Mindezek ellenére le a kalappal Kim Kardashian előtt, hiszen az ő esetében nagy bátorság kellett ahhoz, hogy így lépjen utcára.
07.31. 15:17
Femcafe.hu
Megint kiborította Pamelát Berki Krisztián
Megint kiborította Pamelát Berki Krisztián
Elmarad a hétvégére tervezett esküvő; amit a herevasalt celeb az utolsó pillanatban közölt kedvesével.
07.31. 13:50
Hir24.hu
Máris mással flörtöl Détár Enikő?
Máris mással flörtöl Détár Enikő?
Az új szerelemben élő színésznő szerint minden kapcsolatba belefér egy kis játék.
07.31. 13:50
Hir24.hu
Sztárok és pilóták buliztak a GP after partin
Az egyik legizgalmasabb Magyar Nagydíjat követően Forma-1 rajongó sztárjaink a verseny hivatalos after partiján ünnepeltek. Talmácsi Gábor, Győrfi Pál, Horváth Éva, Ada, Sarka Kata, Árpa Attila és Kiss Endi mellett a Torro Rosso pilótája, Jean-Eric Vergne és a Williams tesztpilótája, Felipe Nasr is a Symbolban bulizott.
07.31. 13:30
Noiportal.hu
Csütörtöktől mozikban a FIFA-sztori: "ez egy őrült és ésszerűtlen játék..."
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA), valamint a világbajnokságok történetét mutatja be A közös szenvedély című francia mozi.
07.31. 12:48
Ma.hu
Nem lesz esküvő, Pamela faképnél hagyta Berki Krisztiánt
Kissé rosszul viselte Pamela, hogy Berki nem tudta összehozni a lagzit augusztus harmadikára. Még a Berki koktélt is kiborította!
07.31. 12:38
Kiskegyed.hu
Ez a férfi tudta, hogy felesége különleges meglepetést érdemel 30 év házasság után. Elő a zsebkendőkkel!
Rick és Stacy harminc éve házasok, és a férfi egy fantasztikus meglepetéssel készült felesége számára. Stacy persze mit sem sejt az egészből,The post Ez a férfi tudta, hogy felesége különleges meglepetést érdemel 30 év házasság után. Elő a zsebkendőkkel! appeared first on Doily.hu.
07.31. 12:19
Doily.hu
Súlyos döntést hozott a TV2
Félgőzzel indul az ősz: két valóságshow helyett csak egyet kap a magyar közönség.
07.31. 09:30
Hetivalasz.hu
 Segítsetek megkeresni Jingle-t! Egy nagyon híres és nagyon aranyos kislánynak rettentően hiányzik!
Segítsetek megkeresni Jingle-t! Egy nagyon híres és nagyon aranyos kislánynak rettentően hiányzik!
Égen, földön mindenki a manót keresi... "Segítség! Ez egy kicsit furcsa Instagram lesz. De a kislányom, Petal, elvesztette a legkedvesebb játékát. Utoljára ma, a Mallorcáról a Stanstead reptérre tartó Easy Jet járaton láttuk. Kérem, ha bárki látta őt... (a Jingle névre hallgat)!!! A lányom annyira el van keseredve. Köszönöm!" A fenti üzenetet és fotót Juliette Oliver posztolta tegnap este az Instagram oldalán, aki nem más, mint (ahogy az a nevéből már látszik) Jamie Oliver brit sztárséf felesége. A pár 2000-ben házasodott össze és négy gyerekük van - egyik helyesebb, mint a másik. Rendszeres update-ért a család mindennapjairól érdemes követni Juliette Instagram oldalát. A fenti hírre persze azonnal megmozdultak a rajongók, rengetegen osztották meg a képet, a kommentelők között pedig olyan is akadt, aki a Stanstead reptéren dolgozik, és aki megígérte, mindent megtesz, hogy Jingle-t előkerítse. Reméljük, minél hamarabb hazajön a kedvenc játék, figyeljük a fejleményeket, és beszámolunk róluk! Addig is: mindenki keresse a manót, hiszen ez az angyali kislány sír most otthon utána! Fotók: @joolsoliver
07.31. 08:56
Evamagazin.hu
TV2-s reality a reklámadó első áldozata
TV2-s reality a reklámadó első áldozata
A Super TV2 kiemeltnek szánt őszi műsora, a Big Brother áldozatul esett a reklámadónak, ami 2-2,5 milliárd forinttal terheli meg a tévétársaság büdzséjét az eddigi adókon kívül. Talán majd 2015-ben képernyőre kerülhet a reality műsor, de még ez sem biztos.
07.30. 16:11
Mmonline.hu
Juharszirup és babérkoszorú
Juharszirup és babérkoszorú
Alice Munro ízig-vérig kanadai volt, és tavaly az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje. Nincs titka. Nem virblizik, nem akar meglepni, nem fontoskodik, csak mesél. Hogy aztán ennek során megelevenedik a betű, a szó, a mondat, s ott vagyunk valahol a virágos vagy esős Nagy-tavaknál vagy a havas régi háznál a város szélén, az eltévesztett házasság hálószobáiban.
07.30. 13:58
168ora.hu
Majd a gyámhivatal eldönti, ki az apja a babádnak
Majd a gyámhivatal eldönti, ki az apja a babádnak
A jelenlegi családjogi törvény szerint „ha a gyermek a házasság megszűnését követő háromszáz napon belül született, a gyermek vélelmezett apja a gyermek anyjának az illető házasságbeli férje”. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy a gyámhivatal majd megmondja, hogy az én gyerekemnek ki az apja.
07.30. 13:00
Nlcafe.hu
Esküvő előtti szépségápolás 5. rész - Luxus kozmetikai kezelések
Esküvő előtti szépségápolás 5. rész - Luxus kozmetikai kezelések
Minden nőnek kijár a kényeztetés, főként, ha éppen élete nagy napjára készül! Az esküvő nem csak sok örömmel, hanem sajnos stresszel is jár, és ez bőrünkön is meglátszik. Ám jó hír, az, hogy erre létezik megoldás!
07.30. 12:05
Menyegzolap.hu
 Videó: ilyen lesz az új Unreal Tournament
Videó: ilyen lesz az új Unreal Tournament
Bár a játék maga még nincs kész, de a textúrák már megvannak, a fegyverek már használhatók és rengeteg pályán már lehet haladni az új Unreal Tournament fejlesztői szerint, akik éppen ezért közzé is tettek egy videót a készülő játékról.
07.30. 11:20
Hvg.hu
 Majd pont a valóságshow-sztár fogja megszerettetni veled a futást
Majd pont a valóságshow-sztár fogja megszerettetni veled a futást
Vagy mégis? Olvasd el a trash-tévé sztárjának 6 tippjét, hátha kedvet kapsz. Ki mástól szerezhetnénk jobbnál jobb inspirációkat a futáshoz, mint egy reality-hőstől? Lauren Conrad tipikus amerikai tévés személyiség. Nem színésznő, nem üzletasszony, nem újságíró, nem is modell, egy kicsit mégis mind a négy. Egy valóságshow-ban tűnt fel 2006-ban, amelyet követett egy másik és egy harmadik; a realityk a kaliforniai gazdag villanegyedek fiatal és szép lakóinak mindennapi életét mutatták be. Lauren azóta saját életmód-website-ot indított, ahol most a következő tippekkel látja el a futással kacérkodó kezdőket (vagyis nem ő, hanem teamjének fitnesz-szakértője): 1. Ismerkedj fokozatosan a futással. Nem mindenki fut helyesen ugyanis. Ha egyáltalán nem vagy hozzászokva a sporthoz, akkor kezdd gyaloglással, túrázással vagy elliptikus géppel az edzőteremben. 2. Kezdd kicsiben. Ha még soha életedben nem futottál, akkor 5 kilométer akár a kudarc lehetőségét is hordozhatja magában. Kezdd kicsiben, sok gyaloglás, kevés kocogás és aztán még mindig emelheted a tétet. 8 hetes edzésterv kezdő futóknak testvérlapunk, a Men's Health oldalán – kattints ide! 3. Hallgass jó zenéket. Ezen nincs mit magyarázni. A kedvenc pörgős zenéid feldobják az edzésedet. Számos nagyszerű zenetár is rendelkezik mobil app formájában (Google Play, Deezer, Spotify – itt válogathatsz a futáshoz való zenékben.) 4. Fuss a szabadban. A futógép remek találmány, de ha teheted, egyszer-egyszer mindenképp menj ki a szabad levegőre is! Folyópart, erdő, hegyvidék – váltogasd a terepet és figyeld meg, hol szeretsz a legjobban futni. 5. Használj alkalmazásokat. Ezek nagyszerűen naplózzák helyetted a megtett kilométereket, az elégetett kalóriákat, edzésterveket készítenek neked és megünneplik veled az új rekordjaidat. Lauren szakértője a Couch-to-5K-t és a Nike Running Apps-ot ajánlja. A mi kedvencünk a Runkeeper, de természetesen se szeri, se száma ezeknek. 6. Legyél tisztában a futás jótékony hatásaival. „Csak utólag jöttem rá, hogy azóta szeretek igazán futni, amióta megértettem, hogy az egész testemmel jót teszek vele" – mondja a fitnesz-szakértő. Szóval érdemes tudni, miért csinálod, figyelni, hol fejlődnek az izmaid és hol kevésbé (előbb-utóbb szinte mindenütt fognak) és ennek tudatában élvezni az izmos, életteli alak felé vezető utat. Fotó: laurenconrad.com, Instagram Rengeteg tipp futáshoz a Runner's World magazinban!
07.30. 09:08
Evamagazin.hu
Rengeteg játék vár új gazdára
Nettó 740 millió forintért hirdette meg eladásra a felszámolás alatt álló Gulliver Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. játékkészletét a felszámoló, a Duna Libra Zrt.; a nyilvános pályázati felhívás a cégközlönyben jelent meg.
07.30. 06:13
Mno.hu
100 ezres órát kapott nejétől VV Fecó
London — 100 ezer forintos órával lepte meg VV Fecót (30) a születésnapja alkalmából felesége, Angéla. Ugyan a volt valóságshow-hős csak augusztus közepén tölti be a 31-et, felesége elő-születésnapi ajándékkal köszöntötte őt.
07.30. 04:20
Blikk.hu
Képeken a királyi esküvő - 1 milliárdan voltak kíváncsiak Diana hercegnőre
Képeken a királyi esküvő - 1 milliárdan voltak kíváncsiak Diana hercegnőre
Diana hercegnő 33 évvel ezelőtt ezen a napon állt oltár elé.
07.29. 19:20
Femina.hu
Gáspár Győző vallomást tett
Gáspár Győző vallomást tett
A TV2 szerint megrángatta a műsor egyik készítőjét, de Győzike azt mondja, nem történt ilyen. Aztán Gáspár kórházba került, nyílt levelet írt a TV2-nek, melyben rasszistának nevezte a szerkesztőnőt. A csatorna szerint ez nonszensz. Itt van a folytatás, ha valakit még érdekel: Gáspár Győző utolsó őszinte vallomása, egyenesen a Facebookról. Mi tudtuk, hogy ez lesz.
07.29. 16:20
Nlcafe.hu
A legszebb szerelmes idézetek
A legszebb szerelmes idézetek
Legyen hetedhét országra szóló, vagy éppen csak szűk családi körben tartott, hosszasan tervezett vagy az utolsó pillanatban kivitelezett, egy esküvő két ember szerelmének megpecsételése, és mindenképpen az életük egyik legfontosabb és legemlékezetesebb pillanata. A meghívó pedig nem csak ezt prezentálja, de évek múlva is szép emlékeket idéz majd, éppen ezért nem mindegy, mi kerül rá. Ha még nem választottatok, adunk néhány tippet.
07.29. 16:05
Bien.hu
Esküvő horoszkóp
Esküvő horoszkóp
Kétségtelen, hogy az esküvő egy olyan esemény, mely nem sokszor történik meg az ember életében, olyannyira, hogy sokunknak mindössze egyszer jön el az a bizonyos nagy nap. Nem mindegy tehát, hogy milyenre sikeredik ez az életre szóló ceremónia, így hát érdemes előtte kipuhatolnunk, mit is árulnak el álmainkról e téren a csillagok, hogy aztán számunkra és kedvesünk számára is valóban minden tökéletes lehessen azon a bizonyos napon!
07.29. 14:35
Bestofcafe.hu
54 év után került vissza a könyvtárba a szexkézikönyv
Az Ideális házasság című könyv 1926-ban íródott, 1959-ben kölcsönözte ki valaki a New York-i közkönyvtárból.
07.29. 14:10
Velvet.hu
Esküvői babonák és bolondos hiedelmek
Ezért kell a menyasszonynak régit, újat, kölcsönt és kéket viselnie.  Ahogy azt anyakönyvi rovatunk is igazolja, július kedvelt hónap a párok számára a boldogító igen kimondásához. Ám mielőtt a házasság intézményébe lépnénk, nem árt, ha a témához kötődő babonák széles skálájára is vetünk egy pillantást. Számtalan rítus, hiedelem és előjel kapcsolódik ugyanis a házassághoz és az azt követő közös élethez. Rendszerint ezek a boldogságot, az egészséget és a gyermekáldást hivatottak biztosítani. Az ismertebb és kevésbé köztudott babonák közül gyűjtöttünk össze egy csokorra valót Deborah Murell: Babonák könyve segítségével. Ezek szerint ha már megtaláltuk igaz szerelmünket, a legfontosabb a nagy nap kitűzése. Nem mindegy azonban, hogy melyik hónapban kötjük össze életünket. Több verset is írtak a jegyesek eligazítására, melyből kiderül például, hogy a nyári esküvő többnyire szép életet és kedves férjet, míg a téli korai halált és nehéz mindennapokat hozhat. A nap is fontos, egy mondóka szerint a hétfő gazdagságot, a kedd egészséget ér, a csütörtök megpróbáltatásokat, a péntek veszteségeket hoz, a szerda a legalkalmasabb, míg a szombat a legalkalmatlanabb. Ezt követheti a ruha kiválasztása. A fehér szín napjainkban gyakorta háttérbe szorítja a többit, ez azonban meglehetősen új keletű nyugati/keresztény szokás. A 19. század második feléig a fehér is csak egy volt a számos választható szín közül, így mindegyiknek megvolt a maga jelentése. Például: „Ha ruhád fehér, a jövőben rossz nem ér. Ha ruhád gyöngyszínű, az élet nem lesz hozzád kőszívű. Ha ruhád zöld, elporladnál, mint a föld. Ha ruhád kék, szerelmed tiszta, mint az ég. Ha ruhád rózsaszín, hamar eljön majd a kín. Ha vörös, a halál lesz egyetlen örömöd.” Stb.  Talán az egyik legismertebb, a mai napig tartott szokás, hogy az esküvő napján a menyasszony magán visel valami régit, valami újat, valami kölcsönkértet és valami kéket. A régi dolog hagyományosan a cipő volt, az új pedig szinte bármi lehetett. Szerencsésnek tartották, ha a kölcsönkért tárgy egy fátyol, amelyet egy olyan menyasszony viselt, aki azóta boldog házasságban él. A kék pedig a szerelem színe, az állandóság és a hűség szimbóluma, általában a harisnyatartón fordult elő.  A szertartás közben sem árt oda figyelnünk, ugyanis ha leesik a gyűrű az esküvőn, a házasság boldogtalan lesz. Ugyanígy nem jó, ha a templomi harangok megkondulnak, mert ez a menyasszony vagy a vőlegény halálát is jelentheti. Ellenben ha az ara sír az esküvőn az bíztató, mert akkor keveset fog sírni a házassága során.    A lakodalom sem szűkölködik babonákban. Népszerű a szokás, miszerint a menyasszony háttal állva eldobja csokrát a koszorúslányok közé. Úgy tartják, aki elkapja, az megy legközelebb férjhez. Az eldobás mellett azonban a kibontás is szerencsét hozott: az ara szétbontotta a csokrot, a virágokat pedig odaadta barátnőinek, hogy ez boldogságot hozzon számukra. Ez egy manapság kevésbé gyakorolt szokás, mint ahogyan az is, amikor a nőtlen és hajadon vendégek dobálni kezdték a férjet és a feleséget azok harisnyájával és zoknijával. Aki talált, arra hamarosan esküvő várt.  A felsorolt érdekességekkel még korántsem teljes a lista, oldalakon keresztül lehetne taglalni az esküvőhöz kapcsolódó népi rítusok és félelmek hosszú sorát. esküvőbabonák
07.29. 11:54
Alon.hu
Szombathelyi anyakönyvi hírek: 2014. július 29.
Anyakönyvi hírek  Szombathely  2014. július 29.  SZÜLETÉS:   Kovács László és Fodor Viktória fia: Noel, Nyikus Gergő és Bezzeg Brigitta fia: Barna, Nagy János és Pődör Adrienn leánya: Nóra Anna, Horváth Zoltán Imre és Bárdosi Dóra fia: Borisz, Barbalics Péter és Németh Andrea leánya: Zsanett, Horváth Ernő és Gadovics Klaudia leánya: Izabella, Kovács Gábor István és Szabó Eszter leánya: Fruzsina, Tóth Zoltán Károly és Kovács Krisztina fia: Zoltán, ZdarieValer Emil és Lobont Claudia Natalia fia: Samuel Matei, Fenyvesi Gábor és Szemes Anikó fia: Bálint Gábor, Mészáros Csaba és dr. Németh Judit fia: Dániel, Biró Gábor és Balogh Boglárka fia: Zsombor, Danyi Péter és Késmárky Réka leánya: Emma, Major Krisztián és Borsits Andrea fia: Nimród, Ligeti Zoltán László és Tóth Zsuzsanna Renáta fia: Aramisz, Háklár Attila és Tóth Szidónia leánya: Emese, Sági Tamás és Vörös Krisztina Márta fia: Kornél, Horváth Ferenc és Nagy Krisztina fia: Medárd, Zaghdondi Woel és Fábián Emerita Margit fia: Zinedine László, Szakály László és Horváth Beatrix leánya: Szonja, Harangozó Péter és Fritz Mercédesz Anna leánya: Lana, Sándor Norbert és Döme Mónika leánya: Zoé, Mráz István és Takács Barbara fia: Barna, Budai gábor és Koroknai Kinga fia: Zétény, Harrach Norbert és Rozs Judit fia: Bence, Varga Gábor ás Kalmár Krisztina fia: Dániel, Velladics Gábor és Horváth Ágota fia: Gábor, Zsidai Csaba és Büki Boglárka Izabella leánya: Írisz Szofi, Rásó Kornél Miklós és Unger Eszter fia: Levente, Kovács Attila és Farkas Barbara Zsuzsanna fia: Erik Márk, Takács Andor és Kováts Andrea Olívia leánya: Annaróza, Busznyák Norbert Lajos és Sághy Júlia fia: Benjamin    HÁZASSÁG:   Varga Krisztián és Benkő Judit, Czeglédi Balázs és Kocsis Zsófia, Sallér Bálint és Prisztavok Luca Beatrix, Kovács Tamás és Schmalzl Petra, Varga Róbert és Magyar Annamária, Horváth István Tibor és Kiss Anikó, Molnár Károly és Sustyák Alexandra  HALÁLESET:   Bertók Imre, Horváth Béláné Bandi Erika, Hujber Irma, Udvardi János, Polgár Ottó, Varga Gellértné Németh Katalin , Szatmári Elemér Antal, Kutrovics Károlyné Horváth Anna Etelka, Nagy László, dr.Tóth József Endre, Konrád János József, Zsombori Pálné Kámán Mária Magdolna, Hodics Miklós, Halvax Károly, Kőhalminé Gosztolya Mária Valéria,Horváth Józsefné Szele Erzsébet Juliánna, Stangl Sándor, Horváth József, Mayherr Józsefné Nagy Mária, Vajda Károly Samuné Söptei Irén, Mándli József, Fábián László József, Nagy Gézáné Varju Tünde, Gombás László, Kocsis Péter, Soós József,    SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATAL  JOGI, KÉPVISELŐI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY  ANYAKÖNYVI CSOPORTanyakönyvi hírekSzombathely
07.29. 11:17
Alon.hu
 Randiznál meztelenül? A kérdés többé nem abszurd rémálom
Randiznál meztelenül? A kérdés többé nem abszurd rémálom
Nézd meg Dating Naked című amerikai valóságshow-t a youtube-on! Neked is van egy visszatérő rémálmod, miszerint álmaid férfijával vacsorázol a francia Riviérán, megy le a nap, lágy szellő borzolja a hajadat, és akkor egyszercsak észreveszed, hogy meztelen vagy? Nos, ez a rémálom válik valóra a VH1 nevű tévécsatorna Dating Naked című realityjében, ahol egy egzotikus tengerparton randiznak egymással párok – anyaszült meztelenül. Egy szereplő három vagy négy másikkal is randizik egymás után, ami azt jelenti, hogy szörföznek, paintball-oznak, lovagolnak (ezt így hogy?) és még számtalan egyéb romantikus tevékenységet űznek együtt, majd ki-ki választ a felhozatalból. Ja és említettük már, hogy ezalatt (a műsorvezető kivételével) minden szereplő meztelen? Persze a randizók nemi szervét kikockázva mutatják a képernyőn. Készen álltok? Akkor itt az első epizód: Mondanunk sem kell, hogy a show, amelynek eddig 2 epizódja ment le, ugyancsak megosztotta a közönséget és a kritikusokat is. „Úgy látszik, ez a jövő – pucéron kell megjelenned a tévében, ha érdekes akarsz lenni" – írja a Time kritikusa, aki azt is hozzáteszi, hogy a meztelenség egy idő után nem is érdekes. „Ha egyszer hozzászoktál ehhez a pluszhoz, a műsor sima randizós realityvé redukálódik" – írja. Természetesen a The Christian Post sem fukarkodik a kritikával. „Az ebben az ijesztő, hogy keresztények tömegei ülnek majd hétről hétre a tévé elé, és Doritost meg Papa John pizzát majszolnak életük párjával összebújva." „Boogie boardoznak, festenek a péniszükkel (mi máshoz kezdene az ember egy első randin?), és másnap ugyanezt végigcsinálják valaki mással" – írja a Flavorwire. Eközben a show készítői és szereplői azzal érvelnek, hogy a meztelen randival egy csomó idegeskedést lehet megspórolni. „Általában három-négy randiba is beletelik, mielőtt meztelenül látom a csajt, ez így sokkal egyszerűbb" – mondja az egyik versenyző, és maga a show is azzal a felkiáltással készült, hogy lehet megtalálni a legegyszerűbben „az igaz szerelmet". Aha, persze. Ti mit gondoltok a Dating Naked-ről?
07.29. 10:22
Evamagazin.hu
Sztárok és pilóták buliztak a GP after partin
Az egyik legizgalmasabb Magyar Nagydíjat követően Forma-1 rajongó sztárjaink a verseny hivatalos after partiján ünnepeltek. Talmácsi Gábor, Győrfi Pál, Horváth Éva, Ada, Sarka Kata, Árpa Attila és Kiss Endi mellett a Torro Rosso pilótája, Jean-Eric Vergne és a Williams tesztpilótája, Felipe Nasr is a Symbolban bulizott. Győrfi Pál fiával, Horváth Éva barátnőivel, Talmácsi Gábor kedvesével, [...]
07.29. 09:48
Bellacafe.hu
Páratlan páros és dixie-muzsika az újszegedi ligetben
Páratlan páros és dixie-muzsika az újszegedi ligetben
Kecskeméti vendégjátékkal és a hagyományos dixie-gálával folytatódik a műsor az Újszegedi Szabadtéri Színpadon. Negyedik előadását hozza idén az Újszegedi Szabadtéri Színpadra a Kecskeméti Katona József Színház: július 29-én és 30-án Ray Cooney vígjátéka, a Páratlan páros látható a teátrum előadásában.A mű főhőse, John Smith kettős életet él: szigorú időbeosztás szerint látogatja két, egymásról persze mit sem tudó feleségét. Ebből persze fergeteges poénok születnek a közkedvelt darabban. A produkció rendezője és egyik főszereplője a kecskeméti színház igazgatója, Cseke Péter. Mellette Szerednyey Bélát, Danyi Juditot és Magyar Évát láthatjuk többek közt.Fotó: Walter Péter„Azt szokták mondani, hogy az operett műfaj királynője A Csárdáskirálynő. Erre az analógiára építve, én bizton tudom állítani, hogy a vígjáték királya a Páratlan páros. Gyakorlatilag Guiness-rekorderek vagyunk az előadással, hiszen ilyen hosszú ideig még nem ment színházban prózai mű: 30 éve játsszuk a darabot, több mint 900 előadást tartottuk már belőle” - mondta Cseke Péter.Hagyományos program az Újszegedi Szabadtéri Színpad műsorán a Szegedixie Gála is, mely rendre megtáncoltatja a jazz és a swing szerelmeseit. Őrjítő, pörgős ritmusok rázzák fel ilyenkor a színházi közönséget. Idén augusztus 3-án látható és hallható a dixie a ligetben.Ahogyan a korábbi években, úgy idén is a Storyville Jazz Band a rendezvény házigazdája. „Idén két részes koncertet hallhat a közönség. A Storyville Jazz Band vendége most is többek közt Frankie Látó lesz. Ez alkalommal a swing irányába tereljük a műsort. Három-négy új dalt is hallhat majd a közönség, és előadunk modernebb jazz-feldolgozásokat is. Egy különleges Ella Fitzgerald-feldolgozás is hallható lesz” - árulta el Háló Pál, a zenekar vezetője.Az est vendége a Mrs. Columbo női zenekar lesz, amely egyre népszerűbb a hazai könnyűzenei életben. Az együttes frontembere Galambos Dorina, a zenekar könnyed, bohókás, mégis igényes zenét játszik. A rögtönzött zene világából indulnak ki, az általuk játszott dallamok a nem zeneértő fül számára is ismerősek, hiszen nagyrészt ismert dalokat formálnak saját képükre. A dixie-éjszaka végén a két zenekar összeáll egy kis közös muzsikálásra, hogy igazi örömzenéléssel örvendeztesse meg a közönséget.Forrás: Szegedi Szabadtéri Játékok
07.29. 05:00
Szinhaz.hu
Esküvő előtti szépségápolás 4. rész - Bőrtökéletesítő, feltöltő és hidratáló kezelések
Esküvő előtti szépségápolás 4. rész - Bőrtökéletesítő, feltöltő és hidratáló kezelések
Az esküvő előtti bőrápolást, kezeléseket általában már a nagy nap előtt 4-5 héttel elkezdjük, hiszen időre van szükség, hogy a hatóanyagok beépüljenek és megszépítsék bőrünket. Ám van, hogy s.o.s. megoldásra van szükség.
07.28. 16:10
Menyegzolap.hu
Jóban-rosszban gyűrű nélkül: van különbség házasság és együttélés közt?
Jóban-rosszban gyűrű nélkül: van különbség házasság és együttélés közt?
Sokan választják az együttélést házasság nélkül.
07.28. 14:05
Femina.hu
A szombathelyi Savaria mozi műsora (2014. július 31.-augusztus 6.)
AGORA–SAVARIA FILMSZÍNHÁZ  Szombathely,  Mártírok  tere  Tel: 94/312-280  2014. július 31–augusztus 6.    Az ART-MOZI az EUROPA  * CINEMAS és az ART  Mozik Nemzetközi Szövetségének  tagja.      Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.     (KN) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) 6 éven aluliak számára nem ajánlott (12) 12 éven aluliak számára nem ajánlott, (16) 16 éven aluliak számára nem ajánlott, (18) 18 éven aluliak számára nem ajánlott.          Helyár: 1.200 Ft Diákok, nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők részére 1.000 Ft  Szent Márton kártyával 20% kedvezmény     Pénztárnyitás az első előadás előtt fél órával.   A műsor- és teremváltoztatás jogát fenntartjuk.   H É T F Ő N     M   O   Z   I   N  A  P : minden jegy csak 1.000 Ft!     Júl. 31–aug. 6. 14.00-kor  Így neveld a sárkányodat 2  (6) 102’  Szinkronizált amerikai animációs film  Júl. 31–aug. 6. 16.00-kor Frank  (16) 95’  Frank még a zenészek körében is igazi különcnek számít: csak a tökéletes hangzás érdekli, mindenben az inspirációt keresi, és még alvás közben sem veszi le az egész fejét körbevevő hatalmas papírmasé maszkot… Szinkronizált angol–ír zenés vígjáték  Júl. 31–aug. 6. 17.45-kor és 19.45-kor Szerelemre hangszerelve  (12) 104’  Greta (Keira Knightley) és barátja, Dave (Adam Levine) a főiskola óta járnak, és közös szerzői a daloknak, melyekkel a férfi fellép. Amikor egy komoly kiadó szerződést kínál Dave-nek, New Yorkba költöznek, csakhogy a frissen szerzett dicsőség hamar a férfi fejébe száll, és szakít Gretával. A veszteségtől még kóválygó lány sorsa akkor fordul jobbra, amikor Dan (Mark Ruffalo), a levitézlett exlemez kiadó vezető egyik este meghallja énekelni… Szinkronizált amerikai romantikus film  Júl. 31–aug. 6. 21.45-kor Országúti bosszú  (16) 102’  Szinkronizált amerikai–ausztrál akciófilm  Júl. 31–aug. 6. Július 31-én 11.30-kor; aug. 1–6. 13.45-kor Repcsik: A mentőalakulat 3D  (6)  Szinkronizált amerikai animációs film  Júl. 31–aug. 6. 15.45-kor Herkules 3D  (16) 94’  Szinkronizált amerikai akciófilm  Júl. 31–aug. 6. 17.30-kor A majmok bolygója: Forradalom 3D  (12) 131’  Szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm  Júl. 31–aug. 6. 20.00-kor és 21.45-kor  Szexvideó  (16) 94’  A szinkronizált amerikai vígjáték főszerepében: Cameron Diaz, Jason Segel, Jack Black AGORA Kertmozi programjai:   Select ratingGive it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 Értékeljen bátran!Savaria MoziSzombathelyMozaikÉn is itt akarom látni a programom!
07.28. 10:44
Alon.hu
Az extravagáns esküvői smink II. rész- stílus esküvőkhöz maszkok és esküvői testfestés
Az extravagáns esküvői smink II. rész- stílus esküvőkhöz maszkok és esküvői testfestés
Ha te is a vagány, újító, lázadó arák táborát erősíted, mindenképpen ajánlott kipróbálnod az extrém menyasszonyi sminket, a testfestést vagy egy teljes maszkot a Nagy Napon. Hogy még sosem hallottál ezekről? Most minden rejtélyről fellibben a fátyol...
07.28. 09:30
Menyegzolap.hu
Első világháború: ma kezdődnek az állami megemlékezések
Az első világháború kitörésének mai, századik évfordulóján kezdetét veszi az állami programsorozat, a fővárosi Operaházban, továbbá Veszprémben és a Hadtörténeti Múzeumban is tartanak megemlékezéseket. Bemutatják a centenáriumra kiadott bélyeget, ökumenikus imádságot tartanak, este pedig Kövér László mond köszöntőt az ünnepi műsor alkalmából. [...] Bővebben!
07.28. 07:14
Mandiner.hu
A 13. Cicelle Aranyháromszög Kulturális Napok (Rum, 2014. augusztus 1-3.)
Az első augusztusi hétvégén immár tizenharmadik alkalommal szervezik meg Rumban a Cicelle Aranyháromszög Kulturális Napok programsorozatát. Az érdeklődők színes programkínálatból választhatnak, melyben a festészettől a komolyzenéig élmények sora várja a látogatókat. Augusztus 1. (péntek)  Rum, A Kultúra Háza  16.30 Serényi H. Zsigmond festőművész grafikái a Padlás Galériában  Megnyitja: Fábián László író  17.00 Indóház  Köszöntő: Németh László polgármester   A Cicelle Kulturális Napokat és a „Párbeszéd a természettel” c. kiállítást megnyitja:  Markó Péter egyesületi elnök  Rumi Rajki Emlékpark „Szoborpark” átadó ünnepsége   Köszöntő Balogh Péter, a Rumi Rajki Műpártoló Kör elnöke   Megnyitja: Majtényi László, a Nemzeti Üdülési Alapítvány főtitkára   17.30 Az Anima Musicae Kamarazenekar koncertje az Indóházban   A műsor:  Felix Mendelssohn-Bartholdy: C-dúr vonósszimfónia, no. 9  Ivana Stefanovic: Tree of Life for string orchestra  Michael Haydn: D-dúr divertimento  Josef Suk: Meditation Wolfgang Amadeus Mozart: F-dúr divertimento, K. 138  Augusztus 2. (szombat)  Rábatöttös, Művelődési Ház  16.00 Köszöntő – Annár István polgármester  Németh József fotóművész, a Rumi Rajki Műpártoló Kör tagjának kiállítása   „Szent Márton ábrázolások Európában”  Megnyitja: Balogh Péter a Rumi Rajki Műpártoló Kör elnöke Szent Cecília templom  17.30 megemlékezés Békássy Ferenc emléktáblájánál  a Rumi Kórus Egyesület műsora  szólista: Cser Fruzsina fuvola  karnagy: Móricz Iván  Gyanógeregye, Gerő Mária és Péter háza Petőfi u 12,  19.00 az Anima Musicae Kamarazenekar  Műsor: Mendelssohn, Haydn, Suk, Mozart kamarazenei művei           Augusztus 3. (vasárnap)  10.00 Rum, Indóház – Zene az irodalomban   Gráfik Imre: A lakodalom mint zenei alkalom (a mezőségi Szék példája)  Pusztay János: Zenei motívumok vándorlása és a nyelvek fejlődése  Láng Gusztáv: Stradivari avagy zenei témák az erdélyi magyar irodalomban  Fábián László: Juhász Ferenc és a zene  Markó Péter: Dzsessz a Szovjetunióban  Sipos Lajos: Vers és zene: Weöres Sándor – Kodály Zoltán: Öregek  Fűzfa Balázs: Illyés Gyula: Bartók – Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában  (a Németh László Szakkollégiummal közös szervezésben)  13:00 Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar hangversenye  Együttműködő partnerek:  Nádasdy-vár Művelődési Központ és Könyvtár  Németh László Szakkollégium   A rendezvény támogatói:  Savaria University Press Alapítvány  Élményközpontú Irodalomtanítási Program  Rum, Rábatöttös önkormányzataSelect ratingGive it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 Értékeljen bátran!ProgramajánlóRumMozaikÉn is itt akarom látni a programom!
07.28. 07:06
Alon.hu
Így kell bocsánatot kérni
Így kell bocsánatot kérni
Azt még a kutya is érzi, hogy a játék ellopása nem volt helyes. Szerencséjére egy baráttól sosem késő bocsánatot kérni.
07.28. 05:13
Mon.hu
Az itt és most szakralitása - Interjú Gera Zoltánnal, a Nemzet Színészével
Az itt és most szakralitása - Interjú Gera Zoltánnal, a Nemzet Színészével
Az érdekelte mindig Gera Zoltánt, ami eleven, ami élni akar, ami teljes, aminek minden részlete egymáshoz illik. Úgy tartja most is, hogy a színpadon nem csak a szájnak, a megírt szövegnek, hanem az egész testnek beszélnie kell. A kilencvenedik évében járó Gera Zoltán lett az új Nemzet Színésze.„Kismester. A mester a nyomatékos itt. Irodalmi párhuzammal szólva: novellista, de a Maupassant, az Antosa Csehov, a Nagy Lajos bordájából. Minden szí­nrelépése igazolja Sztanyiszlavszkij egykoron agyonidézett, mára elfeledett aranymondását, miszerint: nincs kis szerep, csak kis szí­nész... Hányatott szí­nészsors... nyugtalanul szí­nházról szí­n-házra vándorol. Látszólag nem leli helyét, de csak a szí­npadon kí­vül. Amint szí­nre lép: elhelyezkedik idegen jellembőrökben. Nagy emberi tudással életet teremt maga körül. Zokszó nélkül szolgálja hivatását. Titokzatos prófétája a magyar szí­nészetnek. Titkok tudója. Emberi talányok szí­nes szí­npadra fogalmazója." (Molnár Gál Péter Gera Zoltánról)– Régebbi cikkeket olvasva meglepődtem azon, hogy mennyire foglalkoztatják a „szellemi” dolgok. Kik voltak önre nagy hatással? – Hamvas Bélát akkor fedeztem fel, amikor már csak szamizdatban lehetett olvasni. Gyógyital, szellemi újjászületés volt számomra a látásmódja. Az ő gondolkodói attitűdje, egységre törekvése miatt nem lehetett egyházi szempontból elkötelezett, de engem mégis elsősorban az istenhitemben segített. Már nem látok jól, nem nagyon tudok olvasni, a feleségemet szoktam megkérni, hogy olvasson fel nekem. Márait, Balogh Béla könyveit, Dallos Szilviának a filmes szakmáról szóló A forgatások mosolya című könyvét olvasta fel nekem mostanában.– Mit jelentett, hogy a buddhizmus, a zenbuddhizmus vagy éppen Hamvas szemszögéből tudott rátekinteni az életre és a magyar valóságra? – Sokat segített abban, hogy elviseljem a megpróbáltatásokat, például a börtönt, és abban is, hogy önismeretre tegyek szert, ami a színészi munkához elengedhetetlen.– A háború után a British Council könyvtárába járt, és ez lett az oka annak, hogy angol kémkedés gyanújába került, és így a Magyar Néphadsereg Színházában, a későbbi Vígszínházban hosszú ideig csak jelentéktelen szerepeket kapott, ha kapott. Ezért megpályázott – már a hatvanas évek közepén – egy angliai Shakespeare-kurzust, amit természetesen itthon elutasítottak. Megírta Londonba, hogy miért, és emiatt tíz hónapot börtönben töltött. – Más dolgok is bajjal jártak azokban az időkben! Már színművészeti főiskolásként pantomimmal kezdtem foglalkozni, mert tudtam, hogy a mesterség, a színpadi tudás szerves része az, hogy a testünkkel bánni, beszélni tudunk. Az akkori igazgatónő eltiltott ettől! Azt mondta, hogy a pantomim elvonja a színész figyelmét, energiáját a természetes beszédtől. Miközben a koncentrált színpadi mozgásnak sok évezredes múltja van. Ma is nagyon fontos, különösen a klasszikus darabok esetében.Mi ennek az oka? – Az, hogy a klasszikusok nyelve régies, és önmagában a mai néző számára nem feltétlenül érthető, de a test sokat tud „mondani”, és a kifejezésmódja közvetlen, mindenki számára érthető.British Council könyvtárába gondolom azért járt, mert ön is, mint ifjúsága idején a magyar értelmiség jelentős hányada, anglomán volt. – Szerintem ez egy egészséges, szeretetteljes viszony volt Európához és az európai kultúrához, amelynek mi is részesei vagyunk.Gera Zoltánt emlékezetes színházi és filmes epizódszerepek megformálójaként tartják számon – akire oda kell figyelni, akit mindig megjegyzünk magunknak, és aki nagyon hiányozna az egészből. – Nagyon szeretem a képeket, és nagyon fontos volt számomra, hogy a színpadon vagy filmben létrejövő produkciót kívülről is lássam. Ha úgy véltem, hogy tetszeni fog az összkép, akkor vállaltam a kisebb szerepet is.Hosszú pályafutásából melyik színpadi munkáját emelné ki? – A Radnóti Színházban játszottuk A hetvenkedő katonát Gáspár Sándorral, Eperjes Károllyal, Egri Katival. Az előadást Taub János rendezte, és négy évig ment telt házzal. De ezért meg kellett küzdenünk. Az egyik kolléga meg is jegyezte, hogy ha a rendező ennyire hajt minket, és ennyi munkát követel, akkor hol marad a játék öröme. Erre Taub azt mondta, hogy a játék az a néző öröme kell, hogy legyen, és nekünk ezért kell megdolgoznunk. Emlékezetes gondolat, idézték is később sokszor és sokan. Az előadást meghívták a Kairói Nemzetközi Színház Fesztiválra, ahol első díjat kapott. Az utolsó előadáson Szamóca, vagyis Eperjes Károly elcsúszott a színpadon, véletlenül belerúgott egy szekrénybe, én pedig utána ugyanott hatalmasat estem. A színfalak mögött hamarjában bekötötték a kificamodott vállamat. Amikor visszamentem a színpadra, feldördült a taps, amiben benne volt az, hogy megszerettek minket, és nagyra értékelték, hogy folytattam az előadást.Egy színésznek „hivatalból” is beszélnie kell a hazaszeretetről. Önnek személyesen mit jelent ez? – Amikor kisgyerek voltam, az iskolában olyanokat írtak ki a faliújságra, hogy: „Nem! Nem! Soha!” Meg hogy: „Csonka Magyarország nem ország”. Én ezeket nem értettem. És az olyan történelmet, ami csupa évszám meg csata, nem tudtam megszeretni, nem érdekelt. Mindig a jelen érdekelt. A feladat. Elcsodálkozom azon most is, hogy amikor bekapcsolom a rádiót vagy a tévét, mindenhol a múlttal foglalkoznak, és nem a jelennel, és nem azzal, ami élni akar. Pedig a jelennek, az „itt és most”-nak van szakralitása. Látja, most is, hogy a Nemzet Színésze lettem, folyton a múltról beszélek, arra gondolok, arról kérdeznek.De az, hogy a kollégái egyhangúlag a Nemzet Színészének választották, mégis a jelenhez tartozik. Igen, ezzel a díjjal most átölel a hazám, a nemzetem. Ez nagy boldogság.Szerző: Varga KláraAz interjú a Nemzeti Magazin nyári számában jelent meg. Bánsági Ildikó, Helmut Stürmer, Osztovits Ágnes Lévai Balázs, Mészáros Ági, Vidnyánszky Attila, Cserna-Szabó András – többek között ők Nemzeti Magazin nyári számának főszereplői. A lapból megtudhatják, mit játszik a Nemzeti a 2014/2015-ös évadban, és arról is olvashatnak, hogy mely ma is népszerű ételt nevezték el Sekszpír Jóskáról. Az ingyenes magazin megtalálható országszerte a Libri könyvhálózat üzleteiben is.
07.28. 05:00
Szinhaz.hu
Játék puskát fogtak a Parlamentre
Budapest — Egy Kalasnyikovnak tűnő valamivel hajókázott a Dunán egy hatfős társaság. Éppen az Országház előtt haladtak, amikor felemelték az eszközt. Lekapcsolták őket.
07.27. 20:38
Blikk.hu
Kiderült az esküvő helyszíne
Hiába szervezi a legnagyobb titokban esküvőjét a Jóbarátok egykori sztárja, a hollywoodi verebek megint serényen csiripelnek. Jennifer Aniston és Justin Theroux Mexikóban, az óceán partján esküsznek örök hűséget egymásnak.
07.27. 19:05
Kulturpart.hu
Történelemóra az Assassin's Creed Unity-vel
Az új rész a nagy francia forradalom idején játszódik, kisfilm mutatja most be a játék hátteréül szolgáló történelmi korszakot.
07.27. 19:00
Neon.hu
Hogy viselik a pasik, ha fáj a szív? - A számok megmondják
A szakítás mindenkit megvisel - nőt, férfit egyaránt. Mégis, valahogy a pasik könnyebben viselik, ami sok esetben ad okot fejtörésre nekünk, nőknek: hogy is lehet ez? Mi most fellebbentjük a fátylat, hogyan is működik a férfiagy, ha szívügyekben kell túlélniük. Így nézz az exedre a szakítás után.
07.27. 05:00
Noiportal.hu
Titokban vette el szerelmét Gergely Robi?
Titokban vette el szerelmét Gergely Robi?
A színész-énekes hét év után kelt egybe párjával, Tímeával. Nemrég már ellátogattak hozzánk, hogy elmeséljék az esküvő előkészületeit, most a nagy napról meséltek. [Dátum: 2014.07.27. 04:11]
07.27. 04:11
Zene.hu
Szombathelyi Haladás-Újpest 0-1
Az Újpest egygólos győzelmet aratott Szombathelyen a labdarúgó OTP Bank Liga nyitófordulójának szombati játéknapján.    OTP Bank Liga, 1. forduló:Szombathelyi Haladás-Újpest FC 0-1 (0-0) ---------------------------------------- Szombathely, 3000 néző, v.: Solymosi     gólszerző: Suljic (83.)     sárga lap: Katona (93.)     Szombathelyi Haladás:     --------------------- Rózsa - Schimmer, Dvorschák, Devecseri, Katona M. - Nagy O. (Városi, 59.), Iszlai (Jancsó, 70.), Radó, Szakály A., Halmosi - Zamostny (Varga G., a szünetben)     Újpest FC:     ---------- Balajcza - Litauszki, Heris, Andrade, Vadász (Nagy J., 66.) - Nagy G., Stanisavljevic, Balogh B., Vasiljevic, Simon K. (Forró, 92.) - Mboma (Suljic, 62.)     Az első félidő helyzet nélkül telt el: a Haladás egyáltalán nem kísérletezett kapura lövéssel, az egy-egy újpesti próbálkozás pedig nem volt veszélyes. Fegyelmezett játék zajlott a pályán, egyik együttes sem tudott a másik fölé kerekedni.    Fordulás után sem változott a mérkőzés képe, jórészt a két 16-os között futballoztak a csapatok, egy-egy távoli lövés ment csak kapu felé. Aztán a hajrában Suljic szép egyéni megmozdulása révén vezetéshez jutott az Újpest, amely ezzel a találattal be is gyűjtötte a három pontot. sportSzombathelyHaladás
07.26. 20:50
Alon.hu
Z-generáció és e-sport: milliókat kereső számítógép-játékosok
A hét elején zajlott az USA-ban a Dota2 játék világbajnoksága. A szurkolók Budapesten is bekapcsolódtak az eseményekbe. De mi ez az egész? Ahogy azt a BBC hét eleji hírei között is szerepelt, egy kínai csapat ötmillió dollárral térhetett haza Seattle-ből, mert egy videojáték-verseny első helyezettje lett. A hírhez hozzászólók között találunk olyanokat, akik gratuláltak az ötfős csapatnak, ahogy érdeklődőket és értetlenkedőket is. Hogy is lehet az, hogy valaki a húszas évei elejére dollármilliomos lesz, csak azért, mert ügyesen játszik a számítógéppel? Több mint játék: e-sport Kezdjük talán azzal, hogy a szóban forgó program, a Dota2 jelenleg a világ egyik legnépszerűbb számítógépes játéka. A Dota1 folytatása, melyet annak idején lelkes játékosok és programozók készítettek maguknak, hobbiként, hogy aztán főként Kelet-Ázsiában, Kelet-Európában és Észak-Amerikában komoly kultuszra tegyen szert. A Dota2 már a Valve amerikai cég által készített folytatás, mely már nem annyira saját szórakoztatásra, mint profittermelésre készült. A játék lényege: két ötfős csapat 110 egyedi hősből választ magának ötöt-ötöt, és minden játékos egyet irányít. A cél a másik csapat "trónjának" megsemmisítése, mely a négyzet alakú pálya két átellenes sarkában található.Így néz maga a Dota 2 játék. Bonyolult. A játék hihetetlenül komplex, képzeljünk el egy 110 bábúból álló, csapat alapú sakkot, ahol mindenki csak egy bábut választhat magának, és minden bábu mást tud. Egy-egy „meccs” - sok mindentől függően - 15 és 90 perces időtartam közt mozog. A játék roppant bonyolult csapatmunkát és stratégiai tervezést követel meg, így már – több más társával egyetemben – nem is játéknak, hanem elektronikus sportnak, azaz rövidítve e-sportnak nevezik.  Sportolók A játék természetéből fakadóan a kétezres évek végére egy meglehetősen aktív versenyzői réteg alakult ki. A versenyzők, akik legfőképp a 16-25 éves korosztályt képviselik, sokáig mindössze jelképes összegekért mérték össze tudásukat. Az egyre több néző, illetve a csapatok körül kialakuló rajongói réteg azonban elkezdte magához vonzani a szponzorokat és támogatókat. A tétek növekedtek, majd a Dota2 20111-es debütálásakor a Valve által rendezett első „International” (amolyan világbajnokságféle) első helyének megszerzésért már egymillió dollárt (kb.230 millió forint) adtak.A kínai Newbee csapat. 5 millió dollárt (több mint egymilliárd forint) vittek haza a fiúk, miután megnyerték az idei Intarnationalt. Az azóta évente megrendezett eseményen a világ 16 legjobb csapata küzd az egyre növekvő nyereményekért. Idén, az e hét elején zárult versenyen közel 11 millió dollárt osztottak ki, melynek oroszlánrészét a rajongók adták, akik ezért cserébe a ilyen-olyan extrákat kaptak a játékaikhoz. A nézők Az év közben történő, kisebb, a Valve-tól függetlenül szervezett versenyek többségét a Twitch.tv portálon közvetítik interneten, ami nem meglepő. Az úgynevezett Z-generáció már az internet korában nőtt fel, számukra ez a közeg természetesebb és kényelmesebb, mint a televízió.Seatle, Aréna. Itt zajlott az idei "világbajnokság". Az előtérben a kommentátorok, a háttérben a két, egymással versengő csapat látható. Láthatóan nézőkben sem volt hiány. A nagyobb tornákat élőben is lehet nézni. A nézők tornatermeket, sportcsarnokokat töltenek meg a küzdelem helyszínén. Ázsiában újabban külön e-arénákat is építenek a sportnak. Magyarország Az említett International (és természetesen a vele járó, legrangosabb bajnoki cím) minden kontinensről megmozgatja a rajongókat, köztük a magyarokat is.Magyar Dota-rajongók a Lurdy Moziban Mert jó otthonról, pizsamában nézni a kedvenc csapatunkat, de még jobb  társasággal. Az Otherworld.hu szervezésében a hétfői döntőt a Budapesten a Lurdy Moziban, nézhette végig a közönség, az elődöntőket pedig az ugyancsak fővárosi Füge Kertben. Az atmoszféra hasonlított egy focimeccs-nézéséhez, mindenkit összeköt a játék szeretete, a kedvencek sikerei vagy éppen drámái.Izgalmak a döntőn a Lurdy Moziban Nem meglepő, hogy idén a hagyományosan erős ázsiai csapatokból kikerülő két kínai csapat vívta a döntőt, de a versenyen szép helyezést értek el amerikai és európai csapatok is.  Sportolói életpályák Az e-sportnak nevezett kompetetív játékok tényleg sok mindenben hasonlítanak a hagyományos sportokhoz. A játékosoknak a klubok biztosítanak hátteret, beleértve a szponzorokat és fizetést. Az ázsiai országokban, különösen Kínában és Dél-Koreában ez a karrier elfogadottabb, mint Európában vagy Amerikában. A havi fizetéséből meg lehet élni, de sok klub a csapatoknak közös házat is ad az "edzéshez", illetve biztosítja a zavartalan körülményeket, hogy csak a "munkájukra" koncentráljanak. Nem ritka manapság az edzők megjelenése sem: mind virtuálisan, mind fizikailag karban kell tartani a versenyzőket. Ezek az edzők figyelik a jövőbeli tehetségeket, illetve sokszor a szezon végi átigazolásoknál is elmondják a véleményüket a klub tulajdonosainak. A legtöbb játékos a húszas évei közepén megszakítja a karrierjét, és a legtöbbnek - a közhiedelemmel ellentétben - nincsen problémája a munakerő-piacon. Sokan időközben amúgy is diplomát vagy diplomákat szereznek. Az se elhanyagolható tény, hogy aki 25 éves korára százezer dollárokat nyer, az az olyan szegényebb országban mint Ukrajna vagy a vidéki Kína leélheti fennmaradó egész életét különösebb anyagi gondok nélkül. Természetesen nem mindenki ilyen sikeres, hiszen arányaiban nagyon kevés embernek adatik meg ez a megélhetési lehetőség.  A több millió játékosból mindössze pár ezer tud a legmagasabb szinten versenyezni, és ezek közül mindössze körülbelül 100-200 teheti meg, hogy ezt munkaként kezelve, megéljen belőle. Ehhez a sportemberekhez hasonlóan nagyon erős elkötelezettség, sok-sok gyakorlás, na meg született tehetség kell. Az új generációknak ők a legendák, az elérhetetlen sztárok. Akiknek küzdelmeiket és történeteiket lehet követni a kisszobából, akikért lehet rajongani, akikkel együtt lehet örülni vagy bánkódni. Józing Milán (A budapesti rendezvényről fotókat köszönjük a Neverquit médiának.) e-sportérdekestechnikaBudapestDota2
07.26. 20:29
Alon.hu
Hoppá! Szexjátékot találtak a nő vaginájában!
A játék körülbelül 10 éve lehetett a nő testében.
07.26. 16:00
Neon.hu
Így lehet a legszebb napból a legpocsékabb. A vőlegény legalábbis nem volt túlzottan boldog (videó)
Mi az esküvő? Az a csodás nap, amiről minden kislány álmodik. Amikor a férfi megkéri a kezét és egy romantikus, emlékezetes ceremónia keretében feleségül veszi. Igen, elvileg…
07.26. 16:00
Kiskegyed.hu
Visszaéltek Müller Attila nevével
Visszaéltek Müller Attila nevével
Az egyik internetes társkereső oldalon a műsorvezető fotóival csábítják a nőket.
07.26. 13:45
Hir24.hu
˝Édesapám a példaképem. ˝ - Interjú Túri Lajos Péterrel
˝Édesapám a példaképem. ˝ - Interjú Túri Lajos Péterrel
A kortárs tánc egyik kiemelkedő hazai alakja, Túri Lajos Péter számos musical, tévés produkció és show-műsor koreográfusa. Az Orfeum, a pesti mulató két, futó sikerrevüjének társalkotója a művészi szabadság és önkifejezés különböző megnyilvánulásait választva, fiatal kora ellenére, széles repertoárt és gazdag szakmai múltat tudhat magáénak. Társa, Szabó Anikó színházi előadások, könnyűzenei videoklipek, divatshow-k és tévéműsorok sokat foglalkoztatott táncos-koreográfusa. Együtt erőteljes duót képeznek. [Dátum: 2014.07.26. 08:46]
07.26. 08:46
Zene.hu
Horváth Éva egyszerűen imádja
Manapság divatos önkifejezési mód a fotózás. Hírességeink körében is. Van, aki ebből él, míg mások csak hobbiból, de szenvedélyesen kattogtatnak.
07.26. 05:58
Stop.hu
Müller Attila fotóival csajoznak a neten
Budapest — Müller Attila (33) fotóival csábítják a nőket az egyik internetes társkereső oldalon.
07.26. 04:00
Blikk.hu
Hoppá: Kim Kardashian sosem volt még ennyire szexi
Hoppá: Kim Kardashian sosem volt még ennyire szexi
A dögös valóságshow sztár Mexikóban nyaralt a családjával. Nagyon élvezte a napsütést, s hogy a barna szín hatására egyre vékonyabbnak néz ki. Ezt egy szexi szelfivel is bizonyította.
07.25. 21:45
Borsonline.hu
Tudod, kivel akarod leélni az életed?
Jobb az elején tisztázni, hogy kinek mi a hibája, és mire számíthat, mint egy válóperben egymás fejéhez vágni, hogy például sosem bírtuk, hogy a kanapén vágja a körmét, vagy mindig elfelejti a fontos családi eseményeket. Lehet ezt kedvesen is, érzelmesen, felkavarón – lehetőleg még az esküvő előtt.
07.25. 16:15
Nlcafe.hu
Lehet, hogy tévedésben vagy?
Nem is hinnéd, hogy mennyi tévhit kering a szépségápolással kapcsolatban. Sokszor már azt sem tudjuk, mit szabad, és mit nem. Most fellebbentjük a fátylat a tévhitekről, hogy a mindennapos ápolás hasznos is legyen.
07.25. 14:00
Noiportal.hu
Esküvő előtti szépségápolás 3. rész - Korosztályok szerinti bőrápolás
Esküvő előtti szépségápolás 3. rész - Korosztályok szerinti bőrápolás
"Szerelemben a kor nem számít" - ám a bőrápolásban igen! Nem minden menyasszony 20 éves, mára már teljesen normális, ha valaki 30 éves korban vagy afelett megy férjhez és ahogyan a fiatal bőrre is kifejlesztettek hidratáló, fiatalságmegőrző készítményeket, úgy többféle gyors, látványos kezelés és termék létezik az érett bőr kényeztetésére, ápolására is.
07.25. 12:55
Menyegzolap.hu
Patai Annának le kellet mondania róla
Patai Annáa augusztusban már tizenöt éves lesz. A Megasztár ötödik szériájából lett országosan ismert. A nyarat nem a strandon tölti, mint kortársai, hanem a színpadon. A tehetségkutató műsor óta folyamatosan dolgozik. Jelenleg a Macskafogó című musicalben Holly szerepében látható.
07.25. 11:10
Stop.hu
Kilakoltatás vár Pécsi Ildikó menyére
Mint elsőként megírtuk, Pártos Csilla és Szűcs Csaba majdnem 20 évnyi házasság után úgy döntöttek, elválnak. A napokban került sor az első válóperes tárgyalásra. Úgy tűnik, a válóper idegőrlő lesz az egész család számára, és akár évekig is elhúzódhat.
07.25. 10:30
Kiskegyed.hu
Cristofel újabb pénzes barátnőtől vált meg
Cristofel újabb pénzes barátnőtől vált meg
Az egykori valóságshow szereplő nem tud megmaradni egyetlen kapcsolatában sem, hiszen a lányok előbb-utóbb ráunnak arra, hogy anyagilag támogassák a kubait.
07.25. 09:55
Hir24.hu
Táncprodukciókkal is vár az idei Barokk Esküvő Győrött
Táncprodukciókkal is vár az idei Barokk Esküvő Győrött
Idén huszonkettedik alkalommal rendezik meg a háromnapos győri Barokk Esküvőt augusztus 8. és 10. között. A rendezvényt táncprogramok is színesítik. A barokk kor volt - a 19. század vége és a legutóbbi 10-15 év mellett - a kisalföldi megyeszékhely történetének legsikeresebb időszaka, ez a stílus erősen rajta hagyta keze nyomát a belváros épületein, de Győr kultúráján is - magyarázta az eseménysorozat fontosságát Somogyi Tivadar alpolgármester az esemény beharangozó sajtótájékoztatóján.Fotó: gyor.huA programokat ismertetve elmondta: pénteken a vőlegény ad szerenádot leendő hitvesének többezres nézőközönség előtt. A fesztivál fénypontja a szombat esti barokk esküvő lesz, amelyen a hagyományoknak megfelelően egy valódi párt ad össze a város jegyzője Győr történelmi központjában, a Széchenyi téren. Ezt megelőzően a "bolond esküvőt" tartják ugyanitt, azaz a ceremónia paródiáját is megnézheti a közönség, majd a legalább 150-200 résztvevőt megmozgató barokk felvonulás veszi kezdetét.Szombaton és vasárnap - számos gyerekprogram mellett - délelőtt ingyenes vezetésen ismerkedhetnek meg az érdeklődők a barokk kor győri emlékeivel, reggel és délután pedig a helyi zeneművészeti szakközépiskola trombita tanszékének csapata ad toronyzenét az Esterházy-palota erkélyéről. Ebben az épületben ad vasárnap este régizene koncertet a Magyar Reneszánsz Együttes. A rendezvényt táncprogramok is színesítik: szombat délután a Long-Soldier Dance Theatre Akkor és most... avagy kicsit másképp? című előadása lesz látható, vasárnap este pedig a PR Evolution Dance Company Fun-tasia Baroque című darabját tekinthetik meg az érdeklődők.Forrás: MTI
07.25. 07:05
Szinhaz.hu
Sok alvó közt... - Kortárs magyar "pornó-reality" Zsámbékon
Sok alvó közt... - Kortárs magyar "pornó-reality" Zsámbékon
Kelemen Kristóf, az SzFE végzős, színházi dramaturg szakos hallgatója Sok alvó közt semmi dolgom nékem címmel írt egy darabot, amelyet a 2013-as POSZT alkalmával beválogattak a Nyílt Fórum-kötetbe. A szerző idén nyáron meg is rendezi művét a Zsámbéki Színházi Bázison, a bemutató július 31-én lesz látható. Fotók: Szántói LillaAz alkotók ajánlója:"Vén eb, csak űzd a vándort útján, őt meg ne tűrd itt ez álom órán! Ki álmom végéhez értem régen, sok alvó közt semmi dolgom nékem!" (Franz Schubert-Wilhelm Müller: Téli utazás - A faluban)Végigmegyek a Blaha Lujza téren, talán körbenézek: hajléktalanok, kurvák, szektások, ételosztók, vérző orrok, eldobott fecskendők, csókolózó párok. Mire gondolok én eközben? Természetesen a magam bajára, függetlenül attól, hogy az mennyire jelentős. Kinyitom a laptopom, és mindennek a hatványa. Letépik a hajam az ingerek. Közben felidegesít egy olyan valaki, akit az előbb egy másik idegesített fel. És így megyünk körbe-körbe, mint a mókuskerékben. Idegbetegnek lenni már alap, csak a mértéke kérdéses. Lehet-e tenni bármit is? Meg lehet-e váltani környezetünket, ha az minden reflexével ellenáll neki?Három fő cselekményszál: egy három generációs család széthullása, pornószínészek zavaros szerelmi élete, és egy ambiciózus fiatalember bukása. A szálak huszonkét jeleneten keresztül csavarodnak egymásba, és tartanak a látszólag könnyed végkifejlet felé: a kövér kislány születésnapja, a hegedűtanárnő megzsarolása, a szomszéd bácsi prosztataműtéte, emésztési problémák, pornósok művészi törekvései, és még sorolhatnánk. Az azonosulás csak pillanatokra lehetséges, mert folyamatosan újabb és újabb események követik egymást. A tragédiatúltengésből komédia lesz, amely kifejezi a jelenkori Magyarország felgyorsult és hisztérikus közérzetét.A darabot 2013-ban a Színházi Dramaturgok Céhe beválogatta a Nyílt Fórum-kötetbe.Kelemen Kristóf 2010 óta a Színház- és Filmművészeti Egyetem színházi dramaturg szakos hallgatója (osztályvezető tanárok: Forgách András és Radnai Annamária). Gyakornokként dolgozott az Örkény Színházban és a müncheni Prinzregententheater-ben, továbbá workshopokon vett részt Sienában, Grazban és Berlinben.Korábbi munkái: - Gyümölcsoltókor (Büchner Woyzeck című drámája nyomán, AHA Színpad (Hajléktalan Színpad), rendező: Simányi Zsuzsanna), dramaturg- Janis & 3Kings (előadás Janis Joplinról, Hátsó Kapu, rendező: Máthé Zsolt), szerkesztő-szerző- Nem értem, de veletek nevetek (mozgásszínházi előadás Kálmán Imre Csárdáskirálynő című operettje nyomán, Bethlen Téri Színház, rendező: Simányi Zsuzsanna), dramaturg - Hotel Láv (látássérült nézők számára készített előadás civil közreműködőkkel, Professzorok Háza, rendező: Simányi Zsuzsanna), szerzőTovábbi képek az előadásból: Fotók: Szántói Lilla1.2.3.4.5.6.Kelemen Kristóf: Sok alvó közt semmi dolgom nékem kortárs-magyar-pornó-reality-ősbemutató-trash Szereplők: Cseh DávidFarkas KristófFőglein FruzsinaHorváth AlexandraHorváth MárkKorcsmáros FelíciaKovács DomokosSimányi ZsuzsannaTarr JuditDíszlet: Pázmány VirágJelmez: Pázmány LiliDramaturg: Nagy OrsolyaRendezőasszisztens: Doma Petra, Vajdai Veronika Rendező: Kelemen KristófBemutató időpontja: 2014. július 31. 20:00További előadások: 2014. augusztus 1., 2.Zsámbéki Színházi és Művészeti BázisJegyrendelés: E-mail: info@zsambekinfo.huTelefon: 23 342 318, 30 643 48 48
07.25. 05:00
Szinhaz.hu
Szatír a Játék utcánál, a dunaparti futópályán
"Ma reggel a dunaparti biciklis és futó úton, kb. a Játék utca magasságában egy férfi önkielégítést végzett" - figyelmeztetett Márta nevű itt lakó társunk a XI. kerületiek Facebook-oldalán...
07.24. 15:48
Ittlakunk.hu
5 dolog, ami nem állhat a boldog házasság útjába
5 dolog, ami nem állhat a boldog házasság útjába
Most volt az esküvőd vagy éppen készülsz hozzámenni álmaid pasijához? Itt van néhány olyan dolog, ami megváltozhat a házassággal, aggódnod viszont nem kell miattuk!
07.24. 13:13
Cosmopolitan.hu
Mindjárt itt az esküvő! Legénybúcsúra készül a Mamma Mia! színésze
Mindjárt itt az esküvő! Legénybúcsúra készül a Mamma Mia! színésze
Ezt kapd ki! Az öcsém házasodik! Most azt hagyjuk, hogy közel hét év a korkülönbség köztünk és ő hamarabb esküszik, mint én… Már nagyon régen együtt van a párjával, és jól megvannak. Úgy gondolom, hogy tökéletesen kiegészítik egymást. Nagyon örülök nekik! :) És persze egy csomó elintéznivaló dolog van az ügy körül… Itt van mindjárt a legénybúcsú!
07.24. 12:29
Femcafe.hu
Együtt a legsármosabb amerikai Nagy Ők
A szexi-randizós reality új amerikai szériájában egyszerre vetik be az összes korábbi adu ászt. Nézze meg őket!
07.24. 11:04
Velvet.hu
Mennie kell Győzikének
Mennie kell Győzikének
A TV2 állítása szerint megrángatta és szidalmazta az Édes Élet című műsor stábjának egyik női munkatársát Gáspár Győző, ezért azonnnali hatállyal kirúgta a tévétársaság az egyik legismertebb és egyben legvitatottabb bulvárcelebritást.
07.24. 09:26
Mmonline.hu
Barokk Esküvő Győrben (2014. augusztus 8-10.)
Az országban egyedülálló látványosságot kínál a Barokk Varázsa rendezvénysorozat, ahol a történelmi Belváros épületei valóságos díszletet nyújtanak a jelmezesek színes kavalkádjának.   Az esti programok mellett napközben koncertek, vásári komédiák, előadások kínálnak jó szórakozást minden érdeklődőnek, melyek a Barokk Esküvő színpompás ceremóniájában csúcsosodnak ki.  Esküvői lázban ég a város, az ifjú pár és a násznép barokk ruhákban ünnepelnek és hagyományos barokk esküvői lakodalmat ülnek.  A „násznép” szórakoztatásáról sem feledkeznek meg, a hagyományoknak megfelelően jelmezes felvonulás, koncertek, kézműves vásár, vidám gyermekprogramok teszik 2014-ben is emlékezetessé a Barokk Esküvőt.  Programok: Augusztus 8. péntek  17.00  Börtöntúra a „Lőcsei fehérasszony” nyomában - ingyenes idegenvezetés  indulás a Látogatóközpont bejáratától (Baross út)  18.00  Barokk kirakatverseny eredményhirdetése  Belvárosi Utcák Alapítvány  Helyszín: Széchenyi tér  18.30  Barokk jelmezes felvonulás- zenészek, táncosok, zászlóforgatók, vidám kisasszonyok és urak sétája a Baross úton  20.00  Szerenád a menyasszonynak – a vőlegény ajándéka szíve választottjának  Keretjáték: a vőlegény vörös rózsát nyújt át a menyasszonynak, majd együtt hallgatják végig a koncertet  Parlami d’Amore avagy „ beszélj nekem a szerelemről”  Domenico Menini és a Straviarte Phora Quartett előadása  A mediterrán hangulatú koncerten a barokk zene találkozik a standard jazz-el, az autentikus nápolyi dal összefonódik a filmzenével, a bel canto slágerek komikus jelenetek formájában elevenednek meg, és legendás olasz örökzöldek idézik az „olasz „ életérzést.  Közreműködnek:  Domenico Menini ének  M’Denis Biancucci zongoraművész, művészeti vezető  Daniele Vianello nagybőgő, basszusgitár  Luca Bortolozzi ütőhangszerek  Helyszín: Széchenyi tér  Esőhelyszín: Esterházy-palota, Király utca  21.30  BAROKK DISCO  Dj Bootsie  Helyszín: Széchenyi tér  Augusztus 9. szombat  10.00-20.00 között  Kézművesek vására, táncosok, zenészek produkciói a Belváros utcáin  10.00-13.00 és 16.00-20.00 óráig  Gyermekprogramok  Barokk játszótér, körhinta, kézműves foglalkozások, játékos ezüstpénz gyűjtés és beváltás a gyerekek piacterén  10.00  A barokk építészet jegyei – ingyenes idegenvezetés  Indulás a Látogatóközpont bejáratától ( Baross út)  10.00  Toronyzene  Közreműködik a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Trombita Tanszaka  Vezető: Horváth László tanár  Helyszín: Esterházy-palota erkélye, Király utca  10.10  Csizmás kandúr – a molnárlegény története  Pegazus Színház bábelőadása  Helyszín: Apátúrház udvara  Széchenyi tér 5.  A belépés ingyenes  11.00, 12.00 és 17.00-21.00 óráig óránként  Rémségek pincéje  Helyszín: a régi börtön, az egykori Városháza (ma Városi Levéltár) pincéje, ahol a „Lőcsei fehérasszony” raboskodott a XVIII. században  Széchenyi tér  Belépődíj: 300.-Ft/ fő (csak 10 éves kor felett ajánlott)  16.00  Toronyzene  Közreműködik a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Trombita Tanszaka  Vezető: Horváth László tanár  Helyszín: Esterházy-palota erkélye, Király utca  16.10  Négy próba gyerekeknek  Helyszín: Széchenyi tér  16.10  Csalfa kor   Barangolás a barokk szerelem világában - 4 rövid történet  A füge - avagy az elcserélt varázsszerek komédiája  Egy kedélyes vacsora - avagy nagyot fordulhat a világ egy tál gombás vadkan körül  A jóslat - avagy jósoltass csak, de vigyázz, ha valóra válik!  A csalfa asszony, a két szerető és a férj - avagy aki sokat markol, keveset fog  Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány  Az Idők Tengere, azaz Mare Temporis nevet választottak az alapítók, mert ez tükrözi legjobban tevékenységüket. Előadásaikban a IX.-XIX. század történelmi hagyományait, hétköznapjait elevenítik fel szórakoztató jelleggel. Legyen az kultúra vagy tudomány, színház vagy tánc, vívás, íjászat, kézművesség, mindig jelen van a vidámság, a humor, amely élvezetessé teszi a produkciójukat  Helyszín: Apátúrház udvar  Széchenyi tér  17.00  Akkor és most… avagy kicsit másképp? - táncbemutató  Előadja: Long-Soldier Dance Theatre  Koreográfus: Katona Imre  17.00  Barokk performance  Művészeti vezető: Németh Auróra Hajnal  Helyszín: Baross út  18.30  Bolond Esküvő – a Barokk esküvő ceremóniájának paródiája  Ceremóniamester: Zugmann Zoltán  Forgatókönyv: Keglovich Ferencné  Helyszín: Széchenyi tér  19.00  Örömzene a XVIII. századból  Közreműködik:  Raab Kamarazenekar Barokk Együttese  Palestrina Kórus, Győri Pedagógus Énekkar  Karnagy: Katona Tibor  Helyszín: Széchenyi tér  19.00  Barokk felvonulás  Útvonal: Zichy-palota - Teleki utca - Árpád út - Baross út - Kazinczy utca - Széchenyi tér  Barokk pompa és barokk túlzások, gyönyörű és meghökkentő jelmezesek látványa varázsolja el a nézőket, igazi élményt nyújtva számukra.  20.00  Barokk Esküvő – ceremónia    A forgatókönyv a XVII. századi magyar főúri esküvők korabeli leírása alapján készült.  Menyasszony: Varga Eszter  Vőlegény: Varga Róbert   Városi elöljáró (anyakönyvvezető): dr. Csörgits Lajos  Narrátor: Rupnik Károly  Menyasszony násznagya: Máté Richárd  Menyasszony vőfélye: Katona Imre  Vőlegény násznagya: Nagy Balázs  Zene: Palestrina kórus   Raab Kamarazenekar   Barokk Együttese   Virágdekoráció: Erdei Gábor mester virágkötő  Horváth József iparművész  Jelmez: Gombár Judit jelmeztervező  Imrik Zsuzsanna iparművész  Forgatókönyv, rendezés: Keglovich Ferencné  A násznagyok kézfogását követően a fiatalok térden állva, kézcsókkal köszönik meg szüleiknek a felnevelésüket, az igen kimondása után a nyoszolyólányok a menyasszony fejére helyezik az asszonyság jelképét jelentő fejdíszt, vidám táncosok lepik el a színpadot, s végül SWAROVSKI kristályok hullanak az ifjú pár fejére, gazdagságot, szerencsét jelentve számukra.   Helyszín: Széchenyi tér    21.00  Barokk Táncház  Vezeti: Kovács Gábor Phd  Közreműködik: Camerata Sunynoma Együttes  Helyszín: Széchenyi tér    22.30  A tűz ölelése – tüzes hastánc show  Lélegzetelállító mutatvány csábító táncosokkal arab-spanyol ritmusokra  Előadja: Mare Temporis Történelmi Hagyományokért Alapítvány  Helyszín: Széchenyi tér  Augusztus 10. vasárnap  10.00-20.00 között  Kézművesek vására, táncosok, zenészek produkciói a Belváros utcáin  10.00-13.00 és 16.00-20.00 óráig  Gyermekprogramok  Barokk játszótér, körhinta, kézműves foglalkozások, játékos ezüstpénz gyűjtés és beváltás a gyerekek piacterén  10.00  A barokk építészet jegyei – ingyenes idegenvezetés  indulás a Látogatóközpont bejáratától (Baross út)  10.00  Toronyzene  Közreműködik a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Trombita Tanszaka  Vezető: Horváth László tanár  Helyszín: Esterházy-palota erkélye, Király utca  10.10  Állatmesék és más történetek – pantomimes műsor Lully zenéjére, La Fontaine után, a francia népi barokk stílust idézve  Előadja a Garabonciás Alapítvány gyermekcsoportja  Művészeti vezető: Aranyos Ágota  Helyszín: Apátúrház udvara  Széchenyi tér 5.  Belépés ingyenes  11.00, 12.00 és 17.00-21.00 óráig óránként  Rémségek pincéje  Helyszín: a régi börtön, az egykori Városháza (ma Városi Levéltár) pincéje, ahol a „Lőcsei fehérasszony” raboskodott a XVIII. században  Széchenyi tér  Belépődíj: 300.-Ft/ fő (csak 10 éves kor felett ajánlott)  11.00  Barokk táncok  Kisalföld Táncegyüttes  Helyszín: Széchenyi tér  16.00  Toronyzene  Közreműködik a Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Trombita Tanszaka  Vezető: Horváth László tanár  Helyszín: Esterházy-palota erkélye, Király utca  16.10  Vitéz Palkó és Tündér Ilona- bábos, muzsikás magyar népmese  Magyar Népmese Színház előadása  Helyszín: Apátúrház udvara  Széchenyi tér 5.  17.00  Simplicissimus Kamaraegyüttes koncertje  Vezető: Németh Zsombor  A korabeli hangszereken játszó Antré-díjas együttes a jelen és múlt, különböző zenei korszakok és stílusrétegek - műzene, szórakoztató zene, népzene között kalandozik, erre utal a neve is.  Simplicissimus főhőse a H.J. Ch.von Grimmelshausen által írt pikareszk regénynek, valamint ez volt az álneve a 17. sz. magyar zenei életéről tudósító Daniel Speernek is.  Helyszín: Széchenyi tér  18.00  Tartuffe – Moliere vígjátéka  A budapesti Térszínház előadása  A legismertebb francia színdarabíró 1664-ben írta a vígjátékot. Előadása után XIV. Lajos az udvaroncai hatására betiltatta. A címet adó név azóta is szimbólumává vált a jámborságot megjátszó ember karakterének  A Térszínház modern környezetbe helyezte az előadást, mert ma is aktuális a mű mondanivalója.  Szereplők:  Rendőrhadnagy - Balogh László  Pernelle asszony, Orgon anyja -Vajkó Anisia  Orgon, Elmira férje - Kovács J. István  Elmira, Orgon felesége - Szamosvári Gyöngyvér  Damis, Orgon fia - Csuka János  Mariane, Orgon lánya - Papp Annamária  Valér, Mariane kedvese - Csiba Gergely  Cléante, Orgon sógora – Kassai Kaszás Imre  Tartuffe, álszent - Téglás Márton  Dorine, Mariane komornája - Bódi Beáta  Rendező: Bucz Hunor  Helyszín: Apátúrház udvar  Széchenyi tér 5.  18 .00  Magyar Reneszánsz Együttes régi zene koncertje  Az együttes akár egy magyar ”régizenei supergroup” is lehetne, mert tagjai külön-külön mind igen népszerű együttesek vezetői, irányítói évtizedek óta. A világ legnagyobb régi zene fesztiválján, a Stockholm Early Music Festival-on mutatkoztak be óriási sikerrel.  Művészeti vezető: Mandel Róbert – reneszánsz tekerőlantok  Kállay Gábor – ének, blocklflöte, rebec  Szabó Zsolt – viola da gamba, ütőhangszerek  Győri István – lant, theorbo, vihuela da mano  Helyszín: Esterházy-palota, Király utca  20.00  Passione Barocca - izzó szenvedély a tánc nyelvén - válogatás a legsikeresebb előadásokból  Az EXPERI DANCE Production táncosai bemutatják Román Sándor koreográfiáját  A 2000-ben alakult együttest a hagyományok tisztelete mellett a tradicionális formáktól való bátor eltérés, a megújulásra törekvés, az újdonság ízvilága jellemzi.  A magyar tánckultúra utazó nagyköveteként tartják számon határon innen és túl.  Helyszín: Széchenyi tér  21.00  Fun-tasia Baroque/ Barokk Fun-tazia  Barokk intimitás  PR Evolution Dance Company együttes előadása  Helyszín: Apátúrház udvar- Széchenyi tér 5.  Forrás: Győri Művészeti és Fesztiválközpont honlapja  Select ratingGive it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 Értékeljen bátran!ProgramajánlóGyőrMozaikÉn is itt akarom látni a programom!
07.24. 08:33
Alon.hu
Ilyen egy igazi Legénybúcsú - Fotós beszámoló
Ilyen egy igazi Legénybúcsú - Fotós beszámoló
A Magyarock Dalszínház július nyolcadikán bemutatta Másik Lehel és Vizeli Csaba darabját, a Legénybúcsú című új, magyar musical comedyt. Az ősbemutatót a komáromi Csokonai Művelődési Ház Szabadtéri Színpadán tartották. A történet látszólag egyszerű, régi barátok összejönnek, hogy egyik társukat elbúcsúztassák a legényélet szabadságától, mielőtt az a házasság igájába hajtaná a fejét.A karakterekben felismerhetőek a mai magyar társadalom szereplői: a többiek által mindig kicsit irigyelt, befutott, gazdag férfi, a nőfaló macsó, a teszetosza, felesége zsarnokságát természetesnek megélő papucsférj, az örök gyerek-mindenki haverja kocsmáros, a szerelmes vőlegény, és a kiöregedett, alkoholista rocker.A darab rendezője - egyben a színház vezetője -, Vizeli Csaba és a színészek, Mészáros Árpád Zsolt, Miller Zoltán, Forgács Péter, Barabás Kiss Zoltán és Zöld Csaba véleménye megegyezik: ez a musical ajándék mindegyiküknek, jutalomjáték, magukénak érzik a szerepeket, a szerzők rájuk írták azokat, ezért jelmeztelenül játszanak. Egy kivétel van, mégpedig Mészáros Árpád Zsolt, aki a vőlegény bátyját, a vélemény nélküli papucsférjet, Tyutyut alakítja.Arra a kérdésre, hogyan lehetséges, hogy egy komáromi székhelyű, amatőr társulat tizenkét éve a Legénybúcsúhoz hasonló, részben saját sztorijú és alkotású zenés sikerdarabokat állítson színpadra évről-évre, talán Forgács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója adta a legpontosabb választ, márpedig ő nemcsak színészként - Timár Mihályként az Aranyemberben már hosszú évek óta játszik a Magyarock Dalszínházzal -, hanem a színházcsinálás oldaláról is figyeli a folyamatot.„Az a tapasztalatom, hogyha ilyen szintű összefogás, odafigyelés és munkamorál lenne egy profi színházban, akkor sokkal jobban mennének azok a színházak. Persze ott hierarchia van, meg munkakörök, itt pedig csapat van, ami egyemberként dolgozik a célért, ezért ilyen sikeresek az egész országban, sőt, a határokon túl is. Örömmel jöttem velük játszani!" - mondta.A Legénybúcsú, az első magyar musical comedy, amely az egyszerű meséje ellenére fordulatos, humoros – néhol gondolatban 18-as karikával ellátott előadás. A Vizeli Csaba által írt alaptörténetet a próbák során a színészek életéből merített eseményekkel, sztorikkal egészítették ki.A darab a 2014/2015-ös évadban is műsoron lesz, arról, hogy melyik színházban, később kapunk információt..A Legénybúcsú képekben:1.2.3.4.5.6.7.Forrás: artnews.hu, Színház.hu
07.24. 07:26
Szinhaz.hu
 Azonnali hatállyal kirúgta Gáspár Győzőt a TV2
Azonnali hatállyal kirúgta Gáspár Győzőt a TV2
Azonnali hatállyal kirúgta a TV2 Gáspár Győzőt, mert megrángatta és szidalmazta az Édes Élet című műsor stábjának egyik női munkatársát.
07.23. 20:35
Hvg.hu
Ennyi volt! Kirúgta a TV2 Győzikét
Megrángatta és szidalmazta az Édes Élet című műsor stábjának egyik női munkatársát.
07.23. 18:25
Kiskegyed.hu
 Föszerkesztőnk a Magyarország szépe győztesével beszélgetett
Föszerkesztőnk a Magyarország szépe győztesével beszélgetett
Kulcsár Edinát, a Magyarország szépe műsor 1. helyezettjét kérdeztük győzelméről, a pasikról, és a szépségtippjeiről! Tudd meg, mi a titka Magyarország legszebbnek választott nőjének!
07.23. 16:41
Joy.hu
Tilos a játék
A Pozsonyi Kisvendéglőben megtiltották a társasjátékozást és a sakkozást a vendégeknek, mert a túlsó oldalon iskola található, így tilos a "szerencsejáték".
07.23. 16:08
Fovarosi-hirhatar.hu
Az Experidance is fellép az idei Barokk Esküvőn
Az Experidance is fellép az idei Barokk Esküvőn
A fesztivál fénypontja a szombat esti barokk esküvő lesz, amelyen egy valódi párt ad össze a város jegyzője Győr történelmi központjában.
07.23. 15:55
Metropol.hu
Esküvő előtti szépségápolás - Bőrápolás típusok és bőrproblémák szerint 2. rész
Esküvő előtti szépségápolás - Bőrápolás típusok és bőrproblémák szerint 2. rész
Az esküvői előkészületek közepette miért ne készíthetnénk fel bőrünket is, hogy valóban irigylésre méltóan ápoltak és szépek legyünk a nagy napon? Az igazán szép nőnek nem csak a szeme, hanem az arca bőre is ragyog!
07.23. 15:15
Menyegzolap.hu
VV Éváéknál jön a baba - ikrek lesznek!
VV Éváéknál jön a baba - ikrek lesznek!
Állapotos húgának keres albérletet a Big Brother munkatársa. Az egykori valóságshow sztár nagyon izgatott lehet az új jövevények miatt, ha így a kezébe vette az irányítást.
07.23. 14:00
Borsonline.hu
Schmuck Andor újra eljegyezte exmenyasszonyát
A politikus kibékült 21 éves egyetemista barátnőjével, esküvő lesz, majd egyszer, de a mikort nem tudni.
07.23. 11:20
Velvet.hu
100 km/órával zuhanhatsz a mélybe a vidámparkban!
Új, merész játék várja a látogatókat Dániában, Koppenhága városában, a Tivoli vidámparkban.
07.23. 10:00
Neon.hu
Hogy lett színészből rendőr? - Villáminterjú Gál Kristóffal
Hogy lett színészből rendőr? - Villáminterjú Gál Kristóffal
Az AlkalMáté Trupp, Horvai István és Máté Gábor osztálya minden nyáron elkészít egy olyan előadást, amely egyikük élettörténetét dolgozza fel. Az Orlai Produkciós Iroda gondozásában idén is a Jurányi Inkubátorházban láthatja majd a produkciót a közönség. Az idei címszereplő: Gál Kristóf, aki színészből lett rendőr.Mire emlékszel, hogy kezdődött az egymás életét feldolgozó sorozat? Miután végeztünk, szerettünk volna még együtt dolgozni. Első éven csináltuk a Migrénes csirkét, aztán jött a Dévényi-dalok, utána pedig az Éjféltájban. Ebben az évben Máté Gábornak támadt az ötlete, hogy sok létező darab szól egy személyről: Hamletről, III. Richárdról, akiknek persze borzalmasan izgalmas az élete, de miért ne lehetne a mi életünk is izgalmas? Épp ezért, csináljunk egymás életéről előadást. Ahogy emlékszem, közfelkiáltással el is fogadtuk a dolgot, mert nagyon izgalmasnak tűnt, már akkor is.Látszott akkor, hogy a sok év milyen felelősség, élmény, teher lehet? Tavaly a Száraz Dénes előadás kapcsán sokat beszélgettünk erről. Már a legelején elhangzott a kérdés, hogy mi történik akkor, ha meghal valaki? Hatalmas felelősség úgy előadást csinálni valakiről, hogy nem szól bele, nem azért, mert nem akar, hanem mert nem tud, már nincs köztünk. A színház varázsa, hogy bármiről tud szólni. Annak idején jóval fiatalabbak voltunk, de azt éreztük, hogy ez egy olyan szerződés - játszottunk is ezzel a Dénes előadásában - vagy egyezség, fogadalom, amit szerencsés esetben 14 évig vállalunk és részt veszünk benne.Száraz Dénes színészként nem vett részt az előadásában, milyen volt így dolgozni? Jó volt így is. Érdekes és izgalmas. Azért sok támogatást kaptunk tőle. A főiskolával, az osztállyal és talán saját magával való küzdelmei már kellő alapot adtak ahhoz, hogy a nélkül is meg tudjunk fogalmazni valamit, hogy ő minden nap ott lenne velünk és fogná a kezünket. Nyilván így nagyobb kihívás volt, de inkább azt mondanám, hogy izgalmas volt és nem azt, hogy nehéz. Minden előadás előtt szokott lenni néhány osztálytalálkozó, hogy a címszereplő meséljen, hozzon sztorikat, a többiek pedig kérdezzenek, kiderüljön, ha valami tabu. Nálam nem volt titok vagy korlát, arra, amit kérdeztek, mindig válaszoltam. Szeretném, ha mély és őszinte előadás születne, ami segít megérteni, hogy ki is vagyok. Ugyanis ezt még nem tudom pontosan. Az egyik találkozón nagyon félve mondtam nekik, hogy sajnos úgy jött ki, hogy a próbahét első péntekén nekem dolgoznom kell egész nap. Nagyon bátortalanul mondtam, hogy ugye nem baj, ne haragudjatok, nem tudtam máshogy megoldani. Járó Zsuzsi vidáman mondta erre, hogy „ne viccelj már, olyan jó lesz egy napig a hátad mögött dolgozni”. Kíváncsian fogok menni szombaton, hogy lássam, mit csináltak, amíg nem tudtam „felügyelni” őket. Lehet, hogy sokkal bátrabban fogalmaznak meg dolgokat.Milyen élmény volt, amikor Száraz Dénes egy hét után megnézte az elkészült jeleneteket? Annyira nem vagyok már benne a szakmában, hogy ezt jól meg tudjam fogalmazni. Olyasmi volt, mint a főiskolán a mutatás. Moliere-kurzus, mindenki gyártotta a jeleneteket, aztán egyszer megmutattuk egymásnak, megnéztük a többiek munkáit. Ilyesféle izgalma volt ennek is. Nagyon kíváncsi voltam, hogy ő mit szól ahhoz, amit mi egy hétig nélküle gondoltunk róla.Az előbb említett megbeszélésen volt-e olyan kérdés, aminél elgondolkodtál, hogy esetleg ne kerüljön bele? Nem. Egyáltalán nem. Voltak olyan témák, amikre még nem került sor. Nem azért, mert én borzasztó sokoldalú ember vagyok, hanem mert a pályaváltoztatás elég gazdag témának tűnik. Muszáj beletenni az előadásba, hogyan lettem színészből rendőr, ez magyarázatra szorul, akár ismer valaki, akár nem. Erről sokat beszélgettünk - nem mondom, hogy többet, mint kellett volna -, de például a szűk családomról még nem is nagyon volt szó. Én vagyok az egyetlen, aki idén már 11. éve házas, van két nagyobbacska gyerekem, úgyhogy minden mellett még akár az én apaságomról is szólhatna az előadás. Erre még néhány gondolaton kívül nem is tudtunk kitérni, de szeretném, hogy ez is benne legyen, mert érdekes lehet az is, hogy egy kapcsolatnak milyen hepehupái vannak. Az elején elhatároztam, hogy az előadás legyen minél őszintébb, mert az ember életében ez egy soha vissza nem térő alkalom, hogy Máté Gáborral együtt tizenkét istenadta tehetség két hétig velem foglalkozzon, és esetleg nekem is válaszokat adjon olyan kérdésekre magammal kapcsoltban, amiket 35 év alatt még nem sikerült megfejtenem.Honnan kezdtétek el boncolgatni, hogy színészből rendőr lettél? Onnan kezdtük, hogy ők úgy gondolták, ez egy konfliktus volt az én életemben. Hogy biztosan okozott konfliktusokat a feleségemmel, a szüleimmel való kapcsolatomban. A körülöttem lévő színházi embereket ez természetesen váratlanul érte, elszenvedték. Sokkal nagyobb fordulat volt ez annál, mint hogy például egy évig a táncszínházzal foglalkozom, vagy valami társművészetbe kóstolok bele és aztán, ha megőrülök színház nélkül, jövök vissza. Nagyon határozott döntés volt az életemben ez a váltás. Onnan közelítettek, hogy kíváncsiak voltak, milyenek voltak az előzmények, milyenek voltak a konfliktusok. Azt tudtam nekik erre mondani, hogy nem, egyáltalán nem volt konfliktus, azt vettem észre, hogy nem érzem jól magam a színházban és szeretnék valami olyat csinálni, amiben jól érzem magam. Az elmúlt hét évben ez sikerült, úgy érzem, hogy megtaláltam a helyemet és kiegyensúlyozott vagyok. Kérdezték, hogy „jó, de a feleséged mit szólt, amikor elmondtad neki?” Mondtam, hogy semmit, hiszen vele együtt éltem, nyilván látta, hogy az utolsó évben már nagyon sokat kínlódom. Közös gondolkodás volt ez vele. Nem leptem meg azzal, hogy: „Szívem, képzeld, beszéltem az I. kerületi Rendőrkapitánysággal és akkor október egytől oda megyek dolgozni.”A váltás előtt mutattátok be Egerben a Párnaembert. Igazi jó színház volt, jó alakításokkal. Egy nyomozót játszottál benne. Gábor azt mondja, biztosan van már egy ilyen tévhit abban a kevés számú emberben, aki követi az életutamat, hogy azért ment el ez a fiú rendőrnek, mert előtte nyomozót játszott a Párnaemberben. Valójában nincs köze a kettőnek egymáshoz. Véletlen, hogy az volt az utolsó jelentősebb, vagy sikeresebb alakításom. De ez csak kronológiában stimmel, én már elkezdtem megágyazni a rendőrségnek, mikor Dömötör Andris szólt, hogy rendez egy darabot, és hogy nyomozót kellene benne játszani. Aztán lett az a végtermék, ami.Milyen két hétre újra színésznek lenni nyaranta? Amikor azt szokták kérdezni a rendőr kollégák, hogy nem hiányzik-e a színház, akkor azt válaszolom nekik, hogy azért nem, mert nyaranta két hétre beledobom magam a sűrűjébe újra. Igaz, nem egy másfél hónapos próbafolyamat, mint egy kőszínháznál, de minden színészettel kapcsolatos dolgot megélhetek. A végére mindig oda jutok el, hogy jaj, de jó, hogy ennek most vége lesz. Előtte a színházra kiéhezve várom, szeretnék minél jobban részt venni benne. Persze tele vagyok gátlásokkal is, mivel szerintem a színházcsinálás nem olyan, mint a biciklizés. Az ember hat évesen megtanul bringázni, aztán úgy alakul, hogy a szülei nem vesznek neki, később kamaszként egy-két kacsázás után már száguldozik jobbra-balra. A színjátszás olyan szakma, amit gyakorolni kell. Nekem ilyenkor komoly problémát okoz, hogy van két kezem meg két lábam, és nem tudom mindig, hogy hová is kellene tenni őket. Ráadásul meg is kellene szólalni és nem ártana mindezt természetesen tenni. Sokkal nagyobb előnyben vannak a többiek, én mindig kérem is őket, amikor elkezdünk próbálni, hogy segítsenek, mert tele vagyok görccsel. Évente egyszer két hétre színésznek lenni nem könnyű, ugyanakkor nagyon jól esik, szeretek benne aktívan részt venni. Nagyon várom, de már tudom, hogy a végén jó lesz lerakni. Az ideit talán kevésbé lesz egyszerű, mint eddig, hiszen rólam fog szólni.A mindennapi munkád során segít-e, hogy évekig színészként dolgoztál és azóta is nyaranta két hétre újra színész leszel? Most is és a korábbi munkámban is, ami a nyomozás volt, segített. Talán nem egy megerőszakolt gondolat, hogy az segítség, ha az ember már korábban csinált olyat sokszor, hogy más emberek bőrébe bújt és megpróbálta megérteni a gondolkodásukat. A Színművészetin, Horvai és Máté Gábor is azt tanították, hogy először fejtsd meg azt, hogy ki vagy te és utána kezdhetünk építkezni. Ez sokat segített abban, hogy amikor egy tanúval vagy gyanúsítottal bementem az irodámba, hogy kihallgassam, akkor a liftben, a lépcsőn, vagy az első kézfogásból már nagyjából tudtam őt hova rakni. Ez nem beskatulyázás, csak egyáltalán tudjam azt, hogy ő milyen figura, vagy hogy hogyan kell vele beszélni, hogy ő biztonságban érezze magát velem. Nem kell, hogy barátok legyünk, nem kell, hogy a bizalmába férkőzzek - persze van ilyen helyzet is néha -, de az a fontos, hogy ő azt érezze, hogy én egy olyan ember vagyok, akinek elmondhatja. A színházban szerzett képességek segítettek ebben. Most kommunikációs területen dolgozom, itt ez hatványozottan igaz. A sajtóval foglalkozni, az egy külön szakma, de itt is nagyon sokat segít, hogy a főiskolán drámai remekműveken keresztül tanítottak szépen, tagoltan, értelmezve beszélni.Mondtad, hogy a „ki vagyok én” kérdés mind a mai napig foglalkoztat. Lehet most mondani pár mondatot, hogy merre felé fog keresgélni az előadás? Ha úgy alakul, ahogy én szeretném, és ahogy eddig közösen gondolkoztunk róla, akkor annak, aki nem ismer, annak talán szólhat majd arról a darab, hogy vannak az ember életében olyan helyzetek, amikor váltani, változtatni kell. Legyen az munkahely, házasság vagy éppen egy gyerek születése. Nyilván arról is szólni fog, hogy ki az a Gál Kristóf, hogy színész, vagy rendőr, vagy családapa, vagy férj, vagy egy keresztény családban felnőtt mélyen vallásos fiú, vagy pont az egész hitének hátat fordító, istentagadó ember. Vagy a főiskolán egy nagyon szélsőséges, csélcsap életet élő, a burokból kiszakadó, de végül önmagához visszataláló valaki. Ezt próbáljuk meg kinyomozni. Nem szeretném, hogy tányérsapkában rohangáljunk, vagy más ilyen külsőségben mutatkozzon meg a rendőri munka. Az lehet, hogy a nyomozás formáit használjuk majd, hiszen maga az Oidipusz király is egy nyomozás. Oidipusz hall egy jóslatot, halvány fogalma sincs, hogy mi az, és elindul kideríteni. Útközben fejbe csap egy öreget, elvesz egy csodálatos asszonyt és utána szépen lassan döbben rá a jóslat igazára. Lehet, hogy így, lehet, hogy egyszerűbben megy majd az előadás, esetleg kihallgatásokkal, házkutatásokkal fűszerezve. Ki fog derülni.Kérdezett: Hodászi Ádám Usz: Színház.hu
07.23. 05:00
Szinhaz.hu
Nem jött be nekik a való világ
Budapest - Nehezen boldogulnak a való világban a ValóVilág 6. egykori játékosai. A show végeztével a többségük arra számított, hogy hírnév, felkérések tömkelege, és ehhez mérten jobb anyagi körülmények várnak járjuk. Az igazság azonban az, hogy szinte egyikük sem talált még állást, noha a műsor már hónapokkal ezelőtt véget ért.
07.23. 04:00
Blikk.hu
A héten itt az új Oddworld
Hamarosan megjelenik Playstation 4-re a legendás játék felújított verziója.
07.22. 19:30
Neon.hu
Unisex lett Bagosi Alexa
Debrecen - Úgy tűnik, Bagosi Alexa (24) élete végre révbe ér. Az X-Faktorban megismert énekesnőnek a műsor után nem úgy alakultak a szakmai és magánéleti dolgai, ahogy szerette volna, de most hosszú idő után nagy lehetőséget kapott az élettől: az Unisex énekesnője lett, emellett pedig visszaül az iskolapadba is.
07.22. 18:33
Blikk.hu
Horváth Éva gyönyörű, és kész
Szerinte ázott verébnek néz ki, mi ezzel csak vitatkozni tudunk.
07.22. 17:33
Velvet.hu
Hamarosan újabb sztárbaba születik
Bár esküvő még nem volt, a családalapítás úgy tűnik elindult - Ryan Gosling hivatalosan is apuka lesz! Eva Mendes ugyanis terhes, és bár először nem igazán akartuk elhinni a dolgot, most már úgy tűnik, teljesen biztos - az Us Weekly például egészen arról áradozik, hogy már most látszik, mennyire jó apa lesz Ryan.
07.22. 16:58
Stop.hu
Ötperces játék: milyen gyorsan tudtok gépelni?
Ezzel a játékkal azt tesztelhetitek, milyen gyorsan találjátok meg a betűket a billentyűzeten.
07.22. 16:50
Eduline.hu
Francia csók
Kate és Charlie egy tökéletes közös jövő előtt állnak: házasság, család, boldog élet. Egy apró bökkenő van csak a dologban. Charlie Párizsba utazik, ahol beleszeret egy francia bombázóba, Juliette-be. Kate, hogy visszaszerezze kedvesét, legyőzi a repülés iráni rettenetes félelmét, és elutazik a szerelmesek városába.
07.22. 13:26
Est.hu
Ilyen, amikor 30 méter magasból zuhansz a mélybe - videó!
Az új vidámparki játék az egyszerűségre épít. Nem bonyolítják túl a dolgot, szimplán csak ledobnak 30 méter magasból.
07.22. 10:31
Blikk.hu
Megható pillanatok! Így örülnek a kiskutyák a szabadságnak - Könnyfakasztó videó
Megható pillanatok! Így örülnek a kiskutyák a szabadságnak - Könnyfakasztó videó
Kilenc, korábban állatkísérleteknek alávetett tündéri Beagle kutyust engedtek szabadon azután, hogy egész életüket laboratóriumokban voltak kénytelenek tölteni. A sanyarú sorsú négylábúak még soha életükben nem szaladgáltak a szabadban, sőt tappancsaik még füvet sem érintettek. Most először tapasztalhatták meg az önfeledt játék pillanatait, a megható eseményt pedig videón rögzítették.
07.22. 07:09
Femcafe.hu
Szakítását ünnepelte Molnár Andi – fotókkal
Új oldalát mutatta meg a kamerának és a közönségnek Molnár Andi. A SportKlub sztárja egy fotósorozat kedvéért változott át: a művészi felvételeken fátyol és különleges paróka gondoskodik arról, hogy Andira szinte rá se lehessen ismerni. A MezTelenül műsorvezetője a képekkel zárja le élete egyik meghatározó szakaszát, búcsúzik a versenytánctól. Andi a saját örömére állt Koch Balázs [...]
07.22. 06:49
Bellacafe.hu
Simicskának le kell nyelnie a „kisebb békát”
Simicskának le kell nyelnie a „kisebb békát”
A miniszterelnöki oligarchák elleni „húzd meg-ereszd meg” játék részének tartják a Simicska–Nyerges földbirodalom térfelén, hogy a kormány pénteki döntése szerint azok az agrárvállalatok, amelyek 1200 hektárnál nagyobb földön gazdálkodnak és csak növénytermesztéssel foglalkoznak, e határ felett nem kapnak területalapú EU-támogatást.
07.22. 06:40
Nol.hu
Szombathelyi anyakönyvi hírek: 2014. július 22.
Anyakönyvi hírek  Szombathely  2014. július 22.  SZÜLETÉS:  Horváth Tamás és Németh Gabriella fia: Tamás, Derdák Andor és Németh Renáta leánya: Vivien, Forgó Péter és Hideg Mónika fia: Levente, Németh Tibor és Hajnal Zsófia leánya: Emília, Gergely Balázs és Czakker Veronika Zsófia fia: Ármin, Böröck Roland és Pásti Brigitta Irén fia: Bence, Szatmári Dávid Szabolcs és Tar Amanda Judit fia: Ármin, Varga Gábor és Nyirvári Adrienn leánya: Loréna, Horváth Attila és Tendli Henriett fia: Áron, Bencze Tamás és Molnár Mariann fia: Levente, Laczó Nándor és Büki Eszter Katalin fia: Benedek, Kövesi Gábor és Nagy Nóra leánya: Dóra, Bóka Tamás és Szakály Katalin fia: Ármin, Csejtey Ferenc és Keresztes Anita fia: Levente, Lintner Dénes és Neisz Edit leánya: Zsófia, Kustánczi Norbert és Simon Evelin fia: Kristóf, Gerencsér István és Németh Szilvia leánya: Korina, Dala Imre ésVárallai Ildikó Mária fia: Imre Péter, Magyar László és Kozó Renáta fia: Levente, Baranyai Péter és Szakács Krisztina Mária fia: Péter, Szilágyi István János és Hegedüs Mónika leánya: Lara Csenge, Riesinger Szilveszter István és Bodorkós Ildikó Anna fia: Benett, Szele Zsolt és Németh Edina fia: Milán, Tóth Krisztián Lajos és Perintfalvi Csilla fia: Tamás,    HÁZASSÁG:  Kovács Zoltán László ás Koczor Mónika, Bakucz András és Tóth Csilla, Kovács Tamás és Harsányi Mária Henrietta, Bartkó Péter Szilveszter és Gyárfás Viktória, Füzi Péter Zoltán és Kajtár Anita, Krancz Péter és Strem Alexandra, Király Péter és Jurasits Annamária, Gáspár Csaba és Mesteri Nikoletta  HALÁLESET:  dr. Csorba Boldizsár István, Zsirai Jánosné Tánczos Ilona, Mándli Tibor Károly, Takáts András Attila, Szakasits Ferencné Majer Rozália, Horváth Antal, Csizmadia Ferenc Béláné Lénárt Juliánna, Bősze Antal Károly, Gál Józsefné Varga Mária, Talabér Rudolf, Nagy Józsefné Tápi Karolina, Bereczky Margit Erzsébet, Szalay Gyuláné Gombor Magdolna, Forgács György, Hideg Lászlóné Gáspár Anna, Horváth József, Csengey Ernőné Szomor Judit Mária, Horváth Andrásné Lágler Ilona, Jankovics Józsefné Kiss Valéria Margit, Elekes Benedekné Ódor Rozália, Krepli Jenőné Horváth Terézia, Rádi Csaba, Szakács Károly, Vass Imre, Lóth Sándor, Ábrahám János, Magyar Zoltán, Kovács Jánosné Bodor Rozália,Fehér Dávidné Sinkó Anna, Bokor Endre János, Szemes Tivadar Ferenc, Karlovich Károlyné Csizmazia Ágnes, Böröcz Tamás Istvánné Rabb Krisztina Mária, Németh Miklósné Horváth Anna, Dudás Lajos,Horváth Dezső, Pető Lászlóné Szabó Ilona, Czika Zoltán, Piskor Istvánné Scheer Janka, Lesti Sándor Pál, Dancsecs Ferencné Lang Anna, Fodor Antalné Kovács Margit Terézia, Bertók Imre  SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATAL  JOGI, KÉPVISELŐI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY  ANYAKÖNYVI CSOPORTanyakönyvi hírekSzombathely
07.22. 06:37
Alon.hu
Shakirának nem fontos a házasság
Shakira évek óta hangoztatja, hogy nem akar oltár elé vonulni, de ha egyszer megteszi, biztosan Gerard Piqué lesz az a szerencsés, akinek kimondja a boldogító igent.
07.21. 21:40
Stop.hu
Esküvői előkészületek - esküvő előtti szépségápolás 1. rész
Esküvői előkészületek - esküvő előtti szépségápolás 1. rész
Csodaszép smink, gyönyörű ruha, mesés esküvő - erre vágyik minden menyasszony. Ám minden a bőrápolással kezdődik, ehhez pedig egészséges életmód és odafigyelés szükséges, hiszen a profi esküvői smink is csak az ápolt bőrön mutat jól!
07.21. 20:45
Menyegzolap.hu
30 esküvői dekorötlet költséghatékonyan
30 esküvői dekorötlet költséghatékonyan
Van az úgy, hogy az ember lánya nem túl gazdag, vagy épp teljesen másra kell a pénz, amikor közeleg az esküvő napja. Erre az esetre gyűjtöttem mutatós dekorációs ötleteket, pénztárcakímélő üzemmódban.
07.21. 17:45
Nlcafe.hu
Apja próbálta újraéleszteni a fiút
Zalaegerszeg — Élete legborzalmasabb pillanatát élte át az a mentő, aki fiát próbálta újraéleszteni, miután Szabolcsra (†10) játék közben rádőlt egy vas focikapu.
07.21. 17:40
Blikk.hu
Simon Böske, az első magyar szépségkirálynő
Témák: nőkHelytörténetKeszthely A keszthelyi lány 1929-ben, az első magyar szépségkirálynő választáskor - kétszáztizennyolc induló közül - lett Miss Hungary (akkor Miss Hungáriának hívták). Korábban már elnyerte a Korzó Szépe és a Balaton Tündére címet. És ezzel a karrierre még nem ért véget. A 20 éves lány 1929-ben Párizsban elnyerte a Miss Európa-díjat is. A hír miatt megszakították műsorukat a hazai rádiók, megálltak a mozikban a filmvetítések, a lányt fogadta a francia köztársasági elnök, a monacói herceg és számos más híresség. A tündérmesének azonban hamar vége szakadt. Nem jött össze az amerikai Miss Universe verseny, és amikor hazajött Párizsból, a keleti pályaudvaron őt fogadó tömegben voltak hangok, akik zsidó származását állították pellengére. Simon Böskének nemcsak ez, maga a szépségipar sem tetszett, és férjhez ment Brammer Pál textil-nagykereskedőhöz és posztógyároshoz, de a házasság nem volt tartós. Második férje Jób Dániel, Vígszínház művészeti igazgatója volt. A holokausztot Budapesten vészelte át. Nem tisztázott betegségben szenvedett, egyes források szerint még a háború vége előtt, mások szerint jóval utána halt meg. Keszthelyen emléktábla őrzi nevét.Select ratingGive it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 Értékeljen bátran!
07.21. 17:10
Alon.hu
Önismereti játék: milyen gyümölcs vagy valójában?
Mint ahogy a zenei ízlésünk, vagy az öltözködési stílusunk is meghatároz minket, úgy az is, hogy milyen gyümölcsöt fogyasztunk.
07.21. 16:30
Neon.hu
 Jön a FIFA 15
Jön a FIFA 15
Negyedjére kerül a FIFA-sorozathoz tartozó játék borítójára Lionel Messi. A játékszéria rajongóinak két hónapot kell várniuk az új részre, amiben a focisták az eddiginél emberibbek lesznek majd.
07.21. 16:10
Hvg.hu
A szombathelyi Savaria mozi műsora (2014. július 24-30.)
AGORA–SAVARIA FILMSZÍNHÁZ  Szombathely, Mártírok  tere  Tel: 94/312-280  2014. július 24–30.   Az ART-MOZI az EUROPA  * CINEMAS és az ART  Mozik Nemzetközi Szövetségének  tagja.      Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.     (KN) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) 6 éven aluliak számára nem ajánlott (12) 12 éven aluliak számára nem ajánlott, (16) 16 éven aluliak számára nem ajánlott, (18) 18 éven aluliak számára nem ajánlott.          Helyár: 1.200 Ft Diákok, nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők részére 1.000 Ft  Szent Márton kártyával 20% kedvezmény     Pénztárnyitás az első előadás előtt fél órával.   A műsor- és teremváltoztatás jogát fenntartjuk.  H É T F Ő N     M   O   Z   I   N  A  P : minden jegy csak 1.000 Ft!   24–30. 14.00-kor és 15.30-kor  Vivian Maier nyomában  (12) 83’  Élt egyszer Amerikában egy dada, aki a XX. század egyik legnagyobb fotósa volt, ám ezt nem gyanította magáról. Vivian Maier úgy halt meg, hogy hátrahagyott több ezernyi remekművéből soha egy sem került nyomtatásba. Amerikai dokumentumfilm  24–30. 17.00-kor  Így neveld a sárkányodat 2  (6) 105’  Szinkronizált amerikai animációs film  24–30. 19.00-kor  Szerelemre hangszerelve  (12) 104’  Greta (Keira Knightley) és barátja, Dave (Adam Levine) a főiskola óta járnak, és közös szerzői a daloknak, melyekkel a férfi fellép. Amikor egy komoly kiadó szerződést kínál Dave-nek, New Yorkba költöznek, csakhogy a frissen szerzett dicsőség hamar a férfi fejébe száll, és szakít Gretával. A veszteségtől még kóválygó lány sorsa akkor fordul jobbra, amikor Dan (Mark Ruffalo), a levitézlett exlemez kiadó vezető egyik este meghallja énekelni egy kis East Village-i színpadon, és azonnal felismeri Greta nyers, átütő tehetségét. Szinkronizált amerikai vígjáték  24–30. 21.00-kor  Fehér Isten  (16) 120’  Magyar thriller  24–30. 24–29-ig 13.30-kor; 30-án 16.00-kor  Repcsik: A mentőalakulat 3D  (6) 83’  Szinkronizált amerikai animációs film  24–30. 24–29-ig 15.00-kor és 19.30-kor; 30-án 17.30-kor és 21.55-kor  Herkules 3D  (16) 98’  Amerikai történelmi akciófilm  24–30. 24–29-ig 17.00-kor és 21.30-kor; 30-án 19.30-kor  A majmok bolygója: Forradalom 3D  (12) 130’  Szinkronizált amerikai sci-fiSelect ratingGive it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 Értékeljen bátran!ProgramajánlóAgoraSavaria MoziMozaikÉn is itt akarom látni a programom!
07.21. 12:10
Alon.hu
Fotók: A férj 9, a feleség 62 éves
Fotók: A férj 9, a feleség 62 éves
Mutasson valaki ennél furcsább házasságot. Az esküvő már tavaly megvolt, most csak megerősítették a fogadalmukat.
07.21. 11:33
Mon.hu
Molnár Andi extrém fotókkal búcsúzik a versenytánctól
Új oldalát mutatta meg a kamerának és a közönségnek Molnár Andi. A SportKlub sztárja egy fotósorozat kedvéért változott át: a művészi felvételeken fátyol és különleges paróka gondoskodik arról, hogy Andira szinte rá se lehessen ismerni.
07.21. 10:30
Noiportal.hu
A csengő / A titkos házasság - Vígoperák a Városmajorin
A csengő / A titkos házasság - Vígoperák a Városmajorin
Július 25-én mutatják be a Városmajori Szabadtéri Színpadon Donizetti A csengő és Cimarosa A titkos házasság című vígoperáját. A főbb szerepekben Ürmössy Imre és Egyházi Géza látható. A csengő Donizetti egyfelvonásos vígoperája, melynek ősbemutatója 1836-ban volt Nápolyban. A 19. századi történet egy patikus lakodalmán játszódik Sorrentóban, ahol vidáman mulatozik a vendégsereg. Köztük van Enrico is, aki ugyan remekül elszórakoztatja az egész társaságot, ám egy csöppet sem örül annak, hogy Serafina, a szép fiatal leány egy öregemberhez készül kötni az életét. Ezért mindent elkövet, hogy a nászéjszakát az örökké megszólaló csengetés megakadályozza.Cimarosa A titkos házasság című vígoperájához kapcsolódik a 18. század egyik legsikeresebb bemutatója a bécsi Burgtheaterben. A nemesi rang- és vagyonszerző kiházasítás témájára írt opera buffát szűnni nem akaró tapssal jutalmazta a közönség, a császár helyben elrendelte, hogy játsszák el újra. A zene végig követi a történet könnyed, felhőtlen vidámságát, és sok tekintetben emlékeztet a mozarti vígoperákra.A Dáma Díva Produkció bemutatja:Gaetano Donizetti / Domenico Cimarosa:A csengő / A titkos házasságvígoperákA csengő Don Annibale: Ürmössy Imre Enrico: Egyházi Géza Serafina: Geszthy Veronika Rosa asszony: Szolnoki ApollóniaA titkos házasság Geronimo: Ürmössy Imre Robinson gróf: Egyházi GézaPaolino: Kiss Tivadar Carolina: Geszthy Veronika Lisetta: Csonka Zsuzsanna / Herczenik Anna Fidalma: Szolnoki ApollóniaKözreműködik: Művész Szimfonikus Zenekar Karmester: Medveczky Ádám Díszlet: Szolga István, Erdei Gábor Jelmez: Csonka Zsuzsanna Rendező: Tóth JánosBemutató: 2014. július 25. (péntek) 20:00 Városmajori Szabadtéri Színpad
07.21. 08:03
Szinhaz.hu
Osho Zen Tarot
Az Osho Zen Tarot nem egy hagyományos tarot-kártya, ugyanis rendeltetése nem a jövendölés. Inkább a zen transzcendens játéka ez, mely a jelent tükrözi, az itt és most pillanatát mutatva meg . Ez a játék arra kíván ráébreszteni, hogy ideje ráhangolódni az érzékenységre, az intuícióra, az együttérzésre, a fogékonyságára, a bátorságra és az egyéniségre.
07.21. 05:00
Noiportal.hu
Fán pihenteti bikinis testét Horváth Éva
A műsorvezető most nemcsak a hátát mutatta meg bikiniben.
07.20. 16:46
Velvet.hu
Hozd magad bikiniformába: hulahoppkarikázz!
Tudtad, hogy a gyermekeknek szánt játék nemcsak fogyaszt, de egészséges is? Cikkünkben megtudhatod, hogyan fogyj játszva!
07.20. 13:07
Starity.hu
Molnár Andi testét csak egy fátyol takarja – galéria
Molnár Andi testét csak egy fátyol takarja – galéria
Molnár Andi extrém fotókkal búcsúzik a versenytánctól.
07.19. 16:30
Nlcafe.hu
Olasz szalmakalap - Készülnek a Karneválszínházra Szombathelyen
Olasz szalmakalap - Készülnek a Karneválszínházra Szombathelyen
A szombathelyi Weöres Sándor Színház társulata augusztus 16-án mutatja be a Szombathelyi Karneválszínházban Eugène Labiche Olasz szalmakalap című bohózatát, Réthly Attila rendezésében. A francia szerző, Eugène Labiche az 1850-es években írta az Olasz szalmakalap című bohózatot. Közel százötven művet írt, Magyarországon mégis viszonylag keveset játsszák. A szombathelyi produkció azért különleges, mert Hamvai Kornél fordította és rövidítette le, tette maivá a szöveget. A darab rendezője Réthly Attila, aki az előző évben mutatkozott be a karneválon a Félúton a fórum felé című előadás színpadra állításával.A zenés komédia sztorija komikus, lehetetlen helyzetek sorozatából áll, elejétől a végéig nevetésre késztet. A nyári színházban látható először az az öt kaposvári színinövendék, akik a 2014/2015-ös évadban gyakorlatukat teljesítik a Weöres Sándor Színházban. Közülük Hajmási Dávidot és Jámbor Nándort a tavalyi karneválon már megszerethette a közönség."Fadinard esküvőjének ragyogó reggelén a lova megeszi egy tilosban járó úriasszony szalmakalapját. A hölgy és ellentmondást nem tűrő szeretője hazáig üldözik, és nem tágítanak: a kalap pontos mását követelik, hogy le ne bukjanak a féltékeny férj előtt.Fadinard elindul a kalapért, nyomában a szigorú após, a mit sem sejtő menyasszony, a süket tanú, a szerelmes unokatestvér és a nagycsalád nyolc taxival. A nászmenet átzúdul a városon, a kalapbolttól a bárónő zsúrján át egy ismeretlen lakásig, egyik félreértést és botrányt követi a másik, míg estére Fadinard háza elé érnek. Az esküvőn már túl vannak, de a kalap még mindig nincs meg…" - olvasható az előadás ajánlójában.Labiche a francia bohózat atyja. Olasz szalmakalap című legendás darabja százötven éve járja a világ színpadait, a párizsi Comédie Française az elmúlt évadban újította fel. A mű főszerepét játszotta Orson Welles, Lawrence Olivier és Fernandel, szövegére Nino Rota vígoperát komponált, több film is készült belőle.A képek az olvasópróbán készültek. Forrás: Weöres Sándor SzínházEugène Labiche:Olasz szalmakalapFordította: Hamvai KornélSzereplők: FADINARD/Hajmási Dávid NONANCOURT/Mertz Tibor HÉLÈNE/Sodró Eliza VÉZINET/Jordán Tamás BOBIN/Jámbor Nándor e.h. ÉMILE/Horváth Ákos ANAÏS/Fekete Linda TARDIVEAU/Balogh János CHAMPIGNY/Németh Judit BEAUPERTHUIS/Endrődy Krisztián CLARA/Edvi Henrietta e.h. ACHILLE, FÉLIX/Kenderes Csaba e.h. VIRGINIE/Hartai Petra e.h. TIZEDES, INAS/Matusek Attila e.h. vendégek, nászmenet/Korponay Zsófi, Kovács Bálint, a társulatDíszlet: Klimó Péter Jelmez: Varga Alexandra, Zelenka Nóra Korrepetitor: Falusi Anikó Zene: Müller Péter és zenekara Hang/Fény: Simon Ottó Súgó: Kisely Máté Rendezőasszisztens: Kovács NóraRendező: Réthly AttilaBemutató: 2014. augusztus 16. 18 óra (Esőnap: augusztus 17. 11 óra), Megyeháza udvaraElőadások: augusztus 17. 18 óra (esőnap: augusztus 18. 15 óra) augusztus 18. 18 óra (esőnap: augusztus 19. 15 óra) augusztus 19. 18 óra (esőnap: augusztus 20. 11 óra) augusztus 20. 18 óra (esőnap: augusztus 21. 15 óra) augusztus 21. 18 óra (esőnap: augusztus 22. 15 óra) augusztus 22. 18 óra (esőnap: augusztus 23. 11 óra) augusztus 23. 15 óra (esőnap: augusztus 24. 11 óra) augusztus 23. 18 óra (esőnap: augusztus 24. 15 óra)
07.19. 10:50
Szinhaz.hu
Bors-játék: csapjon le az  egymilliónkra!
Bors-játék: csapjon le az egymilliónkra!
Itt az idő: a Bors holnap véget érő nagy nyári nyereményjátékán még mindig keresi gazdáját a mesés hét számjegyű összeg, amit akár Ön is megnyerhet! Vegye a Borsot, most akár többet is érdemes!
07.19. 08:00
Borsonline.hu
Összebújva pózolt Horváth Éva és Dér Heni
Összebújva pózolt Horváth Éva és Dér Heni
A két híresség egy évekkel ezelőtti fotóról mosolyog a modell Facebook-oldalán.
07.18. 23:00
Hir24.hu
Összeházasodik Charlize Theron és Sean Penn
Összeházasodik Charlize Theron és Sean Penn
Tizennyolc év barátság és nyolc hónap szerelem után még a nyáron összeházasodik Charlize Theron és Sean Penn. A színészpár az esküvő után egy gyereket is örökbe szeretne fogadni.
07.18. 17:45
Borsonline.hu
Anastacia a Rising Star zsűritagjaként mutatkozik be
A közelmúltban röppent fel a hír, miszerint az amerikai énekesnő is tagja lehet a német tehetségkutató műsor zsűrijének, tegnap pedig hivatalosan is megerősítették az információt.
07.18. 15:00
Starity.hu
Mini Outfit - Bőrdzsekiben a városban
Mini Outfit - Bőrdzsekiben a városban
Mini outfit rovatunk következik, melyben apróságok mutatják be, hogy van stílus gyerekeknek is. Aktuális trendek és sok sok játék.
07.18. 14:00
Stylemagazin.hu
Esküvő után műtéten esett át Gergely Róbert
Esküvő után műtéten esett át Gergely Róbert
Már otthonában lábadozik Gergely Róbert, akinek három héttel ezelőtti esküvőjét nem egy romantikus nászút, hanem egy fájdalmas műtét követte.
07.18. 11:45
Borsonline.hu
Ismerkedem magammal
Ismerkedem magammal
Akad körülöttem szingli bőven. Olyanok is, akik még nem voltak házasok, olyanok is, akik túl egy vagy két házasságon keresik az új társukat, új férjüket, vagy csak egy szeretőt, mert úgy gondolják többet nem kívánnak a házasság édes-keserű kötelékébe lépni - és akadnak, akik önmagukat keresik.
07.18. 07:30
Stylemagazin.hu
Játék az idegekkel: nápolyikkal döntöttek dominórekordot
Fél tonnára volt szükség az egyik leghíresebb nápolyiból ahhoz a rekordhoz, amit a bécsi városházán sikerült felállítani. A teljesítmény a Guinness rekordok könyvébe is bekerül.
07.18. 07:29
Ma.hu
Mészöly Géza: az életemet köszönhetem a brazilverésnek
Mészöly Géza: az életemet köszönhetem a brazilverésnek
Lassan ötvenéves titokról lebbenti fel a fátylat a Bors: a magyar futballválogatott 1966-os, Brazília elleni vb-győzelmének köszönheti az életét Mészöly Géza, az U19-es válogatott edzője.
07.18. 07:15
Borsonline.hu
Leselkedők - Nyár végi bemutatóra készül a Szputnyik
Leselkedők - Nyár végi bemutatóra készül a Szputnyik
A Szputnyik színészei és alkotói augusztus elején folytatják a munkát. Boross Martinnal, a STEREO Akt rendezőjével dolgoznak majd a Leselkedők című produkción, a Jurányi Inkubátorházban. Az évadzárón, amit a csapat a Jurányi Inkubátorházban tartott, készítettek egy összefoglalót a tavalyi évadról, amelyben megszólalnak a színészek, az alkotók és a munkatársak: elmondják, mennyit dolgoztak, mennyit utaztak, milyen volt a munka egy-egy helyszínen a rendezővel és a kollégákkal. Az is kiderül, az évadban hány előadása és nézője volt a Szputnyiknak, és hogy hány kilométert utazott összesen a társulat.Ajánló a Leselkedők c. előadás elé:Házunk udvarára, lakógyűlésre érkezünk. Az egyetlen napirendi pont: a házat ellepő csótányok kiirtása. Úgy tűnik, nem mindennapi problémával állunk szemben, ugyanis a kártevők megállíthatatlanul szaporodnak otthonainkban. A jelenség okát mindenki tudni véli, a megoldást annál kevesebben.Az ablakok mögött, az erkélyeken és a házfalakon megjelenő részletekből, valamint a szereplők egymásnak ellentmondó emlék-mozaikjaiból derül ki a nézőnek, azaz a lakóközösségnek, hogy vajon mi vagy ki okozhatta ezt a súlyos problémát. Nincs könnyű dolgunk: a látszat mindig álvalóság, az emlékek csalnak, a mesélők pedig manipulálnak. Mindenki tud valamit, amit a többiek nem. Mindenki szemtanúvá, kukkolóvá válik. Az események észrevétlenül durvulnak el. A beavatkozás pedig lehetetlen – vagy mégsem?Illékony játék a néző biztosnak hitt pozíciójával. Zenés, vizuális alapú színházi előadás, amelyben közösen keressük a választ: hol az igazság a kollektív bűnösség és a felelősség teljes elhárítása között?STEREO Akt - Szputnyik Hajózási Társaság:Leselkedők– panico insecto –Szereplők: Bach Kata, Hajduk Károly, Jankovics Péter, Kárpáti Pál, Király Dániel, Kurta Niké, Pető Kata, Rainer-Micsinyei Nóra, Szabó ZoltánVideó: Karcis Gábor Animáció: Ásmány Zoltán, Mózes Anna Koreográfus munkatárs: Hegymegi Máté Jelmez, kellék: Veronika Keresztesová Zene, hang: Keresztes Gábor Szöveg: Máthé Zsolt Dramaturg: Szabó-Székely Ármin Alkotó munkatárs: Schnábel Zita Produkciós asszisztens: Varga Brigitta, Budavári Réka Produkciós vezető: Rácz Anikó, Tóth PéterRendező: Boross Martin Bemutató: augusztus 21.
07.18. 07:01
Szinhaz.hu
Tűzoltók voltak nyoszolyólányok helyett a nagykanizsai esküvőn
3 különleges esküvő egy posztban – melyik a legmenőbb? A tűzoltós, a bajszos táncos vagy a Harry Potter-es?
07.17. 16:30
Velvet.hu
Különleges fotósorozat készült a Szombat Esti Láz sztárjáról - Fotók
Különleges fotósorozat készült a Szombat Esti Láz sztárjáról - Fotók
Új oldalát mutatta meg a kamerának és a közönségnek Molnár Andi. A SportKlub sztárja egy fotósorozat kedvéért változott át: a művészi felvételeken fátyol és különleges paróka gondoskodik arról, hogy Andira szinte rá se lehessen ismerni. A képekkel zárja le élete egyik meghatározó szakaszát, búcsúzik a versenytánctól.
07.17. 14:09
Femcafe.hu
Záporok, zivatarok hozhatnak rövid enyhülést a hétvégén
A hétvégén tartós hőségre kell készülni: nappal akár 33 Celsius-fok is lehet, s néhol éjszaka sem lesz 21 foknál hidegebb. Néhol megélénkülhet, megerősödhet a szél, helyenként egy-egy zápor-zivatar hozhat rövid enyhülést - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzéséből.     Pénteken a nappali órákban képződő a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok lesz a napsütés. Elsősorban a délutáni, esti órákban szórványosan várható záporeső, zivatar. Napközben többfelé megélénkül, a Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon helyenként megerősödik a szél. A zivatarok környékén viharos széllökésekre is számítani lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 15-20 fok között, a legmagasabb hőmérséklet pedig 28-32 fok között valószínű.    Szombaton többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Délután, este néhol előfordulhat záporeső, esetleg zivatar. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A leghidegebb órákban 15-21 fok lehet. Nappal 29-33 fokig melegszik a levegő.    Vasárnap túlnyomóan derült, napos idő lesz, csapadék nem valószínű. Északnyugaton időnként megerősödik a szél, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A minimumhőmérséklet 16-21 fok között valószínű. A nappali maximumok várhatóan 30-33 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.    A tartós kánikula miatt péntek 0 órától vasárnap éjfélig hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. időjárás
07.17. 12:43
Alon.hu
Nagyszüleit gyászolja VV Éva
Nagyszüleit gyászolja VV Éva
A valóságshow-veterán egy hónapon belül mindkét nagymáját elveszítette.
07.17. 09:25
Hir24.hu
Megkezdték az Énekes madár próbáit Sopronban
Megkezdték az Énekes madár próbáit Sopronban
Az Evangélium Színház, a Soproni Petőfi Színház és a Forrás Színház koprodukciójában készül Tamási Áron Énekes madár című székely népi játéka Sopronban. A stáb olvasópróbával kezdte meg a munkát, a rendező Juhász Róza. A szereplők nagy része a Petőfi Színház tagja, a bemutató Budapesten lesz ősszel. A darabot színpadra állító stábot Pataki András, a soproni teátrum igazgatója köszöntötte, aki elmondta, a tervek között szerepel, hogy később a leghűségesebb városban is bemutatják a darabot.Az előadásban többek között Fodor Zsóka, Szőcs Erika, Simon Andrea, Szlúka Brigitta, Horváth Andor, Ács Tamás, Papp Attila, Savanyu Gergely és Lénárt László szerepel. "Az Énekes madár című székely népi játék az emberi tisztaság és az igaz szerelem diadala az irigység, és a jót mindenáron elpusztítani akaró erők felett. Olyan tündérmese, melyben a humor, a könnyes kacagás, az édes évődés, a szárnyaló szerelem mögött fájdalmasan nevetséges, örök érvényű szánalmas emberi sorsok és cselekedetek rejtőznek. A világ és az ember ma ugyanúgy működik, mint Tamási Áron 1933-ban írt művében, azzal a különbséggel, hogy itt a csodák meg is történnek" - fogalmazott a direktor.Forrás: Soproni Petőfi Színház
07.17. 08:05
Szinhaz.hu
Jegyzet: Kör, iksz, amőba!
Jegyzet: Kör, iksz, amőba!
Kör, vagy iksz? Iksz. Akkor én kezdek – és már indult is az amőba. Egy- koron igen népszerű volt ez a logikai játék, amelynek kiötlői a hozzáértők szerint kínaiak voltak, és go-táblán játszották. Mán László jegyzete.
07.17. 07:55
Mon.hu
Egy éve nem piál VV Éva
Budapest – Baukó Éva (31) egy éve tiszta! Nem könnyű kigyógyulni az alkoholizmusból, ám úgy tűnik, az egykori valóságshow-hős jó úton halad, ugyanis éppen ma egy éve, hogy nem nyúlt pohár után.
07.17. 04:00
Blikk.hu
Parókás lábvillantással búcsúzik Molnár Andi
Parókás lábvillantással búcsúzik Molnár Andi
A SportKlub arca egy fotósorozat kedvéért változott át: a művészi felvételeken fátyol és különleges paróka gondoskodik arról, hogy Andira szinte rá se lehessen ismerni. A MezTelenül műsorvezetője a képekkel zárja le élete egyik meghatározó szakaszát, búcsúzik a versenytánctól.
07.17. 00:25
Hir24.hu
Isztambul napi öt kurusból
Isztambul napi öt kurusból
Remek ötlet volt a napi öt pénzért Athénban/Rómában/Londonban/Firenzében turistáskodók előtt fellebbenteni a múlt fátylát, s bemutatni az ókor fővárosait vagy a reneszánsz Itáliát. Most sem érdektelen helyre szól a meghívó: a szultáni Isztambulba, az 1750. esztendőben.
07.16. 22:27
168ora.hu
Szüzeket tesztelnek az új valóságshow-ban - videó
Szüzeket tesztelnek az új valóságshow-ban - videó
Új valóságshow-val jön ki az MTV: a Szűz Körzetben tizenöt 18 és 23 év közötti érintetlen fiatal szerepel. Az amerikai szülők és a fiatalokkal foglalkozó szervezetek nem nézik jó szemmel a sorozatot.
07.16. 20:30
Borsonline.hu
15 játék, amivel a kertbe csábíthatod a gyereket
15 játék, amivel a kertbe csábíthatod a gyereket
A nyári szünet csak a gyerekeknek tűnik rövidnek, a szülőknek viszont sokszor inkább túlságosan is hosszú. Hogy ezen segítsünk kicsit, eláruljuk, milyen saját készítésű játékokkal csábíthatod ki a gyerekeket a kertbe.
07.16. 18:35
Nlcafe.hu
 Na, ezt a játékot hagyja abba, már ha tudja
Na, ezt a játékot hagyja abba, már ha tudja
Egy újabb függőséget okozó játék érhető el mind iOS-es, mind androidos készülékekre.
07.16. 15:10
Hvg.hu
Ki tud többet a Big Brother-ről?
Ősszel újraindul a valóságshow, addig is elevenítse fel velünk az elmúlt két széria történéseit!
07.16. 12:10
Velvet.hu
Kétharmados lesz a Bumeráng
Kétharmados lesz a Bumeráng
Bochkor nélkül rádiózik Boros, Voga. Hamarosan indul a fizetős internetes műsor – írja a Blikk.
07.16. 10:30
Hir24.hu
Hungarikum Fesztivál (Balatonalmádi, 2014. július 25-29.)
Klasszikus magyar finomságok tányéron és pohárban! Balatonalmádiban öt napon keresztül kóstolhatják meg az érdeklődők mindazt, ami egyedi a magyar gasztronómiában. Kisüsti pálinkák, kenyérlángos, kürtöskalács, házi húzott rétes, mangalicából, szürke marhából készült finomságok no meg a környék isteni borai várnak az ínyencekre. Itt mindenki talál kedvére való fogást. Az étel-italkínálaton túl népművészeti és kézműves bemutatók, a színpadon koncertek, a régiók és korok táncait bemutató előadások és klasszikus magyar népmesék is várják a látogatókat. Este retro diszkó zárja a programot. 2014. július 25. péntek    12:00 – 13:00  „ Jó ebédhez szól a nóta” – Galambsztegi Márta és Látó Imre műsora a balatonalmádi Zenepavilonnál  18:00 – 19:30 „Játékvár – Gyere, a játék vár!” Családi gyerkőc játékprogram  19:00   Vasút ARTjáró ünnepélyes átadója  19:45 – 20:00 Hungarikum Fesztivál ünnepélyes megnyitója  20:00 – 22:00 „A zene szárnyán” Látó Imre és Cigányzenekara, Molnár László és Galambszegi Márta énekes társai valamint az Esmaralda Tánccsoport  22:00 – 24:00 Táncház Szabó Sándorral és a Kőris Zenekarral  2014. július 26. szombat  16:00 – 20:00 KALANDOZÁS A MÚLTBAN - magyar történelmi  játszóház  18:30 – 19: 30 CIMBORÁNK A KOMOLYZENE! ,- de ezúttal ’könnyedén’ - Közreműködik: Érdi Tamás, Kovács Gergely /zongora/, Stark János Mátyás /hegedű/ és Vékes Erzsébet  /zongora/, Virág Mátyás /cselló/  20:00 – 21:45 Operett Gála a Jászai díjas, Érdemes művésszel, Kalocsai Zsuzsával és Bódi Barbarával valamint  Peller Károllyal  22:00 – 24:00 Retro Diszkó  2014. július 27. vasárnap  18:00 – 19:30 „Játékvár – Gyere, a játék vár!” Családi gyerkőc játékprogram  19:30 – 20:00 Kicsiknek és Nagyoknak mesél Horváth Márta a „Nagy mesemondó”  20:00 – 20:45 Felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékeinek előadása   20:50 – 21:00 Villa Almádi művészi pályázat díjkiosztója  21:00 – 22:00 "Isteni jól gurul a világ!..." - LGT Emlékzenekar koncertje   22:00 – 23:00 Táncház Szabó Sándorral és a Kőris Zenekarral 2014. július 28. hétfő 18:00 – 19:30 „Játékvár – Gyere, a játék vár!” Családi gyerkőc játékprogram  19:30 – 20:00 Kicsiknek és Nagyoknak mesél Horváth Márta a „Nagy mesemondó”  20:00 – 21:30 Horváth Gyula és Népi Zenekara Páva János nótaénekessel  22:00 – 23:00 Retro Diszkó  2014. július 29. kedd  18:00 – 19:30 „Játékvár – Gyere, a játék vár!” Családi gyerkőc játékprogram  19:30 – 20:00 Kicsiknek és Nagyoknak mesél Horváth Márta a „Nagy mesemondó”  20:00 – 21:45 Operett Gála  Sas Évával, Kékkovács Marával, Imre Sebastiannal és Peller Károllyal   22:00 – 23:00 Táncház Szabó Sándorral és a KőrisZenekarral  A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják! Forrás: http://www.balaton-almadi.hu/fesztivalok/hungarikum-fesztival/Select ratingGive it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 Értékeljen bátran!ProgramajánlóBalatonBalatonalmádiMozaik
07.16. 09:02
Alon.hu
Bors-játék: porszívóval lepi meg a nejét András
Bors-játék: porszívóval lepi meg a nejét András
Ötvenezer forintot nyert a Bors nyereményjátékával budapesti olvasónk, Nádai András.
07.16. 08:00
Borsonline.hu
Tragédiába fordult a boldog pár nagy napja
Ryan Andersonnál két éve diagnosztizáltak rákot, amit többször megoperáltak és azóta is kemoterápiával kezeltek. Csakhogy a vőlegény néhány hónappal az esküvő előtt felfüggesztette a terápiát, hogy semmi se árnyékolhassa be élete nagy napját. Három hónappal később az orvosok gyógyíthatatlannak nyilvánították a daganatot, és a fiatal férfi meghalt. Élete legfontosabb napjára készült Ryan Anderson, aki három gyermeke [...]
07.16. 06:42
Bellacafe.hu
Müller Attila próbafülkében szexel
Müller Attila próbafülkében szexel
A műsorvezető és párja szeretnek extrém helyszíneken egymásnak esni. A hálószoba már unalmas számukra, ezért inkább a szabad ég alatt csinálják.
07.16. 00:35
Hir24.hu
Így még soha nem tesztelhettétek a reakcióidőtöket: egyperces játék
Ezúttal egy nehéz, de annál szórakoztatóbb játékot ajánlunk: milyen gyorsan tudjátok megtalálni a mozgó számokat?
07.15. 20:25
Eduline.hu
 Dédanyáink tanácsai szerelemről, házasságról
Dédanyáink tanácsai szerelemről, házasságról
A szerelmi praktikák már dédanyáink korában is épp olyan fontosak voltak, mint napjainkban. Romantikus lelkek vagytok? Melyik jön be? Virágcsokor, holdfény vagy esetleg egy romantikus mozifilm? A kérdés nem új keletű, a szerelmi praktikák már dédanyáink korában is épp olyan fontosak voltak, mint napjainkban. Szemezgettünk nektek néhány örök érvényű tanácsot. Fotó: Photl.com 1. Közeledj a fiúhoz/lányhoz, de ne lüttyőn, ne málén, hanem szép szerrel! Egyedüllétében szólítsd meg, szólj az ő dicséretéről, szép orcájáról, szeme ragyogásáról! 2. Ne ugorj neki hatra-vakra! Először lásd meg, mennyi lélek árad ki belőle! 3. Ha csábításból szerelmet hazudozol, boldogasszony átka ront meg. 4. A durva leányt hagyd meg a hasonszőrű kannak! 5. Kerüld azt a személyt is, aki minden szavad után az anyjához, barátjához/barátnéjához szalad. 6. Ha egy leány veled szerelembe esik, úgy térdelj előtte, mintha imádkoznál! 7. A fehérnép éppúgy vágyakozik, mint a férfinép, csak másként melegszik, másként hűl. 8. Ne vedd szádra oktalanul úton-útfélen a szeretkezés szavait, de a szerelmesek egymás között nevezzenek mindent nevén! A házasság rejtett buktatói. Gondoltad volna, hogy ezek is veszélyeztethetik a párkapcsolatodat? 9. Ne ereszd széllé kettességtek titkait, akkor se, ha szétmennétek! Ha szép volt, zárd be szívedbe szép emlékként! 10. Torkold le anyádat, ha feleséged ellen lázít! Nem anyádnak, nem apádnak házasodsz. 11. A férfi holtáig udvarolja körül a nőt! 12. Ha asszonyt viszel, vidd vele a gyerekeit is, mert aki gyerekes asszonyt szeret, az gyerekestül, kölyköstül szereti őt. 13. A szerelem nem csak ifiú népek jussa, öregeké is. 14. Ha szépen szerettél, leend mi agg korodban lelkedet melengeti. Ez a boldog élet titka bölcsőtől a koporsóig. Egyetértetek?
07.15. 19:35
Evamagazin.hu
Nyerjen belépőt a Borssal a Fradi-Chelsea-re!
Nyerjen belépőt a Borssal a Fradi-Chelsea-re!
A játék egyhetes időtartama alatt mindennap felteszünk egy kérdést a Ferencvárossal kapcsolatban a nyomtatott Borsban. Válaszoljon helyesen a naponta megjelenő kérdésekre, és a legalább 4 helyes választ tartalmazó szelvényt küldje be, hogy megnyerhesse a 10 db páros belépő egyikét! Részletek kattintás után!
07.15. 17:55
Borsonline.hu
Ellopták a székesfehérvári Koronázási Ünnepi Játékok forgatókönyvét
Ellopták a székesfehérvári Koronázási Ünnepi Játékok forgatókönyvét
Az egyetlen olyan példányát tulajdonították el ismeretlenek, amelyet Szikora János rendező hónapok óta bővített ötleteivel, jegyzeteivel – közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A közleményben rámutattak, hogy a rendező és alkotótársai - Matuz János forgatókönyvíró, Horváth Károly zeneszerző, Kovács Yvette Alida jelmeztervező, Szendrényi Éva látványtervező, Horváth Csaba és Majoros Róbert koreográfus - mindent megtesznek azért, hogy a jelentős eszmei veszteség ellenére ismét egyedülálló produkciót hozzanak létre. Közölték: a rendező feltört autójából ellopott dokumentumért a Vörösmarty Színház a nyomravezetőnek 100 ezer forint jutalmat ajánlott fel. Székesfehérváron augusztus 16-19. között másodszor rendezik meg a Koronázási Ünnepi Játékokat, az összművészeti rendezvénysorozat ezúttal Szent László életére és korára koncentrál.A koronázási szertartásjáték főbb szerepeit Makranczi Zalán, Mihályi Győző és Blaskó Péter játssza. A kétórásra tervezett előadást Szikora János egy nagy színházi eposz első állomásának nevezte, hiszen „a tánc, a szöveg és a zene közös nyelvével meséljük majd el László király történetét, melybe beleszövődik István szentté avatása is.” A rendezvénysorozat része lesz idén is a Fény utca: augusztus 14-től este kilenc óra és éjfél között Székesfehérvár Fő utcájának falain Európa legnagyobb mozgó történelmi képregényén a Képes Krónika festett képeire támaszkodva Magyarósi Éva grafikus animációival mutatják be László király legendáriumát mintegy 1200 négyzetméteren. A fesztivál szereplői között lesznek ezúttal is a történelmi alakokat megformáló óriásbábok. Somogyi Győző Kossuth-díjas grafikus, festőművész rajzai alapján, Grosschmid Erik Blattner Géza-díjas bábtervező szakmai vezetésével, székesfehérvári diákok közreműködésével készítettek öt új történelmi alakot, így a tavaly bemutatkozott István, Imre, Gizella, Géza, Sarolt és Asztrik közel öt méter magas óriásbábjai mellé csatlakozik László, I. Géza, Rheinfeldi Adelhaid, Piroska és Salamon is.Forrás: MTI
07.15. 15:47
Szinhaz.hu
Cameron Diaz még így is dögös
Nagyon friss volt a reggeli show műsor vendégeként.
07.15. 14:33
Glamouronline.hu
Ezt találta ki Berki Krisztián, hogy ne kelljen nősülnie!
Berki azon taktikázik, hogy kibújjon az esküvő alól, mégpedig úgy, hogy minél jobban erőlteti Pamelának, hogy keljenek egybe...
07.15. 13:45
Kiskegyed.hu
Véget ért a pereskedés a Golden Globe szervezői és a gála producerei között
Véget ért a pereskedés a Golden Globe szervezői és a gála producerei között
Egyezséggel zárult a Golden Globe szervezői és a gála műsorát készítő cég között évek óta tartó pereskedés, amely a műsor jogaiért folyt.
07.15. 13:09
Kisalfold.hu
Véget ért a pereskedés a Golden Globe szervezői és a gála producerei között
Véget ért a pereskedés a Golden Globe szervezői és a gála producerei között
Egyezséggel zárult a Golden Globe szervezői és a gála műsorát készítő cég között évek óta tartó pereskedés, amely a műsor jogaiért folyt.
07.15. 13:09
Delmagyar.hu
Tiltólistás mondatok házasságkerülőknek
Tiltólistás mondatok házasságkerülőknek
A te barátnődet is azonnal kirázza a hideg, ha eszébe jut a házasság gondolata? Akkor jobb, ha nem bombázod ezekkel a mondatokkal, mert könnyen kiakaszthatod...
07.15. 10:31
Cosmopolitan.hu
Nyári napközis tábor, nem csak gyermekmegőrző
Nyári napközis tábor, nem csak gyermekmegőrző
Táborozás - Színház, mozi, városnézés, fürdőzés és sok-sok játék – ezzel telnek a hétköznapok a szegedi nyári napközis táborban, amely olcsósága ellenére igen gazdag programokkal várja a gyerekeket.
07.15. 10:19
Delmagyar.hu
Nyári napközis tábor, de nem csak gyermekmegőrző
Nyári napközis tábor, de nem csak gyermekmegőrző
Táborozás - Színház, mozi, városnézés, fürdőzés és sok-sok játék – ezzel telnek a hétköznapok a szegedi nyári napközis táborban, amely olcsósága ellenére igen gazdag programokkal várja a gyerekeket.
07.15. 10:19
Delmagyar.hu
Szombathelyi anyakönyvi hírek: 2014. július 15.
2014. július 15.  Szombathely  Anyakönyvi hírek    SZÜLETÉS:  Vadász Barnabás és Ravadits Edina leánya:Zoé, Kercselics Szabolcs és Haramia Nóra fia: Botond, Tóth László és Kámán Anita leánya: Hanna, Fodor Sándor és Schveininger Krisztina fia: Mikes, Kovács Béla Márk és Molnár Nikoletta leánya: Anna Anikó, Márkus Attila és Nagy Andrea Irén fia: Lénárd, Daróczy Zsolt és Hajas Klaudia Erzsébet leánya Adél, Simon László és Ropoli Lívia Dóra leánya: Hanna Dóra, Boros Balázs és Rusznyák Kitti leánya: Lilla Tünde, Gerencsér Norbert és Kiss Bernadett leánya: Maja Kata, Héra Péter és Neválovits Enikő fia: Szabolcs Sándor, Hergovics Gyula Antal és Kovács Rita fia: Martin, Horváth Márk Ákos és Kálmán Ildikó Anna leánya: Anna, Gáspár Szabolcs és Schuster Erika leánya: Zoé, Varga Dániel Bálint és Huszár Zsuzsanna fia: László Zsigmond és leánya: Karolina (ikrek), Baranyai Ákos Zsolt és Farkas Vanessa leánya: Hédi, Stumphauzer Gábor és Horváth Judit leánya: Gréta, Babos László és Németh Melinda leánya: Annabella, Molnár Tamás és Tamics Renáta Mária fia: Máté, Tóth Zoltán és Kónya Zsuzsanna fia: Ádám, Gyöngyösi Attila Béla leánya: Melissza Mirjam, Horváth Zoltán Miklós és Medveczky Krisztina leánya: Anna Panna, Naisz Norbert és Horváth Judit leánya: Tamara, Ádám László és Havasvölgyi Ágnes leánya: Jázmin, Nagy Csaba és Gereben Dóra leánya: Mira, Hosszú József Péter és Nagy Éva leánya: Annamária  HÁZASSÁG:  Csonka Gábor és Lökkös Krisztina, Osztermann Ervin és Tuczai Helga Margit, Sárvári Gábor és Kiricsi Krisztina, Cseh Gábor és Egyed Bernadett, Miszi Gábor és Tancsics Barbara, Vinkó István András és Tóth Laura, Pataki Gábor és Őri Bernadett, Kajcsos Zoltán és Veres Anikó, Sipőcz András és Baba Boglárka HALÁLESET:  Vitályos Sándorné Vukmanovits Jolán Margit, Kobl Győző, Koczor Lászlóné Pataki Margit, Elek Gyuláné Horváth Irén, Kiss Imréné Meggyes Erzsébet Judit, Horváth József Lajos, Benczeová Katarina Mucsková Katarina, Szabó Gyula, Mészáros Istvánné Vigh Teréz Mária, Sugár Ferencné Sült Mária, Biczó Erzsébet, Németh Lajosné Sipos Erzsébet, Serfőző Lászlóné Iván Irén, Szendi Mihály, Sziffer Istvánné Szalai Márta, Hérics József, Erdős Istvánné Vig Mária, Szekeres János József, Dalmi Kálmán, Farkas Gézáné Halász Magdolna, Kereszturi András Jánosné Horváth Erzsébet, Szakács Attila Imre, Takács József, Lendvai László, Horváth József, Varga Jánosné Varga Mária, Eredics Istvánné Varga Mária Magdolna, Szinger Istvánné Varga Rozália, Csincsák László, Düh István, Kovács Ferencné Bodorkós Etelka, Jákób Lászlóné Kleé Etelka, Jáger Józsefné Móricz Mária,  SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATAL  JOGI, KÉPVISELŐI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY  ANYAKÖNYVI CSOPORTanyakönyvi hírekSzombathely
07.15. 08:34
Alon.hu
A gyerek neveletlen vagy a szülő tehetetlen?
Boldogult lánykoromban, amikor még éltem a gyerektelen fiatalok gondtalan életét, gyakran utaztam hétvégente haza vonattal. Egyik ilyen utazásom alkalmával történt, hogy két, óvodásforma fiúcska nekiállt üvöltve kergetőzni és kardozni a teremkocsiban. A hangos, durva játék közben több utast is megütöttek a karddal. Anyuka pedig nem csinált semmit, pedig egyre több utas morgott, egyre hangosabban. Végül én szóltam az arra járó kalauznak, legyen kedves tolmácsolni az anyukának, hogy a gyerekei már kicsit túlzásba viszik a randalírozást a vonaton. Az eset kapcsán akkor elgondolkodtam: csak addig vagyok ilyen intoleráns (egyáltalán: az vagyok?), amíg nekem nincs gyerekem? Akkor úgy éreztem, bár magamnak is nehezemre esett bevallani: igen. Aztán nekem is született gyerekem, elkezdtem sok mindent másképp látni, de ez valahogy mit sem változott.
07.15. 06:00
Bezzeganya.postr.hu
3 év után távolítottak el egy Lego darabot egy kisfiú orrából
Egy kisfiú most már könnyebben lélegezhet, hogy eltávolították orrából az oda szorult Lego darabot. A játék már 3 éve fel volt szorulva az orrába.
07.14. 22:37
Diagnozis.hu
Nagyon menő űrstratégiai játék van készülőben
Valós idejű stratégiai játék lesz a Deep Space Settlement.
07.14. 16:00
Neon.hu
Meztelenül keresnek társat az új valóságshow szereplői
Meztelenül keresnek társat az új valóságshow szereplői
Gyakorlatilag semmit sem bíz a képzeletre az a tévéműsor, melynek a héten lesz a premierje egy amerikai csatornán.
07.14. 13:34
Nlcafe.hu
Az ész, a szem és a holdas meccsek - Vilmos naplója Gyuláról, 4. rész
Az ész, a szem és a holdas meccsek - Vilmos naplója Gyuláról, 4. rész
Most már biztos, hogy a színház és a futball közös élvezetéről kellett volna írnom egy darabot. A játék mindenhatósága miatt. És a nemzetköziség miatt. Sokan ülnek együtt, és ugyanazt nézik. Ha nem értik, akkor is érzik. Vilmos naplója Gyuláról, a X. Nemzetközi Shakespeare Fesztiválról.Most már biztos, hogy a színház és a futball közös élvezetéről kellett volna írnom egy darabot. A játék mindenhatósága miatt. És a nemzetköziség miatt. Sokan ülnek együtt, és ugyanazt nézik. Ha nem értik, akkor is érzik.Nem voltam jó helyen jó időben? Később kellett volna élnem? De akkor mi lett volna abból, amire még ma is tömegek gyűlnek össze, mindegy, hogy este vagy délután, előadás vagy konferencia, angolok vagy nem, beszélik-e vagy sem a nyelvet, amit angolnak mondanak…ha nem is hasonlít az én nyelvemre, sőt fordítás-fordítása is lehet akár.Ha most, az utolsó világbajnoki meccs és az utolsó fesztiválnap előtt választhatnék, az élmények hatására talán megpróbálnám: lennék rendező és bíró. Előbbi színházban, utóbbi focipályán. Csakis világhírű együttes érdekel, mert azt már megszoktam.De félre a tréfával, bár az is megy, ha kell: bizonyíték rá több komédiám, melyek közül egy-egy minden évben eljut Gyulára is. De eredetiben, azaz a Globe-ból, Londonból most először kocogtak be kacagva a színészek. Ők amolyan vándortársulat, könnyű, gyors díszletekkel, perfekt játékkal, pilótával, szerelemmel, tánccal, maguk nyűtte zenével. Jó volt hallani saját anyanyelvemen, de legalábbis az általam ismerthez hasonlón - saját szövegemet. Ez ma már nem evidens. Bár sokat tesznek érte odahaza, Londonban.Délután beültem a diákok közé, akik jól tréningeznek egy távoli cél elérése érdekében: érteni szeretnék a színházat. Hagytam nekik egy kis energiát a székeken és pár fülbe súgott szót is. Tanáraikat évek óta látom itt, egyre fiatalabbak!Kissé korosabb társaik eltévedtek: valószínűleg érzik a bajt, mert nagyon kiabáltak és sokat káromkodtak, amit jómagam kevéssé műveltem…csöndben remélem, hogy este ott ültek a Globe előadásán és nekik az lehetett a workshop.Pénteken délelőtt a Mogyoróssy könyvtárban az volt az érzésem, hogy nem csak színház, hanem könyvtár az egész világ: pedig ez csak egyetlen terem, és nem is a legnagyobb. A konferencia gyulai helyszíne magyar rajongóim szervezésében. Tudós olvasóim idei kérdéseit a születésnapi tortám egy-egy gyertyájaként értékeltem. A fő kérdés a kedvencem, hiszen ezért jövök-megyek a világban, hogy a válaszban biztosak lehessünk: kinek a kortársa vagyok? Ki az én kortársam? Az már csak a részletek szépsége, hogy lehet-e korhűen ma még bármit is megpróbálni, és korszerű-e, ha korhű jelmezben játsszák darabjaimat? Vagy a mai beszéd, mai öltözék, mai mondandó, politikai színház és így tovább a kelendő. Page and stage – azaz olvasva más, mint előadva, ezt tudták jól a résztvevők is.Igen örvendtem, hogy még a nagy Mnoushkine friss párizsi Macbethje is terítéken volt a mindenben up to day/ a jour Maria Shevtsova figyelmének köszönhetően. Hiányoltam a képeket hozzá, mint a többieknél is… a második napon lett kép, de erről később. Ő a kedvenc kutatóm, akinek mindig integetek Stratfordban járva, aki korát meghazudtoló frissességgel beszélt a szex és szerelem üdvözítő, vagy éppenséggel bűnbe rántó voltáról. Stanley Wells régi barátja Gyulának.Ezen az estén megtapasztaltuk néhány elemét annak, amiről napközben szó volt. Időn és téren kívülre emelte Macbethet Luc Perceval ismét (mert az ehhez hasonló varázslatot már pár éve elkövette német nyelvterületen). Neki Macbeth több, mint egy dráma a sok közül, ezért fogott hozzá immár harmadszor.Szentpétervár kínálta ezt a lehetőséget május végén és akkor ezt mondta a helyi lapnak, amely angolul jelenik meg. „ - You specialize in Shakespeare, and you`re here in St. Petersburg to put on Macbeth. There`s a lot of tragedy in Shakespeare. How do you view the tragedy of having to be on top of your game, like in football, and not being able to do it? - In a sense, Shakespeare is about surviving. About trying to remain the king, let`s say. That`s the case in many Shakespeare plays. There is a difference between the tragedy of football and the tragedy of theater. The tragedy of football can come when you`re playing a very important game, and lose. And then in the stadium you have the difference between the fans of the winning team that go home singing, and the fans of the losing team that go home sad. But in the theater, actually, you are always the losers on stage. Theater is there to create empathy for the big loser on stage, and through that focus to create empathy for humanity as a whole. There is drama, and there is conflict, but there are no winners in theater. The power of theater is the empathy that it creates. There is always the bull that has to die in the arena.” Ez alkalommal az én véleményem eltér, vannak győzők a színházban is, nemcsak a fociban. Most vissza a fényre és a fiatalsághoz! Végre megjöttek a képek a konferencia színhelyére. "Választott kortársam", a grafikus Orosz István, akinek az idei Szentivánéji plakátot is köszönöm, remek előadással kápráztatott el. Az én tudásom erről a világról már lezárult, amikor mások fölfedezték, hogy egy bizonyos pontból nézve láthatóvá és érthetővé válik, ami addig csak torz és érthetetlen firkának tűnt. Így van ez az én esetemben is. Ez lenne a kortárs válaszom a page/stage kérdéskörre. És üzenném még, hogy én sem vagyok mindentudó.Napközben, ha csak egy megtévesztően turisztikai látvány erejéig is, de gyönyörködtem a fiatal Fringe szereplőkben a Vár színpadán. Ők a Lóvá tett szegedi lovagok...női. Estére a felhők elhúztak, és az idei harmadik Macbethért állunk sorba a Tószínpadnál. Alig tudok valamit a ránk váró élményről…sokkol a látvány, az okos szöveg, a minimálból megoldott teljes színház. Más előadásainak híre megelőzte a Szabadkai Népszínházat. Macbethjük hírét mostantól terjeszteni kell. Valahogy így, igen, így. Amint a beengedő - megmondó emberük mondja: Shakespeare után ….400 évvel. És tudom, hozzáérti: szabadon. A játék végén kiengednek, de követnek. Néznek rám, néznek utánam, utánamnéznek, utánamyúlnak. Megígérték, mondták...Kint a téren dübörög a világbajnokság. Vörös teknőben viszik le a pályáról - mint Hamlet holttestét, most épp felülnézetből - a sérültet. Négyen cipelik oldalról, akár egy királydráma végén. A gólt berúgó hős köré gyűltek a többiek, mint a háborút kiáltó urak imént a színpadon, a Macbethben. És hősként ünnepli a tömeg ( a nép) is, zúg a stadion....De ki érti ezt a nyelvet, miközben mindenki ismeri? Ebben a nyelvben él a nemzetköziség…. és a játékban.Mondják, szuperhold volt ezen az estén. Nem értem rá keresgélni, mert színházban voltam! Van itt egy korábbi Hold, pár napos, épp teli, hát megteszi...Ja, és el ne felejtsem! Három null Macbeth javára idén Gyulán. És egy a ráadás...mert nem lehet elég korán kezdeni a színházat! Bejegyzés és fotók: Ránki Júlia
07.14. 12:39
Szinhaz.hu
Nászút avagy esküvő külföldön
Nászút avagy esküvő külföldön
A tenger türkiz színe... vakítóan hófehér homok... határtalan boldogság, végtelen szerelem... Naplementék játéka, karibi hangulat, latin ritmusok vagy egy majdnem lakatlan sziget végtelen csendje?? Csoda, ha ide vágyik szinte minden ifjú házasulandó vagy házas?
07.14. 11:58
Menyegzolap.hu
A VI. Nádasdy Történelmi Fesztivál programjai (Sárvár, 2014. július 18.-20.)
A VI. Nádasdy Történelmi Fesztivál Július 19-én, szombaton, 10:00-kor ünnepélyes megnyitó ceremóniával veszi hivatalosan is kezdetét. Beszédet mond:  Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter  Kondora István, Sárvár polgármestere  Szabó Krisztián, elnök, Nádasdy Történelmi Fesztivál A megnyitón részt vesz Ágh Péter, országgyűlési képviselő. A programok ugyanakkor már pénteken egész nap várják az ide látogatókat és egészen vasárnap estig színes kínálatból válogathatnak a látogatók: Július 18. PÉNTEK 13:30 Ágyútűz – programok kezdete a várban 14:00 A Szent László Katolikus Iskola Angelicus kórusa (Nagyszínpad) 14:30 Nádiverebek együttes reneszánsz koncertje (Nagyszínpad) 15:20 Mesebolt bábszínház – Vitéz László (Nagyszínpad) 16:30 Eklektrio koncertje (Nagyszínpad) 17:30 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás Fekete Bég szobránál (Nádasdy napóra) 17:40 Burns Kati és a Hajna (Nagyszínpad) 18:30 Élő figurás sakkjátszma a várparkban (Vásártér) a magyar vitézeket vezeti Portisch Lajos a Nemzet Sportolója 18:50 Desenvoltura – koncert (Nagyszínpad) 20:00 Trottel Stereodream Experience – koncert (Nagyszínpad) 21:30 Szelindek koncert (Nagyszínpad) 22:45 Vitézek bevonulása és táncház (Nagyszínpad) Július 19. SZOMBAT 10:00 Fesztiválmegnyitó a várparkban (Várpark) 11:00 Vásárütés – csata a Nádasdy-vár parkjában (Vásártér) 11:15 Szőke András és Bede Robert főző showja a várban (Külső vár) 13:45 Mustra – hagyományőrző csapatok szemléje a vár előtti „viadaltéren” (Vásártér) 14:00 Sárvári Pedagógus Női Kar (Nagyszínpad) 14:30 Kanona Band  (Nagyszínpad) 15:10 Mira Orient Hastánccsoport előadása (Nagyszínpad) 15:50 Lóca együttes zenés gyermekműsora (Nagyszínpad) 16:00 Hagyományőrzők és résztvevők felvonulása (Körforgalom – Batthyány utca – Várkerület útvonalon) 17:00 Paprika paprika (moldvai power-folk) (Nagyszínpad) 17:30 Ostromjátékok – csata az oszmán hódítókkal (Ostromtér) 18:10 Oi Dipnoi (Szicília) (Nagyszínpad) 19:20 Regös együttes koncertje (Nagyszínpad) 20:30 Kazan (Zágráb) (Nagyszínpad) 22:00 Ataru Taiko ütőegyüttes fergeteges koncertje (Nagyszínpad) Július 20. VASÁRNAP 10:00 Ringató – kisgyermekek és szüleik közös játéka, éneklése (Nagyszínpad) 10:00 Solymászbemutató a várparkban – Vásártér 11:00 Nyúllal ütött török – Nánai Solymos Vitézek gyerekelőadása (Nagyszínpad) 11:00 Személyes párbajok és hagyományőrző csapatok bemutatói a viadaltéren – Vásártér 13:00 Kóta Pál és Juhász Balázs középkori énekei (Nagyszínpad) 13:40 Portisch Lajos – bordalok(zongorán kísér: Hegedűs Valér) (Nagyszínpad) 14:00 Solymászbemutató a várparkban – Vásártér 14:30 Batthány Bandérium lovasbemutatója a várparkban – Várpark 15:30 Napfény Dal – és Tánccsoport előadása (Nagyszínpad) 16:30 Kincsvadász játék, és borverseny eredményhirdetése (Nagyszínpad) 17:00 Fesztiválzáróra (Nagyszínpad) ProgramajánlóNádasdy Történelmi FesztiválSárvárFókusz
07.14. 11:57
Alon.hu
Újabb titkos esküvő!
Kié lehet ez a gyönyörű gyűrű?
07.14. 11:14
Glamouronline.hu
 Idegen nyelvet tanul? Akkor próbálja ki ezt a Tetrist
Idegen nyelvet tanul? Akkor próbálja ki ezt a Tetrist
A klasszikus és népszerű Tetris játék egy igen különleges, ám vitathatatlanul hasznos változatát játszhatjuk telefonunkon.
07.14. 10:45
Hvg.hu
A szombathelyi Savaria mozi műsora (2014. július 17-23.)
AGORA–SAVARIA FILMSZÍNHÁZ  Szombathely, Mártírok  tere  Tel: 94/312-280  2014. július 17–23.  Az ART-MOZI az EUROPA  * CINEMAS és az ART  Mozik Nemzetközi Szövetségének  tagja.      Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.     (KN) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) 6 éven aluliak számára nem ajánlott (12) 12 éven aluliak számára nem ajánlott, (16) 16 éven aluliak számára nem ajánlott, (18) 18 éven aluliak számára nem ajánlott.          Helyár: 1.200 Ft Diákok, nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők részére 1.000 Ft  Szent Márton kártyával 20% kedvezmény     Pénztárnyitás az első előadás előtt fél órával.   A műsor- és teremváltoztatás jogát fenntartjuk.  H É T F Ő N     M   O   Z   I   N  A  P : minden jegy csak 1.000 Ft!     17–23. 14.15-kor Vad Szigetköz  (0) 60’  Magyar dokumentumfilm  17–23. 15.15-kor Fuss, fiú!  (12) 112’  A nyolcéves Srulik 1942-ben menekül el a varsói gettóból. Előbb egy gyerekcsapathoz szegődik, majd felveszi a Jurek nevet és keresztény árvának kiadva magát egy lengyel farmon keres menedéket. Jurek kitartását egy szörnyű baleset is próbára teszi, ám még ekkor sem adja fel a küzdelmet saját életéért… 17–23. 17.15-kor  Yves Saint Laurent  (16) 106’  1957. január, Párizs. A 21 éves Yves Saint Laurent váratlan lehetőséghez jut, a nagynevű divatház alapítója, Christian Dior asszisztense lesz. Amikor pedig a cég már a fiatal tehetség saját tervezésű, úgynevezett haute couture-kollekcióját is bemutatja, érthetően azonnal a divatszakma figyelemének középpontjába kerül. A bemutató óriási siker, Yves Saint Laurentet az addig alkalmazott merev formák felszabadítójaként, szinte forradalmárként ünneplik. Szinkronizált francia életrajzi film  17–23. 19.15-kor A megtisztulás éjszakája: Anarchia  (18) 103’  Amerika Új Alapító Atyái meghívnak téged az éves Megtisztulás ünnepére. Ezen az éjszakán minden bűn törvényessé válik 12 órára. Míg az előző rész, A bűn éjszakája egy család sorsát követte nyomon a Megtisztulás végzetes éjszakáján, az anarchia éjszakája egy csapat véletlenül összeverődött ember viszontagságainak krónikája a bűn éjszakáján a pokollá változott városban, ahol minden sarkon újabb veszély, és újabb fordulat leselkedik. Amerikai thriller 17–23. 21.15-kor  Róma körül  (12) 93’  A Gra, a nagy körgyűrű Olaszország legnagyobb kiterjedésű városi autósztrádája. Körülveszi Róma városát, akár a Szaturnuszt a gyűrűje. Folyamatosan özönlenek rajta az autók. A filmben bepillantást nyerhetünk néhány ember életébe, akiket az köt össze, hogy a körgyűrű környékén laknak vagy dolgoznak. Feliratos olasz dokumentumfilm 17–23. 13.15-kor, 15.00-kor és 16.45-kor  Repcsik: A mentőalakulat 3D  (6) 83’  Szinkronizált amerikai animációs film 17–23. 18.30-kor és 21.00-kor A majmok bolygója: Forradalom  (12) 130’  Szinkronizált amerikai sci-fi   ProgramajánlóSavaria MoziSzombathelyMozaik
07.14. 10:36
Alon.hu
 5 tévésorozat, amelyben fontos szerepe van a futásnak
5 tévésorozat, amelyben fontos szerepe van a futásnak
...és amelyekből minden futó inspirálódhat. Vagy épp ellenkezőleg... ;) Vannak sorozatszereplők, akikkel könnyen azonosulunk, akiknek drukkolunk. Például azért, mert futnak, ahogy mi is. :) Most olyan tévésorozatok következnek, amelyekben a szabadidőben végzett futás meghatározó szerepet játszik néhány szereplő életében: 1. Modern család Claire, a Modern család háromgyerekes anyukája igazi perfekcionista. A valóságban egy ilyen személyiség fölöttébb idegesítő tud lenni, de éppen ezért egy sorozatban eléggé vicces, ha jó színész játssza... Claire napi adagja 8 mérföld (13 kilométer), és persze az élete összes többi területének is tökéletesnek kell lennie, nem beszélve a gyerekeiről. Megjegyzendő, hogy Julie Bowen, a hősnőnket alakító színésznő szintén szenvedélyes futó! Így szoktasd rá magad a reggeli futásra – kattints tippeinkért! 2. Társas játék A magyar sorozat második évadában Judit (Balsai Mónika) házassága alól felszabadulva, euforikus állapotban rója a köröket a Margit-szigeten. Itt találkozik – és bonyolódik szenvedélyes kapcsolatba – egy titokzatos, jóképű idegennel, akiről később kiderül, hogy nagy tekintélyű idegsebész (Fekete Ernő játssza). A futás mint ismerkedési lehetőség – hm, fölöttébb inspiráló! :) forrás --pagebreak-- 3. Szex és New York Az ezredforduló éveinek egyik meghatározó sorozatában Charlotte, a négy főszereplőcsaj egyike gazdag, előkelő, Upper East Side-i galériatulajdonos. Minden vágya, hogy megtalálja az igazit, ő az a karakter, aki tényleg rózsaszín ködben él. Ugyanakkor ami az egészséges életmódot illeti, ő a négyek közül a legkitartóbb: gyerekkora óta rendszeresen sportol, és nem múlhat el nap egy alapos Central Park-beli kocogás nélkül. 4. Csajok – Számodra mi az étel? Örömforrás vagy üzemanyag? – faggatja Adam (a kiváló színész, Adam Driver nevét érdemes megjegyezni amúgy) barátnőjét, Hannah-t (Lena Dunham), akit megpróbál egészségesebbé faragni, sikertelenül. A Csajok első évadában található ez az emblematikus jelenet is, amelyben a főszereplőnőt hat ökörrel sem lehetne tovább vonszolni a brooklyni utcán. Persze aki a szabadidejét kizárólag a karosszékben tölti, azt Hannah máris lekörözte! :) 5. Sírhant művekA Sírhant Művek az egyik legjobb tévésorozat, amelyet valaha láttunk, még akkor is, ha nem a legvidámabb. Egy temetkezési vállalkozó családról szól, amely a nyitó epizódban elveszti a családfőt, ezért a legidősebb, tékozló fiúnak haza kell jönnie, hogy segítsen tovább vinni az üzletet. Nate (Peter Krause megrendítően szépen alakítja 5 évadon keresztül) nehezen illeszkedik vissza a szülői házba, nyomasztják a földszinten felravatalozott elhunytak, a magánélete is viharosan alakul – a futás az egyetlen, ahol mindig magára talál. Persze neki még az izzadtságfoltos szürke póló és sort is jól áll. Ti milyen tévésorozatokat néztek? Írjátok meg nekünk! A Runner's World futómagazin hipermarketekben is kapható! Részletek...
07.14. 10:29
Evamagazin.hu
Döbbenet: Valóságshow szereplők lesznek a Jackson család tagjai
Döbbenet: Valóságshow szereplők lesznek a Jackson család tagjai
Hogyan lovagold meg elhunyt világsztár rokonod sikereid, ha a médiának már nem kellesz és jobb már nem jut eszedbe? Légy valóságshow-szereplő! Így gondolhatták Michael Jackson kiterjedt családjának tagjai is, akik úgy döntöttek, kilépnek – ahogy fogalmaznak – a „Jackson buborékból”. [Dátum: 2014.07.14. 08:37]
07.14. 08:37
Zene.hu
Halálra ítélték a falvakat, minden víz alá fog kerülni
Brazíliában járt a nemzetközi hírű magyar On The Spot két tehetséges dokumentumfilmese. Cseke Eszter és S. Takács András a futball-világbajnokság kezdetén költözött egy indán faluba. Filmjükből megtudhatjuk, hogy arrafelé még az esőerdei tisztásokon is rúgják a bőrt. Mindeközben arra is fény derül, hogy a brazil őslakosok helyzete semmivel sem jobb, mint a hazájuk nemzeti válogatottjának idei teljesítménye a világbajnokságon. A műsor ma este 22.35-kor látható az M1-en.
07.14. 07:45
Mno.hu
Két év házasság után válik a sztárpár
Véget ért Sophie Marceau és Christopher Lambert házassága. A szakításról egyelőre csak annyit tudni, hogy a két híresség barátságban vett búcsút egymástól.
07.14. 07:28
Anna.hu
Szavazz és nyerj! Melyik sármos színésszel ragadnál bent egy liftben?
Szavazz és nyerj! Melyik sármos színésszel ragadnál bent egy liftben?
Add le a szavazatod a Pasimustra játék harmadik fordulóján.
07.14. 07:05
Femina.hu
Ez a játék lesz az új kedvencetek: próbáljátok ki a nehezített sudokut
A mathdokuban a csavar az, hogy nem csak a hagyományos sudoku szabályit kell betartani - egy sorban és egy oszlopban csak egyszer szerepelhet ugyanaz a szám -, hanem arra is figyelni kell, hogy a megadott matematikai műveletek is stimmeljenek.
07.13. 21:50
Eduline.hu
Megvertük a brazilokat! Sörben…
Megvertük a brazilokat! Sörben…
Jelentősen nőtt a szurkolás közben rendelők aránya Magyarországon, a VB alatt harmadával többen szerezték be így a vacsorát a megszokottnál. Az ételek mellett az italok is slágertermékké váltak: legtöbben a pizzát és a sört választották.  Brazíliában is a pizza volt a legnépszerűbb a  játék idején, de a sört tekintve megvertük a brazilokat.
07.13. 15:00
Eletforma.hu
Horváth Éva bikiniben élvezi a vasárnapot
Nagy erdőségek, kövér felhők és Horváth Éva bikiniben egy képen. Mi kell még egy jó vasárnaphoz?
07.13. 14:17
Velvet.hu
Kígyókat engednek az énekes valóságshow szereplőire
Kígyókat engednek az énekes valóságshow szereplőire
Létezik énekestehetség-kutató műsor Simon Cowell nélkül is. A Killer Karaoke során a versenyzőknek hátborzongató próbákat kell kiállniuk azért, hogy továbbjussanak.
07.13. 12:30
Borsonline.hu
Szomorú: két év házasság után válik a sztárpár
Szomorú: két év házasság után válik a sztárpár
Véget ért Sophie Marceau és Christopher Lambert házassága. A szakításról egyelőre csak annyit tudni, hogy a két híresség barátságban vett búcsút egymástól.
07.13. 10:30
Borsonline.hu
Vége a házasságuknak! 11 év után elhagyta férjét a színésznő
Vége a házasságuknak! 11 év után elhagyta férjét a színésznő
11 év házasság után válik Emilie de Ravin, az Egyszer volt, hol nem volt sorozat Belle-je.
07.13. 10:05
Femina.hu
Nyári jégeső kavarhatja fel a vasárnapunkat
A fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap, és elszórtan várható zápor, zivatar, leghamarabb a Dunántúlon. A vasárnap éjfélig érvényben lévő figyelmeztető előrejelzés szerint viharos szél, sőt jégeső is előfordulhat.
07.13. 09:08
Mno.hu
Nagy N. Péter: Füveznénk
Nagy N. Péter: Füveznénk
A futball ismét megszülte évtizedekre szóló emlékeit. Az elmúlt négy hét éppen úgy bevésett örök képeket, ahogy kitörölhetetlen e játék hívőinek közös tudatából Pelé esernyőzése, Hurst kapufáról lepattanó lövése, Maradona isteni keze, Schumacher cinikus mészárlása, Ronaldo és Ronaldinho tüneménye, Zidane fejesei és fejelése, a nemzetivé tett barcelonai tiki-taka – és kinek-kinek még mi minden!
07.13. 07:20
Nol.hu
Para Disneylandben: játék csonkolta a férfi kezét
Para Disneylandben: játék csonkolta a férfi kezét
Véresre sikeredett egy brit turista hullámvasutazása a floridai Disney vidámparkban. A férfi két ujját csonkolta egy hullámvasút.
07.12. 22:00
Borsonline.hu
 Ötletes matricák a gyerekszobában
Ötletes matricák a gyerekszobában
Szülőként mindig a legjobbat, legszebbet szeretnénk gyermekeinknek. Akkor vagyunk boldogok, ha ők boldogok, akkor mosolygunk, ha ők nevetnek, és már kicsi koruktól lessük gyerekünk minden szavát, próbáljuk kitalálni minden gondolatát, mert az ő csillogó szemecskéjétől mi is jobban érezzük magunkat, általuk lesz szebb a világunk. Azon vagyunk, hogy mindenben gyermekünk segítsége, támogatója legyünk, hogy azt tegye, amihez igazán kedve van, hogy lelke szerint hozza meg döntéseit. Ma már nagyon sok „eszköz” áll a rendelkezésünkre, melyek segítik gyermekeink fejlődését, kibontakozását. A színes, ötletes matricák nem csak szemet gyönyörködtető látványt nyújtanak egy gyerekszobában, hanem általuk szórakoztató módon ismerhetik meg gyerekeink történelmünket, népmeséink színes világát. Ma a nyomdaipari termékek közül egyik legkeresettebb árucikk a matrica. Már egész kicsi korban nagy élvezettel és érdeklődéssel „tanulmányozzák” kicsikéink a matricákon megjelenő kedvenc rajzfilm hősüket, és mindenhol őket szeretnénk látni. Ágyukon, óvis táskájukon, uzsonnás dobozon, mindenhol virít egy-egy rajzfilmfigura, de a fürdőszobában is jól jön egy-két színes matrica, hogy a fogmosás és a fürdés élvezet legyen mindenki számára, anyukának, gyereknek egyaránt. Ugyanakkor nagyobb gyermekeink számára a tanulást tehetjük élvezetessé a matricák segítségével, hisz az ötletes rajzok, számok vagy betűk által szórakoztatóvá válik az olvasás és a számolás is. Sok gyermek nem szeret festegetni, rajzolni, ők különösképpen kedvelik a matrica színes, ötletes, esztétikus világát. Egy kellemes hangulatú, színes gyermekszobában nem csak kicsinyeink érzik otthonosan, biztonságban magukat, hanem szülőként is jól esik nosztalgiázni, visszaemlékezni vagy csak egyszerűen megpihenni a derűs, mindennapi gondoktól mentes „menedékhelyen”. Minden szülő azon van, hogy gyermekbarát játékokkal, kiegészítőkkel, segítse gyermeke fejlődését, olyan környezetet és hangulatot teremtsen számára, ahol élvezet a játék, élvezet a tanulás, és kellemes a pihenés is.
07.11. 17:30
Evamagazin.hu
Erre tanít két óra a vonaton egy fogyatékos gyermekkel
Erre tanít két óra a vonaton egy fogyatékos gyermekkel
A környezetemben sok a tönkrement házasság, amit nemhogy a „jóban-rosszban” ígérete, de még a gyerekek sem tudnak egyben tartani. Talán éppen emiatt kavart fel az, amit egy vonatúton éltem meg két fiatal szülő és fogyatékos gyermekük mellett.
07.11. 15:46
Nlcafe.hu
Oroszországban erősít a Viasat
Az orosz DTH szolgáltató, az NTV-Plus MTG csatornákkal bővítette kínálatát.
07.11. 15:40
Mediainfo.hu
Énekelj KRSával a PASO koncertjén!
Különleges játékot hirdet a Pannonia Allstars Ska Orchestra: aki a legjobban elénekli az egyik PASO-slágert egy karaokes megmérettetésen, felléphet a csapattal július 19-én a Barba Negra Trackben. A SKARAOKE elnevezésű játék a július 15-én lesz a belvárosban az énekes, KRSa vezényletével.
07.11. 13:57
Est.hu
Az örök házasság titkát osztotta meg a 87 éve házas pár
Az örök házasság titkát osztotta meg a 87 éve házas pár
Azokat az időket éljük, amikor a házasságkötések számát lassan meghaladja a válások száma, pont emiatt megdöbbentő, hogy két ember 87 évig kitart egymás mellett. Hogy mi a titok? Arról ők meséltek.
07.11. 13:47
Nlcafe.hu
Sokk! Rona balesetet szenvedett a modell!
Az amerikai valóságshow-sztár és modell a Twitteren osztott meg egy képet a lábáról...
07.11. 13:30
Neon.hu
 A legjobb ingyenes háttérképeket és csengőhangokat akarja? Ezt használja
A legjobb ingyenes háttérképeket és csengőhangokat akarja? Ezt használja
Ha minőségi, ingyenes és személyre szabható háttérképeket, csengőhangokat, értesítő hangokat és játék tippeket szeretne kapni, akkor ezt az Androira és iPhone-ra is letölthető alkalmazást mindenképp próbálja ki.
07.11. 11:30
Hvg.hu
Különleges valóságshow a Balaton Soundon
Lezajlott a válogatás, útra kelt a 444.hu szerkesztősége és a Yolo Világ arcai, Vera, Szesze, Titanilla, Balázs, Brigi és Yános, hogy végigtrollkodják a Balaton Soundot. Az online valóságshowt a Mastercard PayPass támogatja.  
07.11. 09:23
Mmonline.hu
Kiss Gergely leírta, hogy mi zajlik a színfalak mögött
Életem a játék címmel megjelent Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó önéletrajzi könyve, melyet a Nedbál Miklós, Dobos Sándor, Serényi Péter szerzőhármas jegyez.
07.10. 23:50
Mno.hu
Öt év után ismét van vezető karmestere a szimfonikusoknak
Madaras Gergely dolgozott a londoni nemzeti színházban, ő a dijoni szimfonikus zenekar igazgatója és itthon sem ismeretlen a neve. Sajtótájékoztatón mutatta be a Savaria Szimfonikus Zenekar vezetője az új vezető karmestert szerdán délután a Bartók Teremben.„Zenekarunk alapító karnagya, Petró János 1962 és 1992 között volt zenei igazgató. Akkoriban a két tisztséget egy ember is elláthatta, azonban egy későbbi törvénymódosítás ezt nem tette lehetővé, így 1991-től fogva több karmester dirigálta a zenekart. A legutolsó 2009-ben távozott az együttes éléről. Ezt követően kerültünk abba a szerencsés helyzetbe, hogy Vásáry Tamás elvállalta a tiszteletbeli karnagyi címet, a vezető karnagy munkájával járó feladatokat azonban nem tudta vállalni. Így került képbe Madaras Gergely, aki szakmai gazdája lesz a zenekarnak” – mesélte Mérei Tamás.A vezető karnagy feladatköre rendkívül összetett, az ő dolga többek között a repertoár, az éves műsor összeállítása, a próbákon való véleményezés, illetve a különböző reprezentatív eseményeken történő részvétel. Ismernie kell a zenészeket, óriási tapasztalattal, tehetséggel és nyelvtudással kell rendelkeznie. „Öt évbe telt, mire rátaláltunk Gergőre, akinek minden adottsága megvan ehhez a munkához” – mondta el az igazgató. A sajtótájékoztatón maga a karmester, Madaras Gergely is jelen volt, aki nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy ő lehet a Savaria Szimfonikus Zenekar vezető karmestere. „Mindig is nagy álmom volt, hogy ilyen szoros kapcsolatom lehessen egy magyarországi zenekarral. Ez számomra egy olyan repülő, melynél egész életemben bántam volna, ha nem szálltam volna be” – ismerte be mosolyogva a fiatal tehetség. Madaras Gergely beszámolt a zenekart érintő változásokról is. „Már kezdek összecsiszolódni a csapattal, de mindenképpen szeretném, ha új tagokkal bővülnénk. A jelenlegi pozícióját senkinek sem kell féltenie, mindössze arról van szó, hogy még több energiát és lelkesedést szeretnénk a zenekarba önteni” – fogalmazott. Az új vezető karmester 2014 októberében lép majd először közösen színpadra zenekarával, utána pedig még további négy alkalommal Savaria Szimfonikus Zenekar
07.10. 18:16
Alon.hu
Nem hiányzik a házasság Bálint Antóniának
Nem hiányzik a házasság Bálint Antóniának
A 45 éves Toncsit egy szingliklub megnyitójára hívták műsort vezetni. Ennek kapcsán árulta el, örül neki, hogy nem ment férjhez.
07.10. 12:20
Hir24.hu
Karafiáth Orsolya (Magyar Narancs): Vigyázat, szomszédnéni-veszély!
Már egy hete vagyok vidéken, és amikor el kell hagynom a házat, úgy érzem magam, mint egy számítógépes játék hőse. [...] Bővebben!
07.10. 12:15
Mandiner.hu
 George Clooney ritkán reagál bulvárhírekre, de ez most VÉSZHELYZET
George Clooney ritkán reagál bulvárhírekre, de ez most VÉSZHELYZET
A színész egy brit napilap cikke ellen kelt ki. Nézzük, mi történt pontosan... Ahogy az evamagazin.hu is megírta, George Clooney nemrég eljegyezte menyasszonyát, a libanoni származású, Londonban élő ügyvédnőt, Amal Alamuddint. A Daily Mail azonban a héten arról cikkezett, hogy a menyasszony édesanyja nem szívesen látná az Oscar-díjas színészt lánya mellett. A brit napilap „Alamuddin édesanyja nincs oda az A-listás színészért” címmel hozott le főoldalas cikket július 7-én, és két nappal később, 9-én, szerdán délelőtt Clooney válaszcikkben reagált az USA Today címoldalán. A legjobb, ha magát a színészt idézzük: „Ritkán reagálok a bulvársajtóban megjelent hírekre, hacsak nem érintenek rajtam kívül másokat és nem veszélyeztetik a biztonságukat. Hétfőn egy teljes mértékben légből kapott sztori jelent meg a Daily Mailben a menyasszonyom édesanyjáról és arról, hogy 'Bejrútszerte' azt híreszteli: ellenzi az esküvőt. Az áll a cikkben, hogy drúz szertartásokon viccelődnek, amelyek a menyasszony halálával végződnek. Hadd ismételjem meg: a menyasszony halálával. Először is leszögezem, hogy mindebből semmi sem igaz. Amal édesanyja nem drúz, nem ellenzi a házasságot... de emiatt még nem szólalnék meg. Természetesen hozzá vagyok szokva a Daily Mail kitalációihoz. Hetente többször csinálnak ilyet, és nem érdekel. Ha arról írnak, hogy Amal terhes, vagy hogy a Downton Abbey-ben lesz az esküvő, vagy hogy indulok az elnökválasztáson, vagy bármilyen baromságról, amit a számítógépük előtt ülve találnak ki – nem érdekel. De ez a hazugság többről szól. Napjainkban az a felelőtlenség, amely vallási szembenállásokra próbálja ráirányítani a figyelmet, legalábbis hanyagságnak nevezhető, de még inkább veszélyesnek. Nekünk világszerte vannak rokonaink, és hogy valaki a világ bármely pontján feszültséget szít csak azért, hogy több újságot adjon el – nos, ezt bűncselekménynek kellene tekinteni.” Az írás még folytatódik (itt olvasható el teljes egészében). A Daily Mail azóta bocsánatot kért. Amal Alamuddin nem csak szép és feltűnően vékony, de többek közt az ENSZ-főtitkár tanácsadójaként is dolgozott! Ide kattintva olvashatsz még róla. Fotók: instagram
07.10. 08:19
Evamagazin.hu
"Érzem, hogy a helyemen vagyok" - Interjú Lovas Rozival
"Érzem, hogy a helyemen vagyok" - Interjú Lovas Rozival
Lovas Rozi fiatal kora ellenére számos díjat tudhat magáénak, a POSZT-on idén másodszor is elnyerte a legjobb 30 év alatti színésznőnek járó elismerést. A Magyar Színház tagjával olvashatnak interjút. Egy matematikus számára a Nobel-díj, egy újságíró számára a Pulitzer-díj, egy hollywoodi színész számára pedig az Oscar- díj jelenti a legnagyobb elismerést. Önnek mi az álma, mi az, ami miatt színész lett? Nem hiszem, hogy egy pálya, pláne a miénk, díjakban mérhető lenne. Annyira összetett ez a szakma, hogy úgy érzem, az esti taps néha éppen elég. Emellett persze az is fontos, hogy a nézők és a kollegák, akikkel együtt dolgozom, szeressenek, elfogadjanak. A közelmúltban ért véget egy próbafolyamat a Belvárosi Színházban, az Amadeusé, amiben részt vettem, és nagyon jó volt érezni azt a szeretet, amivel a színészek felém irányultak. A visszajelzésekből, a kritikákból és blogbejegyzésekből pedig a nézők tiszteletét és szeretetét olvasom ki. Azért is szerencsésnek tudhatom magam, hogy június elején a XIV. POSZT-on ismét megkaptam a legjobb 30 év alatti színész díját. Ez is egy rendkívüli visszaigazolás számomra, azt jelenti, hogy azon az úton járok, amelyiken járnom kell. Mit érez a díj kapcsán?Megtisztelve érzem magam. Kimondhatatlanul jól esik az elismerés. Egy sokszor, sokféle díjat nyert színészkolléga szerint a díj predesztinálja is az embert. Ha kimondták valakiről, hogy jó, akkor minden este annak kell lennie, olyan, mintha minden alkalommal meg kellene ugrani egy adott magasságot. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, az kell, hogy az ember mindig olyan társakkal, barátokkal, szerelmekkel legyen körülvéve, akik között biztonságban van, mert velük egy olyan termékeny állapotba tud kerülni, hogy ezt a szintet minden este meg tudja ugrani. Nincsenek állandó és független értékek ezen a pályán. Nincs olyan, hogy én vagyok és csak kizárólag én, hiszen mindig közösségben dolgozunk, színészek és nézők között. Ezért nincs állandó érték sem, mert ez a bennünk lévő organikus dolog, amely megmozgatja a lelket, a szellemet az idegrendszert folyton változik és folyton meg kell újítani. Ezért van az, hogy két előadás sohasem lesz egyforma.Fotó. mnsz.euÖn szerint mi lehet a titka annak, hogy az ember jó pályát járjon be?Én hiszek abban, hogy mindenkinek van egy kijelölt útja, amelyen ha végigmegy, boldog és kiegyensúlyozott lesz. No, ezt az utat megtalálni piszok nehéz, de ez a feladat, ez a titok. Már az is szerencsés, aki úgy érzi, nincs hazugság a dologban és abba az irányba halad amerre kell. Emlékszik rá, mikor érzett rá erre?A szüleimnek köszönhetően nagyon sok mindent ki tudtam próbálni. Zenéltem, sportoltam, és mivel jól tanultam, számtalan lehetőség volt bennem. Viszont olyan közösségekbe jártam, amelyekben nem éreztem jól magam. A gimnázium után egyre erősebben vágytam a színházra, de sok időbe telt, hogy bevalljam, színész szeretnék lenni, támogatók híján is. A főiskolai felvételi már egy öröm menet volt. Nem éreztem, hogy küzdelem volna, sőt, azóta érzem, hogy a helyemen vagyok. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Kaposvárra járhattam. Az osztályom, mint közösség rendkívüli volt. A kaposvári színész szakkal kapcsolatban mindig is volt némi fenntartás a szakmában, de ez még jobban összekovácsolt bennünket. Az, hogy esetleg gőgössé váljunk és elhiggyük magunkról, hogy "jók vagyunk", nem fordulhatott elő. A folyamatos bizonyítási vágy jó irányba terelt minket. Utólag jöttem rá, hogy Kaposváron a színház ősi szeretetét oltották belénk, szinte észrevétlen módon. Többször említette, hogy fontos Önnek a csapat, hisz a közösség erejében. Mi az, amit Ön a partnerétől feltétlenül elvár?Erre nehéz válaszolni, nagy igazságokat tapasztalat híján nem tudnék megfogalmazni... Egy biztos, akadt már olyan partnerem, akinek hiába néztem a szemébe. Azt éreztem, hogy egy ember helyett egy fátylat látok és bár egy időben, egy helyen vagyunk, a játék mégsem közös. Azt kívánom, hogy én soha ne éljem meg azt, hogy csak magamra gondolok a színpadon, hogy csak magamnak játszom. Hiszek abban, hogy ez az ősi, szakrális jelenség, ami a színház, nem az egyes ember önkifejezési tere. Az első évadát töltötte a Magyar Színházban. Hogy érzi magát ebben a teátrumban?Egy bemutatón vagyok túl, és nagyon jól éreztem magam benne, a színházban is megtaláltam a helyem. Nagyon meglepett, hogy itt milyen jó hangulat van mindig. A színészek között nagyon jó a kapcsolat, óriási szeretettel, elfogadással és nyitottsággal közeledtek felém. Bár igazgató, Őze Áront inkább cinkos játszótársnak érzem, a főrendezőben, Göttinger Pálban pedig maximálisan megbízom, és nagyon örülök, hogy együtt tudunk dolgozni. Van kabalája?Minden szerepnél más a kabalám, nem tárgyakról van szó, inkább tevékenységekről. Kabala lehet az, hogy hány órakor kezdek el öltözni, mikor indulok a fodrászhoz, mikor mosom meg a fogam, vagy hogy milyen sorrendben teszem fel a sminkem. Sokszor eszembe jut Nadal, a teniszező, akinek rengeteg ilyen berögzött, szinte már szertartásértékű mozdulata van. Ugyanoda ül le, ugyanúgy törli meg az arcát, és a háromféle italnak ugyanúgy kell egymás mögött várnia. Ön mit csinál, amikor "nem csinál semmit"?Nagyon szeretek aludni. Ez most bizonyára azért lett fontos, mert ezt tudom a legritkábban megtenni. Szeretek a kutyáimmal lenni, olvasni, utazni és beszélgetni a barátaimmal, a családdal. A wellness mostanában rabul ejtett, szeretem a szaunákat, az egészséges ételeket, és mindent, ami ezzel jár. Hogy telik a nyara?Indulok a Balatonra, amint csak tehetem. Gyönyörűnek és lenyűgözőnek találom a Balaton-felvidéket. Barátaimmal Horvátországba, a szerelmemmel pedig Rómába utazunk. Mi az a három dolog, amit szeretne megtenni a következő 10 évben?Szeretnék gyereket, szeretném kipróbálni milyen külföldön dolgozni és van egy óriási, titkos vágyam. Úgy érzem, nagy bajban van az én generációm. Azt látom, hogy nagyon kevesen tudnak abban a szakmában dolgozni, amiben tehetségesek. Szeretnék egy központot, ahol a biogazdálkodástól kezdve a művészeteken át a gasztronómiáig mindenféle tevékenységet lehetne űzni. Ennek az intézménynek a léte függelen volna a politikától, a pályáztatástól. Tehetséges és tenni akaró fiatalok üzemeltetnék, akik ezt a pici társadalmat példává emelhetnék azok számára, akik tehetetlennek érzik magukat.Az interjút készítette: Kmety-Molnár Györgyi / Magyar Színház Usz.: Színház.hu
07.10. 05:00
Szinhaz.hu
A Játék folytatódik - interjú a Jóindulat Zenekarral
A Játék folytatódik - interjú a Jóindulat Zenekarral
A Jóindulat Zenekar 2005 óta csapja szét a húrokat szerte az országban. Most készül legújabb EP-jük, és videoklipjük. A Játék c. daluk nemrég debütált a Lángoló Gitárokon. Zenéltek együtt a Supernemmel, és a Vad Fruttikkal is, még a „Sárga zsigulis” időkben. Legközelebb az Alterába Fesztiválon találkozhatunk velük, ahol visszatérő fellépőnek számítanak. Nyári terveikről, új dalaikról, megújulásukról és eddigi élményeikről kérdeztük őket. [Dátum: 2014.07.09. 21:38]
07.09. 21:38
Zene.hu
Ez lehetne az eddigi legjobb netes őrület
Ez lehetne az eddigi legjobb netes őrület
Hajléktalanokon segített a hawaii férfi, és erre biztat másokat is. Sokkal jobb, mint az extrém ivás és a KO-s játék.
07.09. 20:05
Hir24.hu
Medve kószálhat a Bükkben
Medve kószálhat a Bükkben
A sör nem alkohol, a medve nem játék – óvatosságra intenek mindenkit. A negyedtonnás ragadozó az erdőkövesdi akácosban ólálkodhat – írja a Heol.hu.
07.09. 18:25
Hir24.hu
Új termékkel indul a Facebook után a Samsung
A Samsung egy virtual reality készüléket dob piacra még ebben az évben.
07.09. 15:30
Bitport.hu
13 év, 13 műsor – Ördög Nóra emlékezetes pillanatai
13 év, 13 műsor – Ördög Nóra emlékezetes pillanatai
Ördög Nóra a TV2 új műsorvezetője. A hír mindenkit meglepett, leginkább talán Kolosi Pétert, Nóra korábbi főnökét, aki mit sem tudott műsorvezetője terveiről. Nóra 13 év után érezte úgy, hogy eljött a váltás ideje, szeptembertől már a TV2 műsoraiban lesz látható. 13 év alatt megannyi RTL-es műsorban volt szerkesztő, műsorvezető vagy csak vendég. Ezekből válogattunk a kezdetektől.
07.09. 13:00
Nlcafe.hu
Videó: Így tett tönkre egy esküvőt a légiriadó Izraelben
Egyetlen nap alatt több mint száz rakéta hullott Izraelre kedden, újra megszólaltak a szirénák és megnyitották az óvóhelyeket. A palesztin Hamász és Izrael konfliktusa az elmúlt napokban ismét elmérgesedett. Az izraeli városokban már rutinszerűen vonulnak fedezékbe az emberek, ha riadó van. Holonban egy esküvő kellős közepén zúgtak fel a szirénák.
07.09. 11:55
Hvg.hu
VV Cristofelre egy magyar celeb is rámozdult
A kubai valóságshow-sztár most épp azt mondja, csak kamuzott, és nem melegprosti.
07.09. 07:38
Velvet.hu
A Nagy Testvér újra kukkol – Jelentkezz a Big Brotherbe!
Hamarosan újra figyel a nagy testvér, idén ősszel indul a Big Brother új évada a SuperTV2 műsorán! A műsor, amely az első igazi nagyszabású magyar reality volt, már keresi szereplőit. A SuperTV2 még ebben az évben műsorra tűzi a világ legismertebb valóságshow-ját, a Big Brothert. A realityt, amely több mint ötven országban közel kétmilliárd ember [...]
07.09. 06:11
Bellacafe.hu
Mozartok egymás között – Kerényi Miklós Gábor az összetartó táborról
Mozartok egymás között – Kerényi Miklós Gábor az összetartó táborról
A Budapesti Operettszínház egyik nagy visszatérője lesz a következő évadban a Mozart! című musical, amelynek főszereplői a múlt héten összetartó táborban voltak, ahol a Mozartot játszó felnőtt, illetve a kis Amadét alakító gyerekszereplők egymásra hangolódhattak. Nem véletlen, hogy Kerényi Miklós Gábor, a darab rendezője ezúttal is ragaszkodott a „csapatépítéshez”, hiszen a tábornak több mint tíz évvel ezelőtt is nagy sikere volt.- Mi a Mozart összetartó tábor lényege?- A felnőtt Mozart, és a gyerekkori énje, a kis Amadeus, illetve az őket alakító színészek és gyerekek, tulajdonképpen egy ember kettéhasadt létezési formái a színpadon. A gyermekkori zseni és az érvényesülni akaró ember kettőssége jellemzi a figurát. ami egy nagyon különleges szerepmegosztás. Ennek a megjelenítése a színpadon komoly kihívás: nagy nehézséget jelent eljátszani a gyerek Mozartot, mivel egy kisgyerek nem tud úgy zenélni és énekelni, hogy az vetélkedjen egy felnőtt alakításával. Az én „találmányom” tulajdonképpen az, hogy olyan tornász fiatalokat választunk a szerepre, akik saját műfajukban zsenik, és ebben a mozgáskultúrában, fölényesen verik a felnőtteket, így ez még izgalmasabbá teszi az előadást. Ugyanúgy, mint a felnőtt színészek, ezek a fiatal srácok is különböző egyéniségek, mindegyikük valami mást ad a darabhoz. Az összetartó tábor egyik fő célja, hogy ezek a színes egyéniségek, kicsik és nagyok, két színpadi Mozart-generáció összecsiszolódjon, egymásra hangolódjon, hogy lássuk, hogyan egészítik majd ki egymást a színpadon. Jó látni, hogy rengeteget tanulnak egymástól.- Hogyan képzeljünk el egy napot? Szabadfoglalkozás van, mindenki barátkozik…- Természetesen van közös játék, úszás is, de alapvetően egy meghatározott napirendet követünk: ének- illetve színi foglalkozásokat tartunk, valamint helyzetgyakorlatokat. Bár szerepük szerint a musicalben a kis Amadeusok nem énekelnek, a táborban énekeltetjük őket is. Ennek oka, hogy az a színpadi tánc, mozgás, amit majd az előadás során végeznek, zenére történik, és tökéletes pontosságot kíván, aminek alapja, hogy a gyerekek felismerjék, érezzék a muzsikát. Mivel tornász gyerekekről van szó, ezt a feladatot az is segíti, ha ők maguk énekelnek mozgás közben. Természetesen a munka mellett a közös úszással, edzéssel nagyon bensőséges viszony alakul ki kicsik és nagyok között. A gyerekeket például a felnőttek altatják el – aztán van, hogy ők alszanak el előbb (nevet). Érdekes és nagyon jó érzés látni, ahogyan eddig egymás számára idegen gyerekek és felnőttek egymáshoz nőnek, megszeretik egymást, rengeteg közös élményt szereznek, és ez teljesen új szintre emeli a kapcsolatukat. Az együtt töltött idő során pedig a szereplők egyre közelebb kerülnek a lelki képmásukhoz is, amellyel majd a színpadon is összetalálkoznak.- Milyenek a tapasztalatai a mostani összetartó táborról a 2003-as bemutatót megelőzőhöz viszonyítva? - Hasonló volt az élmény és hasonlóak a tapasztalatok. Akkor és most is egy rendkívül nyitott, lelkes, egymásra fogékony csapat jött össze. Igazából a résztvevők számára ez az összetartó tábor egyfajta meglepetés, még akkor is, ha elméletben tudják, mi történik majd a pár nap alatt. Mégis rácsodálkoznak arra, hogy a táborban mennyire megváltozik az egymáshoz való viszonyuk. A másik érdekesség, hogy annak idején és most is, ezek a nagyon fegyelmezett tornász gyerekek rettenetesen élvezték a színházat, ami ugyan szintén fegyelmet kíván, de ad egy olyan önmegvalósítási lehetőséget számukra, ami teljesen új élményt jelent. Óriási látni, ahogyan ezek a srácok együtt élnek, játszanak a színészekkel, miközben teljes értékű partnereik tudnak lenni, pontosan azért, mert felismerik, hogy bizonyos dolgokban ők sokkal jobbak a felnőtteknél. Talán annyi különbséget vélek felfedezni a sok évvel ezelőtti és a mostani tábor, illetve a résztvevők között, hogy a 2014-es kis Mozartok, a gyerekek, jóval önállóbbak, mint a tizenkét évvel ezelőttiek, a felnőtteknek pedig igencsak össze kell szedniük magukat, hogy tartsák velük a tempót. Ennek ellenére mindkét tábor egy-oda vissza tanulási folyamat része volt: a felnőttek legalább annyit kaptak, és annyit tanultak a kicsiktől, mint ők tőlük.- Az idei táborban talán volt még egy újdonság: nem csak kis és nagy, hanem régi és új Mozartok is résztvevői voltak Igen, az összetartó táborban ezúttal a kis Amedeusok mellett a felnőttek közül az új szereplők, Veréb Tamás, Kocsis Dénes és Farkas Tamás is szokták a Mozart-létet. Annak, aki eljátszhatja, a Mozart egy meghatározó szerep a pályáján, mint Dolhai Attila és Mészáros Árpád Zsolt esetében – hiszem, hogy a mostani fiatalok szakmai életében is az lesz. Hozzá kell tennem, hogy annak idején a Mozart! című musical meghatározóvá válta a kölyök Amadeusok számára is, hiszen abból a három gyerekből, akik a 2003-ban bemutatott darabban játszottak, ketten élvonalbeli táncosok lettek. Rónai Attila és Rónai Andris, akik annak idején tornászként kerültek a produkcióba, ma a legtehetségesebb fiatal magyar balettművészek közé tartoznak, és jelenleg Bostonban illetve Londonban táncolnak.- Ahogy mesél a Mozart-táborról, a multik csapatépítői jutnak eszembe...- Nem véletlen – én hiszek a csapatépítésben! Alternatív rendezőként kezdtem a pályámat, ahol az volt kiindulópont, hogy a csapatnak, akivel együtt dolgoztam, össze kellett rázódnia, egymásra kellett hangolódnia, meg kellett ismerni egymás rezdüléseit. Így elmondhatjuk, hogy ezt a rendezői felfogást, ami most a Mozart! esetében is nagyon hasznosnak bizonyul, már ifjú koromból hozom magammal. A csapatépítésben egy másik aspektusból is hiszek: azt vallom, hogy a zenés színház bizonyos értelemben nagyon közel áll a sporthoz. Túl azon, hogy sokat táncolunk – ami a sporthoz hasonlóan komoly fizikai teljesítményt kíván –, a zenés színház is igényli az olyan típusú szellemi és fizikai felkészülést segítő összetartást, ami a sportolók edzőtáboraihoz hasonlítható. Az összetartó tábor abból a szempontból is igen hasznos, hogy a felnőttek számára már önmagában óriási fegyelmező erőt jelent a gyerekek jelenléte. Jó érzés látni azt is, amikor ezek a gyerekek is ráébrednek arra, hogy itt milyen komoly munka folyik: alapvetően nagy rosszcsontok, de abban a pillanatban, hogy érzik, dolgozni kell, vagy instrukciót, esetleg csak egy szigorúbb pillantást kapnak, azonnal váltani tudnak, mint egy fegyelmezett harcművész.- Hogy mindez így működjön, gondolom remek pedagógiai érzéket kíván a rendezőtől, illetve a felnőtt színészektől is...- Ez kétségtelen. Nagyon sokat dolgoztam amatőr színészekkel, gyerekcsoportokkal, nem véletlen, hogy ebben a mostani feladatban nagy örömömet lelem. Az elégedettségemet erősíti, amikor látom, hogyan találnak egymásra a szereplők, kicsik és nagyok; amikor a gyerek Amadé összetalálkozik a nagy és tehetséges önmagával – az egy nagy pillanat, a táborban és az előadásban egyaránt.Kodova Michaela, Színház.hu
07.09. 06:03
Szinhaz.hu
Sokba van az Orbán Ráhel-esküvő nyomozása
Újabb 146 millió megy el a telefontolvaj kézre kerítésére.
07.08. 16:51
Nepszava.hu
Az Orbán Ráhel-esküvő nyomozása miatt lépett a kormány?
Akár még több pénzt fordíthat a rendőrség az Orbán Ráhel esküvőjén történt telefonlopás tettesének kiderítésére, egy keddi kormányhatározat ugyanis 146 millió forintot plusztpénzt ad a DNS-profilok meghatározására.
07.08. 16:00
Hvg.hu
Új szörnnyel ismerkedhetünk az Evolve-ban
A co-op játék 3 főellenséggel startol, de máris megvan az utánpótlás.
07.08. 16:00
Neon.hu
Geri Halliwell férjhez megy!
A Spice Girls 41 éves üdvöskéje csak idén januárban kezdett el randizgatni a Forma 1-ben dolgozó Chris Hornerrel, és máris jön az esküvő.
07.08. 15:40
Stop.hu
Válni akart már a házassága napján!
Mélyen vallásos szaúd-arábiai muszlim pár döntött a válás mellett, csak mert az esküvő napján szexképek kerültek a férj kezébe az aráról.
07.08. 13:30
Neon.hu
Szombathelyi anyakönyvi hírek: 2014. július 8.
2014. július 8.  Szombathely  Anykönyvi hírek  SZÜLETÉS:   Grubánovits Péter és Bakucz Henrietta fia: Timót, Joó Balázs és Varga Katalin Anna leánya: Lujza, Jankó Richárd Botond és Gergye Adrienn fia: Csongor, Loksa Tamás és Feschner Valéria fia: Ádám, Horváth Zsolt és Vincze Vivien Veronika fia: Milán Zoltán, Kőhalmi János és Roth Anita leánya: Lia, Prim László és Niksz Hajnalka fia: Ákos, Horváth György és Varga Éva Szabina leánya: Amira, Vicértes András és Novák Eszter leánya: Krisztina, Slemmer Zsolt Nándor és Benke Mónika fia: Bálint, Szakály Attila Zsolt és Pápai Mónika leánya: Mira Zsófia, Kiss Zoltán és Lipi Márta fia: Márton, Hajba Attila és Győrffy Ildikó fia: Marcell Ábel, Szabados Tamás Zsolt és Horváth Klaudia Éva fia: Lorenzó Dilen, Joós Márton és Mészáros Erika fia: Máté, Iszak László és Marosits Renáta leánya: Dorka, Nagy Zoltán és Dala Erika fia: Bence, Majer Béla Krisztián és Lakatos Anita leánya: Cintia Mia, Vadász Gábor és Szakács Viktória leánya: Izabella,   HÁZASSÁG:   Kopácsi Balázs és Varga Dóra, Timár Balázs és Molnár Viktória  HALÁLESET:    Szilvágyi Ferencné Putz Klára, Burka József, Kiss Béláné Lengyel Mária, Pomper Károlyné Németh Margit, Süle Gyuláné Sulyok Erzsébet, Vass Gyuláné Köbli Gabriella, Kevei Pál Ferenc, Horváth László, Horváth Erzsébet, Kondics Miklós, Pesti Józsefné Déri Margit, Samu József, Bertók Józsefné Beke Katalin, Hetyei László Tibor, Dr. Csejtey Viktorné Ulreich Mária Edit, Dr. Pálfiné Kánya Mariann, Csitke Sándorné Páli Etelka,Horváth Sándorné László Ilona,  Madarász Lászlóné Molnár Julianna, Varga Éva Anasztázia, Büki Sándor, Tebeli József, Varga Ferenc, Németh Ferencné Galambos Mária Jolán, Vitályos Sándorné Vukmanovits Jolán Margit,   Forrás:  SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATAL  JOGI, KÉPVISELŐI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY  ANYAKÖNYVI CSOPORTSzombathelyanyakönyvi hírek
07.08. 11:56
Alon.hu
Horror: kizuhant a hullámvasútból, szörnyethalt a fiatal fiú
Horror: kizuhant a hullámvasútból, szörnyethalt a fiatal fiú
A hullámvasút egyes szakaszain 360 fokban fordul és eléri az óránként 60 kilométeres sebességet. A park illetékesei állítják, a játék biztonságos.
07.08. 10:33
Delmagyar.hu
Az esküvő látványelemei
Az esküvő látványelemei
A ceremónia, és az azt követő fogadás is különlegesebbé tehető néhány nem mindennapi, esetleg szokatlan vagy meglepő elemmel. Sorra vesszük hát a népszerű megoldásokat és trendeket az esküvői látványelemeit illetően.
07.08. 08:15
Menyegzolap.hu
A szombathelyi Savaria mozi műsora (2014. július 10-16.)
AGORA–SAVARIA FILMSZÍNHÁZ  Szombathely, Mártírok  tere  Tel: 94/312-280  2014. július 10–16.  Az ART-MOZI az EUROPA  * CINEMAS és az ART  Mozik Nemzetközi Szövetségének  tagja.      Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.     (KN) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) 6 éven aluliak számára nem ajánlott (12) 12 éven aluliak számára nem ajánlott, (16) 16 éven aluliak számára nem ajánlott, (18) 18 éven aluliak számára nem ajánlott.          Helyár: 1.200 Ft Diákok, nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők részére 1.000 Ft  Szent Márton kártyával 20% kedvezmény     Pénztárnyitás az első előadás előtt fél órával.   A műsor- és teremváltoztatás jogát fenntartjuk.  H É T F Ő N     M   O   Z   I   N  A  P : minden jegy csak 1.000 Ft!   10–16. 10-én és 12–16-ig 14.00-kor és 15.30-kor  Magyarok a Barcáért  (6) 85’  Magyar dokumentumfilm  10–16. 17.00-kor; 10–15-ig 21.00-kor is Yves Saint Laurent  (16) 106’  1957. január, Párizs. A 21 éves Yves Saint Laurent váratlan lehetőséghez jut, a nagynevű divatház alapítója, Christian Dior asszisztense lesz. Amikor pedig a cég már a fiatal tehetség saját tervezésű, úgynevezett haute couture-kollekcióját is bemutatja, érthetően azonnal a divatszakma figyelemének középpontjába kerül. A bemutató óriási siker, Yves Saint Laurentet az addig alkalmazott merev formák felszabadítójaként, szinte forradalmárként ünneplik. Szinkronizált francia életrajzi film  10–16. 19.00-kor A százéves ember, aki kimászott az ablakon, és eltűnt  (16) 112’  Allan Karlsson századik születésnapja közeleg és ennek megfelelően nagyszabású születésnapi zsúrt szerveznek neki a nyugdíjas otthonban, ahol idős napjait tölti. Allan, kora ellenére éles eszű, tisztában van a körülötte zajló eseményekkel, azonban a nemes alkalomból rendezendő buli hidegen hagyja: ünneplés helyett kimászik szobája ablakán és eltűnik. A nála lévő pénzből buszjegyet vásárol és egy szerencsétlen véletlennek köszönhetően egy pénzzel teli táska birtokosává válik… Szinkronizált svéd vígjáték  16. 21.00-kor  Vivian Maier nyomában  (12) 83’  Élt egyszer Amerikában egy dada, aki a XX. század egyik legnagyobb fotósa volt, ám ezt nem gyanította magáról. Vivian Maier úgy halt meg, hogy hátrahagyott több ezernyi remekművéből soha egy sem került nyomtatásba. Amerikai dokumentumfilm  10–16. 10-én és 12–16-ig 16.30-kor; 10-én 12.30-kor is; 11-én 16.15-kor  Így neveld a sárkányodat 2  (6) 102’  Szinkronizált amerikai animációs film  10–16. 10-én és 12–16-ig 14.15-kor  Csillagainkban a hiba  (12) 125’  Amerikai romantikus film  10–16. 10-én és 12–16-ig 18.30-kor; 11-én 20.30-kor Transformers: A kihalás kora  (12) 166’  Szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm  10–16. 10-én és 12–16-ig 21.30-kor; 11-én 18.15-kor  Kavarás  (12) 117’  Az első randik szabálya egyszerű: tégy próbát, dönts gyorsan, ha pedig nem tetszik a másik, lépj le azonnal – és örökre. E film férfi hőse (Adam Sandler) így is tenne. Amikor első randija az egyébként kedvesnek tűnő szöszivel (Drew Barrymore) nem jön össze, elegánsan távozni készül... ám a sors úgy hozza, hogy kénytelen mellette maradni. Méghozzá összezárva egy családi üdülőhelyen, korábbi házasságaikból származó gyerkőceik víg társaságában…Szinkronizált amerikai vígjáték ProgramajánlóSzombathelyAgoraSavaria MoziMozaik
07.08. 07:07
Alon.hu
"Tudtam, hogy ez az én szerepem" - Sáfár Mónika a Mamma Mia!-ról
"Tudtam, hogy ez az én szerepem" - Sáfár Mónika a Mamma Mia!-ról
Sáfár Mónika először Szegeden mutatkozik be Rosie-ként a Mamma Mia!-ban, ősztől pedig a Madách Színházban is láthatja a közönség ebben a szerepben. Úton a Mamma Mia! próbájára mesélt a Színház.hu-nak. Fotó: Madách Színház- A Mamma Mia! castingok után januárban izgatottan vártam az eredményeket: végül Szirtes Tamás nemcsak azzal a hírrel hívott fel, hogy megkaptam a szerepet, hanem azzal, hogy Szegeden is én játszom Rosie-t az Abba musicalben. Így most igen sűrű lett a nyár, de ez jó, várakozással teli!- A Mamma Mia! próbái közben a jelmezes fázisba értek...- Igen, most is éppen oda tartok. Borzasztóan jó a hangulat a próbákon, amik már nagyszínpadon zajlanak a Hungexpón – nagyon élvezem és vágyom már arra, hogy bemutathassuk Szegeden a musicalt! Sok meglepetésst tartogat majd a darab a nézőknek, de ezeket egyelőre nem szeretném elárulni.- Eredetileg is Rosie szerepére jelentkezett? - Abszolút! Én előre tudtam, hogy ez az én szerepem, bár illett volna hozzám Donna karaktere is. Kifejezetten élvezem a karakterszerepeket – elég hősnőt énekeltem eddigi pályafutásom alatt. Igazából a Mary Poppins-ban, Andrews kisasszony alakjától kaptam vérszemet – aki hatalmas sikert arat estéről-estére a Madách Színházban – nagyon megtetszett ez a karakterformálás, ezért is örülök nagyon, hogy Rosie-ként lehetek ott a Mamma Mia! -ban.- Látta a Mamma Mia!-t színházban vagy filmen?Szerencsére nem! Egyébként sem jellemző rám, hogy ha megkapok egy szerepet, megnézzem, hogyan oldották azt meg mások, máshol. Ha operát éneklek, akkor sem hallgatom többet azt a darabot, amiben játszom. De minden színész másképp dolgozik, én nem szeretem, ha hatnak rám mások alakításai, mert akkor a kreativitásom nem tud munkába lépni.Fotó: Madách Színház- Úgy tudom, egy lemez is szerepel a tervei közt- Igen szeretnénk egy albumot készíteni Tolcsvay Lacival és Müller Péter Sziámival. A tervek szerint november környékén vonulnánk stúdióba, miután én túl leszek a Mamma Mia! első Madách Színház-beli előadássorozatán is. De ez még nem fix időpont, főleg az én elfoglaltságaim miatt, így azt sem tudom, sikerül-e a lemezt még Karácsonyra elkészíteni, vagy csak tavasszal jelenik meg. - Kinek az ötlete volt a közös lemez?- Régóta beszéltünk Tolcsvay Lacival arról, hogy jó volna egy spirituális hangulatú lemezt készíteni. Igazából én forszíroztam, hogy ilyen stílusú, témájú albumon dolgozzunk. Bár számtalan műfajban készíthettem volna lemezt, eddig soha nem éreztem „közlésvágyat”. Most viszont úgy gondoltam, itt az idő, hogy valami mást is adjunk az embereknek a szép dalokon kívül, valamit, aminek más mondanivalója van, ami esetleg segítheti őket a mindennapokban.Fotó: Monoki Attila- Mit takar a „spirituális hangulat”?- Még a Mária Evangéliumánál fogalmazódott meg Laciban és bennem is a gondolat, ami most ha úgy tetszik, beérett: annyira kevés az életben a kapaszkodó, hogy mi a zenével szeretnénk egyfajta támaszt adni az emberek lelkének- Kifejezetten erre a lemezre születnek új dalok?- Igen, most úgy tűnik, hogy 70 százalékban új dalok hallhatóak majd az albumon, illetve néhány már ismert szám is.- A Mamma Mia! Rosie-ja mellett készül még valamilyen új szerepre?- Vannak tervek, de tényleg csak a gondolat szintjén. A Mamma Mia! iránt hatalmas az érdeklődés, ezért nagyon nagy előadásszámmal játsszuk, így még nem látom előre, mi fér majd bele az időmbe. De ha minden jól alakul, Mikó Istvánnal fogunk együtt dolgozni, valószínűleg 2015 tavaszán. Egy darabot készítünk, amit már meg is írt egy kedves író barátom, a címe: „Az igazi Callas”. Egyfajta zenés életrajzi mű lesz, ami teljesen más szemszögből mutatja be Maria Callast. Már régóta tervezzük ezt a bemutatót, de hol István, hol az én elfoglaltságaim miatt eddig nem tudtuk megvalósítani. Remélem ezúttal sikerül.Színház.hu, KM
07.08. 07:03
Szinhaz.hu
Mi lesz így az imádott kislányukkal? 10 év után elhagyja férjét a színésznő - A részletek!
Mi lesz így az imádott kislányukkal? 10 év után elhagyja férjét a színésznő - A részletek!
Tíz év házasság után válik Kelly Overton, a True Blood sztárja.
07.08. 05:05
Femina.hu
Elhunyt Furkó Zoltán
A 74 éves korában elhunyt Furkó Zoltán 1969-től a Magyar Rádió filmes és képzőművészeti adásainak szerkesztője, később a Magyar Televízió osztályvezetőjeként a Szép szó műsor szerkesztője és sorozatdramaturg volt.
07.07. 19:59
Ma.hu
Hoppá! Újabb sztárpár készül esküvőre!
A Spice Girls 41 éves üdvöskéje csak idén januárban kezdett el randizgatni a Forma 1-ben dolgozó Chris Hornerrel, és máris jön az esküvő.
07.07. 17:30
Neon.hu
Több százmilliós nézettség egy műsornak
A National Geographic Channels International történetében az eddigi legnézettebb műsor lett a Kozmosz: Történetek a világegyetemről című tudományos- ismeretterjesztő sorozat.
07.07. 16:26
Mediainfo.hu
 Kim Kardashian hamarosan újra gyereket akar
Kim Kardashian hamarosan újra gyereket akar
A reality sztár úgy tervezi, hogy napokon belül újra várandós lesz.
07.07. 16:25
Joy.hu
Már a házasság napján válni akart!
Szaúd-Arábia – Már a házasságkötés estéjén válni akart a neve elhallgatását érthető okokból kérő újdonsült férj, miután meglátta arája szexképeit.
07.07. 13:09
Blikk.hu
Meseszép bolgár népi esküvő, varázslatos fotókkal
Meseszép bolgár népi esküvő, varázslatos fotókkal
A mesés, hagyományos esküvőn elengedhetetlen a népviselet, és az élőállat, mint nászajándék.
07.07. 12:53
Delmagyar.hu
jvizkeleti (Mandiner): Libertárius felvetés házasságról, melegekről és katolikusokról
Miért élvez az állam monopóliumot egy olyannyira privát viszony, mint a házasság meghatározásában? Mi lenne, ha egy napon legalizálnánk a katolikus és a meleg házasságot? [...] Bővebben!
07.07. 11:29
Mandiner.hu
 Tanácsok túlterhelt anyukáknak (és apukáknak)
Tanácsok túlterhelt anyukáknak (és apukáknak)
Összecsapnak a hullámok a fejed feled? Akkor szervezd át a napjaidat az alábbiak szerint! Kedves "sokkisgyerekes" anyuka (vagy apuka - az esélyegyenlőség nevében)! Úgy érzed, nem bírod már cérnával, és előbb-utóbb belepusztulsz a kimerültségbe? Akkor próbáld megfogadni az alábbi 5 tanácsot, amiket hasonló cipőben járó édesanyáktól gyűjtöttünk be. Ők azt mondták, beváltak! 1. Fogadd el, hogy nem lehetsz te a Szupernő! "Ezt a mindenki más számára nyilvánvaló tényt rettentő nehéz efogadni, de ha végre sikerül, hatalmas kő esik majd le a szívedről. Én mindig büszke voltam arra, hogy milyen sok mindent tudok párhozamosan csinálni, intézni - én voltam a logisztika koronázatlan királynője. Közben folyamatosan csak arra vágytam, hogy este végre úgy hajtsam álomra a fejem, hogy mindent, de mindent tökéletesen elvégeztem, semmi nem maradt el holnapra, és végre nyugodtan várom a másnapot az új kihívásokkal. Na, nekem ezzel az illúzióval kellett leszámolnom! Egy idő után rájöttem, hogy lejebb kell adnom a saját magam felé támasztott elvárásokból, mert különben becsavarodok. Azóta, ahelyett, hogy azon idegeskednék, mi maradt holnapra, annak örülök, és arra vagyok büszke, amit igenis sikerült aznap elvégeznem!" (Karolina, 34, 4 gyerek édesanyja) 2. Kérj segítséget! "Nehéz, ha nincs a közelben egy segítőkész nagymama, de biztosan tudsz találni valakit, ha elkezdesz nyitott szemmel járni. És most nem valami méregdrága bébiszitterre gondolok. Én a szomszéd kamasz lányával elegyedtem beszédbe a liftben, és kiderült, ő szívesen vigyáz a nyári szünetben a lányokra, minimális zsebpénzért cserébe. A lányaim már 6 és 7 évesek, és jól kijönnek vele. De olyat is hallottam, hogy valaki a szingli barátnőit szervezte be sorban, heti egy délutánra, vagy megbeszélte a játszótéren egy másik anyukával, hogy felváltva vigyáznak az összes gyerekre hetente egyszer. Muszáj, hogy néha el tudj szakadni, és el tudj tölteni némi időt csak saját magaddal törődve." (Julcsi, 41, 2 kislány anyukája)--pagebreak-- 3. Legyen az alvás a legfontosabb! "Amikor csak tudsz, aludj! Lopj magadnak 10-15 percet, amikor csak lehetőséged van rá. Hetente legalább háromszor te is bújj ágyba, miután a gyerekek elaludtak - a Facebook és a mosatlan megvár! Ha mindkét végén égeted a gyertyát, utolér a végkimerültség. Az én csodafegyverem az alvás: a fiam három, a lányom egy éves, megszokták, hogy egyszerre alszanak délután, és gyakran bizony én is becsatlakozom. Ha kialszom magam, százszor nagyobb hatékonysággal végzem a feladataimat, és sokkal gyorsabban a végükre érek." (Zsuzsi, 31, 2 gyerek anyukája) 4. Állíts fel fontossági sorrendet! "Előbb-utóbb úgyis megtanulsz nemet mondani, de jobb, ha nem a saját károdon, hanem már elővigyázatosságból. Ne hagyd, hogy te légy az SZMK csicskája, és ne vállald magadra az öcséd/anyósod/legjobb barátnőd ügyes-bajos dolgait csak azért, mert neked nem kell bent ülnöd 8 órát egy munkahelyen. Emellett mindig tartsd szem előtt az erősségeidet és azok alapján mérlegelj: ha még soha az életben nem sikerült ehető süteményt sütnöd, ne akkor próbálkozz meg vele újra, amikor ezer és egy más dolgod is lenne - vegyél inkább a sarki cukrászdában valami finomságot. Tudd, hogy mikor mely dolgokat a legfontosabb elvégezni, és ami nem szerepel ezen a létfontosságú listán, azt hayd holnapra. Még akkor is, ha ma is megtehetnéd - itt most nem áll a közmondás!" (Kata, 29, 3 kisgyerek édesanyja) 5. Érezd jól magad a gyerekeiddel! "Nagy igyekezetünkben pont a legfontosabbat felejtjük el: azt, hogy élvezzük a gyerekeink társaságát. Csak egyszer lesznek kicsik, ez az időszak soha többé nem jön vissza, ezért élvezd ki, amennyire csak tudod! A koszos ruháknál sokkal fontosabb a kockavár felépítése vagy a kocsitologatás – változz vissza te is kisgyermekké és add át magad a közös játék örömének, a nagy összebújásoknak, ölelkezéseknek! Meríts energiát ezekből a felejthetetlen pillanatokból – így mindig tudni fogod, megéri a strapát az anyaság!" (Katalin, 44, 3 gyerek anyja)
07.07. 09:51
Evamagazin.hu
Szavazz és nyerj! Melyik sármos sztár venne le a lábadról tekintetével?
Szavazz és nyerj! Melyik sármos sztár venne le a lábadról tekintetével?
Szavazz kedvenc sorozatsztárodra a Pasimustra játék második fordulójában is.
07.07. 08:35
Femina.hu
Nászéjszaka helyett válás: félrelépett a menyasszony
Csak néhány óráig élvezhette a házasság örömeit a férj, de mire a mulatságnak vége lett és nyugovóra tért az ifjú pár, már külön szobába mentek, mert a férfi bejelentette, hogy válni akar.
07.07. 07:34
Ma.hu
Megmutatta tökéletes testét Horváth Éva
Megmutatta tökéletes testét Horváth Éva
Horváth Éva testét alig takaró ruhában pózolt.
07.06. 18:10
Nlcafe.hu
Mini koszorúslányruhák és kisfiú öltönyök
Mini koszorúslányruhák és kisfiú öltönyök
Ha nyár, akkor esküvő. Ilyenkor egymást érik a meghívók postaládánkban, mi pedig tanácstalanul álldogálunk az üzletekben, hogy mit vegyünk fel és mit adjunk gyerekeinkre az ünnepi alkalmakon. Úgy tartják, hogy a koszorúslányok nem lehetnek szebbek a menyasszonynál, ezért sokszor nem a legelőnyösebb ruhákat választják ki számukra. Mindenki látott már félresikerült ötleteket. Reméljük, hogy többen vannak a jóindulatú barátnők, akik nem szeretnék, ha kényelmetlenül feszengenénk a nagy eseményen. A kicsikre szerencsére ez egyáltalán nem igaz, mindannyian mosolyogva és meghatottan figyeljük az apró hercegnőket és hercegeket, ahogyan ruhakölteményeikben megszeppenten vonulnak végig a padsorok között. Körbenéztünk, hogy milyen a kínálat a hazai webáruházakban mini koszorúslány és gyűrűvivő kisfiú alkalmi ruhákból. Az eredményt képekben láthatjátok.
07.06. 16:40
Stylemagazin.hu
Alekosz most jól kibabrál Zuckerberggel
Alekosz most jól kibabrál Zuckerberggel
A reality nagyágyú saját maga tüntette el közösségi oldalát az éterből, hogy kövesse a 100 leggazdagabb magyar példáját, de Mark Zuckerberg is felkötheti a gatyáját.
07.06. 15:30
Hir24.hu
Ping-pong asztalon focizni? Működik! Ez az új őrület a VOLT-on
Ping-pong asztalon focizni? Működik! Egészen egyszerűnek tűnt ez a játék. Gondoltuk ezt egészen addig, amíg meg nem érkezett az Animal Cannibals duója...
07.06. 14:24
Nyugat.hu
Kapaszkodni kell! És mi az a Batman? - Vilmos naplója Gyuláról, 1. rész
Kapaszkodni kell! És mi az a Batman? - Vilmos naplója Gyuláról, 1. rész
Nagy nap a szombat: a varázslat 20 percben vagy 10x20 percben legyen? Inkább mindkettő, egymás után: Szentivánéji álom diákokkal és profikkal... meg ami még előtte történt. Vilmos naplója Gyuláról, a X. Nemzetközi Shakespeare Fesztiválról mostantól július 13-ig. 2014. július 3-án tizedszerre érkeztem Gyulára. Ez különösen fontos év, a fél világ rólam ír, velem foglakozik, elvégre épp a 450. éves születésnapom van. Tehát ez érthető… Kevesen mondhatják el magukról, hogy ennyi idő után még emlékeznek rájuk, olvassák, sőt vitatják, amit írt, ráadásul újra és újra nekifutnak. Tehát boldog vagyok. Ha tehetném, mindenkinek meg is köszönném, de talán elég egyetlen helyen megtennem, és ez legyen Gyula! Ahol vár a Vár. Itt eddig 17 országból, 100 előadást tartottak, több ezer néző előtt – a legbátrabb szabadtéri színháznak nevezte egy ebben illetékes. Tehát itt vagyok. Elbújtam a kedvenc díszletem mögött.Balra a foci, jobbra a színház. Játék a lényeg. És a hangerő...Sorban állás minden este a Várszínház előtt. Bent varázslat vár.Figyelem! Aki régóta követi naplómat, annak ismerős lehet néhány kép…de az csak a látszat, hogy semmi nem változott. Ezek a képek újak, frissek, idén júliusiak. És napló helyett blogot írok, az ám!Bár sokszor gondoltam, hogy talán jó lenne, mégsem tanultam meg magyarul, de a gesztusból, a mosolyból értem, hogy a 13 az igazgató úr szerencse száma, hiszen ez itt a nevemet viselő Fesztivál központja, az irodák és a Kamaraterem.Gedeon József igazgatóAhol a falakon most kissé megilletődve láttam a múltban készült itteni fotókat: mennyi erő, energia, fiatalság és szépség minden évben és ez mind-mind tőlem indul. Más kérdés, hogy hová érkezik, de vitázni jó. És nagy öröm adni.Biztos öregszem, mert meg vagyok hatódva. Mindjárt 451 évesleszek….van itt egy kis összefoglaló.Mondják, én örökérvényű emberi alapdolgokról írok, hát jó: férfi-nő, hatalom-szerelem. Más nem nagyon van a világban, ami fontos. Kivéve a focit. Azzal meg az a helyzet, hogy szintén angol találmány. Csak épp arról én nem írtam egyetlen darabot sem. Így meglehetős feladat versenyeztetni épp a Vár két oldalán a világ két legfontosabb kérdését: ki-kit szeret? Illetve ki fog nyerni? Puck/Robin mesterkedésén múlik, hogy azon a bizonyos őrült éjszakán, amikor minden és mindenki összekeveredik és épp vesztésre áll, mégis mindenki nyerjen. Ez is csak játék. Színház. Az egész. Ide nekem a labdát! Hogy ez nincs benne a darabban? Miért?! A Batman az benne van? És ha szabad érdeklődnöm, mi az a Batman? (…ahányszor kérdik a színpadon, annyiszor csiklandós nevetés hallatszik a nézőtéren...) És a revolver? Az netán benne van a darabomban? Na, ugye, hogy játék. Tudós kollégám, Nádasdy Ádám új fordítását a régebbi és generációsan tisztelt Arany Jánoséval fűszerezték az új Szentivánéjimben. És volt számtalan új dolog, amit bevetettek az akrobatikusan ügyes mozgású játszók, hogy ennek a bolondériának, ami kevés híján tragédiába torkollik, a végén taps legyen a jutalma. A rendező, aki igen messziről, Grúziából jött, komoly híve műveimnek. David Doiashvili érdekes dolgokat mondott: egy szót sem ért magyarul, így színészei szavát nem bírta követni, ezért heves gesztusaikból úgy faragott le, ahogy a szobrász tünteti el a fölösleget.Különböző vélemények vannak a végeredményt illetően, de mindenki nagyra értékeli a színészi teljesítményt. Induljon a vita és indul a darab is: Budapesten ősztől a Nemzetiben adják. Addig is készült számos interjú, beszélgetés, például a Bartók és a Kossuth rádió számára.David Doiashvili rendezőA Bartók Rádió meginterjúvolja a rendezőtSzarvas József (Zuboly) és Bubnó Lőrinc riporterA hűvös éjszaka nyugodt álmot hozott és a második napra olyan találkozást, amire már tavaly óta készülhettem: a Múzeum kertben minden alkalommal megcsodált naplementében ismét élmény volt a nemzetköziség: szonettjeim angolul, német-belga koprodukcióban szólaltak meg, trombita,dob, bőgő és a kedves, szőke szerző-énekesnő, Caroll Vanwelden előadásában. A foci csak két korty víz erejéig volt hallható olykor, mert mindössze ennyire tudta átvenni hatalmat a zenére figyelők fölött. És ismét mosollyal búcsúzott Gyula kedvence: hátha jövőre is találkozunk…Szombaton valami új kezdődik a gyulai vár előtti réten, dombon, élővízparton: Fringe fesztivál diákokkal, műkedvelőkkel, mezítláb a fűben. Alig várom. Mert, mit is fognak adni e jó fiúk és leányok? Hát naná, hogy a Szentivánéjit!Nyuszi ül a Fringe-ben!Bejegyzés és fotók: Ránki Júlia
07.06. 11:07
Szinhaz.hu
Színészet iránt érdeklődő kamaszokat vár a People Team tábor
Színészet iránt érdeklődő kamaszokat vár a People Team tábor
13-17 éves, színészet iránt érdeklődő fiatalokat vár a 24 éve működő People Team tábor színházi képzésére. A Kecskeméten megrendezésre kerülő, három hetes színésztábor június 13-tól augusztus 2-ig tart. A People Team eredetileg nyelvi tábornak indult 1990-ben, de a választható témák kínálata folyamatosan bővül. A színházi szekciót Ötvös András indította el, az oktatók jelenleg Végh Ildikó, a Katona Klub projektvezetője, valamint Kautzky-Dániel Máté és Bélai Marcel. A tábor a tanulás mellett szabadidős programokat is kínál a diákoknak.A People Team felhívása:Színészet • A Képzelet Rehabilitációs IntézeteBeszédtechnika-órák, színpadi mozgás, ének-zene-tánc, olvasópróba... Végül pedig felgördül a függöny, és megelevenednek a drámairodalom híres-hírhedt szereplői vagy olyan figurák, akik a te és színésztársaid agyából pattantak ki.A KÉPZELET REHABILITÁCIÓS INTÉZETE • KÉPREHINT...avagy a homo ludens, a játszó ember kiáltványa 2008-bólA Képzelet Rehabilitációs Intézete (KÉPREHINT) egy– falak nélküli objektum,– világ,– ha úgy tetszik, olvasztótégely,– a világ megélésének és a benne való létezésnek egy szabadon választható formája,– lehetőség,amelyben olyan emberek találkozhatnak, akik mernek– szabadon kérdezni,– gondolkodni,– bármit elképzelni és– azután ezzel a bármivel játszani.A Képzelet Rehabilitációs Intézete (KÉPREHINT) egy– színház [És itt állj! Színház alatt nem az az intézmény értendő, amelybe szép ruhákban és fényes cipőkben betévednek az emberek, és lehetőleg a nézőtéren meg a színpadon is megpróbál valami nagyon emelkedettet érezni. Ha mégis, akkor az nem színház, hanem másfél óra haladék vagy múzeum.],– hely, ahol a néző és a játszó ember egyaránt a megismételhetetlenre vesz jegyet: a konfliktus és a jelenidő művészete,– ajtó és ablak, amin azért jó belépni és benézni, mert láthatod, hogy más is bajban lehet, nem csak te,– jelenidejű valóság (nem pedig valóságshow): előnye (a tévével vagy az XBox-szal szemben), hogy hús-vér emberek csinálják élőben,– tudat- és képzeleti állapot, ahol bármikor lehetsz bárki, hisz úgyis minden itt játszódik, a fejünkben.Ez az asztal… Csak asztal?Ez iskola. Csak fizikaelőadó?A szúnyogirtós flakon... Csak az?A szobám köztársaság!A buszjegyem az egyik pillanatban már államtitkokat tartalmazó, szigorúan bizalmas ügyirat, amit csak én vihetek el a célállomásra, és persze a kémek már a nyomomban vannak.A vécén ülve pedig simán lehetek egy második világháborús tengeralattjáró parancsnoka: a guriga – természetesen – a periszkópom!Kapisgálod?A KÉPREHINT a PEOPLE TEAM-táborban:– profi színészek és színházi emberek,– + ti,– + 3 hét,– a végén pedig előadás... Belőlük, belőletek, belőlünk!„A tréfa – gondolataink és érzéseink lepattanó szilánkja – szorosan együvé tartozik ezekkel. Az összes játékunk nem más, mint elvetélt cselekedeteink, vágyaink. A játékkal megsokszorozhatjuk életünket térben és időben.” (Kosztolányi Dezső) „Folyamatosan az idő szélén lenni – még nem tudni, hogy a következő pillanat tragédia vagy komédia lesz.” (Halász Péter) „Mennyire él az ember, ha izmosnak izmos, de nem kíváncsi?” (Arnold Wesker: Shylock)A Képzelet Rehabilitációs Intézete... Az ötlet Ötvös András fejében született meg. A folyamat nem tegnap kezdődött, ám biztató, hogy végtelen történetnek ígérkezik: Bánfalvi Eszter, Bányai Miklós, Gigor Attila és Ötvös András kezdték, Végh Ildikó, Kautzky-Dániel Máté és Bélai Marcel pedig folytatják.Színészként válassz 3 hetet a jelentkezési lapon 2 áráért!A táborról további információk a People Team honlapján érhetők el.
07.06. 07:07
Szinhaz.hu
Krul két büntetőt hárított, Hollandia elődöntős
Argentína és Hollandia is elődöntős a brazíliai labdarúgó-világbajnokságon. Argentína 24 év után jutott be a legjobb négy közé a vb-n, miután 1–0-ra verte a negyeddöntőben Belgiumot. Hollandia megszenvedett Costa Ricával, 120 percnyi gól nélküli játék után végül 11-esekkel győzte le a torna meglepetéscsapatát.
07.06. 07:00
Mno.hu
Már kaphatók a jegyek a Radnóti szeptemberi előadásaira
Már kaphatók a jegyek a Radnóti szeptemberi előadásaira
Elkészült a Radnóti Színház szeptemberi műsorterve. Ezekre az előadásokra július 1-től online lehet jegyet vásárolni. A színház a a bérleteket is összeállította. A szeptemberi előadások között megtalálható olyan évek óta nagy sikerrel futó darab, mint a Bolha a fülbe vagy A Főfőnök, emellett két újabb bemutató, a Platonov és a Hedda Gabler, valamint a Jelenetek egy házasságból indítja az évadot. Ahogy az már szokás, a nézőket először szeptember 17-én, szerdán 17 órakor a Színház hátulról kulisszajáró eseménnyel várják. A Radnóti Színház több budapesti kulturális rendezvényen is részt vesz: szeptember 6-án a Pozsonyi Pikniken, szeptember 20-án pedig a Színházak Éjszakáján találkozhatnak a nézők a társulattal.A színház jegypénztára szeptember 1-jén, hétfőn 13 órakor nyit ki újra.Szeptember: 17. szerda 17.00 SZÍNHÁZ HÁTULRÓL 18. csütörtök 19.00 PLATONOV-APÁTLANUL 19. péntek 19.00 PLATONOV-APÁTLANUL 20. szombat SZÍNHÁZAK ÉJSZAKÁJA 22. hétfő 19.00 HEDDA GABLER 25. csütörtök 19.00 JELENETEK EGY HÁZASSÁGBÓL 26. péntek 19.00 A FŐFŐNÖK 28. vasárnap 19.00 BOLHA A FÜLBE Október:4. szombat 19.00 ORESZTÉSZ 5. vasárnap 19.00 ORESZTÉSZ - bemutató előadás A színház a bérleteket is összeállította a 2014/2015-ös évadra.A nézők ismét kétféle bérletkonstrukcióból választhatnak: az A bérletben a friss premier előadások szerepelnek, míg a B bérletet a tavalyi évad bemutatói alkotják.Újdonság, hogy a bérleteket online már a nyár folyamán megvásárolhatják a Radnóti Színház honlapján. (Diák- ill. nyugdíjas bérlet vásárlásakor az átvételkor érvényes diák- ill. nyugdíjas igazolvány felmutatása szükséges.) A vásárlásról szóló igazolás beváltása, illetve a bérlet jegyre váltása szeptember 2-tól lehetséges.A bérletEuripidész: Oresztész – rendező: Horváth CsabaDosztojevszkij: Karamazov testvérek – rendező: Valló PéterCsiky Gergely után Mohácsi testvérek: Buborékok – rendező: Mohácsi JánosÚJ MAGYAR ZENÉS JÁTÉK, szerzők: Tasnádi István, Dinyés Dániel, Hajós András – rendező: Rudolf PéterB bérletMohácsi testvérek: A csillagos ég – rendező: Mohácsi JánosIbsen: Hedda Gabler – rendező: Valló PéterSchnitzler: Anatol és a nők – rendező: Bálint AndrásCsehov: Platonov - Apátlanul – rendező: Alföldi Róbert
07.06. 06:00
Szinhaz.hu
Magyarországi és szlovákiai alkotókkal vár a Gombaszögi Tábor színházi sátra Krasznahorkán
Magyarországi és szlovákiai alkotókkal vár a Gombaszögi Tábor színházi sátra Krasznahorkán
Július 15. és 20. között, Krasznahorkaváralján kerül megrendezésre a szlovákiai magyar fiatalok legnagyobb kulturális fesztiválja, a Gombaszögi Nyári Tábor. Az eseményre a Gurigongo Symposium egy Szalma-színház-sátrat épít, ahol többek között a Nézőművészeti Kft., a Káva Kulturális Műhely és a TÁP Színház is fellép. A Szalma-színház-sátor teljes programja:Július 15. (kedd) 23:00 FilmvetítésHaláli hullák hajnala (Shaun of the dead, UK), rendező: Edgar WrightSurvive style (Japan), rendező: Gen Sekiguchi28 nappal később (28 days later…, UK), rendező: Danny BoyleJúlius 16. (szerda)14:00 Klamm háborúja – a Nézőművészeti Kft. és a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház közös produkciója"Az iskola kényszer. Mindig is az volt, és mindörökre az is marad, és tanár és diák egyaránt éppen ennek a kényszernek köszönheti, hogy egyáltalán létezik. Mindig reméltem, hogy valaki belátja egyszer ezt, hogy egy szép napon levelet kapok egy volt diákomtól, hogy Klamm tanár úr, önnek igaza volt. És tudják mi a vicc? Hogy sose kaptam ilyen levelet, egyet se. Mindegy, spongyát rá."Színész: Scherer Péter Rendező: Novák János Író: Kain HenselAz előadás után beszélgetés az alkotókkal.17:30 A fajok eredete - Nézőművészeti Kft.“Darwin azonos című művéből kiindulva egy olyan formai kísérletre vállalkozunk, mely ötvözni próbálja a tudományos ismeretterjesztést a költészettel. Az emberi faj kezdetben molekuláris szinten létezik, majd egyre magasabb anyagi szinten szerveződnek, mígnem, röpke néhány milliárd év elteltével, létrejön a Szellem, és közvetítő anyaga a Nyelv, melynek segítségével az addig gesztikus történetmesélést felváltja az élet létrejöttének verbális elbeszélése.”Szereplők: Scherer Péter, Mucsi Zoltán, Thúróczy Szabolcs Rendező: Dömötör Tamás Munkatársak: Tasnádi István, Kálmánczhelyi Zoltán, Gyulay Eszter, Mervei Miklós, Mátis InezAz előadás után beszélgetés az alkotókkal.02:00 FilmvetítésOh boy (DE), rendező: Jan Ole GersterA lé meg a Lola (Lola rennt, DE), rendező: Tom TykwerSouth Parkra pirkadunkJúlius 17. (csütörtök)11:00 MEG+ruházunk!: A császár új ruhájaA komáromi Marianum Egyházi Gimnázium MEG+ruházunk! csoportja az idei Jókai Napoknak egyik érdekes színfoltja volt. Az általuk bemutatott A császár új ruhája c. játék szétszedve, kissé átértelmezve, vendégszövegekkel és némi fanyar humorral megspékelve meséli el Andersen ismert történetét.Szereplők: Baráth Szidónia, Dobai Kinga, Kocsis Kincső, Nothart Viktória, Papp Attila és Sárai Sára. Rendezte: Tóth Gábor14:00 Káva Kulturális Műhely: Üres lap (Az előadás után beszélgetés az alkotókkal.)Egy szlovákiai magyar fiú a barátai védelmében környezetével és végül önmagával kerül szembe…(Az előadás által megközelíteni kívánt témakör: identitás. Történelmi kapcsolódás: Trianon.)Színész-drámatanárok: Gyombolai Gábor, Milák Melinda Író, dramaturg: Róbert Juli Rendező: Sereglei András Szakmai programvezető: Milák Melinda18:00 Fiatal Építészek Fóruma (FÉF) – bemutatkozó estVár rátok két óra építészet, ahol az építészet közösségépítő ereje, a gyakorló építész szakmai tapasztalatai és a legfiatalabb építészeti generáció gondolkodásának hármassága kerül majd terítékre. Az est házigazdája Szabó Krisztián, műépítész, a FÉF ügyvezetője. (A szalma-sátrat is nekik köszönhetjük.)02:00 FilmvetítésA rendes ember – Molnár Csaba filmjeIsteni műszak (HU), rendező: Bodzsár MárkSouth Parkra pirkadunkJúlius 18. (péntek)09:30 Gurigongo drámajátékos workshop A Gurigongo jelen lévő tagjai hosszú ideje vezetnek színjátszó csoportokat és tartanak drámás foglalkozásokat. Ennek a munkának természetes velejárója a csapatépítés, a kommunikációs készségek és a kifejezőképesség fejlesztése. A workshop a drámajátékok világából nyújt egy kis ízelítőt az oda látogatóknak, ha pedig igény mutatkozik rá, a játékvezetés módjairól is szót ejtenek.11:00 Beszélgetés Molnár Csaba filmrendezővel Molnár Csaba idén végez a pozsonyi Filművészeti Egyetem filmrendező szakán. Tavalyi filmjében, A rendes emberben neves szlovákiai magyar színészek is szerepelnek (Bandor Éva, Mokos Attila, Dráfy Mátyás, Benkő Géza, stb.). A filmkészítés kulisszatitkairól, filmes karrierjéről faggatják az alkotót.14:00 A Thália szekerén Zenélő Thália - zenélnek a Thália munkatársaiA Thália 45 éve - beszélgetés a színház múltjáról és jövőjéről, a következő színházi évad ismertetéseBeugrom - szituációs játékok, helyzetgyakorlatok és workshopA délután résztvevői között színházjegyeket és vacsoralehetőséget sorsolnak ki Nádasdi Péterrel (lányoknak) és Rák Vikivel (fiúknak).17:30 Thalia Színház: Süketelés (Az előadás után beszélgetés az alkotókkal.) Egy lány és egy fiú. Bea és Miloš. Fiatalok. Szépek. Huszonévesek. Kapcsolatuk egyéjszakás kalandnak indult. Többéjszakás lett. A szex működik, csak beszélgetni ne kellene utána. A lány túl dühös. Mintha haragudna az egész világra. A fiú túl flegma. Mintha semmi sem érdekelné igazán. Sebzettek. Fájnak. Menekülnek. Úgy tűnik, a test az egyetlen menedék. Egy találkozást sem terveznek előre. De mindig összefutnak. Fél év története. Fél év szeretkezései. Fél évnyi zavar, öröm, süketelés. Csak addig vagyunk biztonságban, míg nem ismerjük egymást. Szeretkezzük el kétségbeesésünk. Keféljük ki magunkból a démonokat. Kortárs szlovák dráma magyar ősbemutatója.Szereplők: Havasi Péter, Dégner LillaRendező: Czajlik JózsefDramaturg, fordító: Forgács MiklósÍrók: Zuzana Ferenczová – Anton Medowits02:00 FilmvetítésSzületésnap (Festen, DEN), rendező: Thomas VinterbergZöld hentesek (De Gronne slagtere, DEN), rendező: Anders Thomas JensenSouth Parkra pirkadunkJúlius 19. (szombat)10:00 Slampoetry Vendégek: Pion István, Csider István Zoltán és Simon Márton! Kortárs költők ők, akik szabadjára engedik a gondolataikat és még szabadabbá a nyelvüket.17:30 Nemzeti TÁP Színház: TÁP Varieté (Az előadás után beszélgetés az alkotókkal.) Vajdai Vilmos 1994-ben, a budapesti Tilos az Á-ban, a "csapos" Szabó Győzővel ötölte ki a Tilos az Á Performance, a későbbi TÁP Színház művészi elképzeléseit. Az alkalmi, rendhagyó társulat azóta is a magyar alternatív mozgalom meghatározó formációja. A TÁP Varieté, ahogy a címe is sugallja, varieté jelenetek sorát takarja, csakhogy – a várttól eltérően – szándékosan gyenge poénok, abszurd jelenetek jellemzik az előadást. Egyfajta anti-színház ez, ahol olyan dolgok kapnak hangsúlyt, amik máshol rejtve maradnak, rendkívül szórakoztatóvá, nevetségessé téve azokat.Szereplők: Olasz István, Fekete Ádám, Laboda Kornél, Vajdai Vilmos, Csík Gábor, Egger Géza, Hegedűs Barbara, Borsányi Dániel, Bánki Gergely, Gergely KatalinRendező: Vajdai Vilmos01:00 Divadlo Haluz: IZY, GIZY és FEDOR, „Avagy mi történik, ha találkozik egy ezoterikus, egy infantilis és egy kleptomán madár… “ A társulatot négy egyetemista alkotja, akik a nyitrai Konstantin Egyetem egy lefordíthatatlan nevű szakának (Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia) végzős hallgatói. Az előadás Eva Holasová gyakorlati diplomamunkája. Szereplők: Stanka Koníčková (Izy), Till Tímea (Gizy), Miroslava Čajová Rendező: Eva Holasová02:00 FilmvetítésTörökfürdő (Hamam, TR), rendező: Ferzan OzpetekHárom (Three, DE), rendező: Tom TykwerSouth Parkra pirkadunkA színházi sátor programjairól további részleteket a Gurigongo Symposium blogján lehet többet megtudni, a Gombaszögi Nyári Tábor teljes programjáról pedig itt lehet tájékozódni.
07.06. 05:00
Szinhaz.hu
Ábel Anita bevalotta, kitől félt a legjobban
Ábel Anita egy héten át Teszári Nórát helyettesíti a 8:08 Minden reggel című műsorában, így már izgatottan várja, hogy újra beülhessen a műsorvezetői székbe. A Heti hetes sztárja a napokban terepszemlét tartott a műsor stúdiójában, és ha már ott volt, takarított is egy kicsit, ugyanis a saját bevallása szerint rendmániás.
07.05. 16:20
Stop.hu
Nagyon komoly Star Wars játék van készülőben
A Battlefieldet gyártó Dice kapta a feladatot, hogy újraélessze a Star Wars Battlefrontot.
07.05. 16:00
Neon.hu
Hülyeség a köbön – leteszteltem Kim Kardashian telefonos játékát
Hülyeség a köbön – leteszteltem Kim Kardashian telefonos játékát
Be kell ismernem, Kim Kardashian tényleg tudja, hogyan kell pénzt csinálni, gyakorlatilag a semmiből. Legújabb húzása egy okostelefonra tervezett játék, amely ugyan ingyenes, de...
07.05. 11:50
Nlcafe.hu
Lovasi András 20 évvel fiatalabb barátnőjével bukkant fel a Volt Fesztiválon
„Nagyon jól érzem magam, felhőtlenül boldog vagyok, de nem szeretnék ennél többet mondani, nincs szükségünk címlapra” – nyilatkozta a Blikknek tegnap Lovasi András (47) alternatív zenei félisten, amikor a bulvárlap arról faggatta, hogy milyen viszonya van Földes Eszter (27) színésznővel. A kérdésre azért kerül sor, mert az operettszínház büféjében látták a párt együtt „turbékolni”. Hogy a románc komoly, arra újabb bizonyítékokat szállított most a Blikk. A Kispál és a Borz egykori, a Kiscsillag jelenlegi énekese tegnap este a Volt Fesztiválon félreérthetetlen mozdulatokkal bizonyította, hogy már a nyilvánosság előtt is vállalja a kapcsolatot. A fotókat itt tekintheti meg. Földes Eszter 1987-ben született Szekszárdon, a televíziónézők a Hacktion című tévésorozatban és a Mindenből egy van című improvizációs tévéjátékból ismerhetik, a moziba járók az Intim fejlövésből. Lovasival állítólag az M1-en korábban futott, Életművész című műsor forgatásán ismerték meg egymást, amelynek a színésznő volt a műsorvezetője, az énekes pedig vendégként szerepelt a műsorban.Földes Eszter (Forrás: Facebook) Amikor a Kiskegyed két évvel ezelőtt azt a kérdést tette fel Földes Estrenek, hogy „Milyen férfi képes megdobogtatni a szívét?”, ez a válasz érkezett: „Az idősebb udvarlókat szeretem, akik érzékenyek. Az ápolt, művelt férfiakhoz vonzódom.”Select ratingGive it 1/5Give it 2/5Give it 3/5Give it 4/5Give it 5/5 Értékelje a cikket!
07.05. 08:32
Alon.hu
Bors-játék: Plusz 1 millió a tét!
Bors-játék: Plusz 1 millió a tét!
Minden reggel megveszi a Borsot, talán ezért is nyert 50 ezer forintos Jysk-utalványt a Halásztelken élő Román Bertalanné. Erzsike jobban örült
07.05. 08:00
Borsonline.hu
Máris jön a következő Kardashian-baba?
A reality-sztár felfedte: akármikor jöhet North West kistestvére!
07.04. 21:00
Neon.hu
Különleges show-val készül rajongóinak Ariana Grande
A fiúk őrjöngtek, a lányok sírtak: éveken keresztül fiatalok tucatjai özönlötték el a Times Square környékét, hogy a Total Request Live sztárvendégeit láthassák. A legendás műsor most visszatér!
07.04. 18:29
Ma.hu
Hatalmasat bukott a CW sztárcsináló műsora
Mindössze 5 epizód után a műsorban jelentették be, hogy megszüntetik a Famous in 12 című valóságshow-t.
07.04. 14:04
Starity.hu
Októberben indul a Big Brother – már lehet jelentkezni!
Októberben indul a Big Brother – már lehet jelentkezni!
Hamarosan újra figyel a nagy testvér, idén ősszel indul a Big Brother új évada a SuperTV2 műsorán! A műsor, amely az első igazi nagyszabású magyar reality volt, már keresi szereplőit.
07.04. 13:10
Delmagyar.hu
Októberben indul a Big Brother – már lehet jelentkezni!
Októberben indul a Big Brother – már lehet jelentkezni!
Hamarosan újra figyel a nagy testvér, idén ősszel indul a Big Brother új évada a SuperTV2 műsorán! A műsor, amely az első igazi nagyszabású magyar reality volt, már keresi szereplőit.
07.04. 13:10
Kisalfold.hu
 Hogyan foglald le a gyerekeidet az autóban? Adunk pár ötletet!
Hogyan foglald le a gyerekeidet az autóban? Adunk pár ötletet!
Hosszú autóútra készül a család? Akkor ajánlatos előre eltervezed, mivel foglalod majd le a gyerekeket. 8 tipp, amit mi már kipróbáltunk! 1. Rajzolás – kicsit felturbózva Nem elég csak a kezükbe nyomni a papírt és ceruzát – ez nem fogja őket sokáig lekötni. Fontos, hogy legyen valami kihívás is benne. Rajzoljunk a papírlapra néhány egyenes vonalat vagy kört, az ő feladatuk pedig legyen az, hogy abból alkossanak valami szépet. Ez megmozgatja majd a fantáziájukat! 2. Lista a levadászandó tárgyakból Indulás előtt írjunk egy listát azokról a dolgokról, amiket útközben a gyerekek "levadászhatnak". A lista alkotói mellé rajzoljunk kis négyszöget, ahová a gyerekek beírhatják az x-et, ha megvan a keresendő tárgy. Minél hosszabb a lista, annál tovább fogja lekötni őket. Néhány tipp, hogy mik kerüljenek fel rá: teherautó, rendőrautó, STOP tábla, babakocsi, bicikli, zászló, iskola, kukoricás, legelő lovacska, piros Fiat 500-as, stb. 3. Hangos könyvek Mi minden bizonnyal remekük meglennénk a rádióval, de ha azt szeretnénk, hogy a kicsik csendben maradjanak, ajánlatos bekészíteni néhány mesét hangoskönyv formájában. Ha szerencsénk van, még el is alszanak mesehallgatás közben. 4. Post-it-ok különböző színben Vigyünk magunkkal kisméretű, színes post-itokat vagy oldaljelölőket, és hagyjuk, hogy a gyerekek szétragasztgassák őket az autóban. Bíztassuk, hogy rakjanak ki belőlök különböző alakzatokat az ablakaikra. Ezek nem tesznek kárt az autóban és könnyen eltávolíthatók. 5. Számtábla tervezés Kérjétek meg a gyerkőcöket, hogy tervezzenek kölünféle, dekoratív számtáblákat az autótoknak. Ehhez csupán formára vágott kartonlap és néhány színes ceruza szükséges. A jól sikerült alkotásokat tegyétek ki az autó hátsó szélvédője mögé. 6. Képeskönyv matricákból Minden gyerek kapjon egy-egy üres lapokból házilag összefűzött noteszt vagy sima füzetet, és egy halom különböző féle-fajta matricát. A feladat: a matricákat felhasználva képeskönyvvé varázsolni az üres füzetkét. 7. Origami Ha elég könnyű a feladat és sok az inspiráló színes-mintás papír, a gyerekek szívesen hajtogatnak. Indulás előtt gyűjts ki néhány egyszerűbb origamiprojektet leírásokkal és szerezz be egy köteg mintás papírt. 8. Számtábla barkóba Nekünk ez a kedvenc játékunk, órákig lefoglal bennünket. A feladat, hogy a mellettünk/előttünk haladó autók számtábláinak betűiből értelmes szavakat alkossunk. A játék sok-sok nevetéssel jár, és fejleszti a gyerekek szókincsét, kreativitását, találékonyságát is. Ráadásul minden kellék eleve adott. Szöveg: Kocsis Melinda; fotó: photl.com
07.04. 12:51
Evamagazin.hu
Újra itt a Szépségkirálynő! - Hazánk 20 legszebb lánya már készül
Újra itt a Szépségkirálynő! - Hazánk 20 legszebb lánya már készül
A magyar lányok mindig is a legszebbnek voltak kikiáltva, ám nemsokára a tévénézők is megcsodálhatják hazánk 20 legszebb hölgyét, hisz idén is útjára indult A Szépségkirálynő című műsor.
07.04. 10:49
Femcafe.hu
Mi véd meg az erőszak ellen? A papa és az esküvő…
Egy konzervatív vélekedés szerint a szingli nőknek gyorsan férjhez kellene menniük, így védhetnék meg magukat leghatékonyabban a nemi erőszak ellen. Ezt az álláspontot tükrözte a Washington Postban nemrégiben megjelent egyik cikk is, ezzel az üzenettel: „Egy módszer a nők elleni erőszak megszüntetésére? Szeretőből legyünk házastársak!” A cikk a bevezetőben adatokat idéz, melyek szerint az Egyesült […] A Mi véd meg az erőszak ellen? A papa és az esküvő… bejegyzés először a NőBlog.hu jelent meg.
07.04. 08:17
NoBlog.hu
Szerkesztőségi körkérdés: Lányok, ti nézitek a foci-világbajnokságot?
Rendkívüli körkérdés kiadással jelentkezünk. Bognár Ildikó  Az igazat megvallva, nem érdekel. Persze képben vagyok, tudom, hogy most zajlik a vb, és vannak ismerősök, akik nézik a meccseket. Persze nem mondom, hogy néha nem csábulok el egy fél órára, de ha épp akkor unalomba fullad a játék, már kapcsolok is tovább. Amúgy is ritkán nézek tv-t, ha mégis, akkor a sportok közül a kézilabdát és a vizes sportokat kedvelem. A kisebbik lányom kérdezte egyik nap: anya, neked tetszik a Neymar? Én meg visszakérdeztem: miért, ő kicsoda? Ennyi. (Mosoly)  Kánya Dóra  Nem vagyok egy szakavatott focidrukker, de a világbajnokságot kedvelem. Talán a színvonal vagy a hozzáértés átlagosan nagyobb, mint az itthoni meccseknél. Na meg az sem hátrány, hogy legalább történik valami a 90 perc alatt. Tisztelet persze a magyar foci felé, próbálkoznak, bár az érdeklődésemet abszolút nem tudják felkelteni. A meccsnézést nálam nagyrészt a közös sörözések vagy fröccsözések dobják fel, na meg a jó hangulatú közös szurkolás, főként úgy, hogy mindenkinek más válogatott a kedvence. Én, aki nem ért annyira a futballhoz, lelkesen tanulom közben a szakszavakat és a csapattagokat. Szeretem valamelyik belvárosi kávézó teraszán nézni a vébét, bár az túlzás, hogy napról napra nyomon követem az eseményeket. A döntőket biztosan megnézem majd.  Tamasits Dorottya  Meccs minden este a tévében, a legtöbb férfi focilázban ég, másról beszélni velük teljesen esélytelen. A csapból is a világbajnokság folyik. Bár néha idegesítő, főleg, ha az ember lánya kimozdulna valamerre, én mégis lelkesen figyelemmel követem ezt a rangos sporteseményt. Egyébként is szeretem ezt a sportágat, bár a hazai futballnál szívesebben nézem a külföldi csapatok mérkőzéseit. Eddig kifejezetten élvezetesnek találtam az összecsapásokat, sőt, megkockáztatom, hogy az idei az általam eddig figyelemmel követett Európa-és világbajnokságok legjobbika. Ráadásul a favorit csapatom, Németország sem okozott csalódást, így a végjátékot is van miért várnom. Úgy gondolom, ezt az egy hónapot nőként is túl lehet élni, s cseppnyi nyitottsággal izgalmakkal és élményekkel lehetünk gazdagabbak.  Várnai Zsuzsanna  Leginkább az a sztereotípia él mindenkiben, hogy a nők nem szeretik és nem is értik a focit. Nem szeretném ezt megcáfolni. Valóban így igaz, nem érdekel a foci vb, de azért annyira mindig képben vagyok a jelenlegi vb-t illetően, hogy aznap este éppen melyik csapat kivel játszik.  De ennél mélyebb tudást a foci terén nem szereztem, sem a szabályait, sem a játékosok neveit nem ismerem. Valahogy ez kimaradt az életemből.  Ha egy izgalmasnak ígérkező mérkőzést közvetítenek, úgy gondolom, meg kell hagyni a férfiaknak a távirányítót – nem mintha máskor lecsapnék rá –, be kell készíteni egy sört a hűtőbe és csendben félrevonulni, csinálni saját programot. Elmenni egy jó edzésre, futni a Csótóra vagy egy jó könyv társaságában az emeletre.  szerkesztőségi körkérdéssport
07.03. 21:18
Alon.hu
Melegprostiként árulja magát Cristofel!
Sem a családja, sem az exbarátnője nem akarja elhinni, hogy az egykori valóságshow-hős pénzért árulja a testét.
07.03. 17:33
Starity.hu
Esküvő laptopon, Facebookon?
Pénteken lehet az első botrány az új anyakönyvezésből.
07.03. 17:15
Nepszava.hu
Sokkoló: internetes ivós játék ölte meg a fiatal apát
Sokkoló: internetes ivós játék ölte meg a fiatal apát
Tragédiával végződött egy buli Nagy-Britanniában. A 23 éves Tommy Main a népszerű Punch 4 punch játékban vett részt, amikor a rá mért ütések következtében összeesett és meghalt.
07.03. 16:30
Borsonline.hu
Megmagyarázhatatlan rejtély - szerkezet a Galileai tenger fenekén
Egy furcsa szerkezet fekszik a Galileai tenger fenekén, mely a kutatók szerint olyan titkokról lebbentené fel a fátylat, melyek a közép-keleti ősi történelmével kapcsolatosak. Mivel azonban a tárgyat nem lehet kiásni a víz alól, csak találgatni tudnak, mi lehet ez a titokzatos szerkezet.
07.03. 15:30
Noiportal.hu
Megduplázza a korai halál kockázatát a sok tévézés
Megduplázza a korai halál kockázatát a sok tévézés
A legtöbben interneteznek, de sokan vasalnak, főznek vagy takarítanak tévénézés közben. Vajon mi az oka, hogy nem köt le a műsor? Vagy az unalmas tevékenységeket tesszük így érdekesebbé?
07.03. 11:00
Borsonline.hu
Parázs hangulatba jöttek a sztárok
Csisztu Zsuzsa, Fodor Zsóka, Benkő Dániel, Dopeman, Müller Attila, Schmuck Andor, Karda Bea és Kiszel Tünde is elfogadták a Nagy Fatál Konyhája tulajdonosának meghívását az új belvárosi étterem megnyitójára. A hírességek testközelből győződhettek meg arról, hogy a faszénen sült ételeket a vendégek orra előtt készítik el a szakácsok, sőt egy rövid időre ők maguk is [...]
07.03. 10:30
Bellacafe.hu
A színek is gyógyítanak? – 2. rész
Ha kedvenc színünket látjuk, valahogy jobb lesz tőle a közérzetünk... Pozitív pszichés hatásaira a színek szimbolikájából is következtethetünk. Viszont ha rossz benyomást kelt bennünk egy színárnyalat, és sok van belőle mindennapi környezetünkben, zavarólag hat kedélyállapotunkra, és akár még vissza is foghat teljesítményünkben. Kiegészítő színe azonban jótékony hatású lehet – állítják a színterapeuták. Íme egy kis „gyógyító játék” ellentétes színpárokkal:
07.03. 10:10
Patikamagazin.hu
Változtathat a FIFA a következő vb szabályain
Több friss játékos lenne a pályán, kevesebbet állna a játék.
07.03. 07:38
Hetivalasz.hu
Októberben indul a Big Brother – már lehet jelentkezni
Októberben indul a Big Brother – már lehet jelentkezni
  Hamarosan újra figyel a nagy testvér, idén ősszel indul a Big Brother új évada a SuperTV2 műsorán! A műsor, amely az első igazi nagyszabású magyar reality volt, már keresi szereplőit.
07.03. 06:25
Noinetcafe.hu
Világhírű zenész ül az X-Faktor mentorszékbe – videóval
Néhány hete utazott vissza Magyarországra Little G Weevil, hogy az X-Faktor új mentoraként belevethesse magát a műsor előkészületeibe. Little G tíz éve költözött Amerikába, hogy szerencsét próbáljon, mára az egyik legsikeresebb, nemzetközileg is elismert blues-zenész lett. A tavalyi International Blues Challenge győzelme után most újabb díjra esélyes: Moving című lemezét a Blues Blast Music Awardon [...]
07.03. 06:06
Bellacafe.hu
Gáspár Laci: Elvettem az őrangyalom!
Minden felhajtás nélkül, szűk családi körben mondta ki egymásnak a boldogító igent Gáspár Laci és kedvese. A gyönyörű menyasszony többméteres fátylát az énekes nagylánya, Mirike vitte. Laci szerint Nikit az égiek küldték, hogy vigyázzon rá...
07.03. 03:00
Storyonline.hu
Ősszel újra indul Big Brother
Ősszel újra indul Big Brother
Ősszel már nemcsak egy, hanem kapásból két valóságshow is ontja majd magából az önjelölt celebeket.
07.02. 15:20
Nlcafe.hu
Nem vágyik képernyőre Sváby András
Nem vágyik képernyőre Sváby András
Nyolc év szünet után egyetlen műsor erejéig állt kamera elé a TV2 egykori műsorvezetője.
07.02. 15:10
Hir24.hu
Till Attila léphet Friderikusz helyére
Till Attila léphet Friderikusz helyére
A Sztárban sztár című műsor vezetésével várhatóan Tillát bízza majd meg a csatorna.
07.02. 15:10
Hir24.hu
És tényleg: valóban jön a Big Brother 3!
A Nagy Testvér újra kinyitja figyelő szemeit, 11 év "alvás" után újra árgus tekintettel lesi, mit csinálnak az alattvalói a bezárt luxuskalitkában. Lehet még újat mutatni valóságshow témában?
07.02. 15:08
Ma.hu
Nemzetközi elismerést kaphat az X-Faktor új mentora – videó
Nemzetközi elismerést kaphat az X-Faktor új mentora – videó
Néhány hete utazott vissza Magyarországra Little G Weevil, hogy az X-Faktor új mentoraként belevethesse magát a műsor előkészületeibe. Little G tíz éve költözött Amerikába, hogy szerencsét próbáljon, mára az egyik legsikeresebb, nemzetközileg is elismert blues-zenész lett. A tavalyi International Blues Challenge győzelme után most újabb díjra esélyes: Moving című lemezét a Blues Blast Music Awardon „Az év legjobb akusztikus albuma” kategóriában jelölték.
07.02. 15:00
Nlcafe.hu
Ahol egy négy tagú család 2330 Ft-ért fürdőzhet! Fürdőkereső
Ahol egy négy tagú család 2330 Ft-ért fürdőzhet! Fürdőkereső
Minden héten háromszor rövid leírással mutatjuk be egy-egy fürdőhelyünket. A játék segítségével megismerkedhetünk termálfürdőinkkel, aquaparkjainkkal! Ha szereted a nyári csobbanást - játssz velünk!
07.02. 14:10
Termalfurdo.net
Itt a ValóVilág ellenfele, októberben indul a Big Brother
Hamarosan újra figyel a nagy testvér, idén ősszel indul a Big Brother új évada a SuperTV2 műsorán! A műsor, amely az elsőThe post Itt a ValóVilág ellenfele, októberben indul a Big Brother appeared first on Doily.hu.
07.02. 12:24
Doily.hu
Keresztes Ildikó is a TV2-höz igazol?
Keresztes Ildikó is a TV2-höz igazol?
Újabb név merült fel a Sztárban sztár című műsor kapcsán, ezúttal az egykori X-Faktor mentorról vélik tudni, hogy csatornát vált.
07.02. 10:30
Hir24.hu
Bors-játék: táblagépet nyert Sári néni
Bors-játék: táblagépet nyert Sári néni
Csíkos Sándorné Sári néni már több mint tíz éve olvassa lapunkat: nem csak a Borsra, de elődjére is előfizetett már.
07.02. 10:00
Borsonline.hu
Cowboy reality indul! A díj egymillió dollár!
Cowboy reality indul! A díj egymillió dollár!
Talán meglepő, de az Egyesült Államokban még mindig több tízezer vadló vár befogásra és felelős gazdára!
07.02. 09:05
Noinetcafe.hu
Karneválszínház 2014 - új bemutató a Weöres Sándor Színház előadásában (2014. augusztus 16-20.)
Idén augusztusban is Karneválszínházi előadások várják a szombathelyi közönséget. EUGÈNE LABICHE: OLASZ SZALMAKALAP mulatságos nyáresti ámokfutás sok zenével, Hamvai Kornél fordításában Fadinard esküvőjének ragyogó reggelén a lova megeszi egy tilosban járó úriasszony szalmakalapját. A hölgy és ellentmondást nem tűrő szeretője hazáig üldözik, és nem tágítanak: a kalap pontos mását követelik, hogy le ne bukjanak a féltékeny férj előtt. Fadinard elindul a kalapért, nyomában a szigorú após, a mit sem sejtő menyasszony, a süket tanú, a szerelmes unokatestvér és a nagycsalád nyolc taxival. A nászmenet átzúdul a városon, a kalapbolttól a bárónő zsúrján át egy ismeretlen lakásig, egyik félreértést és botrányt követi a másik, míg estére Fadinard háza elé érnek. Az esküvőn már túl vannak, de a kalap még mindig nincs meg… Labiche a francia bohózat atyja. Olasz szalmakalap című legendás darabja százötven éve járja a világ színpadait, a párizsi Comédie Française az elmúlt évadban újította fel. A mű főszerepét játszotta Orson Welles, Lawrence Olivier és Fernandel, szövegére Nino Rota vígoperát komponált, több film is készült belőle. Szereplők: FADINARD / Hajmási Dávid NONANCOURT / Mertz Tibor HÉLÈNE / Sodró Eliza VÉZINET / Jordán Tamás BOBIN / Jámbor Nándor e.h. ÉMILE / Horváth Ákos ANAÏS / Fekete Linda TARDIVEAU / Balogh János CHAMPIGNY / Németh Judit BEAUPERTHUIS / Endrődy Krisztián CLARA / Edvi Henrietta e.h. ACHILLE, FÉLIX / Kenderes Csaba e.h. VIRGINIE / Hartai Petra e.h. TIZEDES, INAS / Matusek Attila e.h. vendégek, nászmenet / Korponay Zsófi, Kovács Bálint, a társulat Díszlet: Klimó Péter Jelmez: Varga Alexandra, Zelenka Nóra Korrepetitor: Falusi Anikó Zene: Müller Péter és zenekara Hang/Fény: Simon Ottó Súgó: Kisely Máté Rendezőasszisztens: Kovács Nóra Rendező: Réthly Attila Bemutató: 2014. augusztus 16., 18 óra (esőnap: augusztus 17., 11 óra), Megyeháza udvara (Szombathely, Berzsenyi tér 1., bejárat a Megyei Levéltár felől), jegyár: 3.000 Ft Előadások: augusztus 17. 18 óra (esőnap: augusztus 18. 15 óra) jegyár: 3.000 Ft augusztus 18. 18 óra (esőnap: augusztus 19. 15 óra) jegyár: 3.000 Ft augusztus 19. 18 óra (esőnap: augusztus 20. 11 óra) jegyár: 3.000 Ft augusztus 20. 18 óra (esőnap: augusztus 21. 15 óra) jegyár: 3.000 Ft augusztus 21. 18 óra (esőnap: augusztus 22. 15 óra) jegyár: 3.500 Ft augusztus 22. 18 óra (esőnap: augusztus 23. 11 óra) jegyár: 3.500 Ft augusztus 23. 15 óra (esőnap: augusztus 24. 11 óra) jegyár: 3.500 Ft augusztus 23. 18 óra (esőnap: augusztus 24. 15 óra) jegyár: 3.500 Ft ProgramajánlóWeöres Sándor SzínházSavaria KarneválMozaik
07.02. 09:04
Alon.hu
Játék - Jegyet nyerhet a Carmenre!
Játék - Jegyet nyerhet a Carmenre!
A Szabad Tér Színház idei bemutatója Bizet legnépszerűbb műve, a Carmen. A világ zenei színpadainak leggyakrabban játszott darabja új rendezésben kerül bemutatásra a Margitszigeten. Játékunkon a július 6-i előadásra nyerhet páros belépőt,.Röviden az előadásról:A címszerepet a fesztivál meghívására napjaink egyik „legkapósabb” Carmenje, Rinat Shaham alakítja. Az izraeli származású sztárénekes a legrangosabb operaházakban játssza a szerepet: a Honkongi Opera, a szentpétervári Mikhailovsky Színház, a hamburgi Staatsoper, a Sao Paolo-i Teatro Municipal, a Moszkvai Bolsoj, a Sydney-i Opera és a Bécsi Staatsoper után először mutatkozik be a magyarországi közönségnek.A dohánygyári munkáslány, a Sevillát megszálló spanyol hadsereg katonája és a nép körében közkedvelt bikaviadalok ünnepelt hőse, a torreádor szerelmi háromszögéről szóló tragikus történetet Bizet érzelemgazdag, lüktetően dallamos zenéje teszi felejthetetlenné.Játék:Ki az előadás rendezője?a, Vidnyánszky Attila b, Kovalik Balázs c, Oberfrank PálA megfejtéseket a jatek@szinhaz.hu címre várjuk július 4-ig. A nyerteseket telefonon és emailben is értesítjük!
07.02. 07:00
Szinhaz.hu
Kolosi: az RTL most kölcsönad a magyar államnak
Kolosi: az RTL most kölcsönad a magyar államnak
Külföldön sincs nemzethalál a valóságshow-k miatt – mondta az RTL Klub programigazgatója, Kolosi Péter kedden a Klubrádióban.
07.01. 22:15
Hir24.hu
Lépj szintet a kapcsolatodban - Készen állsz a házasságra?
Lépj szintet a kapcsolatodban - Készen állsz a házasságra?
Az embereknek általában határozott véleményük van a házasság intézményéről, amelyet vagy a családi hátterük, vagy az élettapasztalatuk formált véglegessé. Az effajta elkötelezettség nem mindenkinek való, de vajon honnan tudhatjuk, hogy mi meg tudnánk-e birkózni a házasság szent kötelékével? Te és a párod készen álltok a következő szintre lépni?
07.01. 21:39
Femcafe.hu
Gesztesi Máté: Nem tudom, hol tart az esküvő szervezése!
Budapest – Boldog párjával Gesztesi Máté, az esküvő azonban még várat magára.
07.01. 20:40
Blikk.hu
Csak a házasság jár előnyökkel, az együttélés nem
Csak a házasság jár előnyökkel, az együttélés nem
A szerető feleségek akár meg is menthetik férjeik életét. Az együttélés azonban érdekes módon nem jár olyan előnyökkel, mint a házasság.
07.01. 18:50
Hir24.hu
Most indult a játék, máris nyertem!
Magyarország — A szerencsések között is az elsők lehettek azon olvasóink, akik a Blikk új játékával, a Blixx Vakációval rögtön nyertek.
07.01. 18:45
Blikk.hu
Finomságok a FIFA 15-ből
Szeptember érkezik a focis játék következő része.
07.01. 17:30
Neon.hu
Hétvégén Zöld Szív Fesztivál Szombathelyen: részletes program (2014. július 4-6.)
Az idei szombathelyi nyári nagyprogramok egyik újdonsága a  Sportligetben zajló háromnapos Zöld Szív Fesztivál. A rendezvény egy uniós pályázat segítségével valósul meg, és az egészséges életmód, az egészségnevelés, egészségmegőrzés a környezettudatos életmód fontosságát hangsúlyozza. A részvétel ingyenes. Részletes program. SZÍNPADI ÉS JÁTSZÓPROGRAMOK Július 4. péntek 18.00 óra                        Megnyitó                         Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere KONCERTSZÍNPAD 18.30-20.00 óra                        Barabontó 20.30-22.00 óra                        Balkán Fanatik JÁTSZÓPROGRAM 16.00-20.00 óra                        LOGO Mobil busz   Július 5. szombat GYERMEKSZÍNPAD 10.30 óra                        Fabók Mancsi Bábszínháza: Halhatatlanság országa 15.00 óra                        Hahó Együttes zenés gyermekműsora 16.30 óra     Bábakalács Bábszínház: Porondon a bőröndben – zenés pantomim- és marionett játék KONCERTSZÍNPAD 18.30-20.00 óra                        Kerekes Band 20.30-22.00 óra                        Intim Torna Illegál JÁTSZÓPROGRAMOK 10.00-18.00 óra -Népi játékok -Bóbita Játszóház játszószőnyege -ÖKO-PACK környezettudatos játszóház -Újrahasznosított anyagok kézműves játszóháza: papírmerítés; tárgyak készítése textilhulladékból, műanyagflakonból; ördöglakatok készítése fából, ingből, gombból -Mini erdei drótkötél akadálypálya -Óriás jenga és tangram; óriás, színes ejtőernyő játék -Ördöglakat játszóház 14.00-18.00 óra LOGO Mobil busz 16.00-17.00 óra Zöld szív bajnokság – tréfás családi vetélkedő   Július 6. vasárnap GYERMEKSZÍNPAD 10.30 óra                        Kis-Hétrét Együttes: Tudod-e? – zenés gyermekműsor 14.30 óra                        Ramazuri Bábszínház: Ki játszik ilyet? – zenés interaktív előadás 17.00 óra                        Kakaó Zenekar: Mi leszel, ha nagy leszel? – zenés gyermekműsor JÁTSZÓPROGRAMOK 10.00-18.00 óra -ÖKO-PACK környezettudatos játszóház -Népi játékok -Mini erdei drótkötél akadálypálya -Óriás jenga és tangram; óriás, színes ejtőernyő játék 10.00-16.00 óra                  Bóbita Játszóház játszószőnyege 10.00-12.00 és 14.00-16.00 óra Ramazuri Bábszín – Játszó – Ház programja: Ramazuri játéktér, kézműves sátor, babasátor, Szafari játékprogram – Kalandtúra 15.00-16.00 óra Zöld szív bajnokság – tréfás családi vetélkedő   EGÉSZSÉGSÁTOR PROGRAMJAI Július 5. szombat 10.00-18.00 óra OTP Fogászati Roadshow – Fogászati szűrőbusz 10.00-12.00 és 14.00-18.00 óra Egészség állapotfelmérés Felnőtteknek: -testmagasság, testsúly, BMI, testzsír, vérnyomás, -dohányosok, passzív dohányosok részére CO2 mérése, -légzésfunkció mérése. Gyermekeknek: -testmagasság, testsúly, vérnyomás. 15.00-18.00 óra Egészségmegőrző mozgások bemutatói 15.00 óra                      Pilates gerinctréning                      Oktató: Dugonics Katalin 16.00 óra                      Pattanj labdára! – felnőtt gerinctorna                      Talpra fel! – gyermek tartásjavító torna                      Trigget Point performance – MCT technika                      Oktató: Takácsné Doma Ágnes 17.00 óra                      Csiribiri torna gyermekeknek                      Oktató: Rózsás Katalin 17.30 óra                     Mandala Mozgásközpont a testi-lelki egészségért                      Oktató: Békés Gabriella 15.00-18.00 óra Bemutatók, kóstolók -Információs stand a táplálék kiegészítők fontosságáról Július 6. vasárnap 10.00-12.00 és 14.00-18.00 óra Egészség állapotfelmérés Felnőtteknek: -testmagasság, testsúly, BMI, testzsír, vérnyomás, -dohányosok, passzív dohányosok részére CO2 mérése, -légzésfunkció mérése Gyermekeknek: -testmagasság, testsúly, vérnyomás 15.00-18.00 óra Egészségmegőrző mozgások bemutatói 15.00 óra             Fut a nyuszi! – ovis gyógytestnevelés labdával                         Oktató: Dénes Gabriella 16.00 óra             Mozdulj Szombathely Egyesület                         Oktató: Nemesi Ildikó 17.00 óra             Nordic Walking                         Oktató: Nagyváradi Katalin 15.00-18.00 óra Bemutatók, kóstolók -Ehető virágok és felhasználásuk       Előadó: Török Rita -Információs stand a táplálék kiegészítők fontosságáról A rendezvényen való részvétel ingyenes! FesztiválokProgramajánlóSzombathelyegészségFókusz
07.01. 17:13
Alon.hu
Pirulás nélkül nem lehet megnézni! Horváth Éva most posztolta legfrissebb fotóját
Pirulás nélkül nem lehet megnézni! Horváth Éva most posztolta legfrissebb fotóját
Horváth Éva legfrissebb szelfije zavarba hozza azt, aki megnézi.
07.01. 15:50
Femina.hu
Elég a burkás nőkből!
Az Emberi Jogok Európai Bírósága kedden úgy ítélkezett, hogy nem ellentétes az emberi joggal az a francia törvény, amelynek alapján büntetik azokat a nőket, akik arcukat elfedő fátylat, nikábot vagy burkát viselnek nyilvános helyen.
07.01. 14:55
Ma.hu
10 dolog, amit nem tudtál Kim Kardashianról
10 dolog, amit nem tudtál Kim Kardashianról
Azt hitted már a legapróbb infókat is kívülről fújod a legismertebb valóságshow sztárról? Pedig most fogadjunk, hogy meglepődsz néhány extra titkon!
07.01. 14:46
Cosmopolitan.hu
Horváth Éva bikiniben örül a jó időnek
Reméljük, hogy további képek is várhatók.
07.01. 13:23
Velvet.hu
Valóban csak egy papír lenne a házasság?
A házasság intézményével nem szimpatizálók arra hivatkoznak, hogy a házasság teljesen felesleges, hiszen „csak egy papír”. De ez vajon valóban igaz? Azoknak, akik ódzkodnak a házasságtól, mindez jó hivatkozási alap annak elkerülésére, és első ránézésre reális felvetés. Néha azonban az a papír nagyon sokat számít. Akinek az érzelmi alap nem jelentős, annak is érdemes átgondolnia a házasság jogi jelentőségét.
07.01. 11:54
Hajraegeszseg.hu
Nem semmi leánybúcsú! Candy Dulfer szaxofon-istennő koncertje az A38-on
Nem semmi leánybúcsú! Candy Dulfer szaxofon-istennő koncertje az A38-on
Az odáig szokványos, hogy a leendő menyasszony az esküvő előtt a barátaival csajos estét, leánybúcsút tart, az viszont nem mindennapi dolog, hogy az esküvő előestéjén telt házas koncertet adjon. Így csak egy vérbeli zenész hölgy ünnepel! Candy Dulfer és bandája az A38-at választották bulihelyszínnek a lagzi előestéjén, és mi, rajongók is velük ünnepelhettünk, mi több, az örömapa, Hans Dulfer is színpadra lépett. [Dátum: 2014.07.01. 11:36]
07.01. 11:36
Zene.hu
Több házasság és gyermek, kevesebb válás
Az év első négy hónapjában 2,9 százalékkal több gyerek született, mint egy évvel ezelőtt, és 3,7 százalékkal kevesebben haltak meg, mint tavaly.
07.01. 10:25
Gondola.hu
Óriáshambival diétázik Molnár Anikó
Óriáshambival diétázik Molnár Anikó
A valóságshow-veterán néhány hete unt rá a kövérségre, ezért fogyókúrába fogott. A hétvégén azonban hatalmas burgerrel pózolt, amit sikerült beillesztenie a diétába. Hál’ Istennek.
07.01. 10:15
Hir24.hu
A szombathelyi Savaria Mozi műsora (2014. július 3-9.)
AGORA–SAVARIA FILMSZÍNHÁZ  Szombathely, Mártírok  tere  Tel: 94/312-280  2014. július 3–9.   Az ART-MOZI az EUROPA  * CINEMAS és az ART  Mozik Nemzetközi Szövetségének  tagja.      Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.     (KN) Korhatár nélkül megtekinthető, (6) 6 éven aluliak számára nem ajánlott (12) 12 éven aluliak számára nem ajánlott, (16) 16 éven aluliak számára nem ajánlott, (18) 18 éven aluliak számára nem ajánlott.          Helyár: 1.200 Ft Diákok, nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékkal élők részére 1.000 Ft  Kedvezményes helyárú filmeknél nincs további kedvezmény.            Pénztárnyitás az első előadás előtt fél órával.   A műsor- és teremváltoztatás jogát fenntartjuk.  H É T F Ő N     M   O   Z   I   N  A  P : minden jegy csak 1.000 Ft!     3–8-ig 14.00-kor; 4–8-ig 15.30-kor is Magyarok a Barcáért  (6) 85’  Az FC Barcelonát a világon mindenki ismeri. Azt viszont csak kevesen tudják idehaza, hogy az ötvenes években Kubala László miatt építették fel a százezres stadiont, a Camp Nout. Aztán 1956-ban Kubalához csatlakozik Kocsis és Czibor, és a három magyar játékos hőssé válik Barcelonában. Drámai archív felvételek, sosem látott gólok, sosem hallott megindító történeteket hallunk a filmben, amiken könnyezni, de nevetni is lehet. A Magyarok a Barcáért című dokumentumfilm megtekintése után senki nem fog meglepődni azon, ha egy magyar kapusról szóló vers kötelező tananyag a spanyol iskolákban, vagy ha Európa legnagyobb stadionjának bejáratánál egy magyar játékos kétméteres bronzszobrával találkozik.    3-án 15.30-kor; 4–8-ig 21.15-kor  Fehér isten  (16) 120’  Egy új rendelet szerint a korcsokat be kell jelenteni, minden példányt összeírnak, amelyik nem fajtiszta. Dániel viszont nem akar súlyos ebadót fizetni átmenetileg nála lakó lánya kedvencéért, Hágenért. A kislány hiába tiltakozik, kidobja a kutyát. Míg Lili egyre kétségbeesettebben keresi az állatot, az egyre borzasztóbb helyekre sodródik. Amikor az egyre dühösebb négylábúnak sikerül kiszabadulnia a rács mögül, társai követik, és elözönlik Budapest utcáit.     3-án 17.30-kor; 4–8-ig 17.00-kor  Csillagainkban a hiba  (12) 125’  Amerikai romantikus film    3-án 13.00-kor és 15.00-kor; 4–8-ig 16.00-kor  Így neveld a sárkányodat 2.  (6) 102’  Szinkronizált amerikai animációs film    3-án 19.45-kor és 21.55-kor; 4–8-ig 19.15-kor és 21.00-kor  Kavarás  (12) 117’  Az első randik szabálya egyszerű: tégy próbát, dönts gyorsan, ha pedig nem tetszik a másik, lépj le azonnal – és örökre. E film férfi hőse (Adam Sandler) így is tenne. Amikor első randija az egyébként kedvesnek tűnő szöszivel (Drew Barrymore) nem jön össze, elegánsan távozni készül..., ám a sors úgy hozza, hogy kénytelen mellette maradni. Méghozzá összezárva egy családi üdülőhelyen, korábbi házasságaikból származó gyerkőceik víg társaságában… Szinkronizált amerikai vígjáték    3-án 17.00-kor és 20.00-kor; 4–8-ig 13.00-kor és 18.00-kor  Transformers: A kihalás kora  (12) 166’  Szinkronizált amerikai sci-fi akciófilm ProgramajánlóSavaria MoziSzombathelyMozaik
07.01. 09:34
Alon.hu
Kereskedelmi rádiókban a VIVA Chart Show
Júniustól több kereskedelmi rádióban hallhatóak a VIVA Chart Show dalai. Az ifjúsági és zenecsatorna egyik legnépszerűbb műsorának rádiós változatában mindig a legfrissebb slágerlista hangzik el. A műsor követi a televíziós formátumot, a rádiós adaptációban is Iszak Eszti konferálja fel a legmenőbb dalokat.  
07.01. 08:58
Mmonline.hu
Koszorúslányok
Koszorúslányok
Esküvői előkészületek tetőfoka, elveszett fátyol, leánybúcsú, ruha és ékszer kiválasztás, stressz, netán félelem a Nagy Naptól? Egy koszorúslány néha többet tehet a menyasszonyért mint maga a vőlegény! De ki lehet koszorúslány? Mi a fő feladata? Egyáltalán, honnan ered ez a hagyomány?
07.01. 08:39
Menyegzolap.hu
Az együttélés nem, csak a házasság jár előnyökkel
Amerikai tudósok szerint a szerető feleségek akár meg is menthetik férjeik életét. Az együttélés azonban érdekes módon nem jár olyan előnyökkel, mint a házasság. ...
07.01. 08:00
Hazipatika.com
Olyan nincs, hogy felesleges műanyag játék!
Az újrahasznosítás új távlatait nyitja meg egy angol művész azzal, hogy a használt játékokból hatalmas szobrokat készít.
07.01. 06:40
Nlcafe.hu
Dögös dekoltázst villantott Horváth Éva
Dögös dekoltázst villantott Horváth Éva
A modell őserdei környezetben szexiskedett.
07.01. 00:20
Hir24.hu
 Nem lesz hülye járás a Monty Python visszatérésén
Nem lesz hülye járás a Monty Python visszatérésén
Minden idők egyik legismertebb és legkedveltebb Monty Python szkeccse a Hülye Járások Minisztériuma, melyben John Cleese utánozhatatlan módon emelte új szintre a mozgás művészetét. A legendás csapat még élő tagjai július 1-én adnak nagyszabású visszatérő fellépést a londoni O2 arénában, de Cleese elmondása szerint az emblematikus jelenet nem lesz a műsor része.
06.30. 15:40
Hvg.hu
Újabb nemzetközi elismerés kapujában az X-Faktor új mentora
Néhány hete utazott vissza Magyarországra Little G Weevil, hogy az X-Faktor új mentoraként belevethesse magát a műsor előkészületeibe. Little G tíz éveThe post Újabb nemzetközi elismerés kapujában az X-Faktor új mentora appeared first on Doily.hu.
06.30. 13:46
Doily.hu
Csúszdapark fókashow-val Magyarországon - Vajon merre van?
Csúszdapark fókashow-val Magyarországon - Vajon merre van?
Minden hétfőn, szerdán és pénteken néhány fotóval, és rövid leírással mutatjuk be egy-egy fürdőhelyünket. A játék segítségével megismerkedhetünk termálfürdőinkkel, aquaparkjainkkal! Ha szereted a fürdőket - játssz velünk!
06.30. 13:20
Termalfurdo.net
Szombathelyen megnyílott a Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem
Bár már a hétvégén is zajlottak az „előprogramok”, hivatalosan hétfőn délelőtt indult útjára a 47. Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem. A Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (TIT) által szervezett rendezvény megnyitója a megyeháza nagytermében zajlott, a megjelenteket a rendezvény elnökén, Körmendy Imrén kívül Kovács Ferenc megyei elnök és Popovicsné Tisza Edit, a megyei kormányhivatal igazgatója is köszöntötte.Az idei programsorozat címe: A turizmus szerepe az ország, egyes országrészek, tájegységek és a települések életében és fejlődésében.Puskás Tivadar polgármester ehhez kapcsolódva elmondta: tavaly azzal a kéréssel fordult az Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetemhez, hogy kiemelten foglalkozzék Szombathellyel és Vas megyével. Úgy látszik, a kérés meghallgatásra talált, hiszen az előadások jelentős része ezt a vidéket járja körül. Egyben felhívta a figyelmet, hogy két év múlva Szent Márton éve lesz, és talán jövőre ez is beilleszthető lesz valahogy az egyetem témakörei közé.A polgármester arra is emlékeztetett, hogy a civil szervezetek által rendezett nyári egyetemek közül a szombathelyi a legrégebbi.A hallgatóság sorai között láttuk Takátsné Tenki Mária tanácsnokot (Fidesz), illetve Ipkovich Györgyöt is, akit nemrég hivatalosan is polgármester-jelöltjének nevezett meg a szocialista párt Az előadások július 4-ig zajlanak, a szerda délután nyílt nap lesz majd a Savaria Múzeumban, hova minden érdeklődőt várnak. Miről szólnak az előadások? Országos, térségi és települési áttekintés a turizmus (üdülés és idegenforgalom) helyzetéről, folyamatairól, gazdaságban betöltött szerepéről, az egyes területek jelentőségéről és keresletük változásáról, az országos és térségi tervekről, fejlesztési elképzelésekről. A Nyári Egyetem jelentős figyelmet fordít a rendezvénynek helyt adó megye és Szombathely értékeire és terveire, az üdülés és idegenforgalom szempontjait és területét kiemelve, reflektorfénybe állítva. Áttekintjük a különböző részterületek hozzájárulását a vonzerő növeléséhez, valamint a turizmus különböző ágainak sajátos kihívásait, szempontjait, fejlesztési szükségleteit és eredményeit. Témáink: természet- és tájvédelem és a turizmus, a kerékpáros turizmus, vízi-turizmus, a termálvízre alapozott üdülés és idegenforgalom fejlesztésének tanulságai és további lehetőségei; a Fertő tó világörökségi terület védelmének tapasztalatai a határon átnyúló együttműködésben és a hazai viszonylatban, a különleges utak (borút, zarándokút, zöld út) tervezése és fejlesztési lehetőségei; stb. Minden témát és szakterületet a tervezés szempontjából, az urbanisztikai nézőpontból vizsgáljuk, elemezzük. Mivel a nyári egyetem célja az urbanisztikában (térségi és településtervezésben, fejlesztésben és rendezésben) részvevők továbbképzése (az építész és mérnök kamarák tagjaiknak ajánlják a részvételt), valamint az e területre készülő egyetemi hallgatók oktatása (idén először választható tárgyként szerepel két egyetemen), ezért minden előadó ezt az aspektust kiemelve tálalja előadása tárgyát.Részletes program:Tervező tábor 2014. június 27 – 2014. június 29. Helyszín: Celldömölk és környéke (Celldömölk búcsújáróhely a Sághegy, a pár éve épült Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, a gyalogos, kerékpáros, lovas turizmus számára is alkalmas a térség.) 0. nap – 2014. június 29. Helyszín: Park Hotel Pelikán (9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 5.) 19.00 – A megérkezettek üdvözlése – Vacsora További információk a www.sune.hu honlapon! 1. nap – 2014. június 30. Helyszín: Megyeháza Díszterme (Szombathely, Berzsenyi tér 1.) 09.00-10.00 Megérkezés, regisztráció 10.00-10.45 Ünnepélyes megnyitó Moderátor: Körmendy Imre 10.45-12.05 Dr. Fekete Mátyás A turizmus nemzetgazdasági szerepe Bozzay Andrásné A 2014-2020 időszak turizmusfejlesztési tervei 12.10-14.00 Ebéd 14.00-14.10 Felvezetés Moderátor: Kutnyánszky László 14.10-15.30 Bánhidai Csilla 2014-2020 tervezési időszak a terület és településfejlesztési programok tükrében Dr. Németh István Gyógyító Magyarország Program Az egészségturizmus mint „zászlóshajó” Kérdések és válaszok 18.00 Vacsora 2. nap – 2014. július 1. Helyszín: Park Hotel Pelikán (9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 5.) 09.00-09.10 Felvezetés Moderátor: Portschy Tamás 09.10-09.50 Dr. Fejérdy Tamás Műemlékvédelem és turizmus 09.50-09.55 Átvezetés 09.55-10.35 Kovács Ferenc Vas megyei kastélyok: a működtetés hatásai a településfejlődésre 10.35-10.50 Szünet 10.50-11.50 Kerekasztal beszélgetés 11.50-13.50 Ebéd További információk a www.sune.hu honlapon! 13.50-14.00 Felvezetés Moderátor: Meggyesi Tamás 14.00-14.40 Schultz Éva Szimbólumok szerepe a turizmusban, az új építészeti „jelek” hatása 14.40-18.00 Séta a Romkertben és látogatás a Püspöki Palotában Zágorhidi Czigány Balázs Romkert és a Püspöki Palota: turisztika, építészet, műemlék 18.00 Vacsora 19.00 Főépítészi Fórum Moderátor: Zábránszkyné Pap Klára Előadás: Rátkai Attila Eger – a város és a turizmus 3. nap – 2014. július 2. Helyszín: Park Hotel Pelikán (9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 5.) 09.00-09.10 Felvezetés Moderátor: Vajas Ákos 09.10-09.40 FILMBEMUTATÓ Osskó Judit: Világörökség – Fertő tó és vidéke 09.40-10-30 Körmendy János Fertő-tó világörökség terület tapasztalatai 10.30-10.50 Átvezetés, szünet 10.50-11.30 Balogh Károly Turisztikai desztinációk Vas Megyében, a magyar turizmus kihívásai 11.35-11.40 Átvezetés 11.40-12.10 Kerekasztal beszélgetés 12.10-14.00 Ebéd 14.30-18.00 NYÍLT NAP a Nyári Egyetemen – helyszín: Savaria Múzeum kiállítóterme Moderátor: Kovács Jenő 14.30.-16.00 Szakály Szabolcs Szombathely 2014-20 Holdosi Dániel, Heckmann Ferenc Vas megye 2014-20 16.00-16.30 Szünet és kötetlen beszélgetés További információk a www.sune.hu honlapon! 16:30-17.15 FILMBEMUTATÓ Osskó Judit: Várkertbazár 17.15-17.45 Beszélgetés Osskó Judittal 18.00 Vacsora 4. nap – 2014. július 3. Helyszín: Park Hotel Pelikán (9700 Szombathely, Deák Ferenc u. 5.) 09.00-09.10 Felvezetés Moderátor: Rosivall Ágnes 09.10-09.50 Dr. Kollányi László Zarándokturizmus, zöld utak tervezése 09.50-09.55 Átvezetés 09.55-10.35 Pej Kálmán Kerékpáros turizmus fejlesztési hatásai 10.35-10.50 Átvezetés, szünet 10.50-11.50 Kerekasztal beszélgetés 11.50-13.50 Ebéd 13.50-14.00 Felvezetés Moderátor: Horváth-Győri Ágnes 14.00-14.40 Dr. Csima Péter Természetvédelem és turizmus 14.40-14.45 Átvezetés 14.45-15.25 Sárdi Anna és Majorné Vén Mariann A Duna mente fenntartható stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére DATOURWAY projekt eredménye 15.25-15.40 Szünet 15.40-16.10 Salamin Géza MOzgás Szabad Terei - A MOST modell bemutatása Kapcsolódás a Tervező Tábor feladatához és programjához 16.10-16.40 Kerekasztal beszélgetés 16.40-17.10 Meggyesi Tamás „Turisztika és városépítészet” – szemléleti váltás időszerűsége 17.10-17.40 Martyin Zita doktorandusz előadása A turizmusfejlesztés hatása a településre Mórahalom példáján 17.40-18.40 Beszélgetés a Tervező Tábor résztvevőivel a tervezési feladatról 19.00 Vacsora További információk a www.sune.hu honlapon! 5. nap – 2014. július 4. Helyszín: Tervező Tábor 08.30-13.30 Tanulmányút a Tervező Tábor helyszínére SzombathelyVas Megyei TITfelnőttoktatás
06.30. 13:03
Alon.hu
45 év házasság után gyilkolta meg feleségét egy makói férfi
Az ügyészség vádat emelt egy 72 éves férfi ellen, aki még márciusban hasba szúrta, majd megfojtotta feleségét.
06.30. 10:25
Hvg.hu
Szombathelyi anyakönyvi hírek: 2014. június 30.
2014. június 30.  Szombathely  Anyakönyvi hírek  SZÜLETÉS:   Matolcsi Károly és Kovács Zsuzsanna leánya: Hanna, dr. Kiss Péter Géza és dr. Böröcz Ágnes leánya: Petra Ágnes, Kardos Dávid és Kárpáti Éva fia: Gábor Áron, Kecskés László és Eke Ibolya fia: Levente, Princz László és Szilvási Noémi leánya: Viola Csilla, Málics Norbert Tamás és Boa Bernadett leánya: Liliána és fia: Bence (ikrek), Vargyai Roland Sándor és László Bernadett fia: Roland Patrik, Dezse Zoltán Gábor és Sipos Erika leánya: Franciska, Kovács László és Kiss Klaudia fia: Levente László, Bujtor Barnabás és Németh Eszter Katalin fia: Ádám Barnabás, Katona Viktor és Abért Gertrud fia: Levente, Mészáros Balázs és Bán Tímea leánya: Kata Zorka, Kopasz Rajmund és Molnár Mónika fia: Ákos, Prehoffer Gábor és Cziczer Viktória leánya: Emília  HÁZASSÁG:   Mizda István és Horváth Zsófia, Varga Olivér és Nagy Katalin, Szabó István Attila és Böröndy Andrea Lilla,    HALÁLESET:   Dr. Martincsevics József, Kalamár Nándorné Pas Mária Gizella, Vas Lászlóné Horváth Zsuzsanna Erzsébet, Pozsgai Imre Károlyné Hatos Zsuzsanna, Dr. Fried Tamásné Eredics Ágota Mária, Major Józsefné Szabó Terézia, Mozolán Jánosné Bajczi Margit, Pálfy Lászlóné Németh Anna, Békési Oszkár János, Erdélyi Sándor, Parányi József, Herczegné Bedi Katalin Éva, Kiss Gyula, Antal Miklósné Gyürüs Erzsébet, László Dénesné Erdély Emília, Lakatos Andrásné Süle Mária, Kormos István Jánosné Jakab Edit, Sági József, Molnár Károly, Békei László, Molnár József Imre, Szilvágyi Lászlóné Komjáthy Lenke, Szilvágyi Ferencné Putz Klára,     SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATAL  JOGI, KÉPVISELŐI ÉS HATÓSÁGI OSZTÁLY  ANYAKÖNYVI CSOPORTanyakönyvi hírekSzombathely
06.30. 10:22
Alon.hu
Testhezálló, élénk színű ruhában mutatta meg nőies alakját Horváth Éva - Fotó!
Testhezálló, élénk színű ruhában mutatta meg nőies alakját Horváth Éva - Fotó!
Horváth Éva a hétvégén posztolta a képet hivatalos oldalára.
06.30. 08:35
Femina.hu
45 év házasság után biztosra ment - előbb hasba szúrta, majd megfojtotta feleségét
A vádirat szerint a vádlott és felesége között a házastársi kapcsolat már évek óta megromlott, mindketten rendszeresen italoztak, többször fordult elő közöttük szóváltás és tettlegesség.
06.30. 08:15
Ma.hu
Virágrajzból egyes
Virágrajzból egyes
„Az iskola nem játék, az intézménnyel vétek kísérletezni, a gyerekek oktatása és nevelése szinte minden szempontból befolyásolja a közösség életét.”
06.30. 08:11
Metropol.hu
Saját családjuk ölte meg a szerelmeseket
Becsületgyilkosság egy szerelemből kötött házasság miatt.
06.30. 06:00
Nlcafe.hu
Horváth Éva, az őserdő hőse
BUDAPEST – Dzsungelhangulatban fotózták Horváth Évát (35). A modell, műsorvezető imádja a természetet és a tervező ruháit, egyből igent mondott a felkérésre, és a képek pedig magukért beszélnek.
06.29. 23:17
Blikk.hu
Széttéphette volna a medve, de inkább leült mellé pihizni
A világ legnagyobb ragadozó emlőse nem játék, ahogy azt egy mondás tartja, de nem is feltétlenül kell azonnal bepánikolni tőle.
06.29. 17:00
Neon.hu
Gigadekoltázst villantott Horváth Éva
Gigadekoltázst villantott Horváth Éva
Szexi képet tett közzé a közösségi oldalán.
06.29. 13:00
Nlcafe.hu
Mégis lesz esküvő! A botrányos herceg eljegyezte kedvesét
Mégis lesz esküvő! A botrányos herceg eljegyezte kedvesét
Eljegyezte valóságshow-hős kedvesét a svéd Károly Fülöp, akit playboy hercegként is emlegetnek.
06.29. 10:50
Femina.hu
Alekosz személyesen akar beszélni Zuckerberggel
Alekosz személyesen akar beszélni Zuckerberggel
Nagy Alekosz megsértődött, mert a Facebook alapítója, Mark Zuckeberg nem válaszolt egyszer sem az eddigi leveleire. Az egykori valóságshow hős azt tervezi, hogy személyesen felkeresi Amerikában.
06.29. 10:15
Delmagyar.hu
Vasárnapi HarmoNet horoszkóp 2014-06-29
Ma az önfeledt játék és szórakozás ideje van. Használjuk ki a nap vidám energiáját a gyermekeinkkel való foglalkozásra és közös játékra. Szerelmi életünket is szebbé, örömtelibbé tehetjük a mai napon. Ma gerincünk kerülhet előtérbe, egészségünk tekintetében. Figyeljük meg, hogy helyes-e a testtartásunk, - ha nem így van, akkor könnyen tapasztalhatunk hátfájást, derékfájást. Ha úgy találjuk, hogy rossz a tartásunk, akkor szerezzünk be gyógyterméket, ami segít ezt helyreállítani.
06.29. 08:00
Harmonet.hu
Tudta? Kevesebb a válás, több az esküvő, több a gyerekszám is
Csökken a válások, növekszik a házasságkötések száma, és a párok egyre több gyereket vállalnak. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb demográfiai adatait ismertette.
06.28. 19:49
Ma.hu
Kevesebb a válás, több a házasság és a szülés
Csökken a válások, növekszik a házasságkötések száma, és a párok egyre több gyereket vállalnak – közölte Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb demográfiai adatait ismertetve szombati, budapesti sajtótájékoztatóján.
06.28. 15:25
Mno.hu
Berkiné Hódi Pamela nem akart reality-sztár lenni
Hódi Pamelát Berki Krisztián szerelmeként ismerhették meg a sorozatkedvelő nézők az Édes élet című tévéműsorban. Életében most az anyaság játszik főszerepet. Szinte minden lépése nyomon követhető a realityben.
06.28. 13:30
Kemma.hu
Bérlet váltható a színházi évadra Érsekújváron
Bérlet váltható a színházi évadra Érsekújváron
Első alkalommal kínál az Érsekújvári Városi Művelődési Központ színházbérletet a magyar és a szlovák közönségnek - számolt be az Új Szó. Deák Tibor, az intézmény igazgatója a határontúli lapnak elmondta, az érsekújvári és régióbeli közönség rendszerint Nyitrára, Pozsonyba, Komáromba vagy Győrbe és Budapestre jár színházba. Céljuk, hogy közelebb hozzák a közönséghez az előadásokat.Fotó: ujszo.comAz első évadban négy magyar darabot tűztek műsorra. Idén október 22-én mutatják be a Lili bárónőt a Komáromi Jókai Színház előadásában, december 17-én az Érsekújvári Rockszínpad társulata lép fel a Jézus Krisztus Szupersztár című zenés darabbal. A kassai Thália Színház Csaó Bambínó című darabját 2015. február 25-én láthatja a közönség, május 20-án pedig a Komáromi Jókai Színház előadásában mutatják be a Különös házasság című darabot.A szlovák előadásokat a Radošinské naivné divadlo, a pozsonyi Divadlo Wüstenrot és az érsekújvári Divadlo Paradox társulata mutatja be. Nyolc előadás megtekintésére a bérlet 70, négy előadásra 40 euróba kerül. Minden színházi estre külön is megvásárolhatók a belépőjegyek, 14 euróért. „Jóval kedvezményesebb a nem névre szóló, helyjegyes színházi bérlet. Szeretnénk megszólítani az érsekújvári és a térségbeli alap- és középiskolák pedagógusait, a gyerekek és a fiatalok színházjegye a délelőtti előadásra csupán 2 euróba kerül” – mondta Deák Tibor.Forrás: ujszo.com
06.28. 12:05
Szinhaz.hu
Bors-játék: feleségével nyert László
Bors-játék: feleségével nyert László
Nagy az öröm Sényei Lászlóéknál, hiszen egy 50 ezer forintos JYSK utalvánnyal lettek gazdagabbak a Bors nyári játékán.
06.28. 10:00
Borsonline.hu
Hujberék ismét a szexualitással hívják fel magukra a figyelmet
A színész arról beszélt, hogy sokkal kívánatosabb a felesége most, hogy a gyermeküket várja. A nyitott házasság most szünetel köztük.
06.28. 09:15
Velvet.hu
Lőte Attilát köszöntték kollégái - a Madách TV megörökítette
Lőte Attilát köszöntték kollégái - a Madách TV megörökítette
Június 13-án ünnepelte 80. születésnapját Lőte Attila. A Jászai Mari-díjas színművészt, aki 55 éve a Madách Színház tagja, kolégái június 23-án, a Mary Poppins előadást követően köszöntötték. A színpadi ünnepséget a Madách TV is megörökítette.Lőte Attila 1957-ben végezte a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, 1959 óta, vagyis 55 éve a Madách Színház tagja, ahol jelenleg Az Operaház Fantomja, a Páratlan páros 1., a József és a színes szélesvásznú álomkabát, valamint a Mary Poppins című előadásokban látható.Lőte Attila fontosabb szerepei:Kleist: Amphitryon, Euripidész: Iphigénia Auliszban, Akhilleusz Shakespeare: Hamlet - Laertes, Jones-Smith: Te meg én - Mike Csehov: Cseresnyéskert - Trofimov, Gajev Csehov: Ványa bácsi - Szerebrjakov Gribojedov: Az ész bajjal jár - Molcsalin Williams: Amíg összeszoknak - George Simon: Mezítláb a parkban - Mike, Shaffer: Black Comedy - Harold Jókai: Bolondok grófja - Koromfi, Szép: Vőlegény - Rudi Molnár: Olympia - Kovács kapitány, Molnár: Játék a kastélyban -Almády Hubay: Antipygmalion - Bulcsú, Szabó Magda: A csata - Frigyes Coward: Szénaláz - Richard Greatham, Görgey: Komámasszony, hol a stukker? - Méltóságos Molnár: Az üvegcipő - Rendőrtanácsos, Krleža: Terézvári garnizon-Von Schwartner altábornagy Rice-Webber: József és a színes, szélesvásznú álomkabát - Potifár Achard: A bolond lány - Camille Sévigné Szép: Lila ákác -Bizonyos nagyságos úr Shaffer: Amadeus - Johann Killan von Strack, Schiller: Stuart Mária - Paulet lovag Stendhal: Vörös és fekete - De La Mole márki Németh L.: Széchenyi - Lonovich érsek, Dürrenmatt: Play Strindberg - Edgar Sorkin: Becsületbeli ügy - Julius Alexander Randolph Marriott - Foot: Csak semmi szex, angolok vagyunk - Leslie Bromhead Rostand: A sasfiók - Gentz, Bródy: A medikus - Robin Cooney: Nem ér a nevem - Dr. Chapman, Bart: Oliver - Mr. Bumble Gyurkovics Tibor - Nagyvizit: Főorvos Kästner-Aldobolyi: Emil és a detektívek - Felügyelő Molnár: Egy, kettő, három - Gróf Dubois Schottenburg Szakonyi Károly: Turini nyár - Zeyk József Shaffer - Black comedy - Malkett Csehov: Leánykérés - Sztyepan Sztyepanovics Csubukov, Medve - Luka, Popova öreg lakájaFilmek: Égre nyíló ablak, Legenda a vonaton, Foto Háber, Utak, Az aranykesztyű lovagjai, 80 huszár, Szeleburdi vakáció, 6:3 Jelenlegi szerepei a Madách Színházban: Cooney: Páratlan páros 1. - Porterhouse Webber: Az Operaház Fantomja - Monsieur Lefevre Rice - Webber: József és a színes szélesvásznú álomkabát - Jákob Disney-Cameron Mackintosh: Mary Poppins - Bumm tengernagy / BankigazgatóForrás: Madách Színház, Fotó: Czibulka Stella/VLM
06.28. 07:00
Szinhaz.hu
Megnősül Károly Fülöp svéd herceg
Megnősül Károly Fülöp svéd herceg
Újabb királyi esküvő a láthatáron.
06.28. 06:20
Nlcafe.hu
Jön a X. Nemzetközi Shakespeare Fesztivál Gyulán
Fele komédia, fele tragédia - ez lehet a július 3-án kezdődő, jubileumi Shakespeare Fesztivál idei programjának összegzése. Kísérőprogramként a Gyulai Várszínház először rendezi meg a Shakespeare Fringe Fesztivált. Július 3-án a Szentivánéji álom bemutatója lesz a gyulai Várszínpadon. A budapesti Nemzeti Színházzal közös produkciót a fiatal grúz rendező, David Doiashvili állítja színpadra. A nemzetközi fesztivál egyik kiemelt előadása a Sok hűhó semmiért Max Webster rendezésében - a Shakespeare's Globe színház vendégjátéka Londonból érkezik. Nagy várakozás előzi meg azt a friss Macbeth-et, amelyet a világhírű belga rendező, Luk Perceval vezetésével május 30-án mutattak be Szentpéterváron, a Balti Ház Fesztivál Színház társulatával. Az évad egyik magyar sikere, a székesfehérvári Lear király Cserhalmi György főszereplésével lesz látható. A Macbeth/Anatómia előadással a Maladype Színház érkezik a felújított gyulai Vigadóba, a Szabadkai Népszínház Macbeth előadását pedig a Tószínpadon játsszák. Chiléből érkezik az Othello, mindössze 2 szereplővel és bábokkal a Kamaraterem színpadára. A nagyszerű lengyel színész, Piotr Kondrat a Hamletet játssza el egyszemélyes előadásban a Vár körül.Sok hűhó semmiért / Shakespeare's Globe Színház, LondonHárom különböző koncert lesz a gyulai programban: a kiváló belga énekesnő, Caroll Vanwelden Shakespeare-t jazzbe ölti, Petrovics Emil Shakespeare daloskönyvét is megszólaltatják, és lesz W.H.-Sena és Süveg Márk „Saiid” koncert is. A tizedik alkalom újdonsága a Shakespeare Fringe Fesztivál, öt szórakoztató kora esti program a Vár körül.Kortársunk még Shakespeare? címmel kétnapos nemzetközi konferenciát rendeznek a fesztivál idején a Magyar Shakespeare Bizottsággal együttműködve, amelynek díszvendége a legnevesebb angol Shakespeare-kutató Stanley Wells professzor lesz.Macbeth / Balti Ház Fesztivál Színház , SzentpétervárA X. Nemzetközi Shakespeare Fesztivál programja:Dátum Főprogram KísérőprogramokGasztronómia Júl.3. Csütörtök Várszínpad 20.30 W. Shakespeare: Szentivánéji álom – vígjáték A Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház közös bemutatója (Esőnap: júl. 6.) Főbb szerepekben: Horváth Lajos Ottó, Nagy-Kálózy Eszter, Tompos Kátya, Fátyol Kamilla, Tóth László, Mátyássy Bence, Újvári Zoltán, Reviczky Gábor, Farkas Dénes, Kristán Attila, Szarvas József, Schnell Ádám, Varga József, Rácz József Rendező: David Doiashvili Kamaraterem 17.00 óra Shakespeare Fesztiválok Gyulán Fotókiállítás megnyitó12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhájaPatrióta Étterem Júl. 4. Péntek Várszínpad 20.30 W. Shakespeare: Szentivánéji álom – vígjáték A Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház közös előadása Rendező: David Doiashvili Múzeum-udvar 18.00 óra Caroll Vanwelden Shakespeare jazz koncertje – Szonettek II. Caroll Vanwelden - ének, zongora, Thomas Siffling – trombita, Mini Schulz – nagybőgő, Rodrigo Villalon – dob (B-D) 12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhájaPatrióta Étterem Júl. 5. Szombat Várszínpad 20.30 W. Shakespeare: Szentivánéji álom – vígjáték A Gyulai Várszínház és a Nemzeti Színház közös előadása Rendező: David DoiashviliVár előtt 18.00 óra Shakespeare Fringe Fesztivál Pyramus és Thisbe (W. Shakespeare: Szentivánéji álom című vígjátékából) V Előadja: Szó és Kép Színpad 12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhájaPatrióta Étterem Júl. 6. Vasárnap Kamaraterem 20.30 Shakespeare dalok komolyzenei koncert Előadja: Kalafszky Adriána – szoprán, Laczhegyi Anna - viola da gamba, Tolodi Sándor - lantPetrovics Emil: Shakespeare daloskönyv Előadja: Bátori Éva – szoprán, Rázga Áron - zongoraVár előtt 18.00 óra Shakespeare Fringe Fesztivál Szentivánéji buli (W. Shakespeare: Szentivánéji álom című vígjátékából)Előadja: Gólem Színház 12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhájaa Patrióta Étterem Júl. 7. Hétfő Vár körül 21.00 óra W. Shakespeare: Hamlet Előadja: Piotr Kondrat angol nyelven, magyar felirattal Rendező: Piotr Kondrat (PL)Kamaraterem 18.00 óraSzentivánéji álom – angol filmvígjáték A Royal Shakespeare Company előadása nyomán Rendezte: Adrian Noble 12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhájaa Patrióta Étterem Júl. 8. Kedd Vigadó 20.30 óra Macbeth/Anatómia Maladype Színház, Budapest Szereplők: Orosz Ákos, Lendváczky Zoltán, Petrik Andrea, Szűcs Péter Pál, Tankó Erika Zene: Szűcs Péter Pál Rendező: Balázs Zoltán Kamaraterem 18.00 óra Shakespeare szonettek slam poetryvelA W.H. együttes - Sena és Akkezdet Phia Süveg Márk „Saiid” magyar slam poetry bajnok közös koncertje 12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhájaPatrióta Étterem Júl. 9. Szerda Tószínpad 20.30 óra W. Shakespeare: Lear király Székesfehérvári Vörösmarty Színház Főbb szerepekben: Cserhalmi György, Radnay Csilla, Gáspár Sándor, Krisztik Csaba, Földes EszterRendező: Bagó Bertalan Kamaraterem 18.00 óra Szakmai filmvetítés 450 éve született W. Shakespeare – A Shakespeare rejtély (1967) amerikai-angol dokumentumfilm 12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhájaPatrióta Étterem Júl. 10. Csütörtök Várszínpad 20.30 óra W. Shakespeare: Sok hűhó semmiért A Shakespeare’s Globe, London /GB/ előadása angol nyelven, magyar felirattal Rendező: Max Webster Vár előtt 18.00 óra Shakespeare Fringe Fesztivál Vagy amit akartok – shakespop A Soltis Lajos Színház előadása 12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhájaPatrióta Étterem Júl. 11. Péntek Erkel Művelődési Központ 20.30 óra W. Shakespeare: Macbeth A szentpétervári Balti Ház Fesztivál Színház /RU/ előadása orosz nyelven, magyar felirattal Rendező: Luk Perceval Mogyoróssy János Városi Könyvtár 11.00 óra Kortársunk még Shakespeare? nemzetközi konferencia Kamaraterem 18.00 óra Shakespeare és Márton László - beszélgetés az író, drámaíró, műfordítóval Moderátor: Dr. Elek Tibor, irodalomtörténész 12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhája a Patrióta Étterem Júl. 12. Szombat Tószínpad 20.30 óra W. Shakespeare: Macbeth Szabadkai Népszínház (SRB) Rendező: Hernyák György Mogyoróssy János Városi Könyvtár 11.00 óra Kortársunk még Shakespeare? nemzetközi konferencia Vár előtt 18.00 óra Shakespeare Fringe Fesztivál W. Shakespeare: Lóvátett lovagok Előadja az IMPRO Stúdió 12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhájaa Patrióta Étterem Júl. 13. Vasárnap Kamaraterem 20.30 óra W. Shakespeare: Othello A Viajeinmóvil Társulat (Chile) spanyol nyelven, magyar felirattal Előadja: Jaime Lorca, Teresita Iacobelli Rendező: Jaime Lorca, Teresita Iacobelli, Christian OrtegaVár előtt 18.00 óra Shakespeare Fringe Fesztivál W. Shakespeare: Rómeo 5.1Előadja a Drámán add az életed Társulat 12.00-től 24.00 óráig Shakespeare konyhájaPatrióta ÉtteremX. Shakespeare Fesztivál - I. Fringe Fesztivál Ingyenes programok a Vár előtt2014-ben, a jubiláló nemzetközi Shakespeare Fesztivál újdonságaként először rendezi meg a Gyulai Várszínház a Shakespeare Fringe Fesztivált. A szervezők azokat a jelentkezőket választották ki, akik utcaszínházi formában, a gyulai Vár előtt szívesen bemutatják Shakespeare darabjukat az érdeklődőknek. Az első fesztiválon öt produkció tekinthető meg esténként a vár előtt ingyenesen.A Fringe fesztivál programja:Július 5., 18.00 Pyramus és Thisbe - A Szó és Kép Színpad (Pápakovácsi) előadásaAz Aranydeszka Fesztiválon korábban többszörösen díjazott amatőr előadás felnőtteknek szánt reneszánsz komédia, „ parokomitragédia” műfajban. Az 1998. óta működő társulat előadásának rendezője: Csukárdi Sándor. Július 6., 18.00 Szentivánéji buli - A Gólem Színház (Budapest) előadásaNádasdy Ádám fordítását felhasználó, 2014 márciusi stúdiós vizsgaelőadás.Borgula András rendező így mutatja be az együttest és az előadást: „Négy éve működik a Gólem Színház stúdiója, amely újra meg újra lehetőséget ad olyan amatőr, a színjátszás iránt érdeklődő embereknek, akik - többnyire komolyabb tét nélkül - kipróbálnák a világot jelentő deszkákat. A Gólem Stúdió tagjai között akad épp, hogy 14 éves gimnazista lány, míg a legidősebb tagja 46 éves. Foglalkozásukat tekintve a játszók között van ügyvéd, gyógypedagógus vagy a média területén dolgozó is, akik bár amatőrök, de nem amatőrül játszanak. A mi történetünk a Szent Iván Zrt-ben játszódik, egy céges bulin, ahol az osztályvezetők, a takarítóbrigád és a cégtulajdonosok története elevenedik meg.”Július 10., 18.00 Vagy amit akartok - A Soltis Lajos Színház (Celldömölk) előadásaA műfaj neve: shakespop. 11 fiatal, harmadéves stúdiós bemutatja Shakespeare drámarészletekkel (Rómeó és Júlia, Hamlet, Szentivánéji álom), R. D. Laing pszichológus írásaival, filmekből kölcsönzött gondolatokkal, helyenként a popzene eszközeivel saját véleményét a nagy kérdésekről: szerelem, együttélés, egymás elfogadása, munka, felnőttekkel való konfliktusok. Rendezte: Benkő Ágnes, Nyári Zsolt. Az előadás több színjátszó díjat is kapott. Pl: XXIV. Országos Diákszínjátszó Találkozó négy különdíja:- Szabó Balázsnak a Hamlet-monológért- Hajba Beatrixnak, a Mesteremberek rendezőjének alakításáért- A minőségi vokális zene alkalmazásáért- Az eredeti szövegkezelésértJúlius 12., 18.00 Lóvátett lovagok - Az IMPRO Stúdió (Szeged) és az ART-TOUR Kortárs Összművészeti Egyesület előadásaNagyon mai cuccok a színészek kezében és rockzene: ilyen a Lóvátett lovagok, mert Bartók Gergely rendező szerint a dolgok lényege ma sem más, mint Shakespeare idejében. A szereplőket részben castingon válogatták ki épp a zenei feladatok miatt. Részlet egy beszámolóból: „Az előadás egyértelműen a fiatalokat célozza: az eredeti mű mai köntösbe bújtatva kerül a színpadra. Shakespeare talán nem gondolta volna, hogy lovagjai ma energiaitalt fognak szürcsölni – napszemcsiben menőzve. …izgalmas kontraszt, hogy a modern megoldások mellett szinte teljes egészében megőrizték a Mészöly-féle fordítást, igyekeztek szöveg-hűek maradni a Shakespeare-i nyelvezethez.”Július 13., 18.00 Romeo 5.1 - A Drámán add az életet Társulat előadása Shakespeare - Tomku Kinga: Rómeó 5.1 - Egy színházi próbába csöppenünk bele, ahol az elégedetlen, méltatlankodó főhős éppen Shakespeare Rómeó és Júliájának erkélyjelenetét próbálja. A "sors" - rendezők alakjában - dimenziókon (szélsőséges előadásmódokon) keresztül repítve ad leckét az ifjú színésznek. Színház, humor, Shakespeare, abszurd, tanulság.
06.28. 05:00
Szinhaz.hu
Játék készült a harapós focistáról!
Az uruguayi csatár újabb akciója szinte azonnali mémáradatot indított be. A történtek alapján még egy játékot is készítettek a vicceskedők. :)
06.27. 21:20
Stop.hu
Újabb királyi esküvő jön, egykori modellt vesz el a herceg
Károly Fülöp herceg, XVI. Károly Gusztáv svéd uralkodó fia eljegyezte kedvesét, Sofia Hellqvist egykori manökent - jelentette be pénteken a svéd királyi palota Stockholmban.
06.27. 20:40
Hvg.hu
Interjúja közepén rúgták ki Alekoszt
Interjúja közepén rúgták ki Alekoszt
A valóságshow-hős felháborodásának adott hangot, miután félbeszakítottak egy vele készülő riportot és azonnal eltávolították a felvétel helyszínéről.
06.27. 19:55
Hir24.hu
 10 éves a Hotel Karos Spa, a csillagok szállodája
10 éves a Hotel Karos Spa, a csillagok szállodája
2014. június 19-én nagyszabású jubileumi ünnepség került megrendezésre a Hotel Karos Spa-ban. 2014. június 19-én nagyszabású jubileumi ünnepség került megrendezésre Zalakaros legnagyobb wellness szállodájában, a Hotel Karos Spa-ban, hiszen a szálloda idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját.A Karos Spa-t 2004-ben vehették birtokba az első vendégek, de a szálloda története már jóval korábban kezdődött. Ahogy Dr. Oláh Péter tulajdonos elmondta, 2002-ben fúrták le azt a kutat, ami a hotel termálvizét adja. A szálloda büszkén mondhatja el magáról, hogy Zalakaroson a fürdő mellett csak itt található gyógyhatású termálvíz. A beruházás ötletének is ezen termálvíz volt az egyik apropója, hiszen a fürdőváros vízösszetétele egyedülállónak számít Magyarország minősített gyógyvizei közt is. Emellett a közelben található nemzetközi repülőtérrel rendelkező település, Sármellék már a kétezres évek elején is ígéretes lehetőséget tartogatott a távolabbi országokból érkező vendégek idejutását illetően. Így a tulajdonosok úgy határoztak, hogy felépítik a város legnagyobb szállodáját, a „megtalált Édenkertet”, és ezzel a beruházással 180 új munkahelyet teremtettek a településen. A nyitás éve emlékezetes maradt mindenki számára, hiszen itt készültek fel a megmérettetésre a Miss Hungary szépségverseny résztvevői és a magyar női kézilabda válogatott edzőtáborának is a Hotel Karos Spa biztosította a helyszínt. A szálloda 313 szobája között igazi különlegességnek számít az a körülbelül 100 apartman, melynek fürdőszobáiba bevezetésre került a termálvíz, így biztosítva a szállóvendégeknek a tökéletes nyugalmat és rekreációt. Az elmúlt 10 év alatt már közel négyszázezer vendég választotta a Karos Spa-t, köztük nagyon sok a visszatérő vendég, ami jól mutatja, hogy fontos a vendégközpontú gondolkodásmód, valamint a folyamatos fejlesztések, újítások, amit nagyra értékelnek a törzsvendégek. A vendégkörből meghatározó a magyarok száma, de a hotel a német piac tekintetében is - a hazai szálláshelyek közt szinte egyedülálló módon – jelentős növekedést tudott realizálni, valamint további új külföldi piacokat szerezni. Ennek eredményeképp napjainkban elmondható, hogy a Zalakarosra érkező vendégek közül minden negyedik a Hotel Karos Spa-t választja! Mind a külföldi, mind a belföldi vendégek nagy örömére Mága Zoltán is gyakran ellátogat a szállodába, aki a jubileumi napnak is fontos szereplője volt. A világhírű hegedűvirtuóz gyakran tölti szabadidejét családjával a zalakarosi szállodában, hiszen ez kedvenc belföldi nyaralóhelye. Az ünnepség estéjén gyönyörű hegedűjátékával kápráztatta el a hallgatóságot és mivel szívügyének tartja a fiatal tehetségek felkarolását, az Ének Iskolájának győztesét, ifj. Berki Artúrt is magával hozta, aki a Hotel Karos Spa-ban debütált a nagysikerű műsor után először. A jubileumi napon nem csak világhírű csillagok ragyogtak, az égboltra is felkerült egy: a Hotel Karos Spa immáron saját csillaggal büszkélkedhet a Nagy Medve csillagképben. A hivatalos csillagátadó után az Utazó Planetárium csillagászai segítettek a nem mindennapi ajándék megtekintésében, és még sok más érdekes történettel szolgáltak az égi jelenségekről. A nyári különleges attrakciók is bemutatásra kerültek, a tavalyi Csodák Palotája után idén Izgilandon szórakozhatnak a hotel vendégei. A szörfszimulátor, a rodeó bika és Süsü biztos, hogy nagy kedvenc lesz a számos többi játék közt mind a felnőttek, mind a gyerekek körében.
06.27. 17:42
Evamagazin.hu
Csökkent az RTL és a Viasat értéke
De a Simicska-birodalom, a Cinema City és a Chello szárnyal. Top100 magyar médiavállalat.
06.27. 17:14
Divany.hu
Anya, unatkozom! 10 letölthető játék kicsiknek
Anya, unatkozom! 10 letölthető játék kicsiknek
Hurrá, itt a nyár és vele együtt a legkomolyabb szervezkedés is: mikor, hol, kivel lesznek a gyerekek, és főleg mit csinálnak ott? Íme egy megoldási javaslat: néhány játék, első körben azok, amiket önállóan is lehet játszani, legalábbis egy bizonyos kortól biztosan.
06.27. 15:15
Nlcafe.hu
Páratlan természeti környezetben fürdőzhetünk - mindössze 900 Ft-ért. Vajon hol?
Páratlan természeti környezetben fürdőzhetünk - mindössze 900 Ft-ért. Vajon hol?
Minden hétfőn, szerdán és pénteken néhány fotóval, és rövid leírással mutatjuk be egy-egy fürdőhelyünket. A játék segítségével megismerkedhetünk termálfürdőinkkel! Ha szereted a fürdőket - játssz velünk!
06.27. 14:20
Termalfurdo.net
Újabb bolond játék a láthatáron: készül a Rock Simulator!
A Goat Simulator megvan? Várod a Bear Simulatort? Imádtad a Surgeon Simulatort? Ez mindegyikre ráver!
06.27. 14:00
Neon.hu
Igazi profival léphetett fel Berki Artúr
Igazi profival léphetett fel Berki Artúr
A tehetséggondozó műsor után sem engedi el végzett diákjai kezét a TV2.
06.27. 13:45
Borsonline.hu
Kim nélkül folytatódik a Kardashian-show
Kim nélkül folytatódik a Kardashian-show
Ugyan a K, mint Kardashian évek óta az egyik legsikeresebb reality sorozat, Kim most ki szeretne szállni a műsorból, aminek a családja viszont egyáltalán nem örül…
06.27. 05:00
Cosmopolitan.hu
 Németország és USA a legjobb tizenhat között
Németország és USA a legjobb tizenhat között
Magabiztos játékkal Németország, megverte Amerikát ezzel behúzta a halál-csoportnak titulált G-csoportot. Az amerikaiaknak a jobb gólkülönbség miatt, az ötlettelen játék és az egy gólos vereség is elég volt a továbbjutáshoz, ugyanis a csoport másik mérkőzésén Portugália 2-1-re megverte Ghánát. Ezzel mindkét csapat vébéje gyorsan véget ért.
06.27. 01:50
Hvg.hu
4+1 játék, amihez elég egy kréta
4+1 játék, amihez elég egy kréta
Tényleg csak kréta meg játékos kedv szükséges ezekhez az ötletekhez, kb. 2 órán keresztül játszottunk az én két fiammal, plusz a hozzánk csapódó másik két gyerekkel. A gyerekek kora 5 és 9 év között volt.
06.26. 21:15
Nlcafe.hu
Ezzel az indiai bombázóval csalta a nejét Banderas - fotóval
Ezzel az indiai bombázóval csalta a nejét Banderas - fotóval
Eddig is sejteni lehetett, hogy Antonio Banderas nem bírt a libidójával, ezért válnak el 18 év házasság után Melanie Griffith-szel. Most kép is van a nőről, aki az utolsó csepp lehetett a pohárban.
06.26. 19:45
Borsonline.hu
A házasság káros az egészségre
A házasság káros az egészségre
Eddig főleg arra irányultak kutatások, hogy a házasság milyen módon van jótékony hatással az egészségre. Egy új kutatás szerint azonban ilyenkor könnyebben vesszük át partnerünk káros szenvedélyeit is.
06.26. 19:00
Stylemagazin.hu
Szegényeken segíteneTorghelle a nyereményből
Budapest — A sportolókat nemcsak a foci-világbajnokság, de lapunk játéka is lázba hozta. És bár a Blixx három nap múlva véget ér, a szerencsevadászokat nem hagyjuk magukra, hiszen hétfőtől már indul is az új játék, a Blixx Vakáció. Addig azonban még van egy kis idő, amit bárki kihasználhat arra, hogy megnyerje az egymilliós fődíjat.
06.26. 18:51
Blikk.hu
Üresjárat nélkül az űrben a Solaris együttessel
Üresjárat nélkül az űrben a Solaris együttessel
Ha Stanislaw Lem elhíresült sci-fi regényéről valakinek a magyar progresszív rockzene egyik kiválósága a Solaris jutna eszébe, az nem a véletlen műve. Az 1980-ban alakult, a Pesti Műsor kulturális szaklap tehetségkutató versenyének egyik díjazott formációja 2014. májusára jó minőségű koncertfelvételeket tartalmazó válogatásalbummal lepte meg rajongóit. [Dátum: 2014.06.26. 17:51]
06.26. 17:51
Zene.hu
Ilyen lesz az időjárás
Éjszaka kevés lesz a felhő, csapadék nem várható. Pénteken a fátyol-, illetve a gomolyfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul.
06.26. 17:12
Inforadio.hu
Suarez lett az új Pac-Man
A harapós uruguayi csatár újabb akciója azonnal beindította a mémáradatot. Még játék is készült belőle.
06.26. 17:00
Neon.hu
10 kreatív játék szünidőre – ingyen
10 kreatív játék szünidőre – ingyen
Kreatív játékötletek? A kis dobozokból megismert társasjátékok nagy, kerti változatai? Igen! Nézzük!
06.26. 16:16
Nlcafe.hu
Mennyire veszélyes az emberi harapás?
A futball világbajnokság eseményeit időnként háttérbe szorítják immár a játék orvosi, pszichiátriai vonatkozásai. Luis Suárez harapása ilyen volt pár nappal ezelőtt. Számos komoly sérülés történt a vébén, de ez az ártalmatlannak látszó eset borzolta fel.. ...
06.26. 16:00
Hazipatika.com
 Mennyire egészséges a Rio Mare tonhal?
Mennyire egészséges a Rio Mare tonhal?
Annyira, hogy a finom termékekre még egy hollywoodi filmsztár sem tud nemet mondani! A halfogyasztás pozitív élettani hatásai egyre szélesebb körben ismertek, de sajnos hazánkban még van mit javítani a statisztikákon. Magyarországon az egy főre jutó halfogyasztás csupán évi 4 kilogramm, míg az európai, tengerrel határos országokban ez a szám eléri a 20 kilogrammot is. A Rio Mare épp ezért elkötelezett híve a halfogyasztás és mediterrán ízek népszerűsítésének, nem véletlen, hogy a márka neve összefonódott a minőséggel. A Rio Mare csakis a legkiválóbb minőségű tonhalat használja fel termékeiben, a konzervekbe pedig már csak tiszta olívaolaj és egy csipet só kerül. Nincs se tartósítószer, se mesterséges ízfokozó. A Rio Mare ráadásul a WWF-fel közösen tesz lépéseket a tengeri ökoszisztéma védelme, a járulékos halászat csökkentése és a hosszú távú fenntarthatóság érdekében. Ezért a vásárló biztos lehet benne, hogy mindig ellenőrzött forrásból származó tonhalat fogyaszt, ha a Rio Mare termékeit választja. Mivel a hal fehérjében gazdag, ráadásul esszenciális zsírsavakat tartalmaz, már heti 1-2 adag elfogyasztása hozzájárulhat a szív- és érrendszeri problémák és a 2-es típusú cukorbetegség megelőzéséhez. A tonhalban található Omega 3 zsírsav pedig segít a fizikai és mentális egészség megőrzésében. Ha ez még nem lenne elég, a hal fontos vitamin- és foszforforrás is, ezért a helyes táplálkozásban kulcsszerepe van. Ráadásul a tonhalkonzerv egy nagyon praktikus és sokoldalú termék, amely számtalan gyorsan elkészíthető étel ízletes alapanyaga lehet. A Rio Mare termékpalettáján ráadásul megtalálhatók a készételek (Rio Mare Insalatissime), amelyek bárhol, bármikor kényelmesen fogyaszthatók, illetve az ízletes, szendvicsekhez ideális pástétomok (Paték) is. Nem véletlen, hogy ez a sokszínűség Kevin Costnert is rabul ejtette, hiszen még az időhiányban szenvedő hollywoodi színésznek is van ideje egy finom Rio Mare-ra! Idén ugyanis az Oscar-díjas színész lett a márka arca. Ha pedig mindez nem lenne elég, a Rio Mare most az egészséges ételek készítése mellett a konyha felújításában is segít! Ha ugyanis 2014. június 15. és augusztus 15. között vásárolunk legalább 2 db Rio Mare terméket, akkor 1 millió forint értékű Bosch álomkonyhát nyerhetünk, vagy egyet a 10 db Bosch botmixer közül. Éljen Ön is az olasz ízvilág ajándékaival! JÁTÉK Bővebb információ: Web: www.riomare.hu
06.26. 15:24
Evamagazin.hu
Megvan az időpont! Csézy mindenkitől ugyanazt kéri nászajándékba
Az énekesnő az utolsó másodpercig felépítette élete nagy napját. Két esküvő is lesz!
06.26. 15:02
Kiskegyed.hu
Kiszőkült Kim Kardashian
A valóságshow-sztár újra világos hajszínnel nyomul - jól teszi?
06.26. 15:00
Neon.hu
Melegszik az idő
Péntek estig a Kárpát-medence fölé eleinte még hűvös, majd kissé melegebb, egyre szárazabb léghullámok érkeznek. Éjszaka kevés lesz a felhő, csapadék nem várható. Pénteken a fátyol-, illetve a gomolyfelhők mellett többórás napsütésre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. A több helyen erős északnyugati, északi szél fokozatosan mérséklődik, pénteken már csak északkeleten élénkül meg az északi szél, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. időjárás
06.26. 14:34
Alon.hu
Főzős valóságshow-val rukkol elő az MTV
Az amerikaiak egy új ötlettel álltak elő, mégpedig a főzőműsorok és valóságshow-k kombinációjával készítenek új műsort fiatal, amatőr tehetségekkel.
06.26. 14:31
Starity.hu
Megjelent a Transformers: Rise of the Dark Spark
A film mellett játék is érkezett az Alakváltókról.
06.26. 14:00
Neon.hu
Titkos esküvő! A Vészhelyzet sztárja teljes titokban vette feleségül szerelmét
Titkos esküvő! A Vészhelyzet sztárja teljes titokban vette feleségül szerelmét
A „Vészhelyzet” című sorozat sztárjának, Noah Wyle-nak legutóbb 2012 áprilisában korlátozták szabadságát, amikor egy sztrájk kapcsán előállították a rendőrök. Most ismét megfosztották szabadságától, azonban csupán átvitt értelemben, ugyanis a színész feleségül vette szerelmét.
06.26. 11:09
Femcafe.hu
Fiatalkorúak börtönében lép fel az Utcaszak
Fiatalkorúak börtönében lép fel az Utcaszak
Július 4-én két alkalommal, 10 illetve 14 órakor tekinthető meg az Utcaszak társulat 'Csodálatos Lajos élete' című előadása, melyet beszélgetés követ Tökölön, a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében.Az alkotók ajánlója:Az Utcaszak társulata évek óta foglalkozik hátrányos helyzetű térségekben élő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő fiatalok színházi nevelésével, segítésével. Ennek a programnak egy fontos eleme, hogy előadásokat, foglalkozásokat tartanak börtönben élő fiatalok számára is.Fotó: fn.hir24.huAz UtcaSzak új előadásának célközönsége hátrányos helyzetű, kriminalizálódó, a felnőtt élet kapujában ácsorgó fiatal férfi, akinek a kiugrásra irányuló törekvéseit ellehetetleníti a szociális, társas kapcsolatok deformációja és a korán kialakult függőség. Csodálatos Lajos az addiktív személyek archetípusa. Kapcsolatai felületesek, problémái (alkohol, karrier/pénz, család) kézzel foghatóak. Ő az, akit kigúnyolunk, megvetünk, sajnálunk, de soha nem fordulunk felé megértéssel. De most nincs kibúvó, szembe találjuk magunkat vele és ő mesélni kezd. Abbahagyhatatlan (jelenetekké, képekké kitáguló) monológja, egy élet lezárásához, vagy legalábbis jelentős szakaszhatárhoz közeledő ember számvetése.A személyes történetek a maszkra vetülnek, a néhány mágikus tárggyal épülő játék képei, a néző- és játéktér határán körvonalazódnak, a jelenlévők szinte résztvevői a megidézett konfliktusoknak. A darab célja nem kizárólag parabolaállítás, hanem legalább annyira mulattatás is – alkotói boldogság e „szórakoztató lator” példájával provokálni a mindenkori közönséget: találjunk utat saját önbecsapásainkhoz, vessünk számot az önromboló életszemléletről rögzült mintáinkkal, próbáljuk elviselni, látni magunkat, úgy, ahogy vagyunk. Közreműködik: Simó Krisztián (színész, drámatanár), Bernát „Atom” Tamás (zenész) Alkotótársak: Lipka Péter (színész, táncterapeuta), Simon Balázs (rendező, színész), Stefano Perocco di Meduna (tervező).
06.26. 08:14
Szinhaz.hu
A nem okos gyerek tudja, hogy ő nem okos
Nincs gyógypedagógusi attitűd. Ezért nem szeretem, amikor azt mondják, türelmes vagyok. Igaz, nem kapok agyvérzést, ha előttem zár be a pénztár. De megviseli az agyamat, ahogy hallgatom az olvasást, amelynek minden harmadik szavát javítanom kell, és előre hallom az emlékezetébe beleégett betűtévesztéseket, és igen, szívesen rámordulnék néha, mit nem lehet érteni azon, hogy a fekvő kukacok elválasztójelek, és a kis fekete légy kakiknál tartson végre szünetet. Nem szórakoztat minden kérdést háromféleképpen újrafogalmazni, mint ahogy szorzótáblát memorizálni sem. Nem türelem. Tisztában lenni azzal, hogy nem elég megérttetni valamit, de annyit és olyan módon kell gyakorolni, amíg nem lesz belőle az ajtón kivihető tudás. A gyereket, aki nem okos, a ráfordított idő és ez a parttalan makacsság segíti át a kínlódáson, s a művészet az, hogy ebbe se ő, se én ne haljunk bele. S ha lehet, még szórakozzunk is. Azt mondják, motiváció, változatos módszerek, játék alkalmazása a tanítás folyamatában. Ő azt hiszi, minden nap mást játszunk, de én tudom, hogy lényegében ugyanazt gyakoroljuk, csak egészen másnak tűnik. Apró, egymásra logikusan épülő lépések és végtelen sok idő.
06.26. 06:00
Bezzeganya.postr.hu
Sztárok is nyerni szeretnének a Blikk születésnapi játékával
Budapest — A sztárokat is megfertőzte a kaparós játék láza! Cinthya Dictator (24), Larion Zoé (30), Szigeti Ferenc (62) és Qka MC (39) nagy izgalomban vannak, tudják, már csak három napig tart a játék.
06.25. 17:51
Blikk.hu
Új cuccok és pályák a Battlefield 4-ben
A játék multija a Hardline bejelentése ellenére sem áll le, a nyáron két új DLC érkezik.
06.25. 14:30
Neon.hu
Horváth Éva kis oroszlánt simogatott a gyöngyösi állatkerben
Ez szerelem, ezt írta a képhez a Facebookon.
06.25. 14:01
Velvet.hu
Élményfürdő, törökfürdő egyben - mégis alig ismerik! Ki tudja, hol lehet?
Élményfürdő, törökfürdő egyben - mégis alig ismerik! Ki tudja, hol lehet?
Ha szereted a fürdőket - játssz velünk! Minden hétfőn, szerdán és pénteken néhány fotóval, és rövid leírással mutatjuk be egy fürdőhelyünket. A játék segítségével megismerkedhetünk termálfürdőinkkel!
06.25. 11:10
Termalfurdo.net
 Schell Judit interjút adott az Évának – olvass bele itt!
Schell Judit interjút adott az Évának – olvass bele itt!
A színésznő régebben teljesen máshogy képzelte a párkapcsolatokat. Elmeséli, hogyan: Schell Judit háromgyerekes édesanya, párja Schmied Zoltán színész. A július–augusztusi Évában főképp régi történetekről, magánéleti viharokról, a megtalált harmóniáról kérdezte Hevesi Flóra. A teljes interjút a július–augusztusi Évában olvashatod; itt egy részletet közlünk belőle: Az életben vannak az „igazi hazugságok”, meg az önmagunknak való hazugság, amikor azt hazudjuk magunknak, hogy valami működik. Én képtelen vagyok elviselni a hazugságot, és elképzelni se tudom, hogyan képesek emberek például hosszasan szeretőt tartani a párjuk mellett. Az viszont igaz, hogy a magunkhoz való őszintétlenség a mi életünkbe is beférkőzött annak idején. Mert van olyan, hogy az ember a kelleténél tovább akarja hinni, hogy egy dolog még van. Fotó: Éva magazin / Lábady István Én nagyon akartam, hogy az a házasság működjön, ő pedig nagyon értett ahhoz, hogyan kell velem huzavonázni. Hogy mikor kell megsértődni, mikor kell felemelni a porból, aztán újra legyalázni. És ez nagyon intenzíven tud mozgatni egy kapcsolatot, amikor az embert épp megtépázta a kamaszkor és a felnőtté válás. Utána még sokáig hasonlót kerestem, persze nem tudatosan. Csak azt tudtam, hogy én nem akarok normális életet élni. Azt hittem, hogy nekem az a jó kapcsolat, ami szétcibál, amiben lehet nagyon szeretni és nagyon gyűlölni. Jóval a válásom után volt egy rövidebb kapcsolatom, és hiányoltam, hogy miért nem veszekszünk. Meg hogy miért nem sértődik meg. Idegesített, hogy miért nem érzek „akkorát”. Teltek el évek így, mire jöhetett egy olyan férfi, aki a szétszaggató őrület helyett olyan mást tud adni, ami teljesen kiváltja azt. Olvasd el a teljes interjút a július–augusztusi Évában!
06.25. 09:53
Evamagazin.hu
A futball szemét játék – olyan, mint az élet
Ha szűz szem áldoz néhány percnyi figyelmet mondjuk egy feszültebb vb-meccs közvetítésére, azt látja, hogy egy vélhetően teljesen hülye sípos ember rohangál a két csapat között.
06.25. 09:32
Mno.hu
Állatvédelmi törvény: Ezért nem játék a házikedvenc tartása!
Állatvédelmi törvény: Ezért nem játék a házikedvenc tartása!
Törvény írja elő, hogy milyen körülmények között tarthatók az..
06.25. 08:00
Videokedvenc.hu
Állatvédelmi törvény: Ezért nem játék a házikedvenc tartása!
Állatvédelmi törvény: Ezért nem játék a házikedvenc tartása!
Törvény írja elő, hogy milyen körülmények között tarthatók az..
06.25. 08:00
Videokedvenc.hu
Évadot zárt a Komáromi Jókai Színház
Évadot zárt a Komáromi Jókai Színház
Megtartotta 61. évadának záró társulati ülését a Komáromi Jókai Színház. Videó-prezentációk segítségével idézték fel az elmúlt évad bemutatóit, Varga Emese dramaturg pedig rövid összefoglalókban beszélt az előadásokról. A tavalyi évadban Harold Pinter Árulás című drámáját, Čtvrtek-Kárpáti Rumcájsz, a rabló című mesejátékát, Huszka-Martos Lili bárónő című operettjét, Bereményi Géza Az arany ára című piaci játékát, valamint Shakespeare A velencei kalmár című drámáját mutatta be saját produkcióban a Komáromi Jókai Színház.Tóth Tibor igazgató elmondta, hogy a 61. évad visszafogottabbra sikerült, mint az előző ünnepi évad - ez a kevesebb kísérőrendezvénynek tudható be -, ám a művészi színvonal nem csökkent. A színház előadásainak 56 456 látogatója volt, saját előadásaikat 51 423 néző látta, míg a vendégelőadásokat 5 033 néző tekintette meg. A színház a filmklubokkal, vendégelőadásokkal együtt összesen 203 előadást tartott, ebből 162 a színház saját előadása, melyből 108 esetben otthon, Révkomáromban, 28 alkalommal más szlovákiai településeken, 26-szor Magyarországon szerepelt. A közönség 22 vendégelőadást és 19 filmvetítést láthatott. Az intézményben vendégszerepelt a Budapesti Nemzeti Színház, a József Attila Színház, a Thália Színház, a Rózsavölgyi Szalon, a Soproni Petőfi Színház, a Kassai Thália Színház, a pozsonyi Astorka. A stúdióban látható volt a Kor-Zár Klub, valamint egy alkalommal a Rév zenekar koncertezett. A Vasmacska Stúdiószínpadon az előző évadban többek között olyan művészeket láthatott a közönség, mint Rudolf Péter, Alföldi Róbert, vagy Jordán Tamás. A következő évadra is hasonló programot állít össze a vezetőség, melynek részleteiről a nézők a bérlethirdetéskor tájékozódhatnak.Méhes László főrendező kiemelte, hogy a Komáromi Jókai Színház a népszínházi karakter szerint egyben szórakoztató és gondolati színház is nagyon nívós kínálattal, amiben a klasszikusoktól az operettig sokféle műfaj megtalálható. A Jókai Színház nagy hangsúlyt fektet rá, hogy túlsúlyban legyenek a gondolati színházat képviselő előadások, „vezetői kurázsi” eredményeképpen nagyobb hangsúlyt fektet a művészi értékek felmutatására, mint az egyszerű szórakoztatásra. Szó esett a tavaly szeptemberben meghirdetett drámapályázatról. Az intézmény a felvidéki magyarság identitástudatával, sorstörténetének alakulásával foglalkozó színpadi librettókat várt felvidéki magyar szerzőktől. A meghirdetett határidőig négy pályamű érkezett, amelyeket Solténszky Tibor, Forgács Miklós, valamint Tóth László értékelt. A zsűri végül úgy döntött, hogy teljes mértékben csak egy pályamű felel meg a kiírásnak: Gál István „Felvidéki össztánc“ című identitáskérdésekkel foglalkozó műve, melyet a 3. díjjal jutalmaztak. Kiosztásra került az évad legjobb műszaki dolgozójának járó díj, melyet a nyugdíjba vonuló karbantartó, Váradi Adolf vehetett át. A színháztól Szűcs Klaudia kellékes távozik, valamint betegszabadságra kényszerült Štefanik Denisa varrodavezető. Az évad legjobb alakításáért járó Ferenczy Anna-díjat ezúttal Fabó Tibor kapta, a legtöbbet játszó színésznő Tar Renáta lett, a legtöbbet játszó színész Majorfalvi Bálint (mindketten 142 előadással), így ők vehették át a „színészrobot” díjakat. Bár hivatalosan már lezárult az évad, a társulat részt vesz a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján az Árulás című produkcióval, valamint június 29-én 19 órakor utoljára látható Komáromban a nagy sikerű Made in Hungária című musical. A 2014/2015-ös évadban Székely Csaba: Bányavirág című darabját Keszég László rendezésében mutatja be a teátrum, a premier tervezett időpontja 2014. szeptember 26. Ezt követi a Závada Pál által átdolgozott Mikszáth Kálmán-mű, a Különös házasság Valló Péter rendezésében november 7-ei premierrel, majd Spiró György Csirkefej című drámáját Forgács Péter állítja színpadra. Martin Huba ezt követően Bulgakovtól az Álszentek összeesküvését rendezi. Az évad utolsó bemutatója Méhes László rendezésében Az őrült nők ketrece című musical lesz.Forrás: Komáromi Jókai Színház
06.25. 07:07
Szinhaz.hu
"Egyenesen minden idők legjobb zenéje" - A csárdáskirálynő Egerben
"Egyenesen minden idők legjobb zenéje" - A csárdáskirálynő Egerben
Az Agria Nyári Játékokon június 27-én mutatják be A csárdáskirálynőt. A három felvonásos operettet az Operettvilág Együttes állítja színpadra. Az egri előadást Leo Stein és Jenbach Béla műve, és az 1916-ban megrendezett darab alapján mutatják be. A cselekmény 1914 júniusában játszódik Budapesten, a Royal Orfeumban, majd nyolc héttel később a Budai Várban és a New York Kávéházban. A főbb szerepekben Imre Sebastian, Szolnoki Tibor, Geszthy Veronika, Rupnik Károly, Zsadon Andrea, Iván Gál Judit, Dénes Viktor, Maróti Attila, Horányi László és C. Tóth Pál látható, a művészeti vezető Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor.A nagyoperettről:1914 tavaszán Leo Stein és Béla Jenbach azzal az ötlettel kereste fel Kálmán Imrét, hogy írni kellene egy történetet egy pesti orfeumi énekesnőről, akibe beleszeret egy trónörökös. A librettisták nem a légből merítették ötletüket: a szerelmeseket végül öngyilkosságba kergető "mezaliánsz" (rangon aluli házasság), illetve császári házasságtörés a bécsi utcák kedvelt témái közé tartozott. Kálmánnak tetszett az ötlet, és azonnal neki is látott a munkának. Bár félrevonult, s előbb Marienbadba, majd Ischlbe utazott, hogy minden figyelmét a komponálásnak szentelhesse, a világtörténelmi események miatt időről időre félbehagyta a munkát. „Nem lehet zenét szerezni akkor, amikor gépfegyverek ropogásától és ágyúdörgéstől visszhangzó frontokon öli egymást a világ" – írta egy ízben Jenbachnak. Végül bő egy év elteltével mégis elkészült a partitúra. A bécsi bemutatóra 1915. november 13-án került volna sor a Johann Strauss Színházban. Az időpont azonban eltolódott, mert Jozef König, az egyik főszereplő berekedt, így a premiert eltolták november 17-re. A november 13. egyébként péntekre esett, így a babonás Kálmán kérte az igazgatót, Millert, hogy ne aznap mutassák be darabot, de tekintettel arra, hogy addigra már minden jegy elkelt, az igazgató nem engedett. Időközben az eredeti cím is megváltozott, az Es Lebe die Liebe-ből (Éljen a szerelem) Csárdásfürstin (Csárdáskirálynő) lett. A magyar bemutatót 1916. november 3-án tartották. A szövegkönyvet Gábor Andor fordította le, az első előadások Csárdáskirályné címen futottak.Az operett elindult világhódító körútjára, 1917-ben már Szentpéterváron mutatták be, Sylvia címmel. Az angolok és az amerikaiak Gypsy Princess címmel játszották, és a főhősnőből, Szilviából cigány hercegnőt faragtak.Kálmán muzsikájáról az angol szövegkönyvet készítő P. G. Wodehouse így nyilatkozott: "A Csárdáskirálynő nemcsak e tehetséges magyar ember művei közül emelkedik ki, hanem egyenesen minden idők legjobb zenéje!"Forrás: Agriai Nyári Játékok, Wikipedia, Operettkalauz
06.25. 06:08
Szinhaz.hu
Csak ünneplőt ne kelljen a gyerekre adnom!
Hogy hol is kezdődött? Az első fehér inget akkor kellett megvennem a fiamnak, mikor egy esküvőre voltunk hivatalosak. Ő két és fél éves volt, én akkor nyolc hónapos terhes - az én ruhámat lerendeztem egy vászonnadrág-tunika kombóval, az övé meg...izé: volt egy sötét nadrágja, meg egy fehér inge, amibe kb. másfélszer belefért, mert esküvő előtt egy nappal nem kaptam kisebbet. Na itt kezdődött az ünneplő ruhával kapcsolatos ellenszenvem. Tudom, trehány vagyok megszokhattam volna már: március 15, május vége, fehér ing- sötét nadrág. Szerencsére jó pár van belőle, örököltünk eleget, csak az a baj, hogy soha nem jut eszembe, hogy időben kivegyem a szekrényből és megnézzem, van-e olyan ami jó a gyerek/ek/re és nem sárgult meg az állásban sem.
06.25. 05:00
Bezzeganya.postr.hu
 Micsoda dráma: A görögök az utolsó pillanatban maradtak életben
Micsoda dráma: A görögök az utolsó pillanatban maradtak életben
Az elefántcsontparti és a görög csapat összecsapása megismételte azt a már Brazíliából jól ismert szituációt, hogy unalmas első félidő után hirtelen mennyire fel tud javulni a játék képe. A vége pedig igazán drámaira sikeredett: egy 11-es gól teljesen átírta a továbbjutók kilétét. Egyedül Kolumbia továbblépése volt csak biztos: miután 4-1-re lelépte Japánt, Uruguay-jal találkozik, a görögök pedig kifogták Costa Rica-t.
06.25. 03:00
Hvg.hu
 Veszítse el a II. világháborút, aztán irtsa ki a nácikat
Veszítse el a II. világháborút, aztán irtsa ki a nácikat
Hogyan alakult volna a világ, ha a nácik nyerik a második világháborút? Ebbe gondoltak bele a legújabb Wolfenstein-játék fejlesztői. Az alternatív történelmet bemutató játékban feltűnik a náci csúcstechnológia, megnézhető a náciasított London, és persze ott vagyunk mi, akiknek ez nem tetszik, így 1960-ban nekimegyünk a horogkeresztes világuralolmnak. Hogy ebből mi lesz? Az utóbbi idők legjobb háborús játéka.
06.24. 22:05
Hvg.hu
Hát, nem édesek? Így alszanak el játék közben a kiskutyák
Hát, nem édesek? Így alszanak el játék közben a kiskutyák
Nem csak az emberek lehetnek álmosak, egy-egy fárasztó nap után bizony az állatok is elfáradnak és hiába próbálják nyitva tartani szemeiket. Összegyűjtöttünk három cuki videót azokról a kiskutyákról, akik nem tudták kivárni az estét és fényes nappal, játék közben aludtak el.
06.24. 21:09
Femcafe.hu
 Ki az a balfácán, aki az exnejéről nevezi el az új lemezét?
Ki az a balfácán, aki az exnejéről nevezi el az új lemezét?
Ki más, mint Robin Thicke. A "Paula" július 1-jén jelenik meg. Addig is itt az első videó! Robin Thicke alaposan belecsapott a lecs... csípős guacamole szószba ezen a nyáron. Nemrég bejelentette, hogy Paula címmel adja ki legújabb albumát. Erre csak azért kaptuk fel a fejünket, mert ...Robin és felesége, Paula Patton idén februárban szakítottak nem kevesebb, mint 23 év együttlét után. 23 – még gombócból is sok. Viszont önmagában nem érdekelne minket. De hogy aztán róla nevezze el a lemezét és az album első slágere arról szóljon, hogy hogyan szeretné visszakapni a szerelmét, attól azért még a bulvárhoz szokott médiafogyasztónak is kiesik a kezéből az okostelefon! Itt az új videó: A háttérben zajló bulvártörténet nem mindennapos, de nem is ritka. Mármint az, hogy valaki 15 évesen ismeri meg az első szerelmét, 30 évesen összeházasodnak, gyerekük születik, az illető különböző slágereket ad ki, változó sikerrel. Aztán csinál egy videót fiatal, meztelen modellcsajokkal és Pharrell Williamsszel (Pharrell elengedhetetlen hozzávalója manapság a sikeres popzenének), ami természetesen a csillagokig hasít, és 36 éves létére nemzetközi szupersztárt csinál belőle. Majd botrányhős lesz a Miley-féle twerk-történet férfi szereplőjeként, mindenféle nőkkel is meggyanúsítják, változatos pletykák terjengtek; aztán újabb pár hónap elteltével bejelentik a több mint két évtizedes házasság végét. Ez idáig többé-kevésbé átlagos sztori, Hollywoodban legalábbis. De hogy valaki mindezt teljesen átlátszó módon felhasználja a zenéjében?! A daltól egyébként a magunk részéről nem estünk hanyatt, bár dicséretesen visszafogott a zenei effektek tekintetében. Szóval csak találgatni tudunk: megkérdezte Paulát, hogy kölcsönadná-e a nevét a lemezéhez? Vagy az egész marketingfogás és még mindig együtt vannak? Vagy sose is voltak? Biztosak vagyunk benne, hogy igen sok ehhez-hasonló összeesküvés-elmélet kap lábra napokon belül. Akárhogy is, Robin eddig sem volt szégyenlős: nézzétek meg ezt a 2006-ban készült videót a veszekedés utáni békülés hatalmáról, amelyben még Paula is szerepel:Teljesen véletlenül a július–augusztusi Éva témája is ez: exek, hazugságok, párkapcsolatok. Ide kattintva elő is fizethetsz! Fotók: instagram
06.24. 15:18
Evamagazin.hu
A férjfaló: Elizabeth Taylor - 8 házasság, 7 férj
Kétszeres Oscar-díjas, aki imádta kimondani a boldogító igent.
06.24. 13:35
Glamouronline.hu
 A házasság rejtett buktatói
A házasság rejtett buktatói
Gondoltad volna, hogy ezek is veszélyeztethetik a párkapcsolatodat? Azt ugye már észrevetted, hogy a mindenbe beleszóló anyós, a pénzügyi gond, a túl sok munka negatív hatással lehet a kapcsolatotokra. Sajnos ezek mellett is sok olyan tényező van, ami veszélyezteti a kettőtök közötti harmóniát, ráadásul úgy, hogy észre sem veszitek – vagy ha mégis, már túl későn. Mi most összeszedtük az 5 leggyakoribb problémát, amelyek ebbe a kategórába esnek – már soroljuk is őket! Fotó: Mitul Shah/500px.com 1. A vita hiánya Attól, hogy sosem veszekedtek, még nem biztos, hogy minden tökéletes. Nézz csak mélyen önmagadba: valóban nincs semmi gond, vagy csak mindketten a konfliktust próbáljátok elkerülni? A ki nem mondott, szőnyeg alá söpört problémák egyszer robbanni fognak – a konfliktus kerülése ráadásul a stresszhormonok szintjének növekedését is előidézi. A Michigan Egyetem tanulmánya kimutatta, hogy a vita jó hatással van az egészségre, és bizony, a feltárt és megoldott problémák jó hatással vannak a párkapcsolatra. Persze, akinek nem inge, ne vegye magára – kákán nem kell csomót keresni, ha valóban nincs gond, örülj neki, és térj rá a következő pontra! 2. A digitális kommunikáció A kütyük világába könnyű beleesni ebbe a csapdába. A két soros emailekben, Facebook üzenetekben történő kommunikáció nem helyettesíti a fontos beszélgetéseket, mint ahogy egy Instagramon posztolt "szeretlek-szelfi" sem váltja ki azt, hogy a másik fülébe suttogd a szót. Ha nem egy virtuális kapcsolatban szeretnétek élni, találjatok időt a hosszú, közös beszélgetésekre és ne sajnáljátok napközben azt az 5 percet a telefonálásra! 10 dolog, amit hiába kérünk a férfiaktól – klikk! 3. Válások a baráti körben Kutatások igazolják, hogy ha egy baráti körhöz tartozó házaspár elválik, az gyakran valóságos válás-hullámot idéz elő, amely végigsöpör a teljes társaságon. Ugyanez megfigyelhető családi körben, sőt, a munkahelyeken is. Pszichológusok szerint ez azon múlik, mi hogyan viszonyulunk a társasági körünkbe tartozó emberekhez. Ha például a férjünk legjobb barátja/testvére/munkatársa megcsalja a párját, hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy a mi férjünk is elkövetheti ezt a hibát. Még akkor is, ha ennek semmilyen alapja sincs. Nehéz megállni, de azt ajánljuk, ne foglalkozzatok másokkal: tudjátok, mindenki a saját háza táján! 4. Sorozat maratonok Ha néhanapján a kanapén összegömbölyödve megnéztek egy jó filmet, az minőségi időtöltésnek számít. Ha azzal telik a hétvégétek, hogy szemkifolyásig nézitek a Trónok harca legújabb évadját, na, az már nem. A túlzásba vitt sorozatnézés mindkettőtöket eltávolít a valóságtól és ezáltal bizony egymástól is. 5. Túl gyakori bocsánatkérések Lehet, hogy a párodnak nem egy újabb bocsánatkérésre van szüksége, hanem arra, hogy változtass a viselkedéseden. Ha azt veszed észre, hogy folyton bocsánatot kell kérned, ennek két oka lehet: az egyik, hogy újra és újra elköveted ugyanazt a hibát, ami a férjedet nagyon érzékenyen érinti, vagy a kedvesednek vannak irreális elvárásai feléd, aminek képtelen vagy megfelelni. Gondolkozz el, melyik a valószínűbb forgatókönyv nálatok, majd üljetek le, és találjatok közösen megoldást a problémára. Mit gondolnak a férfiak valójában egy lány lakásáról? Kattints és megtudod!
06.24. 12:03
Evamagazin.hu
Nyerj Verbena gumicukrokat és dobd fel a nyarad!
Nyerj Verbena gumicukrokat és dobd fel a nyarad!
A gumicukrot nem csupán a gyerekek imádják – bizony mi, nők is gyakran elcsábulunk a színes, változatos ízekben kapható finomság láttán. Jó hír, hogy a Verbenának köszönhetően úgy is bűnözhetünk, hogy közben gyógynövény kivonatokat, és értékes C-vitamint juttatunk a szervezetünkbe. A csipkebogyó, bodza és szőlő-aloe vera ízesítésű gumicukrok nem tartalmaznak tartósítószert és mesterséges színezőanyagot, ráadásul alacsony kalóriatartalmuk miatt dupla boldogsághormon-adaghoz juthatsz, hiszen nem kell aggódnod a testsúlyod miatt sem. Ha egy kis nassolásra vágysz, csokoládé helyett szemezgess a Verbena gumicukorkái között! Válaszolj helyesen a kérdésekre és megkaphatod a 5 db Verbena gumicukor csomag egyikét! Verbena játék 1. Mit készíthetsz még csipkebogyóból?(szükséges) 2. Mikor virágzik a bodza?(szükséges) 3. Melyik a kedvenc Verbena gumicukrod?(szükséges) Név(szükséges) E-mail(érvényes e-mail cím szükséges) Életkor(szükséges) A részvételhez fogadd el a játék feltételeit, melyet itt olvashatsz el Az adatvédelmi nyilatkozatot, és a játékszabályokat elfogadom! cforms contact form by delicious:days A játék kezdete: 2014.06.19. 18 óra A játék lezárása: 2014.07. 02. 18 óra Sorsolás: 2014.07.02.  20 óra
06.24. 11:42
Lifemagazin.hu
Szeretnél tiszteletjegyet a Parasztopera zenés előadásra?
Szeretnél tiszteletjegyet a Parasztopera zenés előadásra?
Pintér Béla – Darvas Benedek: Parasztopera zenés előadás 2014. június 28. szombat 20:00 Városmajori Szabadtéri Színpad A Városmajori Színházi Szemle programjában. A temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadása. A Pintér Béla által írott Parasztopera az utóbbi idők egyik legizgalmasabb színpadi műve, az „eredeti” előadást pedig, a szerző rendezésében, nem kevesebb, mint tíz éve játsszák magyarországi és külföldi színpadokon. A mű egy balladisztikus történetet dolgoz fel opera formában. Zenéjének alapja az erdélyi magyar népdalok, a barokk és a rock bizarr, mégis homogén elegye. Pintér Béla Parasztoperájának lényege nagyon is ősi. A sorsot boncolgató archaikus történet a görög tragédiák hangulatvilágát idézi. Egy múltbeli tett a sors alakítójává válik. Egy nap, egy esküvő története, mely az emberi lényt szánalmasan vicces és felemelően tragikus voltában ábrázolja. Egyszerre szép, csúnya, felemelő, megalázó, komikus és tragikus. Tragikomikus. szereposztás Roland: Kiss Attila Anya: Tokai Andrea Apa: Balázs Attila / Szikszai Rémusz Julika: Lőrincz Rita Etelka: Tasnádi-Sáhy Noémi Tündérka: Éder Enikó Feri: Kocsárdi Levente Állomásfőnök: Aszalos Géza Cowboy: Molnos András Csaba Karvezető: Mátyás Zsolt Imre Zenekar: Valentina Peetz Dragalina Cristian Csaba Sonia Ionescu Desdemona Fehér Számtartó Zsolt Cenădan Gavril Díszlettervező: Varga-Járó Ilona Jelmeztervező: Kiss Julcsi Világítástervező: Mervel Miklós Rendezőasszisztens: Sarvadi Paul Zenei vezető: Cári Tibor Korrepetitor: Valentina Peetz Rendezőasszisztens: Sarvadi [...]
06.24. 11:38
Lifemagazin.hu
Hogyan szervezz tökéletes esküvőt?
Egy esküvő szervezése nem csupán abból áll, hogy lefoglalod a termet a fogadáshoz és a helyszínt a ceremóniához. Az esküvő szervezés ennél sokkal bonyolultabb és összetettebb feladat, egy csomó apróságra oda kell figyelni, sőt ezek az apróságok összhangban is kell legyenek egymással, hiszen csak így alkothatnak tökéletes egészet.
06.24. 10:55
Alompar.hu
Önálló játékra szoktatás
Miért nem játszik a baba önállóan? Miért nem lehet egy pillanatra sem magára hagyni? – teszi fel nekem a kérdést tanácsadáson sok anyuka. Én pedig mindig visszakérdezek: honnan gondolják, hogy a babájuk képes már önállóan játszani? A valóság ugyanis az, hogy az önálló játék nem alaptartozéka a csecsemőknek: tanulniuk kell. De hogyan? Persze nagyon praktikus […]
06.24. 10:43
Kismamablog.hu
Több gyerek, több esküvő, kevesebb temetés
Áprilisban 9,3 százalékkal több gyermek született, mint egy évvel korábban. Csupa jó hír érkezett a KSH-tól, és egy nem annyira jó.
06.24. 10:08
Hetivalasz.hu
 Esküvő helyett szakított Lana Del Rey
Esküvő helyett szakított Lana Del Rey
Bár a tavaly nyári eljegyzés után esküvőt tervezett az énekesnő, végül szakítás lett belőle.
06.24. 09:20
Joy.hu
VV Gigi kolostorba vonul
VV Gigi kolostorba vonul
Az egykori valóságshow-szereplő ősszel egy több mint két hónapos indiai útra indul, hogy testileg és lelkileg is megtisztuljon.
06.24. 08:40
Hir24.hu
Szombathelyi anyakönyvi hírek: 2014. június 24.
2014. június 24. Szombathely Anyakönyvi hírek SZÜLETÉS:   Komáromi Péter és Sümegi Veronika leánya: Emma, Kulcsár Nimród és Pántos Nóra leánya: Dorottya, Humli Tamás és Molnár Lilla fia: Dániel, Németh Miklós és Horváth Enikő leánya: Regina, Czenki Sándor és Joó Ildikó Ilona leánya: Sára Eliza, Hanzsek Tamás és Soós Kata fia: Bálint, Nemes Szabolcs és Kőhegyes Krisztina leánya: Regina, Krály András és Berki Andrea Henrietta leánya: Eszter, Frigy Tamás és Borsos Ildikó leánya: Noémi, Kiss Tibor Csaba és Hesz Andrea Mária fia: Bálint, Major Vilmos és Kővágó Katalin leányai: Dorottya és Renáta (ikrek), Kacsics Dávid és Baráth Konstantina fia: Noel István, Bokor Attila és Bolfán Livia fia: Attila, Gál Attila és Dömötör Erika fia: Dominik Brendon, Horváth Zoltán és Nagy Erzsébet fia: Kristóf, Boda Zsolt István és Németh Zsanett leánya: Zelma, Körmendi Zsolt és Berki Ramóna fia: Benett, dr. Dudus Károly Balázs és dr. Papp Ildikó Ágnes fia: Márton Jenő, Győri Péter Vince és Faragó Fruzsina Zsuzsanna leánya: Szófia, Déri Endre és Kóbor Erzsébet fia: Bendegúz, Szőlősi Ferenc és Székely Mária leánya: Dóra, Kékesi Krisztián István és Lőrincz Gabriella leányai: Zselyke és Csenge (ikrek), Deme László és Erdélyi Réka leánya: Zsófia Mira, Szalai Ferenc és Erhardt Laura fia: Áron, Csuti Tamás és Mátyás Zsófia fia: Benedek, Magyar László és Fehér Katalin leánya: Jázmin,